Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM KEOP 2007. Június Ádám Tamás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM KEOP 2007. Június Ádám Tamás."— Előadás másolata:

1 KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM KEOP Június Ádám Tamás

2 Környezet és Energia Operatív Program célja: A Környezet és Energia Operatív Programban megfogalmazott fejlesztések célja, hogy mérsékelje hazánk környezeti problémáit, ezzel javítva a társadalom életminőségét és a gazdaság környezeti folyamatokhoz történő alkalmazkodását. Alapdokumentum: KEOP évre vonatkozó akciótervének i változata – JELENLEG MÉG BÁRMIKOR VÁLTOZHAT!

3 Kihívások a környezetvédelem területén Gazdasági növekedés és munkahelyteremtés a fenntartható fejlődés jegyében történjen(EU Fenntartható Fejlődés Stratégia)! Nagyobb figyelmet igénylő kiemelt terület a klímaváltozás elleni küzdelem – a megelőzést szolgáló intézkedésekre megfelelő források kell biztosítani ÚMFT szinten! A Csatlakozási Szerződésben vállalt környezetvédelmi „derogációs” kötelezettségek és az egyéb határidőhöz kötött kötelezettségek (Aquis) időben történő teljesítése

4 Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) prioritás tengelyei: Egészséges tiszta települések (szennyvíz, hulladék, ivóvíz) Vizeink jó kezelése (árvízvédelem, víz-gazdálkodás, kármentesítés, rekultiváció) Természeti értékeink jó kezelése A megújuló energiaforrás felhasználás növelése Hatékony energia felhasználás Fenntartható termelési és fogyasztási szokások ösztönzése Projekt előkészítés Technikai segítségnyújtás

5 KEOP forrásallokáció Egészséges tiszta települések (szennyvíz, hulladék, ivóvíz) Vizeink jó kezelése (árvízvédelem, víz-gazdálkodás, kármentesítés, rekultiváció) Természeti értékeink jó kezelése Megújuló energiahordozók növelése Hatékonyabb energia felhasználás Fenntartható termelési és fogyasztási szokások ösztönzése Projekt előkészítés Technikai segítségnyújtás

6 Környezet és Energia Operatív Program PrioritásMrd Ft folyó áron Egészséges, tiszta települések szennyvíz hulladék ivóvíz Hatékonyabb energiafelhasználás A megújuló energiahordozó-felhasználás növelése Vizeink jó kezelése árvíz Vízgazdálkodás, VKI kármentesítés rekultiváció vízbázis-védelem Természeti értékeink jó kezelése Fenntartható termelési és fogyasztási szokások ösztönzése Projekt előkészítés Technikai segítségnyújtás Összesen

7 A KEOP prioritásai 1. Egészséges, tiszta települések Támogatási konstrukciók: 1.Szennyvízelvezetés és tisztítás 2.Ivóvízminőség javítása 3.Települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek 4.Önkormányzati felelősségi körbe tartozó állati hulladék kezelése

8 A KEOP prioritásai 2. Vizeink jó kezelése Támogatási konstrukciók: 1.Állami tulajdonú árvízvédelmi fejlesztések 2.Önkormányzati árvízvédelmi fejlesztések 3.Tájgazdálkodást megalapozó vízi infrastruktúra kiépítése (VTT) 4.Komplex vízvédelmi beruházások 5.A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring rendszerek fejlesztése 6.A Vízbázis-védelem (3 komponens) 7.A települési szilárd hulladéklerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése 8.Szennyezett területek kármentesítési feladatainak elvégzése 9.Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek (A), árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázatkezelési tervkészítés

9 A KEOP prioritásai 3.Természeti értékeink jó kezelése Támogatási konstrukciók : 1.Élő- és élettelen természeti értékek megőrzése, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése 2.Élőhelyvédelem, -helyreállítás, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése 3.Gyűjteményes növénykertek és védett történeti kertek megőrzése és helyreállítása 4.Élőhely-megőrző mező- és erdőgazdálkodás infrastrukturális fejlesztése 5.Az erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztése

10 A KEOP prioritásai 4. A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése Támogatási konstrukciók: 1.Hő- és/vagy villamosenergia előállítás támogatása 2.Nagy és közepes kapacitású bioetanol üzemek létesítésének támogatása

11 A KEOP prioritásai 5. Hatékony energia felhasználás Támogatási konstrukciók : 1.Energetikai hatékonyság fokozása 2.Harmadik feles finanszírozás – KEOP kiegészítés

12 A KEOP prioritásai 6. Fenntartható termelési és fogyasztási szokások ösztönzése Támogatási konstrukciók : 1.Fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedés mintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) 2.Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek, beruházások 3.Környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a közigazgatásban (e-környezetvédelem )

13 A KEOP prioritásai 7-8. Prioritás tengelyek Projekt előkészítés (Önkormányzatok, társulások és állam kedvezményezetti körrel) Technikai segítségnyújtás (KSZ finanszírozás, Monitoring Bizottság, útmutatók, tanulmányok készítése, éves értékelés feladatok elvégzése) Kapcsolódási pont –Végrehajtás OP (TA keret 2.5 %)

14 Regionális Operatív Programokkal való kapcsolat belterületi bel- és csapadékvíz rendezés A 2000 Le alatti agglomerációk és települések szennyvízkezelése, barnamezős beruházásokhoz kapcsolódva a szennyezett területek kármentesítése. Ökoturisztikai fejlesztések Lakó-, köz- és magánépületek azbesztmentesítése földtani veszélyforrások (természetes partfalak omlása) elhárítása, megelőzése. Vizeink mennyiségi és minőségi védelme intézkedés regionális jelentőségű vízvédelmi területeken: –Meder rehabilitáció a „jó állapot” elérése érdekében – vízpótlás, vízminőség javítása, rehabilitáció (vízfolyások- tározó építés és rekonstrukció, meder és hullámtér rehabilitáció-,, tavak, holtágak, mellékágak) –Felszíni és felszín alatti vizek további szennyezésének megakadályozása, –Vízvisszatartás, vízpótlás, vízvisszatáplálás a „jó állapot” elérése érdekében

15 KEOP támogatás – Kecskemét MJV projektjei Projekt megnevezése ProjektgazdaTervezett költség (ezer Ft) Támogatási konstrukció Alkalmazott eljárás Támogatás formája, mértéke Támogatási konstrukció indítása, zárása Hulladékból nyert biogáz hasznosítása Kecskeméti Regionális Hulladéklerakó Közszolgáltató Kft Hő- és/vagy villamos energia előállítás támogatása Egyfordulós, nyílt pályázat Vissza nem térítendő támogatás, maximum % Építési törmelék és egyéb inert hulladékok hasznosítása KMJV Önkormányzata, Kecskeméti Regionális Hulladéklerakó Közszolgáltató Kft Települési szilárd hulladék- gazdálkodási rendszerek Kétfordulós pályázat Vissza nem térítendő támogatás, maximum 70 % Kecskeméti Regionális Hulladéklerakó bővítése KMJV Önkormányzata, Kecskeméti Regionális Hulladéklerakó Közszolgáltató Kft Települési szilárd hulladék- gazdálkodási rendszerek Kétfordulós pályázat Vissza nem térítendő támogatás, maximum 70 % Települési szilárd kommunális hulladék válogatómű építése KMJV Önkormányzata, Duna-Tisza Nagytérségi Konzorcium Települési szilárd hulladék- gazdálkodási rendszerek Kétfordulós pályázat Vissza nem térítendő támogatás, maximum 70 %

16 KEOP támogatás – Kecskemét MJV projektjei Projekt megnevezése ProjektgazdaTervezett költség (ezer Ft) Támogatási konstrukció Alkalmazott eljárás Támogatás formája, mértéke Támogatási konstrukció indítása, zárása Kecskemét Kisfái felhagyott hulladéklerakó I/A, I/B ütem rekultivációja KMJV Önkormányzata A települési hulladéklerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése Kétfordulós pályázat Vissza nem térítendő támogatás, maximum 100 % Kecskemét I. és II. számú vízmű telep kútjai védőterületének a hatályos jogszabálynak megfelelő kijelölése KMJV Önkormányzata BÁCSVÍZ Rt Vízbázisvédelem (3 komponens) Egyfordulós pályázat Vissza nem térítendő támogatás, maximum 100 % Biomassza hasznosító kazán fejlesztése TERMOSTAR Kft Hő- és/vagy villamos energia előállítás támogatása Egyfordulós, nyílt pályázat Vissza nem térítendő támogatás, maximum % Gázmotorok átállítása biogázra TERMOSTAR Kft Hő- és/vagy villamos energia előállítás támogatása Egyfordulós, nyílt pályázat Vissza nem térítendő támogatás, maximum %

17 KEOP támogatás – Kecskemét MJV projektjei Projekt megnevezése ProjektgazdaTervezett költség (ezer Ft) Támogatási konstrukcióAlkalmazott eljárás Támogatás formája, mértéke Támogatási konstrukció indítása, zárása Hőszivattyúk telepítése egyes közintézményekbe KMJV Önkormányzata Hő- és/vagy villamos energia előállítás támogatása Egyfordulós, nyílt pályázat Vissza nem térítendő támogatás, maximum % Távhőhálózat rekonstrukció TERMOSTAR Kft Energetikai hatékonyság fokozásaEgyfordulós, nyílt pályázat Vissza nem térítendő támogatás, maximum % Helyi védelem alatt álló természeti értékek védelme, kezelése KMJV Önkormányzata Élőhely védelem,- helyreállítás, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése Kétfordulós pályázat Vissza nem térítendő támogatás, maximum 100 % Tájidegen, adventív, allergén és gyomnövény fajok visszaszorítása KMJV Önkormányzata Élőhely védelem,- helyreállítás, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése Kétfordulós pályázat Vissza nem térítendő támogatás, maximum 100 %

18 Köszönöm megtisztelő figyelmüket.


Letölteni ppt "KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM KEOP 2007. Június Ádám Tamás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések