Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Környezeti és Energia Operatív Program (2007-2013) tartalmi elemei Dióssy László szakállamtitkár Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Környezeti és Energia Operatív Program (2007-2013) tartalmi elemei Dióssy László szakállamtitkár Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium."— Előadás másolata:

1 Környezeti és Energia Operatív Program (2007-2013) tartalmi elemei Dióssy László szakállamtitkár Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

2 ÚMFT Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT): az EU Kohéziós Alapjának és strukturális alapjainak felhasználásához szükséges stratégiai keretdokumentum.

3 ÚMFT forrás megosztás (7000 Mrd Ft)

4 Környezeti és Energia Operatív Program KEOP általános stratégiai cél: az EU-s kötelezettségvállalásokból adódó feladatok; szennyezés megelőzési feladatok és megelőző szemlélet regionális igények. Magyarország a biztonságos, tiszta és jó minőségű környezet, egészségesebb, hosszabb és teljesebb emberi élet lehetőségét biztosítsa

5 Szak- terület Kötelezettség jellege Kötelezettség megnevezéseHatáridő szennyvízDerogációk10000 LE feletti érzékeny agglomerációban III. fokú tisztítás 2008 szennyvízDerogációk15000 LE feletti összes agglomerációban II. fokú tisztítás 2010 szennyvízDerogációk2000 LE feletti összes agglomerációban II. fokú tisztítás2015 ivóvízDerogációkbór, fluorid és nitrit EU határérték alá szorítása2006* ivóvízDerogációkarzén EU határérték alá szorítása2009 ivóvízHazai jogszabályi feladatok ammónium hazai határérték alá szorítása2009 hulladékEU-s követelményekbiológiailag lebomló hulladékok lerakásának csökkentése 2007 75% 2009 50% 2016 35% hulladékEU-s követelményekcsomagolási hulladékok 60%-os hasznosítása2012 hulladékEU-s követelményekEU előírásoknak nem megfelelő lerakók (dögtemetők is) bezárása és rekultivációja 2009 VKIEU-s követelményekvízgyűjtő gazdálkodási tervek2009 VKIEU-s követelményekfelszíni víztestek jó állapotának elérése2015** Kihívások a környezetvédelem területén

6 Környezeti és Energia Operatív Program (KEOP) Egészséges tiszta települések (szennyvíz, hulladék, ivóvíz) Vizeink jó kezelése (árvízvédelem, víz- gazdálkodás, kármentesítés, rekultiváció) Természeti értékeink jó kezelése Megújuló energiahordozók növelése Hatékonyabb energia felhasználás Fenntartható termelési és fogyasztási szokások ösztönzése Projekt előkészítés Technikai segítségnyújtás

7 KEOP forrásallokáció Egészséges tiszta települések (szennyvíz, hulladék, ivóvíz) Vizeink jó kezelése (árvízvédelem, víz-gazdálkodás, kármentesítés, rekultiváció) Természeti értékeink jó kezelése Megújuló energiahordozók növelése Hatékonyabb energia felhasználás Fenntartható termelési és fogyasztási szokások ösztönzése Projekt előkészítés Technikai segítségnyújtás

8 Környezeti és Energia Operatív Program PrioritásMrd Ft folyó áron Egészséges, tiszta települések701 398 507 336 szennyvíz391 716 709 685 hulladék117 324 552 303 ivóvíz192 357 245 348 Hatékonyabb energiafelhasználás41 581 535 223 A megújuló energiahordozó-felhasználás növelése51 988 589 018 Vizeink jó kezelése379 849 162 571 árvíz163 379 001 932 Vízgazdálkodás, VKI67 605 918 063 kármentesítés41 722 887 741 rekultiváció100 999 287 094 vízbázis-védelem6 142 067 742 Természeti értékeink jó kezelése36 661 396 651 Fenntartható termelési és fogyasztási szokások ösztönzése37 614 058 867 Projekt előkészítés53 047 084 518 Technikai segítségnyújtás21 259 160 525 Összesen1 323 399 494 710

9 A KEOP prioritásai 1. Egészséges, tiszta települések Intézkedések: Hulladékgazdálkodás: Konstrukciók: 1.Új, térségi szintű, települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek kialakítása nagyprojektek és kiemelt projektek keretében 2.Meglévő, működő, térségi szintű, települési szilárdhulladék-kezelési rendszer/rendszerek technológiai és/vagy területi kiegészítése kétfordulós pályázat 3.Települési szilárd hulladékok szelektív gyűjtő-, begyűjtő- és szállítórendszerének fejlesztése egyfordulós pályázat 4.Önkormányzati felelősségi körbe tartozó állati eredetű hulladék gyűjtő-, begyűjtő- és szállítórendszerének kialakítása kétfordulós pályázat 5.Házi komposztálás elősegítése egyfordulós pályázat Szennyvízkezelés a 2000 LE feletti településeken Konstrukciók: 1.Szennyvízelvezetés, -tisztítás, és folyékony hulladék szennyvíztisztító telepi elhelyezése - kiemelt és nagyprojekt 2.Szennyvízelvezetés, -tisztítás, és folyékony hulladék szennyvíztisztító telepi elhelyezése és iszapkezelés és –hasznosítás - kétfordulós pályázatos projekt Ivóvízminőség-javítás (Észak-Alföld II. ütem, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Borsod-víz) Konstrukciók: 1.Ivóvízminőség-javítás komplex program - kiemelt és nagyprojekt 2.Ivóvízminőség-javítás program kétfordulós pályázat

10 A Közép-Magyarországi Régiót érintő projektek a 1067/2005. Korm. hat. alapján A projektek előkészítése jelenleg zajlik kormányzati támogatás mellett A KEOP prioritásai 1. Egészséges, tiszta települések Projekt címe Kedvezményezett Benyújtás Várható időpontja (év, hónap) Projekt Tervezet zárása Tervezet Összköltség (millió Ft) Támogatás Összege (millió Ft) Támogató alap Dél-Buda regionális Szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási projekt Önkormányzati Társulás 2008/04201168 16947 718KA Tápió-menti térség szennyvíz elvezetése és -tisztítása Önkormányzati Társulás 2008/07201243 36930 358KA Budakeszi szennyvízkezelése Önkormányzat2008/0420113 0192 113KA Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer Önkormányzati Társulás 2008/06201241 97729 384KA

11 A KEOP prioritásai 2. Vizeink jó kezelése Intézkedések: Jó árvízvédelmi gyakorlat kialakítása Konstrukciók: 1.Tisza-völgyi árvízvédelmi fejlesztések (Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) 2.Duna és egyéb vízfolyások állami tulajdonú árvízvédelmi létesítményeinek fejlesztése 3.Önkormányzati árvízvédelmi fejlesztések 4.Árvízi kockázati térképezés és stratégiai, kockázatkezelési terv készítés 5.Tájgazdálkodást megalapozó vízi infrastruktúra kiépítése Komplex vízgyűjtő fejlesztés Konstrukciók: 1.Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése 2.Komplex vízvédelmi beruházások 3.A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring fejlesztése 4.A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó informatikai rendszer fejlesztése Vízbázis-védelem Konstrukciók: 1.Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálatának elvégzése 2.Üzemelő vízbázisok biztonságba helyezése 3.Távlati vízbázisok diagnosztikai vizsgálatának elvégzése

12 A KEOP prioritásai 2. Vizeink jó kezelése Intézkedések: Környezeti kármentesítés Konstrukció: 1.Szennyezett területek kármentesítési feladatainak elvégzése Rekultiváció Konstrukciók: 1.A települési szilárd hulladéklerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése nagyprojektek és kiemelt projektek 2.Egyes települési szilárd hulladéklerakót, lerakókat érintő helyi szintű rekultivációs program, programok elvégzése kétfordulós pályázat 3.Állati hulladéktemetőket érintő (dögkút, dögtér, üzemi lerakók) térségi, kistérségi szintű rekultivációs programok elvégzése kétfordulós pályázat 4.Az ország teljes területén a bezárt, felhagyott földmedrű települési folyékony hulladék fogadóhelyek (iszaptavak) rekultivációja kétfordulós pályázat

13 A Közép-Magyarországi Régiót érintő projektek A KEOP prioritásai 2. Vizeink jó kezelése Projekt címeKedvezménye zett Benyújtás Várható időpontja (év, hónap) Projekt Tervezet zárása Tervezet Összköltség (millió Ft) Támogatás Összege (millió Ft) Támogató alap Közép-Duna-vidéki hulladékgazd.r. rekultivációs program Önkormányzati Társulás 2007/0720118 051 KA Ráckevei Soroksári Duna rehabilitáció 2008 után 25 700 KA Duna projekt 2008 után 29 850 KA Budapest, MH 1. logisztikai Támogató Dandár üzemanyagtöltő állomása területén feltárt Szennyezettség kármentesítése 2007-2008 200 KA

14 A KEOP prioritásai 5. Hatékonyabb energia felhasználás Intézkedés: Hatékony energia-felhasználás –Önkormányzati és nem önkormányzati tulajdonú középületek energiafelhasználásának a korszerűsítése –A távhőellátó-rendszerek korszerűsítése –Vállalkozói területeken megvalósítandó energetikai korszerűsítések (ipar, energiaipar, szolgáltatások) - ipari termelés energiatechnológiai korszerűsítése, meleg és hideg technológiák hőszigetelésének a javítása, vállalkozói épületek fűtésének és melegvízellátásának, valamint világításának a korszerűsítése stb. –Harmadik feles finanszírozású energiatakarékossági beruházások. Tőkeszegény, önkormányzatok, közületek, illetve vállalkozások részére. Ennek az a lényege, hogy a korszerűsítő beruházást egy külső vállalkozó (harmadik fél) végzi el és ez által az energiafelhasználás helyén mérséklődnek az energiaköltségek. A beruházás megtérülése az elért költségcsökkenésből adódik, aminek a haszna – megállapodástól függő mértékben és ideig – a beruházást elvégző vállalkozót illeti meg Konstrukciók: 1.Hatékony energia-felhasználás 2.Szemünk Fénye Program

15 A KEOP prioritásai 7-8. Prioritás tengelyek Projekt előkészítés (Önkormányzatok, társulások és állam kedvezményezetti körrel) Technikai segítségnyújtás (KSZ finanszírozás, Monitoring Bizottság, útmutatók, tanulmányok készítése, éves értékelés feladatok elvégzése) Kapcsolódási pont –Végrehajtás OP (TA keret 2.5 %)

16 Azokon a területeken, ahol a KEOP fejlesztések a Kohéziós Alap közreműködéssel valósulnak meg, a KMR is ugyanolyan kedvezményezett, mint a másik 6 régió. „Természeti értékeink jó kezelése” „A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése” „Fenntartható termelési és fogyasztási szokások ösztönzése” prioritási tengelyekhez tartozó fejlesztéseket a KEOP ERFA forrásból valósítja meg, ezért az EU-s szabályoknak megfelelően ezeken a területeken a KMR nem részesedhet a központi forrásokból (KEOP-ból), a fejlesztések regionális operatív program keretében valósulnak meg Közép-magyarországi Régió (KMR) speciális helyzete

17 A KEOP prioritásai 3.Természeti értékeink jó kezelése A Közép-magyarországi régióban KM ROP A régió vonzerejének fejlesztése prioritástengelyen Természetvédelem, a természeti környezet rehabilitációja intézkedés Tervezett konstrukciók 1.Élőhelyek és élettelen természeti értékek megőrzését, helyreállítását szolgáló beruházások 2.Gyűjteményes növénykertek és védett történeti kertek, jelentős közparkok megőrzése és helyreállítása 3.Élőhely-megőrző mező- és erdőgazdálkodás infrastrukturális alapjainak megteremtése (természetvédelmi és Natura 2000 területeken) 4.Vonalas létesítmények természet- és tájromboló (károsító) hatásának mérséklését szolgáló beruházások 5.Erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztése

18 KEOP prioritásai 4. A megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználása A Közép-magyarországi régióban KM ROP a Környezetvédelmi szolgáltató-rendszer fejlesztése intézkedés Tervezett konstrukció: 1.A megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználása –Hő és/vagy villamosenergia-előállítás támogatása –Bioüzemanyagra történő átállás támogatása

19 A Közép-magyarországi régióban KM ROP „A régió vonzerejének fejlesztése” prioritástengelyen a Környezetvédelmi szolgáltató-rendszer fejlesztése intézkedés Tervezett konstrukciók: 1.Környezet- és természetvédelmi szemléletformálás 2.E-környezetvédelem A hazai EIONET hálózat fejlesztése Informatikai, illetve térinformatikai rendszerek fejlesztése, kezelése, információszolgáltatás (OKIR) Települési és regionális együttműködések informatikai támogatása A fenntartható termelés nem jelenik meg külön konstrukcióként. A KEOP prioritásai 6. Fenntartható termelési és fogyasztási szokások ösztönzése prioritási tengely

20 Regionális Operatív Programokkal való kapcsolat belterületi bel- és csapadékvíz rendezés A 2000 Le alatti agglomerációk és települések szennyvízkezelése, barnamezős beruházásokhoz kapcsolódva a szennyezett területek kármentesítése. Ökoturisztikai fejlesztések Lakó-, köz- és magánépületek azbesztmentesítése földtani veszélyforrások (természetes partfalak omlása) elhárítása, megelőzése. Vizeink mennyiségi és minőségi védelme intézkedés regionális jelentőségű vízvédelmi területeken: –Meder rehabilitáció a „jó állapot” elérése érdekében – vízpótlás, vízminőség javítása, rehabilitáció (vízfolyások- tározó építés és rekonstrukció, meder és hullámtér rehabilitáció-,, tavak, holtágak, mellékágak) –Felszíni és felszín alatti vizek további szennyezésének megakadályozása, –Vízvisszatartás, vízpótlás, vízvisszatáplálás a „jó állapot” elérése érdekében

21 Regionális szintű feladatokKMOP-ban (prioritástengely) belterületi bel- és csapadékvíz rendezés Városi és települési területek megújítása A 2000 Le alatti agglomerációk és települések szennyvízkezelése A régió vonzerejének fejlesztése barnamezős beruházásokhoz kapcsolódva a szennyezett területek kármentesítése Városi és települési területek megújítása Ökoturisztikai fejlesztésekA régió vonzerejének fejlesztése Lakó-, köz- és magánépületek azbesztmentesítése Városi és települési területek megújítása Vizeink mennyiségi és minőségi védelme intézkedés regionális jelentőségű vízvédelmi területeken A régió vonzerejének fejlesztése KMOP prioritás tengelye

22 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Környezeti és Energia Operatív Program (2007-2013) tartalmi elemei Dióssy László szakállamtitkár Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium."

Hasonló előadás


Google Hirdetések