Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Környezetvédelmi fejlesztési lehetőségek Dr. Persányi Miklós miniszter Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Környezetvédelmi fejlesztési lehetőségek Dr. Persányi Miklós miniszter Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium."— Előadás másolata:

1 Környezetvédelmi fejlesztési lehetőségek Dr. Persányi Miklós miniszter Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

2 Kihívások a környezetvédelem területén fenntartható fejlődés - Gazdasági növekedés és munkahelyteremtés (EU Lisszaboni Stratégia klímaváltozás elleni küzdelem – a megelőzést szolgáló intézkedésekre megfelelő források biztosítása kötelezettségek teljesítése - „derogációs” kötelezettségek és az egyéb határidőhöz kötött kötelezettségek (Aquis Communitaire)

3 Szak- terület Kötelezettség jellege Kötelezettség megnevezéseHatáridő szennyvízDerogációk10000 LE feletti érzékeny agglomerációban III. fokú tisztítás 2008 szennyvízDerogációk15000 LE feletti összes agglomerációban II. fokú tisztítás 2010 szennyvízDerogációk2000 LE feletti összes agglomerációban II. fokú tisztítás 2015 ivóvízDerogációkbór, fluorid és nitrit EU határérték alá szorítása 2006 ivóvízDerogációkarzén EU határérték alá szorítása2009 EU csatlakozáskor halasztott tagállami kötelezettségek

4 Szak- terület Kötelezettség jellege Kötelezettség megnevezéseHatáridő hulladékEU-s követelményekbiológiailag lebomló hulladékok lerakásának csökkentése 2007 75% 2009 50% 2016 35% hulladékEU-s követelményekcsomagolási hulladékok 60%-os hasznosítása 2012 hulladékEU-s követelményekEU előírásoknak nem megfelelő lerakók (dögtemetők is) bezárása és rekultivációja 2009 VKIEU-s követelményekvízgyűjtő gazdálkodási tervek2009 VKIEU-s követelményekfelszíni víztestek jó állapotának elérése2015 vízbázis védelem EU-s követelményekvízbázis védőterületeken belül jó állapotú vizek (VKI) 2015 árvízEU-s követelményekárvíz kockázati térképek (elfogadás előtt álló EU Árvíz Irányelv) 2013 árvízEU-s követelményekárvízkockázat-kezelési tervek (elfogadás előtt álló EU Árvíz Irányelv) 2015 Későbbi tagállami kötelezettségek

5 SzakterületKötelezettség jellege Kötelezettség megnevezéseHatárid ő mező- gazdaság EU-s követelmények nitrát-érzékeny területen a hígtrágya kezelés, szállítás, kijuttatás megoldása 2014 2017 mező- gazdaság EU-s követelmények nitrát-érzékeny területen istállótrágya kezelés, szállítás, kijuttatás megoldása 2017 2018 mező- gazdaság EU-s követelmények IPPC állattartó telepek megfeleltetése2012 energia- hatékonyság EU-s követelmények évi 1% energia-megtakarítás Folyama tos megújuló energia EU-s követelmények bioüzemanyag részarányának legalább 5,75 %-ra növelése 2010 megújuló energia Európai Tanács határozat (2007) bioüzemanyagok részarányának 10 %-ra, összes megújuló energiahordozó 20 %-ra növelése 2020 természet- védelem EU/Nemzetközi Egyezmény biodiverzitás csökkenésének megállítása2010 fenntartható termelés és fogyasztás EU kommunikáció az Integrált Termék Politikáról Akcióterv (SCP action plan) tervezés alatt, amely tartalmazni fogja a konkrét feladatokat és ütemezést. Későbbi tagállami kötelezettségek

6 Szak-területKötelezettség jellege Kötelezettség megnevezéseHatárid ő ivóvízHazai jogszabályi feladatok ammónium hazai határérték alá szorítása2009 vízbázis- védelem Hazai programdiagnosztikai fázis lezárása biztonságba helyezési fázis 2009 2012 kármentesí- tés VKI-vel harmonizáló hazai jogszabály kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség- védelmi területre eső kármentesítési feladatok 2015 Hazai kötelezettségek

7 Magyarország Európai Uniós kötelezettségvállalása nem csak a kormányzat, hanem az önkormányzatok számára is jelentős feladat, mert a projektek kedvezményezettjei az önkormányzatok lehetnek, így rájuk hárulnak a projektek társfinanszírozási és végrehajtási feladatai.

8 Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) 15 Operatív Program (OP): Gazdaságfejlesztés OP/GOP Közlekedés OP/KÖZOP Társadalmi Megújulás OP/TÁMOP Társadalmi Infrastruktúra OP/TIOP Környezet és Energia OP/KEOP Államreform OP/ÁROP Elektronikus közigazgatás OP/EKOP 7 Regionális OP/ROP-ok Végrehajtás OP/VOP

9 Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) 7 Regionális OP: Nyugat-dunántúli OP/NYDOP Dél-alföldi OP/DAOP Észak-alföldi OP/ÉAOP Közép-magyarországi OP/KMOP Észak-magyarországi OP/ÉMOP Közép-dunántúli OP/KDOP Dél-dunántúli OP/DDOP ERFA 50%-a: 1600 Mrd Ft

10 Közvetlen környezetvédelmi beruházások: –1323 milliárd Ft a KEOP-ból (központi költségvetési résszel együtt) Környezetvédelmi szempontból hasznos beruházások más ágazati operatív programokban: –73,9 milliárd Ft a tömegközlekedés fejlesztésére (KÖZOP) –15 milliárd Ft a fenntartható termelés támogatására (GOP) Környezetvédelmi célokat támogató mezőgazdasági fejlesztések és kifizetések: –Több mint 438 milliárd Ft az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) keretében (pl. Natura 2000 kifizetések, szántó-gyep konverzió, természetvédelmi célú szántó és gyepgazdálkodás, bio- gazdálkodás, mezőgazdasági terület erdősítése, energia-ültetvények létrehozása, természetszerű erdőgazdálkodás, szántóföld vizes élőhellyé alakítása, stb.) Környezetvédelmi fejlesztések az ágazati programokban

11 belterületi bel- és csapadékvíz rendezés szennyvízkezelés (2000 Le alatti agglomerációk) barnamezős beruházások ökoturisztikai fejlesztések azbesztmentesítés vízpótlás, vízminőség javítása, rehabilitáció (vízfolyások- tározó építés és rekonstrukció, meder és hullámtér rehabilitáció- tavak, holtágak, mellékágak) vízvisszatartás, vízpótlás, vízvisszatáplálás a „jó állapot” elérése érdekében természetes partfalak omlásának elhárítása, megelőzése. Környezetvédelmi fejlesztések a ROP-okban A regionális operatív programoknak is elsősorban a nagyobb környezetvédelmi problémákkal kell foglalkozniuk

12 A környezeti fenntarthatóság megjelenik valamennyi prioritás célrendszerében. csak olyan projekt kaphat támogatást, amelyik megfelel a hatályos környezetvédelmi jogszabályoknak A projektek megvalósítása során értékelési szempontként figyelembe veszik például a beruházáshoz vállalt zöld beszerzési* célokat; környezetirányítási rendszer meglétét és elvárását; az ökohatékonyság mértékét**; a helyi erőforrások felhasználását; a legjobb elérhető technológia alkalmazását azoknál a fejlesztéseknél, ahol ez nem lenne kötelező; a közúti szállítási igény minimalizálására törekvést; az ipari ökológiai együttműködést *Zöld beszerzés útmutató, Ld. www.kozbeszerzes.huwww.kozbeszerzes.hu **ld. Fenntartható fejlődés útmutató Fenntarthatóság

13 A Közép-magyarországi Régió (KMR) speciális helyzetben van, mivel a források felhasználása szempontjából eltérő a helyzete a többi régióhoz képest –Az EU „regionális versenyképesség és foglalkoztatás” prioritása alá tartozik, míg a másik 6 régió a „konvergencia” prioritás alá –Az EU által maximált ERFA forrás felhasználás: max. 2031 millió € –Ágazati programok ERFA forrásaiból nem részesülhet –A többi régióhoz képest az EU támogatás szintje fokozatosan csökken 2011-ig (10%-ra Bp. és 30%-ra Pest megye vonatkozásában) Közép-Magyarország

14 Közép-magyarországi projektek Projekt neve Támogatás típusaProjekt összértéke Duna-Tisza közi nagytérség hulladékgazdálkodási rendszereKA6291 M Ft Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és szennyvízgyüjtő rendszerKA113608 M Ft Cegléd_Az "Élhetőbb Ceglédért" - a XXI. század csatornahálózata a környezettudatosság jegyébenKIOP3 834 M Ft Budafok-Rózsakerti lakótelep azbesztmentesítéseKIOP588 M Ft Dél-Buda regionális szennyvízelvezetési projektKEOP68 170 M Ft Tápió-menti térség szennyvízelvezetésKEOP32 000 M Ft Duna-Vértes hulladékgazdálkodási rendszerKEOP53 000 M Ft Üröm-Csókavár kármentesítési projektKA6 354 M Ft Budapest és vonzáskörzete zajtérképeKIOP680 M Ft BV Rt-Illatos úti telephely szennyezett felszín alatti vizének kitermelése és tisztításaKIOP1 667 M Ft

15 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Környezetvédelmi fejlesztési lehetőségek Dr. Persányi Miklós miniszter Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium."

Hasonló előadás


Google Hirdetések