Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Diplomáciai protokoll

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Diplomáciai protokoll"— Előadás másolata:

1 Diplomáciai protokoll
A szertartásrend

2 Alapfogalmak I. Illem: viselkedéskultúra; az emberek egymással szembeni viselkedését szabályozó normák rendszere, amelyet kortól független és történelmileg változó elemek együtt alkotnak. Etikett: (fr. címke, árujegy, felsorolás) a társadalmi érintkezés, viselkedés formáinak, illemszablyainak megmerevedett rendszere

3 Alapfogalmak II. Protokoll:
gör. protosz=első+kolla=enyv szavak összetétele. Könyvtári irattári jelző, papírtekercsre ragasztott előzéklap, amin szerepelt a tekercs valamennyi fontos adata. Er. jel.: a könyv elejére ragasztva

4 Alapfogalmak III. Napjainkban a protokoll:
Nemzetközi tárgyalásokról felvett jegyzőkönyv Azon szabályok összessége, melyek megszabják az államfő, a kormányfő, az állami, közjogi méltóságok és a diplomáciai képviselők egymással való hivatalos érintkezés módját Hivatalos érintkezésekre, hivatalos rendezvényekre, meghívásokra, megbeszélésekre vonatkozó íratlan szabályok és érvényben lévő szokások összessége

5 A protokoll célja, funkciója
zökkenőmentes utat, udvarias magatartást biztosít a hivatalos kapcsolatokban simává, gyorssá, egyszerűvé teszi az államközi kapcsolatokat közvetítő személyek egymás közötti szóbeli és írásbeli érintkezését biztosítja az emberek közötti kapcsolatteremtés és kapcsolattartás lehetőségét

6 A protokoll szintjei Diplomáciai protokoll:
Az országok egymás közötti diplomáciai eseményeinek, az államokat képviselő személyek hivatalos kapcsolatainak ad keretet Protokoll a nagyvállalatoknál, polgármesteri hivataloknál: Nemzetközi gazdasági kapcsolatokban részt vevő szervezetek, gazdasági képviseletek, nagyvállalatok és polgármesteri hivatalok protokolláris kötöttségei

7 A diplomáciai protokoll célja
Egyenlőséget biztosítson Egyértelműek legyenek a jelzések A külföldre kiutazó magyar diplomaták is alapos felkészítést kapnak az adott ország szertartásrendjéből A diplomáciai protokoll a nemzetközi hivatalos érintkezésben nélkülözhetetlen,s ezért kötelező!

8 Szertartásrend az államok külügyminisztériuma adja ki
a diplomáciai események, szertartások előzetes, pontos és részletes szabályozása ezeket az adott országban működő összes nagykövetség megkapja

9 Diplomáciai események:
nagykövet és követ megbízólevelének átadása nemzetközi szerződések, politikai megállapodások, közös nyilatkozatok aláírása nemzetközi szerződést megerősítő okmányok kicserélése a Diplomáciai Testület újévi fogadása az államfőnél cercle kitüntetések átadása államfő, kormányfő, magasszintű kormánydelegáció pályaudvari, repülőtéri fogadtatása és búcsúztatása

10 Belföldi események emlékmű- vagy szoboravatás koszorúzási ünnepség
katonai díszszemle, díszfelvonulás díszünnepség, díszelőadás akadémiai ülések, ünnepségek kiállítás, nemzetközi vásár megnyitása ünnepélyes filmbemutató, színházi műsor gyászszertartás sportesemények

11 Mire kell figyelni a szertartásrend elkészítésénél?
Alkalom jellege Öltözék Kitüntetések viselése Résztvevő személyek névsora Katonai és diplomáciai mozzanatok összehangolása

12 A Külügyminisztérium Protokoll Főosztálya
A Protokoll Főosztály (rövidítése: PF) az igazgatási szakállamtitkár irányítása és felügyelete alatt működő szakmai főosztály. Felépítése: Állami Protokoll Osztály Diplomáciai Protokoll Osztály Protokoll Irodából Rendezvényszervezési Osztály

13 A Protokoll Főosztály feladatai:
Ellátja az államfő, a kormányfő, valamint a Minisztérium vezetői hivatalos külföldi utazásaival, továbbá az előbbiek által Magyarországra meghívott külföldi személyiségek és küldöttségek tartózkodásával kapcsolatos, rá vonatkozó protokolláris és szervezési feladatokat. A nemzeti és állami ünnepségek, valamint kiemelt fontosságú rendezvények szervezésével kapcsolatban előkészíti és lebonyolítja a számára előirt feladatokat. Közreműködik a Minisztérium és más szervek, valamint a Magyarországon működő diplomáciai és más képviseletek közötti érintkezésben, segítséget nyújt a képviseletek zavartalan működésének biztosításához. Figyelemmel kíséri a nemzetközi protokolláris szertartásrend alakulását, és szükség szerint javaslatot tesz a magyar gyakorlat módosítására.

14 A Protokoll Főosztály feladatai:
Javaslatot tesz az állami rendezvények egységes protokoll gyakorlatára és szertartásrendjére, valamint a hivatalos protokoll listára, állást foglal az állami protokollal összefüggő szertartásrend és rangsorolás kérdéseiben. Ellátja az állami kitüntetésekkel kapcsolatos, számára előirt feladatokat. Diplomáciai protokolláris ügyekben ellátja a szaktanácsadói feladatokat és közreműködik a kihelyezésre kerülők felkészítésében Az EU Koordinációs és Jogi Főosztállyal együttműködve közreműködik a 2011-es EU-elnökség előkészítésében

15 Diplomáciai Protokoll Osztály feladatai:
Közreműködik a Minisztérium és más szervek, valamint a külképviseletek közötti érintkezésben. Segítséget nyújt a képviseletek zavartalan működésének biztosításához. Intézi a Magyar Köztársaságba kijelölt nagykövetek agrément kérését, a katonai attasék és a főkonzulok működési engedélyét. Intézi a magyar nagykövetek és katonai attasék agrément kérését, a kinevezendő főkonzulok működési engedélyét, a pátensek, valamint a megbízó- és visszahívólevelek elkészítését. A Budapestre akkreditált nagykövetek részére – együttműködve az Állami Protokoll Osztállyal – megszervezi a megbízólevél átadását, valamint a végleg távozó nagykövetek búcsúlátogatását a köztársasági elnöknél. Megszervezi a Budapestre akkreditált nagykövetek hivatalos érkezését, a közjogi méltóságoknál és a Külügyminisztérium felső vezetőinél teendő látogatásait, budapesti, valamint vidéki programjait.

16 A Diplomáciai Protokoll Osztály feladatai:
A Külképviseleteket jegyzékben, illetve körjegyzékben tájékoztatja mindarról, amit a Minisztérium, illetve a Kormány ezen az úton kíván tudomásukra hozni. Folyamatosan ellenőrzi a DT lista adatainak helyességét. Intézi a külképviseleteket érintő biztonsági kérdéseket. Együttműködik a Jogi Főosztállyal a külképviseletek személyzetét érintő, jogi természetű ügyekben. A repülőtéri hatóságoknál eljár a repülőtéri belépő és a kormányváró lefoglalása ügyében. Összeállítja a napi protokoll körözvényt. Intézi és koordinálja a kitüntetési ügyeket.

17 Felhasznált irodalom:
Ottlik Károly: Protokoll : viselkedéskultúra a mindennapok gyakorlatában. – Protokoll ’96 Könyvkiadó : Budapest, 1994. Ottlik Károly: Protokoll plusz : viselkedéskultúra a mindennapok gyakorlatában. – Protokoll ’96 könyvkiadó : Budapest, 1995. Görög Ibolya: Protokoll az életem. –


Letölteni ppt "Diplomáciai protokoll"

Hasonló előadás


Google Hirdetések