Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bevetésirányítási Terv és a polgári védelmi kötelezettség alapján beosztott polgári védelmi szervezetek mozgósításának szabályozása Szarka Zsolt pv. alezredes.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bevetésirányítási Terv és a polgári védelmi kötelezettség alapján beosztott polgári védelmi szervezetek mozgósításának szabályozása Szarka Zsolt pv. alezredes."— Előadás másolata:

1 Bevetésirányítási Terv és a polgári védelmi kötelezettség alapján beosztott polgári védelmi szervezetek mozgósításának szabályozása Szarka Zsolt pv. alezredes szervezési főosztályvezető kirendeltség-vezetői továbbképzés Balatonföldvár 2011. március 16.

2 Árvízi veszélyeztetettség •Az elmúlt 10 év nagy árvizei ráirányították a figyelmet az árvízi megelőzésre, védekezésre.

3 Jellemzők •Évente egyre gyakoribb árhullámok •2-3 évente kis és közepes árvíz •5-6 évente jelentős árvíz •10-12 évente rendkívüli árvíz

4 Jellemzők •A vízkárok által hazánk 52%-a érintett •A megművelt földek 2/3-a veszélyeztetett •Összesen 21200 km 2 •Folyóink árterein: –700 település –2,5 millió ember

5 Jellemzők •Magyarország területén 22 folyó •Összesen 2800 km hosszan •A Zala, a Zagyva, a Torna és a Sió kivételével valamennyi vízgyűjtő területe határon kívül található •Vizek 95%-a külföldről érkezik •4220 km töltés •151 ártéri öblözet –Duna és mellékfolyói: 55 –Tisza és mellékfolyói 96

6 Magyarország felszíni vízháztartása (tranzit medence) Árvíz, belvíz esetén túl lassan tud kifolyni az országból a víz (2010) Aszály esetén túl gyorsan (2007) RUGALMATLAN RENDSZER: ROSSZ LEVEZETŐKÉPESSÉG (nagyvízi meder beépítése) KEVÉS TÁROZÓ

7 Duna •Európa 2. legnagyobb, világviszonylatban a 20. legnagyobb folyója •Hazai szakasza 417 km •Legkisebb vízhozam Budapestnél 600 m 3 /s, legnagyobb vízhozam 9600 m 3 /s •Átlag esése 5-10 cm •Áradás legnagyobb érték 24 óra alatt –Alsó szakaszon: 1,4 méter –Felső szakaszon: 3-4 méter •Árvíz tartóssága: –Alsó szakaszon: 5-70 nap –Felső szakaszon: 5-40 nap

8 Tisza •Európa 13. legnagyobb folyója •Hazai szakasz 587 km •Kedvezőtlen vízjárás esetén 28-36 órán belül 8-10 méter emelkedés •Áradás tartóssága –Felső szakaszon: 5-20 nap –Alsó szakaszon: 25-100 nap •Kedvezőtlen helyei: –Sajó és környéke –Csongrád, Szolnok

9 A 2010. május-júniusi árvízi védekezés katasztrófavédelmi tapasztalatai

10 Csapadék a május-júniusi hónapokban

11 Czikoráné készít ide egy térképet!

12

13 Kitelepítések  5.259 fő;  ebből Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 4.222 fő.

14 Logisztika  összesen14,3 millió felhasznált homokzsák;  a BM OKF készleteiből:  5,7 millió homokzsák;  100 ezer fáklya;  30 ezer négyzetméternyi védőfólia;  3.000 készlet fektető anyag.

15 Újjáépítés – helyreállítás A 2010. május-júniusi rendkívüli időjárás okozta károk helyreállítása november 15-re befejeződött.

16  lakosságvédelem irányítása;  logisztikai támogatás;  kitelepítések, befogadások tervezése, szervezése;  lakosság ellátásának megszervezése;  felajánlások fogadása. Katasztrófavédelmi feladatok I.

17  műszaki mentések, szivattyúzások;  speciális mentőcsapatok közreműködése;  nemzetközi segítségnyújtás hazai koordinálása;  részvétel a fertőtlenítések végrehajtásában;  közreműködés kárfelmérésben, szúnyoggyérítésben. Katasztrófavédelmi feladatok II.

18 Árvízi védekezés tapasztalatai I. Vezetés-irányítás  egységes központi irányító, koordináló szerv erősítése;  párhuzamosságok megszüntetése;  átláthatóbb jelentési, adatszolgáltatási rendszer kiépítése;  önkormányzati vezetők szakmai felkészítése.

19 Árvízi védekezés tapasztalatai II. Szabályozás  Helyszíni Operatív Csoportok rendszerének kialakítása.

20 Árvízi védekezés tapasztalatai III. Bevonható erők-eszközök  pv. kirendeltségek létszámának megerősítése;  vezényelt állomány megfelelő szintű felkészítése;  települési pv. szervezetek felkészítésének felülvizsgálata.

21 Tervrendszerek felülvizsgálata, integrálása  veszély-elhárítási, kitelepítési-befogadási tervek;  vízkár-elhárítási tervek elkészítése;  jogszabályi felhatalmazáson alapuló ellenőrzésének megteremtése. Árvízi védekezés tapasztalatai IV.

22 Árvízi védekezés tapasztalatai V. Logisztika, háttértámogatás  védekezők ellátásának, elhelyezésének kidolgozása;  szakértői finanszírozás megteremtése;  biztosítótársaságok, bankok ösztönzési rendszerének kiépítése;  védekezés során elszámolható költségtípusok meghatározása;  pénzügyi alap létrehozása.

23 Árvízi védekezés tapasztalatai VI. Helyreállítás, újjáépítés  helyreállítás, kárfelmérés, kárenyhítés rendszerének kialakítása. Felsőzsolca

24 Megelőzés szerepének felértékelődése –Töltés magasítás, új építés –Mederkotrás –Árvízi tározók, záportározók építése •Tervek készítése, folyamatos pontosítása

25 Évek Belvíz I.

26 Belvíz II.  elöntött terület nagysága: 200 ezer ha;  85 településen folyik ár- és belvízvédelmi tevékenység;  367 fő kitelepítésére volt szükség;  131 összedőlt magántulajdonú lakóingatlan van az országban.

27 Országos Bevetésirányítási Terv •OKF, MH, ORFK, NAV, BV, •Jóváhagyása január 21-én •Kapcsolódó területi tervek kidolgozása február 25-ig

28 Országos Bevetésirányítási Terv •A terv célja: –Az ország területén előforduló árvízek esetén, a terv hatálya alá tartozó szervezetek gyors és hatékony riasztásának és alkalmazásának biztosítása

29 Országos Bevetésirányítási Terv •Négy alkalmazási helyzet: –1. egy megyét érintő III. fokot meghaladó árvízvédelmi készültség, –2. több megyét érintő III. fokot meghaladó árvízvédelmi készültség, –3. Duna-Tisza vízgyűjtőjén III. fokot meghaladó árvízvédelmi készültség, –4. gátszakadás.

30 Országos Bevetésirányítási Terv Készenléti fokozatok a végrehajtás ideje alapállapotból történő elrendelés esetén a végrehajtás ideje árvízvédelmi készenléti fokozatból történő elrendelés esetén a végrehajtás ideje árvízveszély készenléti fokozatból történő elrendelés esetén Alapállapot --- Árvízvédelmi készenlét 8 / 12 órán belül-- Árvízveszély 12 / 18 órán belül4 / 6 órán belül- Árvízvédelmi bevetési készenlét 16 / 21 órán belül7 / 9 órán belül3 órán belül

31 Országos Bevetésirányítási Terv •Alapállapot: –Veszélyeztetettség felmérése, –Alkalmazás megtervezése, –Tervek, adattárak kidolgozása, pontosítása, –Felkészítés végrehajtása, –Gyakoroltatás, –Erők, technikai eszközök alkalmazhatóságának biztosítása, –Risztási feltételek biztosítása.

32 Országos Bevetésirányítási Terv •Árvízvédelmi készenléti fokozat (8-12) (ha az erők igénybevételére lehet számítani) •Feladatok: –Operatív törzsek megalakítása, –Végrehajtó erők kijelölése, berendelése, –Feladatok pontosítása, –EDR rádiók ellenőrzése, –Kiértesítés feltételeinek folyamatos biztosítása, –Készenléti szolgálatok megszervezése.

33 Országos Bevetésirányítási Terv •Árvízveszély fokozat (4-6) (reagálási idő további rövidítése érdekében) •Feladatok: –Készenlétből való berendelés, –Lebiztosított eszközök pontosítása, –Málházás végrehajtása, –Állomány tájékoztatása, –Készenlét jelentése.

34 Országos Bevetésirányítási Terv Árvízvédelmi bevetési készenléti fokozat (az erők alkalmazás valószínűsíthető) 3 •Feladatok: –A málházás illetve a személyi állomány ellenőrzése, –Eligazítás, –1 órás menetkészség elérése, –Készenlét jelentése.

35 Bevetésirányítás rendszere •BM OKF főigazgató javaslatára megalakul a KKB OpT, •A védekezés helyszínén felállításra kerül egy OpT, •A KKB OpT meghatározza a szükséges erőforrásokat, •Központi Értékelő csoport folyamatosan figyeli a NEO PVIR-t, •A KKB OpT koordinálja a lakosságvédelmi feladatokat, •A beavatkozó erők OpT-i riasztják a kijelölt erőket, •Az erők eszközök átcsoportosítása alkalmazás, •Mindenoldalú biztosítás, (találkozási pont, védőeszközökkel, munkaeszközökkel történő ellátás, elhelyezés, élelmezés, eü, ruházati ellátás, hiradó bizt.

36 Polgári védelmi szervezetek mozgósítása

37 Alkalmazási készenlétbe helyezés fokozatai és feladatai Alapállapot Katasztrófavédelmi készenlét Katasztrófaveszély készenlét Teljes bevetési készenlét

38 A készenlétbe helyezés időnormái Polgári védelmi szervezetek készenlét (óra) A készenlét (működési készség) elérésének helye katasztrófa- védelmi katasztrófa veszély teljes bevetési GYORSGYORS 12 órás készenlétű81012 Megalakítási, illetve kijelölt gyülekezési helyeken. RÖVIDRÖVID 24 órás készenlétű162024 Megalakítási, illetve kijelölt gyülekezési helyeken.

39 Alapállapot •Célja: –Azon feltételek biztosítása, melyek lehetővé teszik a magasabb készenléti fokozat feladatainak normaidőn belüli végrehajtását. •Feladatai: –Pv. szervezetek megalakítása, felkészítése, továbbképzése, –Megalakítási hely kijelölése, –Anyagi-technikai eszközök lebiztosítása, –Beosztó határozatok elkészítése.

40 Katasztrófavédelmi készenlét •Célja: –További rendszabályok bevezetése, –A magasabb készenléti fokozat gyors elérése. •Feladatok –Ügyeleti szolgálatok bevezetése, –Vezetési feltételek megteremtése, –Logisztikai biztosítás megteremtése.

41 Katasztrófaveszély készenlét •Célja: –A pv. szervezetek megalakítását, valamint a vezetés folyamatosságát biztosító rendszabályok bevezetése. •Feladatok: –Készenlétbe helyezettek berendelése, –Málházás, anyagok és eszközök átvétele, –Állomány tájékoztatása.

42 Teljes bevetési készenlét •Célja: –Mindazon feltételek megteremtése amelyek biztosítják az azonnali alkalmazás feltételeit. •Feladatok –Gyülekezési körletek elfoglalása, berendezése, –Működőképesség fenntartása, –Vezetés-irányítási helyek teljes személyi és anyagi feltöltése. –Alkalmazási készenlét elérése.

43 Mozgósítást elrendelheti: •Kormány, a belügyminiszter útján, •A belügyminiszter BM OKF főigazgató kezdeményezése alapján, •Főpolgármester, megyei közgyűlés elnöke, •Polgármester, munkahelyi polgári védelmi szervezet vezető.

44 A mozgósítás elrendelése a)CÍMZETTHeves Megyei Katasztrófavédelmi igazgató b)MOZGÓSÍTÁS Katasztrófavédelmi készenlét c)FELADAT 111, 122-126, 701-708. d)IDŐ feladat megkezdése e)ELRENDELŐ Heves Megyei Közgyűlés elnöke f)ADTA BM OKF főügyeletese g)VETTE Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ügyeletese A címzett aláírása az elrendelésre jogosult aláírása

45 Mozgósítási Terv •A veszélyelhárítási tervrendszer része, -Fővárosban és a megyékben a fővárosi, megyei védelmi bizottság az illetékes katasztrófavédelmi szerv vezetésével. -Településeken a HVB és az illetékes katasztrófavédelmi szerv vezetésével, -Polgári szerveknél a szerv pv parancsnoksága készíti el.

46 Mozgósítási Terv •A mozgósítási Tervben rögzíteni kell: –Az elrendelésre jogosult neveit, –Az elrendelés jogosultságát, –A kiértesítési rendjét, –A 24 órás szolgálat feladatait, –Az elrendelés, lejuttatás módját, –A magasabb készenlétbe helyezés feladatait fokozatonként.

47 Mozgósítási Terv •A terv karbantartását félévente el kell végezni •Ha a –Szervezetekben, állományban, –Igénybe vehető technikai eszközökben, –Nyilvántartott anyagok típusában vagy mennyiségében, –Megalakítási és működési körletekben, helyekben. változás következik be, azt azonnal rögzíteni kell.

48 Gyakorlatok •Gyakorlatot rendelhet el: –Belügyminiszter a BM OKF főigazgató kezdeményezésére •Illetékességi területükön –A főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, –A polgármester, –Polgári szerv vezetője. •A gyakorlat tapasztalatairól a 10 napon belül jelentést kell felterjeszteni a gyakorlat elrendelőjéhez.

49 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "Bevetésirányítási Terv és a polgári védelmi kötelezettség alapján beosztott polgári védelmi szervezetek mozgósításának szabályozása Szarka Zsolt pv. alezredes."

Hasonló előadás


Google Hirdetések