Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna tanár Eszterházy Károly Főiskola

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna tanár Eszterházy Károly Főiskola"— Előadás másolata:

1 Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna tanár Eszterházy Károly Főiskola
Üzleti kommunikáció 2008/09 Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna tanár Eszterházy Károly Főiskola

2 Irodalom Görög Ibolya: Protokoll az életem, Athenaeum, 1999
Dr. Sille István: Illem, etikett, protokoll Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1994 Görög Ibolya: Protokoll az életem, Athenaeum, 1999 Görög Ibolya: Mindennapi maceráink, Athenaeum, 2000 Dunckell Jacquline: Üzleti illemkódex Park Kiadó, 1994 Hall Edward: Rejtett dimenziók Gondolat, 1987 Köves J. Julianna: A kulturált viselkedés szabályai K.u.K. kiadó 10. Kiadás, 1997

3 Viselkedéskultúra Család, óvoda, iskola, élet
Igény a viselkedéskultúra szabályainak kiszélesítésére, a hiányosságok pótlására, a viselkedéskultúra javítására. Nemzetközi kapcsolatok Üzleti élet Tanfolyamok, továbbképzések Etikai kódex—a cégnél elvárt és megkövetelt üzleti és egyéni magatartás legfontosabb követelményei

4 A viselkedéskultúra alapjai
A külsőségek kifejezik a társadalmi függőséget. Igény a társadalmi kapcsolatok szabályozására. Az egyén sajátos tulajdonságai szerint vélekedik ezekről a normákról. A fegyelem betartása minden közösségben követelmény. A szabadsággal élni vagy visszaélni.

5 Illemszabályok a különböző területeken
Családi kapcsolatok Magánkapcsolatok Belföldi hivatali kapcsolatok Nemzetközi kapcsolatok Diplomáciai kapcsolatok

6 A legfontosabb fogalmak
Illem: az emberek viselkedését szabályozó normák rendszer. Kapcsolódó fogalmak: Jó modor Udvariasság, Figyelmesség Tapintat Illemtan: az illem elemeit adja át az oktatás segítségével az ifjabb generációnak. Köze van: A törvényhez, Az erkölcshöz, A társadalmi konvencióhoz.

7 A legfontosabb fogalmak
Etikett: a társadalmi érintkezés szabályainak megszabott, merev rendszere.(1790etiquette, Kazinczy javaslata: etikett,1810) Protokoll: 1. Jegyzőkönyv 2. A diplomáciai képviselők viselkedésére vonatkozó szabályok összessége 3.A hivatalos érintkezésekre, rendezvényekre, megbeszélésekre vonatkozó szabályok, szokások összessége.

8 A legfontosabb fogalmak
Etika: 1. Erkölcstan 2. Erkölcsi szabályok összessége(tanári, orvosi, jogi etika) Diplomácia: az államok közötti politikai ügyek intézése, szabályok, módszerek—ezzel kapcsolatos intézmények, személyek. Bánásmódban, dolgok intézésében hajlékonyság, tapintat, ügyesség, ravaszság. Diplomáciai protokoll: Írott, szigorúan veendő szabályok a diplomáciai kapcsolatokban a ceremóniák, szertartások rendjére.

9 A viselkedési szabályok jellemzői
Történelmileg alakultak Társadalmi méretekben érvényesülnek Mindennapiak Belerögződnek az emberekbe nevelés, hagyomány, megszokás, a közösségi kapcsolatok révén Történelmileg megfigyelhető a merev formalitások feloldása

10 A protokoll, etikett haszna
Eszköz a kapcsolatteremtésre, kapcsolattartásra Véd—ne hibázzunk! Megvéd—ne bántsanak! Taktikai eszköz Gesztus—fehér asztal, vendéglátás, ajándék Felkészülés a tárgyalásra. Ismeretszerzés, informálódás, tanulás, érdeklődés—tudatos felkészülés Viselkedés: kölcsönös tisztelet, szerénység, tapasztalat. A viselkedés a magatartás formai megnyilvánulása. Ennek alapján ítélik meg az egyént.

11 Távolságok Emberi kapcsolatokban Intim 0-50 cm Személyes 50cm-2-3m
Társasági 3m-12m Nyilvános 12m-25m és azon túl Állatvilágban: Menekülés; Támadás; Személyes (A hattyúk); Társasági (kommunikációs)

12 A közlés tartalma

13 A kommunikáció Verbális Non-verbális Személyesen
Köszönés, bemutatkozás Megszólítás Kézfogás, kézcsók Bemutatás Magázás, tegezés, önözés Pontosság, késés

14 A köszönés A leggyakoribb érintkezési forma.
Két eleme van: szóbeli és magatartási megnyilvánulások. A napszaknak megfelelő. Találkozáskor, búcsúzáskor. Tegezés, magázás. Semleges formák.

15 Formalitások: Előre Fejbiccentés Kalapemelés Könnyű meghajlás
Mélyebb meghajlás Felállás Kézfogás Csók Ölelés Kézcsók Idegennek köszönni

16 Bemutatkozás Személyes találkozás Keresztnév Nem kell bemutatkozni
Különleges esetek

17 Bemutatás Tárgyalásokon ( kétoldalú, sokoldalú)
Társaságban (házigazda) Egyéni vagy társaságnak szóló) Hagyományos forma

18 Megszólítás Társasági forma Beszédben Bemutatás Megszólítás Utazás

19 Formális mód Beszédben Írásban Megszólítás Megszólítás (levél)
Utalás Címzés

20 Megszólítás Férfiak esetében: - név és udvariassági kitétel „XY Úr!”
- rang és udvariassági kitétel „Elnök Úr!” - név, rang és udvariassági kitétel „XY Miniszterelnök Úr!” Hölgyek esetében: „kisasszony”, „asszonyom”, „hölgyem” „elnök asszony”, „főtitkár asszony”

21 Társalgás- tárgyaláson kívüli beszélgetés
Időjárás Mozi, színház Kultúra Tilos Vallási hovatartozásról Pártállásról Fizetésről Szexuális szokásokról

22 A tegezés, a magázás, az önözés
A kapcsolat mélységét is érzékeltető formulák. Magánéleti formák a tegezés és magázás, az állami és üzleti életben az önözés elfogadott.

23 Egyéb Alá-fölérendelt
Viselkedés utcán, közlekedési eszközön, szállodában, Étteremben Férfi-nő. Felnőtt-gyerek. Vendég-szolgáltató.


Letölteni ppt "Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna tanár Eszterházy Károly Főiskola"

Hasonló előadás


Google Hirdetések