Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Üzleti kommunikáció 2008/09 Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna tanár tanár Eszterházy Károly Főiskola.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Üzleti kommunikáció 2008/09 Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna tanár tanár Eszterházy Károly Főiskola."— Előadás másolata:

1 Üzleti kommunikáció 2008/09 Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna tanár tanár Eszterházy Károly Főiskola

2 Irodalom Dr. Sille István: Illem, etikett, protokoll Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1994 Dr. Sille István: Illem, etikett, protokoll Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1994 Görög Ibolya: Protokoll az életem, Athenaeum, 1999 Görög Ibolya: Mindennapi maceráink, Athenaeum, 2000 Dunckell Jacquline: Üzleti illemkódex Park Kiadó, 1994 Hall Edward: Rejtett dimenziók Gondolat, 1987 Köves J. Julianna: A kulturált viselkedés szabályai K.u.K. kiadó 10. Kiadás, 1997

3 Viselkedéskultúra Család, óvoda, iskola, élet Igény a viselkedéskultúra szabályainak kiszélesítésére, a hiányosságok pótlására, a viselkedéskultúra javítására. Nemzetközi kapcsolatok Üzleti élet Tanfolyamok, továbbképzések Etikai kódex—a cégnél elvárt és megkövetelt üzleti és egyéni magatartás legfontosabb követelményei

4 A viselkedéskultúra alapjai A külsőségek kifejezik a társadalmi függőséget. Igény a társadalmi kapcsolatok szabályozására. Az egyén sajátos tulajdonságai szerint vélekedik ezekről a normákról. A fegyelem betartása minden közösségben követelmény. A szabadsággal élni vagy visszaélni.

5 Illemszabályok a különböző területeken Családi kapcsolatok Magánkapcsolatok Belföldi hivatali kapcsolatok Nemzetközi kapcsolatok Diplomáciai kapcsolatok

6 A legfontosabb fogalmak Illem: az emberek viselkedését szabályozó normák rendszer. Kapcsolódó fogalmak: Jó modor Udvariasság,FigyelmességTapintat Illemtan: az illem elemeit adja át az oktatás segítségével az ifjabb generációnak. Köze van: A törvényhez, Az erkölcshöz, A társadalmi konvencióhoz.

7 A legfontosabb fogalmak Etikett: a társadalmi érintkezés szabályainak megszabott, merev rendszere.(1790etiquette, Kazinczy javaslata: etikett,1810) Protokoll: 1. Jegyzőkönyv 2. A diplomáciai képviselők viselkedésére vonatkozó szabályok összessége 3.A hivatalos érintkezésekre, rendezvényekre, megbeszélésekre vonatkozó szabályok, szokások összessége.

8 A legfontosabb fogalmak Etika: 1. Erkölcstan 2. Erkölcsi szabályok összessége(tanári, orvosi, jogi etika) Diplomácia: az államok közötti politikai ügyek intézése, szabályok, módszerek—ezzel kapcsolatos intézmények, személyek. Bánásmódban, dolgok intézésében hajlékonyság, tapintat, ügyesség, ravaszság. Diplomáciai protokoll: Írott, szigorúan veendő szabályok a diplomáciai kapcsolatokban a ceremóniák, szertartások rendjére.

9 A viselkedési szabályok jellemzői Történelmileg alakultak Társadalmi méretekben érvényesülnek Mindennapiak Belerögződnek az emberekbe nevelés, hagyomány, megszokás, a közösségi kapcsolatok révén Történelmileg megfigyelhető a merev formalitások feloldása

10 A protokoll, etikett haszna Eszköz a kapcsolatteremtésre, kapcsolattartásra Véd—ne hibázzunk! Megvéd—ne bántsanak! Taktikai eszköz Gesztus—fehér asztal, vendéglátás, ajándék Felkészülés a tárgyalásra. Ismeretszerzés, informálódás, tanulás, érdeklődés—tudatos felkészülés Viselkedés: kölcsönös tisztelet, szerénység, tapasztalat. A viselkedés a magatartás formai megnyilvánulása. Ennek alapján ítélik meg az egyént.

11 Távolságok Emberi kapcsolatokban Intim 0-50 cm Személyes 50cm-2-3m Társasági 3m-12m Nyilvános 12m-25m és azon túl Állatvilágban: Menekülés; Támadás; Személyes (A hattyúk); Társasági (kommunikációs)

12 A közlés tartalma

13 A kommunikáció VerbálisNon-verbálisSzemélyesen Köszönés, bemutatkozás Megszólítás Kézfogás, kézcsók Bemutatás Magázás, tegezés, önözés Pontosság, késés

14 A köszönés A leggyakoribb érintkezési forma. Két eleme van: szóbeli és magatartási megnyilvánulások. A napszaknak megfelelő. Találkozáskor, búcsúzáskor. Tegezés, magázás. Semleges formák.

15 Formalitások: Előre Előre Fejbiccentés Fejbiccentés Kalapemelés Kalapemelés Könnyű meghajlás Könnyű meghajlás Mélyebb meghajlás Mélyebb meghajlás Felállás Felállás Kézfogás Kézfogás Csók Csók Ölelés Ölelés Kézcsók Kézcsók Idegennek köszönni Idegennek köszönni

16 Bemutatkozás Személyes találkozás Keresztnév Nem kell bemutatkozni Különleges esetek

17 Bemutatás Tárgyalásokon ( kétoldalú, sokoldalú) Társaságban (házigazda) Egyéni vagy társaságnak szóló) Egyéni vagy társaságnak szóló) Hagyományos forma

18 Megszólítás Társasági forma BeszédbenBemutatásMegszólításUtazás

19 Formális mód Beszédben Írásban Beszédben Írásban Megszólítás Megszólítás (levél) Megszólítás Megszólítás (levél) Utalás Címzés

20 Megszólítás Férfiak esetében: - név és udvariassági kitétel „XY Úr!” - rang és udvariassági kitétel „Elnök Úr!” - név, rang és udvariassági kitétel „XY Miniszterelnök Úr!” Hölgyek esetében: „kisasszony”, „asszonyom”, „hölgyem” „elnök asszony”, „főtitkár asszony” „elnök asszony”, „főtitkár asszony”

21 Társalgás- tárgyaláson kívüli beszélgetés Időjárás Mozi, színház KultúraTilos Vallási hovatartozásról PártállásrólFizetésről Szexuális szokásokról

22 A tegezés, a magázás, az önözés A kapcsolat mélységét is érzékeltető formulák. Magánéleti formák a tegezés és magázás, Magánéleti formák a tegezés és magázás, az állami és üzleti életben az önözés elfogadott. az állami és üzleti életben az önözés elfogadott.

23 Egyéb Alá-fölérendelt Viselkedés utcán, közlekedési eszközön, közlekedési eszközön, szállodában, szállodában,Étteremben Férfi-nő. Felnőtt-gyerek. Vendég-szolgáltató.


Letölteni ppt "Üzleti kommunikáció 2008/09 Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna tanár tanár Eszterházy Károly Főiskola."

Hasonló előadás


Google Hirdetések