Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Környezetvédelmi fejlesztési lehetőségek

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Környezetvédelmi fejlesztési lehetőségek"— Előadás másolata:

1 Környezetvédelmi fejlesztési lehetőségek
Dr. Persányi Miklós miniszter Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

2 Kihívások a környezetvédelem területén
fenntartható fejlődés - Gazdasági növekedés és munkahelyteremtés (EU Lisszaboni Stratégia klímaváltozás elleni küzdelem – a megelőzést szolgáló intézkedésekre megfelelő források biztosítása kötelezettségek teljesítése - „derogációs” kötelezettségek és az egyéb határidőhöz kötött kötelezettségek (Aquis Communitaire)

3 EU csatlakozáskor halasztott tagállami kötelezettségek
Szak-terület Kötelezettség jellege Kötelezettség megnevezése Határidő szennyvíz Derogációk 10000 LE feletti érzékeny agglomerációban III. fokú tisztítás 2008 15000 LE feletti összes agglomerációban II. fokú tisztítás 2010 2000 LE feletti összes agglomerációban II. fokú tisztítás 2015 ivóvíz bór, fluorid és nitrit EU határérték alá szorítása 2006 arzén EU határérték alá szorítása 2009

4 Későbbi tagállami kötelezettségek
Szak-terület Kötelezettség jellege Kötelezettség megnevezése Határidő hulladék EU-s követelmények biológiailag lebomló hulladékok lerakásának csökkentése % % % csomagolási hulladékok 60%-os hasznosítása 2012 EU előírásoknak nem megfelelő lerakók (dögtemetők is) bezárása és rekultivációja 2009 VKI vízgyűjtő gazdálkodási tervek felszíni víztestek jó állapotának elérése 2015 vízbázisvédelem vízbázis védőterületeken belül jó állapotú vizek (VKI) árvíz árvíz kockázati térképek (elfogadás előtt álló EU Árvíz Irányelv) 2013 árvízkockázat-kezelési tervek (elfogadás előtt álló EU Árvíz Irányelv)

5 Későbbi tagállami kötelezettségek
Szakterület Kötelezettség jellege Kötelezettség megnevezése Határidő mező-gazdaság EU-s követelmények nitrát-érzékeny területen a hígtrágya kezelés, szállítás, kijuttatás megoldása 2014 2017 nitrát-érzékeny területen istállótrágya kezelés, szállítás, kijuttatás megoldása 2018 IPPC állattartó telepek megfeleltetése 2012 energia-hatékonyság évi 1% energia-megtakarítás Folyamatos megújuló energia bioüzemanyag részarányának legalább 5,75 %-ra növelése 2010 Európai Tanács határozat (2007) bioüzemanyagok részarányának 10 %-ra, összes megújuló energiahordozó 20 %-ra növelése 2020 természet-védelem EU/Nemzetközi Egyezmény biodiverzitás csökkenésének megállítása fenntartható termelés és fogyasztás EU kommunikáció az Integrált Termék Politikáról Akcióterv (SCP action plan) tervezés alatt, amely tartalmazni fogja a konkrét feladatokat és ütemezést.

6 Hazai kötelezettségek
Szak-terület Kötelezettség jellege Kötelezettség megnevezése Határidő ivóvíz Hazai jogszabályi feladatok ammónium hazai határérték alá szorítása 2009 vízbázis-védelem Hazai program diagnosztikai fázis lezárása biztonságba helyezési fázis 2012 kármentesí-tés VKI-vel harmonizáló hazai jogszabály kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területre eső kármentesítési feladatok 2015

7 Magyarország Európai Uniós kötelezettségvállalása nem csak a kormányzat, hanem az önkormányzatok számára is jelentős feladat, mert a projektek kedvezményezettjei az önkormányzatok lehetnek, így rájuk hárulnak a projektek társfinanszírozási és végrehajtási feladatai.

8 Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT)
15 Operatív Program (OP): Gazdaságfejlesztés OP/GOP Közlekedés OP/KÖZOP Társadalmi Megújulás OP/TÁMOP Társadalmi Infrastruktúra OP/TIOP Környezet és Energia OP/KEOP Államreform OP/ÁROP Elektronikus közigazgatás OP/EKOP 7 Regionális OP/ROP-ok Végrehajtás OP/VOP

9 Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT)
7 Regionális OP: Nyugat-dunántúli OP/NYDOP Dél-alföldi OP/DAOP Észak-alföldi OP/ÉAOP Közép-magyarországi OP/KMOP Észak-magyarországi OP/ÉMOP Közép-dunántúli OP/KDOP Dél-dunántúli OP/DDOP ERFA 50%-a: 1600 Mrd Ft

10 Környezetvédelmi fejlesztések az ágazati programokban
Közvetlen környezetvédelmi beruházások: 1323 milliárd Ft a KEOP-ból (központi költségvetési résszel együtt) Környezetvédelmi szempontból hasznos beruházások más ágazati operatív programokban: 73,9 milliárd Ft a tömegközlekedés fejlesztésére (KÖZOP) 15 milliárd Ft a fenntartható termelés támogatására (GOP) Környezetvédelmi célokat támogató mezőgazdasági fejlesztések és kifizetések: Több mint 438 milliárd Ft az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) keretében (pl. Natura 2000 kifizetések, szántó-gyep konverzió, természetvédelmi célú szántó és gyepgazdálkodás, bio-gazdálkodás, mezőgazdasági terület erdősítése, energia-ültetvények létrehozása, természetszerű erdőgazdálkodás, szántóföld vizes élőhellyé alakítása, stb.)

11 Környezetvédelmi fejlesztések a ROP-okban
belterületi bel- és csapadékvíz rendezés szennyvízkezelés (2000 Le alatti agglomerációk) barnamezős beruházások ökoturisztikai fejlesztések azbesztmentesítés vízpótlás, vízminőség javítása, rehabilitáció (vízfolyások- tározó építés és rekonstrukció, meder és hullámtér rehabilitáció- tavak, holtágak, mellékágak) vízvisszatartás, vízpótlás, vízvisszatáplálás a „jó állapot” elérése érdekében természetes partfalak omlásának elhárítása, megelőzése. A regionális operatív programoknak is elsősorban a nagyobb környezetvédelmi problémákkal kell foglalkozniuk

12 Fenntarthatóság A környezeti fenntarthatóság megjelenik valamennyi prioritás célrendszerében. csak olyan projekt kaphat támogatást, amelyik megfelel a hatályos környezetvédelmi jogszabályoknak A projektek megvalósítása során értékelési szempontként figyelembe veszik például a beruházáshoz vállalt zöld beszerzési* célokat; környezetirányítási rendszer meglétét és elvárását; az ökohatékonyság mértékét**; a helyi erőforrások felhasználását; a legjobb elérhető technológia alkalmazását azoknál a fejlesztéseknél, ahol ez nem lenne kötelező; a közúti szállítási igény minimalizálására törekvést; az ipari ökológiai együttműködést *Zöld beszerzés útmutató, Ld. **ld. Fenntartható fejlődés útmutató

13 Közép-Magyarország A Közép-magyarországi Régió (KMR) speciális helyzetben van, mivel a források felhasználása szempontjából eltérő a helyzete a többi régióhoz képest Az EU „regionális versenyképesség és foglalkoztatás” prioritása alá tartozik, míg a másik 6 régió a „konvergencia” prioritás alá Az EU által maximált ERFA forrás felhasználás: max millió € Ágazati programok ERFA forrásaiból nem részesülhet A többi régióhoz képest az EU támogatás szintje fokozatosan csökken 2011-ig (10%-ra Bp. és 30%-ra Pest megye vonatkozásában)

14 Közép-magyarországi projektek
Projekt neve Támogatás típusa Projekt összértéke Duna-Tisza közi nagytérség hulladékgazdálkodási rendszere KA 6291 M Ft Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és szennyvízgyüjtő rendszer M Ft Cegléd_Az "Élhetőbb Ceglédért" - a XXI. század csatornahálózata a környezettudatosság jegyében KIOP 3 834 M Ft Budafok-Rózsakerti lakótelep azbesztmentesítése 588 M Ft Dél-Buda regionális szennyvízelvezetési projekt KEOP M Ft Tápió-menti térség szennyvízelvezetés M Ft Duna-Vértes hulladékgazdálkodási rendszer M Ft Üröm-Csókavár kármentesítési projekt 6 354 M Ft Budapest és vonzáskörzete zajtérképe 680 M Ft BV Rt-Illatos úti telephely szennyezett felszín alatti vizének kitermelése és tisztítása 1 667 M Ft

15 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Környezetvédelmi fejlesztési lehetőségek"

Hasonló előadás


Google Hirdetések