Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pénzügyi előrehaladás, az Akcióterv forrásai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pénzügyi előrehaladás, az Akcióterv forrásai"— Előadás másolata:

1

2 Pénzügyi előrehaladás, az Akcióterv forrásai
Keret Mrd FT OP keret %-a OP teljes pénzügyi kerete 1187,6 Meghirdetett pályázati kiírások 531 45% Kormány által jóváhagyott kiemelt projektek - évi Akciótervben megjelenő konstrukciók keretösszege 608,8 51,3%

3 Társadalmi egyeztetés után
Az észrevételek kb. fele a megújuló energia és energiahatékonyság témakörében érkezett. Az energetika mellett a szennyvíz- és ivóvíz-kezelési konstrukciókra vonatkozott a legtöbb vélemény. A hozzászólások csaknem fele a támogatási keretek változtatására (leginkább bővítésére), a támogatási intenzitás növelésére, illetve a támogatható tevékenységek körének bővítésére vonatkozott, de nagyszámú technológiai, szervezési, tervezési kérdésekre vonatkozó hozzászólás is érkezett. A bioetanol üzemek támogatása érezhető ellenállást váltott ki a társadalmi partnerek csaknem mindegyikéből.

4 Újdonságok, változások
Energiahatékonyság és megújuló energiák Keret 23,86 mrd helyett 57 mrd Ft; Új, fókuszáltabb konstrukciók Hő és/vagy villamos energia megújuló forrású termelése 1) Az önkormányzati szektor energiaterheinek csökkentése; 2) A térségi gazdaságfejlesztést elősegítése; 3) A megújuló alapú hő- és villamosenergia-termelést ösztönzése; 4) Közvetett támogatással a pénzintézetek projektgeneráló tevékenységének ösztönzése. Energiahatékonyság: kettő helyett négy, fókuszáltabb konstrukció 1) A harmadik feles finanszírozású beruházásokat ösztönzése; 2) Komplex épületenergetikai hatékonyság növelése; 3) A bankok energiahatékonysági projektgeneráló tevékenysége; 4) A távhő-szektor korszerűsítése. A bioetanol-konstrukció megmarad.

5 1. prioritás: Egészséges, tiszta települések

6 A prioritás célja A prioritási célja a települési környezet állapot-jellemzőinek és a fenntartható településfejlesztés környezeti feltételeinek javítása. A megvalósuló projektekkel a Magyarországra háruló részben derogációs feladatok határidőre teljesülnek. Továbbá a vízellátás biztonsága megfelelő lesz azokon a településeken is, ahol jelenleg a közüzemi víz minősége megfelelő, de a vízbázis súlyosan veszélyeztetett.

7 1.1.1 Települési szilárd hulladék gazdálkodási rendszerek
Cél: Az uniós hulladékkezelési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges költséghatékony, hiányzó hulladék-begyűjtési és -kezelési kapacitások létesítése. 32 Mrd Ft keretösszeg Kedvezményezettek: települési önkormányzat, jogi személyiségű önkormányzati társulás Kétfordulós pályázat Min. 100 M Ft támogatás Támogatható tevékenységek: Megelőzés, szelektív hulladékgyűjtés, Szerves hulladék lerakótól történő eltérítése

8 1.2.0. Szennyvíz-elvezetés és tisztítás
Cél: A települési szennyvíz tisztításáról szóló rendeletek és irányelvek betartása 172 Mrd Ft keretösszeg Kedvezményezettek: Települési önkormányzat, Önkormányzati társulás, Magyar állam mint közmű­tulajdonos képviselőjeként saját nevében eljáró szervezet Kétfordulós pályázat Min. 165 M Ft támogatás, TI. max 85% Támogatható tevékenységek: Szennyvíztisztító telep létesítése és bővítése, Csatornahálózat építése

9 1.3.0. Ivóvízminőség javítása
Cél: A lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása 168 Mrd Ft keretösszeg Kedvezményezettek: Települési önkormányzat, Települési önkormányzatok együttműködései (kizárólag az 1. fordulóban), Önkormányzati társulás, Állam mint tulajdonos Kétfordulós pályázat Min. 10 M Ft támogatás, TI. max 90% Támogatható tevékenységek: Vízellátó rendszerhez való csatlakozás, Vízkezelési technológia bővítése

10 Teljes keret meghirdetve 2008-ban Kedvezményezettek:
1.3.0/B Ivóvízellátás biztonságának javítása a vízbázis súlyos veszélyeztetése esetén Célja: A vízellátás biztonságának javítása azokon a településeken, ahol a közüzemi víz minősége megfelelő, de a vízbázis súlyosan veszélyeztetett. Teljes keret meghirdetve 2008-ban Kedvezményezettek: települési önkormányzat, önkormányzati társulás, magyar állam mint tulajdonos képviselőjeként saját nevében eljáró szervezet, települési önkormányzatok képviselőjeként eljáró költségvetési szerv (csak első fordulóban) Kétfordulós pályázat Min. 10 M Ft támogatás, TI max. 90% Támogatható tevékenységek: Vízellátó rendszerhez való csatlakozás, Vízkezelési technológia bővítése

11 2. prioritás: Vizeink jó kezelése

12 A prioritás célja A prioritás intézkedései: Árvízvédelem,
Vízminőség- és ivóvízbázis-védelem, Települési szilárd hulladéklerakók rekultivációja, Szennyezett területek kármentesítése Vízgazdálkodás-tervezés Várhatóan csökkenni fog az árvízi kockázat, javulni fog a felszíni és felszín alatti vizek minősége és mennyisége, csökkenni fog veszélyeztetettségük. Ezzel uniós (pl. Víz Keret-irányelv) és hazai (pl. Vásárhelyi-terv tovább-fejlesztése) kötelezettségek is megvalósulnak.

13 2.1.1 Állami tulajdonú árvízvédelmi fejlesztések
Célja: az árvízi biztonság növelése az árvízi kockázatok csökkentése 75 Mrd Ft keretösszeg Kedvezményezettek: Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok Kétfordulós pályázat Min. 500 M Ft támogatás, TI 100% Támogatható tevékenységek: Árvízi tározók létesítése, Egyéb árvízvédelmi intézkedések

14 2.1.2. Önkormányzati árvízvédelmi fejlesztések
Célja: a vizek kártételei elleni védelem 8,3 Mrd Ft keretösszeg Kedvezményezettek: Települési önkormányzatok Kétfordulós pályázat M Ft támogatás , TI 100% Támogatható tevékenységek: árvízvédelmi töltések építése, árvízvédelmi rendszer fejlesztése

15 2.1.3. Tájgazdálkodást megalapozó vízi infrastruktúra kiépítése
Célja: Vásárhelyi-tervhez kapcsolódó vízi infrastruktúra kiépítése 4,8 Mrd Ft keretösszeg Kedvezményezettek: Az érintett terület tulajdonosaiból létrehozott táj- és/vagy vízgazdálkodási társulatok Kétfordulós pályázat Max. 3 Mrd Ft támogatás, TI max 100% Támogatható tevékenységek: Vízpótlás, kotrás, tájrendezés Konstrukció indítása: 2009

16 2.2.1. Komplex vízvédelmi beruházások – felszíni víztestek
Célja: komplex vízvédelmi, vízminőség javító, szennyezés csökkentő beruházások megvalósítása 48 Mrd Ft keretösszeg Kedvezményezettek: Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok, helyi önkormányzati költségvetési szervek Kétfordulós pályázat Min. 1 Mrd Ft támogatás, TI 100% Támogatható tevékenységek: Létesítmény-rekonstrukció, Tájrehabilitáció, Szennyvíz-elvezetés

17 Vízügyi és Környezet-védelmi Központi Igazgatóság,
A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring rendszerek fejlesztése Célja: A monitoring rendszerek fejlesztése a felszíni és felszín alatti víztestek, valamint a védett területek állapotának figyelemmel kísérése és rendszeres értékelése érdekében. 2,4 Mrd Ft keretösszeg Kedvezményezettek: Vízügyi és Környezet-védelmi Központi Igazgatóság, Magyar Állami Földtani Intézet Egyfordulós meghívásos pályázat M Ft támogatás, TI max. 100% Támogatható tevékenységek: Állapotfelmérés, Laborfejlesztés, Üzembe helyezés

18 Célja: adatbázisok, informatikai rendszerek kialakítása és fejlesztése
2.2.2/B. A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó informatikai rendszer fejlesztése Célja: adatbázisok, informatikai rendszerek kialakítása és fejlesztése Konstrukció keretösszege: - Kedvezményezettek: központi költségvetési szervek Kétfordulós meghívásos pályázat M Ft támogatás, TI max 100% Támogatható tevékenységek: Rendszerfejlesztés Szoftver-beüzemelés Üzembe helyezés Konstrukció indítása: 2009

19 Ivóvízbázis-védelem Célja: Az emberi tevékenységből származó szennyezések megelőzése, a természetes vízminőség megőrzése 4,3 Mrd Ft keretösszeg Komponensei: 2.2.3/A. Ivóvízbázis-védelem: üzemelő vízbázisok diagnosztikai fázisa Kedvezményezettek: települési önkormányzat, többségi állami tulajdonban lévő regionális vízművek Egyfordulós M Ft támogatás, TI max 100% Támogatható tevékenységek: állapotfelmérés, monitoring rendszer kialakítása

20 Ivóvízbázis-védelem 2.2.3/B. Ivóvízbázis-védelem: biztonságba helyezés Kedvezményezettek: települési önkormányzat, többségi állami tulajdonban lévő regionális vízművek, erdészeti zrt-k, központi költségvetési szervek Egyfordulós pályázat, M Ft támogatás Támogatható tevékenységek: Objektumok védelme, csatornaépítés 2.2.3/C. Ivóvízbázis-védelem: távlati vízbázisok diagnosztikai fázisa Célja: Az emberi tevékenységből származó szennyezések megelőzése, a természetes vízminőség megőrzése Kedvezményezettek: Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok Egyfordulós meghívásos pályázat M Ft támogatás Támogatható tevékenységek: állapotfelmérés, monitoring-rendszerek kialakítása

21 Kedvezményezettek: települési önkormányzatok Kétfordulós pályázat
A települési szilárd hulladéklerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése Célja: A bezárt, felhagyott települési szilárd hulladéklerakók rekultivációjának elvégzése 19,6 Mrd Ft keretösszeg Kedvezményezettek: települési önkormányzatok Kétfordulós pályázat M Ft támogatás Támogatható tevékenységek: Helyszínbiztosítás, Rekultivációhoz kapcsolódó tevékenységek elvégzése

22 2.4.0. Szennyezett területek kármentesítési feladatainak elvégzése
Célja: A szennyezett területek kármentesítése 26 Mrd Ft keretösszeg Kedvezményezettek: Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok, Nemzeti Park Igazgatóságok, Települési önkormányzatok Kétfordulós pályázat 25 – 6,200 M Ft támogatás Támogatható tevékenységek: környezeti kármentesítési műszaki beavatkozások

23 2.4.0/B. Települési szilárd hulladéklerakók kármentesítése
Célja: a felszín alatti vizek és a földtani közeg szennyezettségének csökkentése 3,8 Mrd Ft keretösszeg Kedvezményezettek: települési önkormányzatok Kétfordulós meghívásos pályázat M Ft támogatás Támogatható tevékenységek: A környezeti kár, illetve kockázat csökkentését eredményező, hatóság által elrendelt környezeti kármentesítési beavatkozások

24 2.5.0/A. Vízgazdálkodási tervezés: Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek
Célja: A Víz Keretirányelv előírásainak való megfelelés A keret lekötve, csak végrehajtás Kedvezményezettek: Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok Egyfordulós pályázat Max M Ft támogatás Támogatható tevékenységek: a védett területek térképének elkészítése, a monitoring hálózatok térképének elkészítése

25 Célja: Árvízi kockázatok felmérése és kezelése 4 Mrd Ft keretösszeg
2.5.0/B. Vízgazdálkodási tervezés: árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázat­kezelési terv készítése Célja: Árvízi kockázatok felmérése és kezelése 4 Mrd Ft keretösszeg Kedvezményezettek: Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok Egyfordulós pályázat M Ft támogatás Támogatható tevékenységek: Árvízi kockázatbecslés, kockázatelemzés

26 3. prioritás: Természeti értékeink jó kezelése

27 A prioritás célja A hazai Natura 2000 hálózat és a védett természeti területek helyreállítása/megőrzése, a védett és közösségi jelentőségű állat- és növényfajok védelme, a környezeti nevelés erősítése. A védett természeti területek élőhelyeinek helyreállítása és megőrzése mellett fontos az élettelen természeti értékek helyreállítása és megőrzése, a vonalas létesítmények (szabadvezeték, közút) természetbarát átalakítása, a természetközeli mező- és erdőgazdálkodás infrastrukturális hátterének megteremtése, az erdei iskolák és erdei óvodák fejlesztése.

28 Célja: A természet és a védett fajok védelme, élőhelyük megóvása
Élő- és élettelen természeti értékek megőrzése, vonalas létesítmények természet-károsító hatásának mérséklése Célja: A természet és a védett fajok védelme, élőhelyük megóvása 3,6 Mrd Ft keretösszeg Kedvezményezettek: Nemzeti park igazgatóságok, környezet-védelmi és vízügyi igazgatóságok Kétfordulós pályázat M Ft támogatás Támogatható tevékenységek: Élőhely-védelem, Élőhely-helyreállítás Konstrukció indítása: 2009

29 Célja: A természet és a védett fajok védelme, élőhelyük megóvása
Élőhely-védelem, -helyreállítás, élettelen természeti értékek megőrzése, vonalas létesítmények természet-károsító hatásának mérséklése Célja: A természet és a védett fajok védelme, élőhelyük megóvása 3 Mrd Ft keretösszeg Kedvezményezettek: Költségvetési szerv, Önkormányzatok, Egyéb intézmények Kétfordulós pályázat M Ft támogatás Támogatható tevékenységek: Élőhely-védelem, Élőhely-helyreállítás Konstrukció indítása: 2009

30 Támogatható tevékenységek: Élőhely-rekonstrukció,
Gyűjteményes növénykertek és védett történeti kertek megőrzése és helyreállítása Célja: A védett gyűjteményes növény- és a történeti kertek természeti értékeinek megőrzése, természeti állapotának fenntartása 1,6 Mrd Ft keretösszeg Kedvezményezettek: Alapítvány, egyesület, önkormányzat, központi államigazgatási szerv Kétfordulós pályázat M Ft támogatás Támogatható tevékenységek: Élőhely-rekonstrukció, Védett állat- és növényfajok megőrzése Konstrukció indítása: 2009

31 Nemzeti park, alapítvány, egyesület Egyfordulós pályázat
Élőhely-megőrző mező-és erdő-gazdálkodás infrastrukturális fejlesztése Célja: A mezőgazdasági területek (különösen a gyepek) természeti értékeinek megőrzése, biológiai sokféleségének növelése 1,8 Mrd Ft keretösszeg Kedvezményezettek: Nemzeti park, alapítvány, egyesület Egyfordulós pályázat M Ft támogatás Támogatható tevékenységek: Élőhely-megőrző mezőgazdálkodás és erdőgazdálkodás Konstrukció indítása: 2009

32 Kedvezményezettek: Alapítvány, egyesület, önkormányzat
Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése Célja: A környezeti nevelés intézményi hátterének fejlesztése, erősítése. 1 Mrd Ft keretösszeg Kedvezményezettek: Alapítvány, egyesület, önkormányzat Egyfordulós pályázat 10-80 M Ft támogatás Támogatható tevékenységek: Épületrekonstrukció, Épületfelújítás, Környezettudatos épület-átalakítás, Eszközbeszerzés Konstrukció indítása: 2009

33 4 prioritás: A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely

34 A prioritás célja A megújuló energiaforrásokból és hulladékból termelt hő- és villamos energia aránya a teljes hazai energiafogyasztásban növekedjen, így a fosszilis energiahordozók miatti CO2-kibocsátás csökkenjen. Ezért elsősorban önkormányzatok, önk. tulajdonú gazdasági társaságok, ill. vállalkozások esetén támogatott a hő-, villamosenergia-, illetve bioetanol-előállítás. A támogatás mértéke a projekt jövedelemtermelő képességétől, megtérülésétől, költséghatékonyságától függ. Fontos az energiaforrás fenntartható használatának igazolása. Főleg kis/közepes projektek támogathatók, TI: 10-80%.

35 4.2. Helyi energiaigény kielégítése
Célja: A megújuló energiaforrások használati arányának növelése 6 Mrd Ft keretösszeg, TI % Kedvezményezettek: Központi költségvetési szerv, önkormányzat, kkv, társadalmi szervezet A komponens: Automatikus pályázat B komponens: Egyfordulós standard pályázat A: 1-50; B: ; C: M Ft támogatás Támogatható tevékenységek: Napenergia, Hőszivattyú, Biomassza, Geotermikus energia hasznosítása Konstrukció indítása: 2009 I. negyedév

36 4.3. Megújuló energia alapú térségfejlesztés
Célja: A megújuló energiaforrások használati arányának növelése 6 Mrd Ft keretösszeg Kedvezményezettek: központi költségvetési szerv, önkormányzat, kkv, társadalmi szervezet Egyfordulós pályázat M Ft támogatás, TI 10-80% Támogatható tevékenységek: Megújuló bázisú szilárd tüzelőanyag előkészítése, Hulladék-feldolgozáson alapuló energiatermelés, Hálózatba táplált biogáz termelése, Alternatív üzemanyag alapú helyi közlekedés Konstrukció indítása: 2009 I. negyedév

37 Támogatható tevékenységek: Biomassza-hasznosítás,
4.4. Megújuló alapon történő villamosenergia-termelés, és kapcsolt hő-és villamosenergia-termelés Célja: Megújuló energiaforrás alapú hő- és villamosenergia-előállítás támogatása; a megújuló erőforrások felhasználá-sának növelése az össz-energiafelhasználáson belül; a széndioxid-kibocsátás csökkentése. 10 Mrd Ft keretösszeg Kedvezményezettek: központi költségvetési szerv, önkormányzat, KKV, társadalmi szervezet Egyfordulós pályázat M Ft támogatás, TI 10-50% Támogatható tevékenységek: Biomassza-hasznosítás, Vízenergia-hasznosítás, Geotermikus energia-hasznosítás Konstrukció indítása: 2009 I. negyedév

38 4.5. Kapcsolt támogatás és hitel konstrukció
Célja: a projektgazdák egyszerre juthassanak szakmai tanácsadáshoz, támogatáshoz és a támogatáson felüli önrészhez 6 Mrd Ft keretösszeg Kedvezményezettek: Bankok, tanácsadók és konzorciumaik közvetett támogatás M Ft támogatás Támogatható tevékenységek: napenergia, biomassza és hőszivattyú felhasználásának támogatása Konstrukció indítása: 2009 I. negyedév

39 Kedvezményezettek: Vállalkozások Egyfordulós pályázat
4.6. Nagy és közepes kapacitású bioetanol üzemek létesítésének támogatása Célja: az energetikai önellátásra épülő projektek megvalósulása a megújuló források szélesebb körű alkalmazását és nagyobb részarányát biztosítja 5 Mrd Ft keretösszeg Kedvezményezettek: Vállalkozások Egyfordulós pályázat M Ft támogatás, TI 2-30% Támogatható tevékenységek: Nagy és közepes kapacitású bioetanol gyártó művek létesítése Konstrukció indítása: 2009 I. negyedév

40 5. prioritás: Hatékony energiafelhasználás

41 A prioritás célja Az energiatakarékosság növelése és energia-hatékonyságot javító beruházások támogatása épületek esetén elsősorban központi és helyi költségvetési szervek épületeiben; egyéb középületekben; vállalkozások üzemi és irodaépületeiben, illetve távhőszolgáltatóknál és –termelőknél. Részben pénzügyi konstrukciókkal. Főleg kis/közepes projektek támogathatók, TI: 10-70%.

42 5.2 Harmadik feles finanszírozás
Célja: Költségvetési szervi, alapítványi és egyházi intézmények épületeiben fűtés- és világításkorszerűsítés harmadik feles finanszírozási konstrukcióban. 4 Mrd Ft keretösszeg Kedvezményezettek: KKV-k és részben nagyvállalatok Egyfordulós pályázat, A: automatikus, B: standard 1-500 M Ft támogatás, TI 20-35% Támogatható tevékenységek: Intézmények elektromos, fűtési, hűtési rendszereinek és világításának korszerűsítése, Energiahatékonyság növelése

43 5.3 Épületenergetikai fejlesztések
Célja: üzemi és irodaépületei épületenergetikai energiatakarékossági célú projektek támogatása 6 Mrd Ft keretösszeg Kedvezményezettek: KKV-k; köz- és felsőoktatási intézmények Egyfordulós pályázat standard 1-500 M Ft támogatás, TI 10-70% Támogatható tevékenységek: Intézmények elektromos rendszer fűtési, hűtési és használati melegvíz és világításkorszerűsítése, Épületek hőtechnikai adottságainak javítása Konstrukció indítása: 2009

44 5.4 Távhő-szektor energetikai korszerűsítése
Célja: A távhőtermelés és -szolgáltatás primer oldali infrastruktúrájának energetikai korszerűsítése. 8 Mrd Ft keretösszeg Kedvezményezettek: KKV-k és részben nagyvállalatok Egyfordulós standard pályázat M Ft támogatás, TI 10-50% Támogatható tevékenységek: Távhő-ellátás energiahatékonysági korszerűsítése Konstrukció indítása: 2009

45 5.5 Kapcsolt támogatás és hitel konstrukció
Célja: Energiahatékonyság növelésének elősegítése 5 Mrd Ft keretösszeg Kedvezményezettek: bankok és tanácsadók konzorciumai Közvetett támogatás Támogatás min-max összege: - Konstrukció indítása: 2009

46 6. prioritás: Fenntartható életmód és fogyasztás

47 A prioritás célja A fenntartható életmód folytatásához
környezettudatos szemléletmód, értékrend, igény, ismeretek kialakítása a lakossági fogyasztókban, s miáltal nő a piac keresleti oldalának környezettudatossága. Továbbá e-környezetvédelmi fejlesztések a megalapozott környezeti stratégiákért és programokért, a hatékony környezetvédelmi hatósági tevékenységért, a hatékony e-kormányzati fejlesztésekhez szükséges tudás társadalmasításáért (e-inclusion), s így a környezeti demokrácia erősítéséért.

48 Szemléletformálás, informálás, képzés
Fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok Szemléletformálás, informálás, képzés Célja: A fogyasztók környezettudatosságának fejlesztése, a kompetens és felelős fogyasztói magatartás elterjedésének segítése Komponensei: 6.1.0/A: 200 M Ft keretösszeg Kedvezményezettek: Közoktatási feladatokat ellátó intézmények, felsőoktatási intézmények, költségvetési szervek és intézményeik, nonprofit szervezetek Automatikus, nyílt, egyfordulós pályázat 3-5 M Ft támogatás, TI 90% Támogatható tevékenységek: Fenntartható életmódhoz szükséges ismereteket átadó ingyenes rendezvények szervezése

49 Standard, nyílt, Egyfordulós pályázat. 10-50 M Ft támogatás, TI 95%
Fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok 6.1.0/B: 1 Mrd Ft keretösszeg Kedvezményezettek: Közoktatási feladatokat ellátó intézmények költségvetési szervek és intézményeik, nonprofit szervezetek, gesztorönkormányzat és társulás és ezek konzorciumai Standard, nyílt, Egyfordulós pályázat. 10-50 M Ft támogatás, TI 95% Támogatható tevékenységek: Fenntartható életmódhoz kapcsolódó térségi rendezvények, lakossági tanácsadó hálózatok fejlesztése 6.1.0/C Konstrukció keretösszege: 800 M Ft Kedvezményezettek: Költségvetési szervek és intézményeik, nonprofit szervezetek Standard, nyílt, egyfordulós pályázat, évi max. 2 projekt M Ft támogatás, TI 95% Támogatható tevékenységek: Fenntartható életmód értékeit és módjait hatékonyan közvetítő országos komplex médiakampány megtervezése és lebonyolítása

50 Automatikus, nyílt, Egyfordulós pályázat, 3-10 M Ft támogatás, TI 90%
6.2.0 Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehető-ségeket népszerűsítő, terjedésüket segítő mintaprojektek Célja: a fenntartható életmód és az ahhoz kapcsolódó viselkedésminták elterjesztése Kedvezményezettek: KKV-k, költségvetési szervek és intézményeik, nonprofit szervezetek, gesztor önkormányzat/társulás Komponensei: 6.2.0/A 600 M Ft keretösszeg Automatikus, nyílt, Egyfordulós pályázat, 3-10 M Ft támogatás, TI 90% Támogatható tevékenységek: kerékpáros közlekedés, komposztálás, újrahasznosító központok 6.2.0/B 1,4 Mrd Ft keretösszeg Standard, nyílt, Egyfordulós pályázat, M Ft támogatás, TI max. 95% Támogatható tevékenységek: Középületek környezetbarát átalakítása, Biotermékek népszerűsítése

51 Kedvezményezettek: 31, 34 (kivéve a 3. komponens)
6.3. Környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a közigazgatásban (e-környezetvédelem) Célja: környezeti megfigyelő, adatgyűjtő és -feldolgozó hálózat kiépítésének a befejezése, zajcsökkentési intézkedési terv készítése Kedvezményezettek: 31, 34 (kivéve a 3. komponens) Kétfordulós pályázat / Meghívásos eljárás Támogatható tevékenységek: Rendszerfejlesztés, Rendszerintegráció, Intézmények informatikai összekapcsolása, Szoftverfejlesztés A konstrukció négy komponensből áll

52 6.3.0 I. Hazai és Európai Környezeti Táj. és Megfigy. Hálózat (EIONET)
6.3. Környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a közigazgatásban (e-környezetvédelem) Komponensek: 6.3.0 I. Hazai és Európai Környezeti Táj. és Megfigy. Hálózat (EIONET) 2,9 Mrd Ft keretösszeg M Ft támogatás 6.3.0 II. Informatikai és térinformatikai rendszerek fejl. M Ft támogatás 6.3.0 III. Együttműködések informatikai támogatása (2009-től: zajtérképezés is) 1,1 Mrd Ft keretösszeg M Ft, 2009-től: M Ft támogatás Kedvezményezettek: 2009-től: 321; 322 6.3.0 IV. Víz Keretirányelvhez kapcsolódó informatikai fejlesztések Költségvetési szervek és intézményeik

53 Pályáztatási ütemterv
Összes meghirdetett konstrukció felfüggesztése: 2008. december 20-ig Konstrukciók újbóli meghirdetése: 2009. február (Energetika: március?)

54 Kistérségi Koordinációs Hálózat Központi Fejlesztési Programiroda
Köszönöm figyelmüket Kistérségi Koordinációs Hálózat Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Központi Fejlesztési Programiroda Neuhauser Márk 1/ , 30/


Letölteni ppt "Pénzügyi előrehaladás, az Akcióterv forrásai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések