Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tájékoztatás a polgármesterek katasztrófavédelmi feladatairól

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tájékoztatás a polgármesterek katasztrófavédelmi feladatairól"— Előadás másolata:

1 Tájékoztatás a polgármesterek katasztrófavédelmi feladatairól
Czomba Péter tű. alezredes igazgató Tatabánya

2 2009-2010 - A katasztrófák éve? Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Az elmúlt időszakban megnőtt a lakosságot, az anyagi javakat és a környezetet veszélyeztető természeti és civilizációs katasztrófák száma, nehezebben áttekinthetővé váltak a veszélyforrások és a katasztrófák kialakulásához vezető okok.

3 A kétirányú társadalmi elvárás
Mentésben közreműködő szervek összehangolt; szakszerű tevékenysége. Társadalom, lakosság önvédelmi képesség erősítése; tájékoztatás; felkészítés. Ennek következményeként egyre erőteljesebb, két irányba mutató társadalmi elvárás alakult ki: egyrészt, hogy a bekövetkezett eseményeket összehangolt, szakszerű tevékenységgel végezzék az erre hivatott szervek és szervezetek, másrészt, hogy a társadalom tagjai az önvédelmi készséget kialakító és erősítő tájékoztatáshoz és felkészítéshez jussanak. Ez indokolja, hogy egyre átgondoltabban foglalkozzunk a lakosság felkészítésének lehetőségeivel annak érdekében, hogy a szakmai profizmuson túl erősítsük a közösségi részvételt a veszélyhelyzetek megelőzésében és azok elhárításában. Ehhez nélkülözhetetlen az Önök megszólítása. Célunk kettős: részben az, hogy felkészítéseinken információt kapjanak a reálisan előforduló veszélyhelyzetekről és az újonnan felmerülő kihívásokról, megismerkedjenek a várható intézkedésekkel, a hatósági tevékenységgel. Továbbá, hogy olyan elméleti és gyakorlati útmutatót adjunk polgármestereink kezébe, amellyel magabiztosabban nézhetnek szembe a veszélyhelyzetek okozta kihívásokkal.

4 A katasztrófavédelem feladatrendszere
Megelőzés Beavatkozás Helyreállítás A katasztrófavédelem feladatrendszere hármas tagozódást mutat – egyformán súlyos területek a megelőzés, a beavatkozás és a helyreállítás fázisai. A megelőzés feladatrendszerében kiemelt szerepet tölt be a lakosságfelkészítés. Törvényi felhatalmazás alapján végezzük ezt a munkát, célcsoportjaink között szerepel a közigazgatási vezetők, polgármesterek köre is. A polgármesterekhez delegált feladatok ellátásához nélkülözhetetlen, hogy tevékenységükhöz a katasztrófavédelem részéről megkapják a veszélyhelyzetek elhárításához szükséges összes információt és segítséget. A polgármesterek katasztrófavédelemmel összefüggő feladatai is az említett hármas tagozódást mutatják. A katasztrófavédelmi törvény felsorolja, a végrehajtásáról szóló kormány rendelet pedig tovább részletezi ezeket a feladatokat.

5 A polgármesterek feladatrendszere I.
A felkészülés, megelőzés időszakában: települések veszélyeztetettségének felmérése; veszélyelhárítási tervek elkészítése; pv. szervezetek megalakítása, felkészítése; beosztó határozatok elkészítése; védekezéshez szükséges logisztikai feladatok megszervezése; befogadóhelyek kijelölése; közreműködés a lakosság, a közigazgatási vezetők felkészítésében; riasztó- és tájékoztató eszközök működőképességének biztosítása; ügyeleti rendszer feltételeinek megteremtése (riasztás). A polgármester a felkészülés és a megelőzés időszakában vizsgálatokat folytat a katasztrófahelyzetekre vonatkozóan, majd elkészíti az azok megelőzésével kapcsolatos terveket. Ellenőrzi és értékeli a települési és munkahelyi polgári védelmi szervezetek felkészültségét, és erről tájékoztatja a helyi védelmi bizottság elnökét. Gondoskodik a rendelkezésre álló és hatáskörébe tartozó riasztó- és tájékoztató eszközök működőképességének fenntartásáról és a működtetéséhez szükséges személyi és technikai feltételek biztosításáról. Együttműködés keretében a hadkiegészítő parancsnoksággal kijelöli a védekezéshez szükséges technikai eszközöket, objektumokat és igénybevételre tervezett szolgáltatásokat.

6 A polgármesterek feladatrendszere II.
A beavatkozás, védekezés időszakában: védekezési, mentési feladatok irányítása, végrehajtása; lakosság riasztása, tájékoztatása; pv. szervezetek alkalmazása; beavatkozó szervezetek, lakosság ellátásának megszervezése; kitelepítés, befogadás megszervezése; együttműködés a pv. kirendeltség-vezetővel, védelmi bizottsággal; településsel kapcsolatos adatszolgáltatás; kapcsolattartás (védekező erők, karitatív szervezetek); azonnali intézkedések bevezetése (elzárkóztatás, kimenekítés); bekövetkező események minősítése. A beavatkozás és védekezés időszakában a helyi védelmi bizottság közreműködésével szervezi és irányítja a település védekezési feladatait, szükség esetén kezdeményezi a polgári védelmi szervezetek alkalmazását. Emellett gondoskodik a védekezésben részt vevő erők ellátásáról, együttműködik az illetékességi területén működő szervekkel és szervezetekkel, szükség esetén igénybe veszi a katasztrófavédelmi tervében szereplő és kijelölt technikai eszközöket. Értesíti más települések polgármestereit, amennyiben a katasztrófa őket is veszélyeztetheti. Folyamatosan adatokat szolgáltat a helyi védelmi bizottság részére, közvetlenül irányítja a helyi védelmi bizottság elnöke által meghatározott mentési feladatok végrehajtását, kezdeményezi a település katasztrófa sújtotta területté nyilvánítását.

7 A polgármesterek feladatrendszere III.
A helyreállítás időszakában: közreműködés a károk felmérésében; helyreállítási feladatok koordinálása; helyreállításhoz szükséges erő-eszközök igénybevétele; humanitárius segély-elosztás feltételeinek biztosítása; halaszthatatlan intézkedések megtétele (kegyeleti gondoskodás); lakosság alapvető ellátásának biztosítása (ellátás, mentesítés). A polgármester a helyreállítás időszakában a Kormány döntésének megfelelően szervezi és irányítja a katasztrófa által okozott károk felmérését, javaslatot tesz a megyei védelmi bizottság elnökének a helyreállítás ütemére és a fontossági sorrendre. Irányítja a részére meghatározott helyreállítási feladatok végrehajtását, szervezi és irányítja a helyi erők által végzett helyreállítási tevékenységet. Irányítja a helyreállításhoz szükséges rendelkezésre álló anyagok, eszközök és munkaerő igénybevételét, felhasználását, a humanitárius segélyek elosztását és ellenőrzi a helyreállítási feladatok végrehajtását.

8 A polgármesterek felkészítése II.
A felkészítés témakörei: jogszabályi kötelezettségek ismertetése; települések pv. besorolásának szabályai; megelőzési, beavatkozási, helyreállítási feladatok bemutatása; pv. szervezetek megalakításának szabályai; pv. szervezetek működtetésének előírásai; lakosságvédelmi feladatok ismertetése (riasztás, kitelepítés). A felkészítés témakörei: Jogszabályi kötelezettségek, Az önkormányzat és a polgármester katasztrófavédelmi megelőzési, beavatkozási, helyreállítási/újjáépítési feladatai, polgári védelmi, tűzvédelmi felelőssége, lakosságvédelmi kötelezettségei, A települések polgári védelmi besorolásának szabályai.

9 A polgármesterek felkészítése III.
A felkészítés témakörei: lakosság pv. kötelezettségének, mentességének ismertetése; kitelepítés, kimenekítés, befogadás, visszatelepítés szabályai; óvóhelyi védelem szabályai; lakosság felkészítésének és riasztásának szabályai; irányítási, vezetési ismeretek. Polgári védelmi kötelezettség, -mentesség. A polgári védelmi szervezetek működtetésének előírásai. Esemény vagy eseménysorozat katasztrófává minősítése. A kitelepítés, kimenekítés, befogadás, visszatelepítés, az óvóhelyi védelem szabályai. Irányítási, vezetési ismeretek. Kiemelt téma: a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés szabályai

10 A közigazgatásban dolgozók felkészítése
fővárosi, megyei védelmi bizottsági elnökök - felelős: OKF; helyi védelmi bizottságok vezetői - felelős: igazgatóságok; polgármesterek - felelős: igazgatóságok, kirendeltségek; közigazgatási vezetők - felelős: igazgatóságok; jegyzők - felelős: igazgatóságok. Önkormányzati választásokat követő differenciált felkészítés: Az általános katasztrófavédelmi ismereteken kívül a helyi sajátosságokra adaptálható útmutatókat is kapnak a polgármesterek. Az önkormányzati választásokat követően minden polgármester felkészítésben részesül: - A fővárosi (megyei) védelmi bizottsági elnököknek a Belügyminisztérium, illetve a BM OKF szervez felkészítő tanácskozást röviddel a választások után. - A helyi védelmi bizottságok vezetőinek, az önkormányzatok polgármestereinek a felkészítése a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságokon keresztül történik az OKF által készített Ajánlás és tematika alapján. Évente egy alkalommal tájékoztató konferenciát szerveznek, majd a lehetőségek és igények függvényében, eseményhez kötődően munkaműhelyeket, védelmi gyakorlatokat, bemutatókat tartanak. - A polgári védelmi kirendeltségek és irodák a helyi szinten beszámolókkal, tájékoztató, felkészítő előadásokkal járulnak hozzá a polgármesterek katasztrófavédelmi felkészültségének naprakészen tartásához. A területi államigazgatási feladatot ellátó szervek vezetői, valamint a helyi jegyzők részére az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság vezetője által kezdeményezett és a megyei közigazgatási hivatal vezetője által jóváhagyott témában az államigazgatási kollégiumok, jegyzői klubok keretén belül kerülnek a tájékoztató előadások megtartására.

11 Kormány-előterjesztés a katasztrófavédelmi rendszer korszerűsítéséről
CÉL: a katasztrófavédelmi rendszer javítása, fejlesztése az alábbi területeken: veszélyes anyagok; lakosságvédelem erősítése; képzett védelmi referens intézménye; biztosítók eljárási szabályai; polgári védelem szerepének erősítése; önkéntes mentőszervezetek; nemzetközi elvárások; megelőző időszak jogintézménye. Kormány előterjesztés készült a katasztrófavédelmi rendszer javításáról és fejlesztéséről, mely figyelembe veszi a korunk támasztotta újabb elvárásokat is. Első fejezetében szerepel a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni hatékonyabb védekezés kialakítása, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védelem erősítése. Második legfontosabb elemként szerepel az előterjesztésben - ami az itt ülőket is érinti - a lakosságvédelem erősítése. Ez magában foglalja a lakosságtájékoztatást, riasztás és a katasztrófavédelmi gyakorlatok rendjének szabályozását. Katasztrófahelyzetben veszélyeztetett terület elhagyásának, valamint az oda történő belépés korlátozásának szabályozását, az állami-önkormányzati tartalékszállás rendszerének kialakítását, a magántulajdonú ingatlanok óvóhelyként való használatát. A helyi önkormányzatok védelmi igazgatási feladatainak támogatására bevezetni tervezzük a képzett védelmi referens intézményét. Célunk továbbá a biztosítók adatszolgáltatási és gyorsított eljárási szabályainak meghatározása, valamint az állami kárenyhítés elveinek, eljárási szabályainak kialakítása, egy állami biztosítási rendszer kialakítása. Feladatunknak tekintjük a polgári védelem szerepének erősítését, a polgári védelmi szervezetek alkalmazásának fejlesztését. És itt is fontos szerep jut az Önök tevékenységének: a polgári védelmi szervezetek fejlesztése, a települések polgári védelmi besorolásának és védelmi követelményeinek megújítása kapcsán. Szervezetünk dolgozik a Katasztrófavédelmi Szabályzat létrehozásán, a polgári védelmi hatósági és szakhatósági jogkörök bővítésén. Ugyanakkor megfogalmazódott az is, hogy a hatósági jogkörök maradjanak a polgármestereknél, illetve a megyei közgyűlés elnökeinél. Törekszünk arra, hogy megtörténjen a szabálysértési, büntető- és büntetőeljárási szabályok kialakítása a veszélyhelyzetet megelőző időszaki és a veszélyhelyzeti időszakban a polgári védelmi kötelezettség tekintetében, a bűncselekmény gyorsabb elbírálása érdekében. Szükségesnek tartjuk az önkéntes mentőszervezetek védekezésbe történő bevonásának, illetve támogatásának szabályozását. A nemzetközi elvárásoknak való megfelelés érdekében dolgozunk a NATO polgári veszélyhelyzeti tervezéssel és az európai uniós polgári védelmi mechanizmussal összefüggő hazai szabályozás kialakításán. A NATO és az EU vonatkozásában egyaránt meg kell teremteni a nemzetközi segítségnyújtásban való aktívabb magyar részvétel lehetőségeit. Az EU vonatkozásában a Lisszaboni Szerződés értelmében meg kell teremteni a nemzetközi humanitárius segítségnyújtás sürgősségi szakaszában való részvételünk lehetőségeit, kapacitásait és szabályait, az EU Monitoring és Információs Központjával való kapcsolattartást, valamint a hazai katasztrófák esetén nyújtott nemzetközi segítségnyújtás fogadásának feltételeit, körülményeit és szabályait. Az EU Kritikus Infrastruktúra Védelmével (KIV) kapcsolatos koncepciója alapján a Magyar Köztársaság kialakította a KIV-re vonatkozó nemzeti programját, mely három célt fogalmaz meg: megelőzés, védelem; felkészülés, jelzés; üzemfolytonosság; (pl. energiaellátás, közlekedés) A kormány előterjesztésben javaslattal élünk a katasztrófák elleni védekezés hatékonyabbá tételével és a finanszírozással összefüggő kérdések megoldására. Ki szeretnénk alakítani a veszélyhelyzetet megelőző időszak jogintézményét, amely lehetőséget biztosítana arra, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója, vagy más állami vezető jogszabályban meghatározott szervezeti és egyéb korlátok és garanciális szabályok között dönthessen a szükséges megelőző intézkedésekről, az előfinanszírozásról, az erő-eszközök átcsoportosításáról, a polgári védelmi szervezetek mozgósításról, az állami tartalékkészletek felhasználásáról, átmeneti irányítási szabályok bevezetéséről, a védekezésre készülők állami, felügyeleti ellenőrzéséről. További elképzeléseink vannak a kihirdetett veszélyhelyzeti intézkedések tartalmi és a finanszírozási normatíváinak bővítésével, a katasztrófa sújtotta területté nyilvánítás rendjének kialakításával, a katasztrófavédelmi célelőirányzat létrehozásával és a katasztrófavédelmi hozzájárulás bevezetésével kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Hölgyek és Urak! A felsoroltakból látható, hogy munkatársaink egy része azon dolgozik, hogy a katasztrófavédelmi rendszer megújítására vonatkozó elképzeléseink minél előbb bekerüljenek a gyakorlatba. Állományunk egy másik része jelenleg is komoly erőfeszítéseket tesz a vörösiszap okozta károk felszámolására. A kormánybiztos úr irányításával már megkezdődött a helyreállítás folyamata. A kolontári katasztrófa kissé háttérbe szorította, de a katasztrófavédelem közreműködésével még mindig tartanak a nyári árvíz helyreállítási munkálatai is.

12 Egymást segítve vehetjük fel a harcot a különböző veszélyhelyzetekkel!
Bízom abban, hogy polgármesterként - az Önökre bízott lakosság élet- és vagyonbiztonságának megóvása iránt érzett felelősség tudatában - a továbbiakban is egymást segítve vehetjük fel a harcot a veszélyhelyzetekkel.

13 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Tájékoztatás a polgármesterek katasztrófavédelmi feladatairól"

Hasonló előadás


Google Hirdetések