Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az IKT más képességekre gyakorolt hatása az alsó tagozaton Koreczné Kazinczi Ilona III. évfolyam SZTE Neveléstudományi DI Témavezető: Molnár Gyöngyvér.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az IKT más képességekre gyakorolt hatása az alsó tagozaton Koreczné Kazinczi Ilona III. évfolyam SZTE Neveléstudományi DI Témavezető: Molnár Gyöngyvér."— Előadás másolata:

1 Az IKT más képességekre gyakorolt hatása az alsó tagozaton Koreczné Kazinczi Ilona III. évfolyam SZTE Neveléstudományi DI Témavezető: Molnár Gyöngyvér

2 ICT vagy IST Jelzésértékű Komplexebb a változás Digitális kompetencia

3 A digitális kompetencia alkotóelemei Digitális kompetencia Technikai kompetencia Inf. kezelés és kommunikáció Információs társadalom technológia

4 Technikai kompetencia Hardveres kompetencia (pl. adatok értelmezése, üzemeltetési ismeretek, adatbiztonság) Alkalmazói kompetencia (pl. szövegszerkesztés, táblázatkezelés; adatbázis és animáció értelmezése, készítése; digitális könyvtár-használat; e ‑ mail, adatbányászat, letöltés; képértelmezés és ‑ feldolgozás; szimuláció értelmezése, készítése) Programozási kompetencia – algoritmikus gondolkodás

5 Információkezelés és kommunikáció Információk közötti eligazodás kompetenciája (pl. szűrés, feldolgozás: értékelés, elemzés, ismeretek integrálása, új tudáselem alkotása, e ‑ tanulás) Információk prezentálása (pl. alkalmazási és szociális kompetencia integrált működése, önkifejezés és kapcsolattartás az információs társadalomban, közléskultúra személyes és tömegkommunikációs csatornákon, Web 2.0) Információk archiválása (pl. hierarchikus és többszempontú rendszerezés, kontextuális elvű tárolás, fogalomtérképek, tanulási feljegyzések)

6 Információs társadalom technológia Információs társadalom kompetencia (pl. e ‑ kormányzat, e ‑ gazdaság, személyes és intézményi e ‑ pályázati rendszerek, projektmenedzsment, e ‑ közösségek) Digitális jogok (pl. szerzői jogok, adatvédelem, személyes és közérdekű adatok kezelése, e ‑ etikett, e ‑ morál, e ‑ biztonság, e ‑ aláírás) Médiakompetencia (pl. médiaismeret, médiahasználat)

7 Az IKT oktatási alkalmazásának a fejlesztése kiemelt területe az Európai Unió közös oktatási politikájának Nemzeti alaptanterv egyik alapkompetenciája A mérés indokoltsága

8 Az EU ajánlásai alapján a megfelelő szintű IKT készségfejlesztéshez szükséges infrastruktúra szint 8 diák / számítógép (12,5 számítógép / 100 diák) az alapfokú oktatásban és 6 diák / számítógép (16,6 számítógép / 100 diák) a középfokú oktatásban. Forrás: European Commission: E-Learning – Designing tomorrow's education. 2000 Statisztikai adatok

9 A meglévő számítógépeket ugyanakkor Magyarországon leginkább számítástechnika oktatásra használják. A tanárok 96%-a gondolja, hogy a számítástechnikát külön tantárgyként kell oktatni, szemben az EU átlaggal, ahol a tanárok mindössze 54%-a gondolja ezt (Finnország 37%). Magyarországon a tanárok mindössze 38%-a gondolja úgy, hogy a számítógépet és az Internetet a különböző tantárgyak és az alap képességek oktatására is fel kell használni, szemben az EU átlag 76%-kal (Finnország 80%). Ezen indikátorok szerint a mérésben részt vett 27 ország közül Magyarország az utolsó helyen áll. Benchmarking Access and Use of ICT in European Schools 2006Benchmarking Access and Use of ICT in European Schools 2006 – empirica 144. o. Benchmarking Access and Use of ICT in European Schools 2006Benchmarking Access and Use of ICT in European Schools 2006 – empirica 151. o. Statisztikai adatok

10 Főbb kutatási kérdések Melyek azok az írás-olvasás körébe tartozó részképességek (térirányok észlelése, finommotorika, szem- és kézkoordináció, emlékezet, iránydominancia, megfigyelési képesség, szin- és formalátás, gondolkodási képesség ) amelyek az IKT eszközeivel fejleszthetők a leghatékonyabban? A pedagógusok informatikai kulturáltsága, oktatási gyakorlata, az iskolák technikai háttere milyen hatással vannak mindezen fejlesztésekre? Befolyásolja-e a fejlesztés eredményességét a tanulók szociális háttere (hátrányos helyzet)?

11 Fejlesztőeszközök

12 A kutatás főbb jellemzői Korosztály: alsó tagozat A tanító sok tantárgyat tanít – átlátja, hol tudja alkalmazni az IKT-t A közoktatásba kerüléstől, a kezdetektől vizsgálom az adott témákat A tananyag kipróbálásához iskolák keresése A jelentkezett iskolák tanítóinak felkészítése a feladatra

13 A kutatás szakaszai és időbeli megvalósulása 2006. II. negyedév Hagyományos papír-ceruza alapú teszt 2. évfolyamvégi teszt. (Kísérleti és kontroll csoportokban) 3. 2005. II. negyedév Hagyományos papír-ceruza alapú teszt 1.évfolyamvégi teszt. (Kísérleti és kontroll csoportokban) 2. 2004. III. negyedév Hagyományos papír-ceruza alapú teszt Előteszt megíratása. (Kísérleti és kontroll csoportokban) 1. Mérés ideje Mérés típusa Mérési szakasz megnevezése Sza- kasz

14 Kutatási minta Kezdet –26 kísérleti osztály –12 kontroll osztály bevonva a mérésbe Értékelhető –3 kísérleti osztály –3 kontroll osztály mérési eredmény Korábban befejeződött a kelleténél, ezért hiányos a minta.

15 Eredmények Négy képességre vonatkozóan különbség tapasztalható –Szín- és formalátás –Finommotorika –Emlékezet –Iránydominancia

16 Eredmények – finommotorika Control Pilot teaching Pretest0,4476190,4565217 First test0,54285710,5326087 Second test0,68690480,7805556

17 Eredmények – a négy terület PretestFirst test Second test Direction dominance0,44836960,53260870,8333333 Colour and shape recognition0,6028080,65451390,8233333 Recollection0,44021740,51630430,8426966 Fine motoric control0,45652170,53260870,7805556

18 Eredmények – relatív szórás alakulása PretestFirst test Second test Fine motoric control0,442580,405060,34806 Recollection0,406990,364640,35324 Direction dominance0,433770,335290,34835 Colour and shape recognition0,275040,263720,20441

19 Kutatás II. rész Összevont osztályú iskolákban 2007 szeptemberétől –KP-Lab (Knowlege Practices Laboratory) Knowlege Practices Laboratory 4 iskolával kapcsolatfelvétel, akik a jelzett könyvekből tanítanak

20 Összevont tanulócsoport Különböző életkorú, évfolyamú és képességű tanulók csoportja. (schome.open.ac.uk/wikiworks/index.php/Multigrade_schools) Ha az iskolában az osztályt több, különböző évfolyamra járó tanulóból szervezik meg, akkor beszélünk összevont osztályról. (2007. évi LXXXVII. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról)

21 Ellentmondások Jól képzett tanár és eszközökkel jól ellátott iskola kellene – itt hiányzik A tanárok nagy része nem rendelkezik tanítási és tanulási tapasztalattal Az ilyen képzésre nem készít fel a tanárképzés

22 KP-Lab Célja, az eszközök (különös tekintettel az IKT) alkalmazhatóságának megismertetése az elméleti oktatáshoz képest, s annak gyakorlati tudássá alakítása a pedagógusok számára http://www.kp-lab.org/ Magyarországon 4 iskola vesz részt benne: Felsőpetény, Kolontár, Szárföld, Vezseny

23 KP-Lab: Gárdonyi kör Elnevezése Összetvői –Vizuális nevelés –Matematika játékosan –Informatika és IKT

24 Gárdonyi kör Kapcsolattartás területei –Moodle rendszer Aktuális problémák megbeszélése Instrukciók –Időszakonként személyes találkozás Főbb lépések megbeszélése, továbbképzés Tapasztalatok megbeszélése

25 Tanárok és tanulók IKT kompetenciájának fejlesztése KP-Lab segítségével vizsgálat tárgya –a normál osztályú iskolákban tapasztalt mutatók hogyan alakulnak az összevont osztályú iskolákban? –Mely informatikai képességek hatására fejlődnek az adott képességek (finommotorika, emlékezet, szín- és formalátás, iránydominancia)? Tanárok fejlesztése –Sok a pedagógiai munkát segítő szoftver megismertetése amelyet a pedagógiai munkában közvetlenül alkalmazhatnak, amellyel maguk készíthetnek oktatási segédleteket.

26 Tanárok felkészítése Szövegszerkesztés (Word, OpenOffice writer) CD-n található szoftverek használata Internetes keresőrobotok (Google, Yahoo) Kommunikáció e-mail-el (Outlook, Eudora) Táblázatkezelés (Excel, OpenOffice Tab) Grafikai program (PhotoShop, Gimp) Multimédia készitése (flashplayrs) Programozási nyelvek (Com. Logo, Imagine)

27 Tanárok felkészítése II. Hang- és videolejátszás (Media Player, ) Prezentáció-készitő (PowerPoint, OpenOffice ) Weblapkészités (Ms FrontPage, Nvu) Fájl menedzser Integrált oktatórendszerek (Moodle) Chat (MSN, Skype) Video konferencia (Skype)

28 A kutatás eddigi megvalósulása 2009. február Hagyományos papír-ceruza alapú teszt 2. évfolyamvégi teszt. (Kísérleti és kontroll csoportokban) 3. 2008. június Hagyományos papír-ceruza alapú teszt 1.évfolyamvégi teszt. (Kísérleti és kontroll csoportokban) 2. 2008. január Hagyományos papír-ceruza alapú teszt Előteszt megíratása. (Kísérleti és kontroll csoportokban) 1. Mérés ideje Mérés típusa Mérési szakasz megnevezése Sza- kasz

29 Köszönöm a figyelmet! Koreczné Kazinczi Ilona kazinczi@spin.chemres.hu


Letölteni ppt "Az IKT más képességekre gyakorolt hatása az alsó tagozaton Koreczné Kazinczi Ilona III. évfolyam SZTE Neveléstudományi DI Témavezető: Molnár Gyöngyvér."

Hasonló előadás


Google Hirdetések