Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Keret Mrd FT OP keret %-a OP teljes pénzügyi kerete 2007-2013 1187,6 Meghirdetett pályázati kiírások 2007-2008 53145% Kormány által jóváhagyott kiemelt.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Keret Mrd FT OP keret %-a OP teljes pénzügyi kerete 2007-2013 1187,6 Meghirdetett pályázati kiírások 2007-2008 53145% Kormány által jóváhagyott kiemelt."— Előadás másolata:

1

2 Keret Mrd FT OP keret %-a OP teljes pénzügyi kerete 2007-2013 1187,6 Meghirdetett pályázati kiírások 2007-2008 53145% Kormány által jóváhagyott kiemelt projektek 2007-2008 -- 2009-10. évi Akciótervben megjelenő konstrukciók keretösszege 608,851,3% Pénzügyi előrehaladás, az Akcióterv forrásai

3 Társadalmi egyeztetés után Az észrevételek kb. fele a megújuló energia és energiahatékonyság témakörében érkezett. Az energetika mellett a szennyvíz- és ivóvíz-kezelési konstrukciókra vonatkozott a legtöbb vélemény. A hozzászólások csaknem fele a támogatási keretek változtatására (leginkább bővítésére), a támogatási intenzitás növelésére, illetve a támogatható tevékenységek körének bővítésére vonatkozott, de nagyszámú technológiai, szervezési, tervezési kérdésekre vonatkozó hozzászólás is érkezett. A bioetanol üzemek támogatása érezhető ellenállást váltott ki a társadalmi partnerek csaknem mindegyikéből.

4 Újdonságok, változások Energiahatékonyság és megújuló energiák •Keret 23,86 mrd helyett 57 mrd Ft; •Új, fókuszáltabb konstrukciók Hő és/vagy villamos energia megújuló forrású termelése 1) Az önkormányzati szektor energiaterheinek csökkentése; 2) A térségi gazdaságfejlesztést elősegítése; 3) A megújuló alapú hő- és villamosenergia-termelést ösztönzése; 4) Közvetett támogatással a pénzintézetek projektgeneráló tevékenységének ösztönzése. Energiahatékonyság: kettő helyett négy, fókuszáltabb konstrukció 1) A harmadik feles finanszírozású beruházásokat ösztönzése; 2) Komplex épületenergetikai hatékonyság növelése; 3) A bankok energiahatékonysági projektgeneráló tevékenysége; 4) A távhő-szektor korszerűsítése. A bioetanol-konstrukció megmarad.

5 1. prioritás: Egészséges, tiszta települések

6 A prioritás célja A prioritási célja a települési környezet állapot- jellemzőinek és a fenntartható településfejlesztés környezeti feltételeinek javítása. A megvalósuló projektekkel a Magyarországra háruló részben derogációs feladatok határidőre teljesülnek. Továbbá a vízellátás biztonsága megfelelő lesz azokon a településeken is, ahol jelenleg a közüzemi víz minősége megfelelő, de a vízbázis súlyosan veszélyeztetett.

7 •Cél: Az uniós hulladékkezelési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges költséghatékony, hiányzó hulladék-begyűjtési és -kezelési kapacitások létesítése. •32 Mrd Ft keretösszeg •Kedvezményezettek: települési önkormányzat, jogi személyiségű önkormányzati társulás •Kétfordulós pályázat •Min. 100 M Ft támogatás •Támogatható tevékenységek: –Megelőzés, szelektív hulladékgyűjtés, –Szerves hulladék lerakótól történő eltérítése 1.1.1 Települési szilárd hulladék gazdálkodási rendszerek

8 •Cél: A települési szennyvíz tisztításáról szóló rendeletek és irányelvek betartása •172 Mrd Ft keretösszeg •Kedvezményezettek: –Települési önkormányzat, –Önkormányzati társulás, –Magyar állam mint közmű­tulajdonos képviselőjeként saját nevében eljáró szervezet •Kétfordulós pályázat •Min. 165 M Ft támogatás, TI. max 85% •Támogatható tevékenységek: –Szennyvíztisztító telep létesítése és bővítése, –Csatornahálózat építése 1.2.0. Szennyvíz-elvezetés és tisztítás

9 •Cél: A lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása •168 Mrd Ft keretösszeg •Kedvezményezettek: –Települési önkormányzat, –Települési önkormányzatok együttműködései (kizárólag az 1. fordulóban), –Önkormányzati társulás, –Állam mint tulajdonos •Kétfordulós pályázat •Min. 10 M Ft támogatás, TI. max 90% •Támogatható tevékenységek: –Vízellátó rendszerhez való csatlakozás, –Vízkezelési technológia bővítése 1.3.0. Ivóvízminőség javítása

10 •Célja: A vízellátás biztonságának javítása azokon a településeken, ahol a közüzemi víz minősége megfelelő, de a vízbázis súlyosan veszélyeztetett. •Teljes keret meghirdetve 2008-ban •Kedvezményezettek: –települési önkormányzat, –önkormányzati társulás, –magyar állam mint tulajdonos képviselőjeként saját nevében eljáró szervezet, –települési önkormányzatok képviselőjeként eljáró költségvetési szerv (csak első fordulóban) •Kétfordulós pályázat •Min. 10 M Ft támogatás, TI max. 90% •Támogatható tevékenységek: –Vízellátó rendszerhez való csatlakozás, –Vízkezelési technológia bővítése 1.3.0/B Ivóvízellátás biztonságának javítása a vízbázis súlyos veszélyeztetése esetén

11 2. prioritás: Vizeink jó kezelése

12 A prioritás célja A prioritás intézkedései: •Árvízvédelem, •Vízminőség- és ivóvízbázis-védelem, •Települési szilárd hulladéklerakók rekultivációja, •Szennyezett területek kármentesítése •Vízgazdálkodás-tervezés Várhatóan csökkenni fog az árvízi kockázat, javulni fog a felszíni és felszín alatti vizek minősége és mennyisége, csökkenni fog veszélyeztetettségük. Ezzel uniós (pl. Víz Keret-irányelv) és hazai (pl. Vásárhelyi-terv tovább-fejlesztése) kötelezettségek is megvalósulnak.

13 •Célja: –az árvízi biztonság növelése –az árvízi kockázatok csökkentése •75 Mrd Ft keretösszeg •Kedvezményezettek: Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok •Kétfordulós pályázat •Min. 500 M Ft támogatás, TI 100% •Támogatható tevékenységek: –Árvízi tározók létesítése, –Egyéb árvízvédelmi intézkedések 2.1.1 Állami tulajdonú árvízvédelmi fejlesztések

14 •Célja: a vizek kártételei elleni védelem •8,3 Mrd Ft keretösszeg •Kedvezményezettek: Települési önkormányzatok •Kétfordulós pályázat •100-1500 M Ft támogatás, TI 100% •Támogatható tevékenységek: –árvízvédelmi töltések építése, –árvízvédelmi rendszer fejlesztése 2.1.2. Önkormányzati árvízvédelmi fejlesztések

15 •Célja: Vásárhelyi-tervhez kapcsolódó vízi infrastruktúra kiépítése •4,8 Mrd Ft keretösszeg •Kedvezményezettek: Az érintett terület tulajdonosaiból létrehozott táj- és/vagy vízgazdálkodási társulatok •Kétfordulós pályázat •Max. 3 Mrd Ft támogatás, TI max 100% •Támogatható tevékenységek: –Vízpótlás, –kotrás, –tájrendezés •Konstrukció indítása: 2009 2.1.3. Tájgazdálkodást megalapozó vízi infrastruktúra kiépítése

16 •Célja: komplex vízvédelmi, vízminőség javító, szennyezés csökkentő beruházások megvalósítása •48 Mrd Ft keretösszeg •Kedvezményezettek: Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok, helyi önkormányzati költségvetési szervek •Kétfordulós pályázat •Min. 1 Mrd Ft támogatás, TI 100% •Támogatható tevékenységek: –Létesítmény-rekonstrukció, –Tájrehabilitáció, –Szennyvíz-elvezetés 2.2.1. Komplex vízvédelmi beruházások – felszíni víztestek

17 •Célja: A monitoring rendszerek fejlesztése a felszíni és felszín alatti víztestek, valamint a védett területek állapotának figyelemmel kísérése és rendszeres értékelése érdekében. •2,4 Mrd Ft keretösszeg •Kedvezményezettek: –Vízügyi és Környezet-védelmi Központi Igazgatóság, –Magyar Állami Földtani Intézet •Egyfordulós meghívásos pályázat •50-600 M Ft támogatás, TI max. 100% •Támogatható tevékenységek: –Állapotfelmérés, –Laborfejlesztés, –Üzembe helyezés 2.2.2. A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring rendszerek fejlesztése

18 •Célja: adatbázisok, informatikai rendszerek kialakítása és fejlesztése •Konstrukció keretösszege: - •Kedvezményezettek: központi költségvetési szervek •Kétfordulós meghívásos pályázat •50-500 M Ft támogatás, TI max 100% •Támogatható tevékenységek: –Rendszerfejlesztés –Szoftver-beüzemelés –Üzembe helyezés •Konstrukció indítása: 2009 2.2.2/B. A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó informatikai rendszer fejlesztése

19 •Célja: Az emberi tevékenységből származó szennyezések megelőzése, a természetes vízminőség megőrzése •4,3 Mrd Ft keretösszeg Komponensei: 2.2.3/A. Ivóvízbázis-védelem: üzemelő vízbázisok diagnosztikai fázisa •Kedvezményezettek: települési önkormányzat, többségi állami tulajdonban lévő regionális vízművek •Egyfordulós •20-500 M Ft támogatás, TI max 100% •Támogatható tevékenységek: –állapotfelmérés, monitoring rendszer kialakítása 2.3.3. Ivóvízbázis-védelem

20 2.2.3/B. Ivóvízbázis-védelem: biztonságba helyezés •Kedvezményezettek: települési önkormányzat, többségi állami tulajdonban lévő regionális vízművek, erdészeti zrt-k, központi költségvetési szervek •Egyfordulós pályázat, 5-500 M Ft támogatás •Támogatható tevékenységek: Objektumok védelme, csatornaépítés 2.2.3/C. Ivóvízbázis-védelem: távlati vízbázisok diagnosztikai fázisa •Célja: Az emberi tevékenységből származó szennyezések megelőzése, a természetes vízminőség megőrzése •Kedvezményezettek: Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok •Egyfordulós meghívásos pályázat •100-500 M Ft támogatás •Támogatható tevékenységek: állapotfelmérés, monitoring-rendszerek kialakítása 2.3.3. Ivóvízbázis-védelem

21 •Célja: A bezárt, felhagyott települési szilárd hulladéklerakók rekultivációjának elvégzése •19,6 Mrd Ft keretösszeg •Kedvezményezettek: települési önkormányzatok •Kétfordulós pályázat •650-10.000 M Ft támogatás •Támogatható tevékenységek: –Helyszínbiztosítás, –Rekultivációhoz kapcsolódó tevékenységek elvégzése 2.3.0. A települési szilárd hulladéklerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése

22 •Célja: A szennyezett területek kármentesítése •26 Mrd Ft keretösszeg •Kedvezményezettek: –Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok, –Nemzeti Park Igazgatóságok, –Települési önkormányzatok •Kétfordulós pályázat •25 – 6,200 M Ft támogatás •Támogatható tevékenységek: környezeti kármentesítési műszaki beavatkozások 2.4.0. Szennyezett területek kármentesítési feladatainak elvégzése

23 •Célja: a felszín alatti vizek és a földtani közeg szennyezettségének csökkentése •3,8 Mrd Ft keretösszeg •Kedvezményezettek: települési önkormányzatok •Kétfordulós meghívásos pályázat •200-1600 M Ft támogatás •Támogatható tevékenységek: –A környezeti kár, illetve kockázat csökkentését eredményező, hatóság által elrendelt környezeti kármentesítési beavatkozások 2.4.0/B. Települési szilárd hulladéklerakók kármentesítése

24 •Célja: A Víz Keretirányelv előírásainak való megfelelés •A keret lekötve, csak végrehajtás •Kedvezményezettek: Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok •Egyfordulós pályázat •Max. 2500 M Ft támogatás •Támogatható tevékenységek: –a védett területek térképének elkészítése, –a monitoring hálózatok térképének elkészítése 2.5.0/A. Vízgazdálkodási tervezés: Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek

25 •Célja: Árvízi kockázatok felmérése és kezelése •4 Mrd Ft keretösszeg •Kedvezményezettek: –Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok •Egyfordulós pályázat •50-100 M Ft támogatás •Támogatható tevékenységek: –Árvízi kockázatbecslés, kockázatelemzés 2.5.0/B. Vízgazdálkodási tervezés: árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázat­kezelési terv készítése

26 3. prioritás: Természeti értékeink jó kezelése

27 A prioritás célja •A hazai Natura 2000 hálózat és a védett természeti területek helyreállítása/megőrzése, •a védett és közösségi jelentőségű állat- és növényfajok védelme, •a környezeti nevelés erősítése. A védett természeti területek élőhelyeinek helyreállítása és megőrzése mellett fontos •az élettelen természeti értékek helyreállítása és megőrzése, •a vonalas létesítmények (szabadvezeték, közút) természetbarát átalakítása, •a természetközeli mező- és erdőgazdálkodás infrastrukturális hátterének megteremtése, •az erdei iskolák és erdei óvodák fejlesztése.

28 •Célja: A természet és a védett fajok védelme, élőhelyük megóvása •3,6 Mrd Ft keretösszeg •Kedvezményezettek: Nemzeti park igazgatóságok, környezet-védelmi és vízügyi igazgatóságok •Kétfordulós pályázat •50-1600 M Ft támogatás •Támogatható tevékenységek: –Élőhely-védelem, –Élőhely-helyreállítás •Konstrukció indítása: 2009 3.1.1. Élő- és élettelen természeti értékek megőrzése, vonalas létesítmények természet-károsító hatásának mérséklése

29 •Célja: A természet és a védett fajok védelme, élőhelyük megóvása •3 Mrd Ft keretösszeg •Kedvezményezettek: –Költségvetési szerv, –Önkormányzatok, –Egyéb intézmények •Kétfordulós pályázat •30-200 M Ft támogatás •Támogatható tevékenységek: –Élőhely-védelem, –Élőhely-helyreállítás •Konstrukció indítása: 2009 3.1.2. Élőhely-védelem, -helyreállítás, élettelen természeti értékek megőrzése, vonalas létesítmények természet-károsító hatásának mérséklése

30 •Célja: A védett gyűjteményes növény- és a történeti kertek természeti értékeinek megőrzése, természeti állapotának fenntartása •1,6 Mrd Ft keretösszeg •Kedvezményezettek: Alapítvány, egyesület, önkormányzat, központi államigazgatási szerv •Kétfordulós pályázat •50-200 M Ft támogatás •Támogatható tevékenységek: –Élőhely-rekonstrukció, –Védett állat- és növényfajok megőrzése •Konstrukció indítása: 2009 3.1.3. Gyűjteményes növénykertek és védett történeti kertek megőrzése és helyreállítása

31 •Célja: A mezőgazdasági területek (különösen a gyepek) természeti értékeinek megőrzése, biológiai sokféleségének növelése •1,8 Mrd Ft keretösszeg •Kedvezményezettek: –Nemzeti park, alapítvány, egyesület •Egyfordulós pályázat •50-200 M Ft támogatás •Támogatható tevékenységek: –Élőhely-megőrző mezőgazdálkodás és erdőgazdálkodás •Konstrukció indítása: 2009 3.2.1. Élőhely-megőrző mező-és erdő-gazdálkodás infrastrukturális fejlesztése

32 •Célja: A környezeti nevelés intézményi hátterének fejlesztése, erősítése. •1 Mrd Ft keretösszeg •Kedvezményezettek: Alapítvány, egyesület, önkormányzat •Egyfordulós pályázat •10-80 M Ft támogatás •Támogatható tevékenységek: –Épületrekonstrukció, –Épületfelújítás, –Környezettudatos épület-átalakítás, –Eszközbeszerzés •Konstrukció indítása: 2009 3.3.1. Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése

33 4 prioritás: A megújuló energiaforrás- felhasználás növelése prioritási tengely

34 A prioritás célja A megújuló energiaforrásokból és hulladékból termelt hő- és villamos energia aránya a teljes hazai energiafogyasztásban növekedjen, így a fosszilis energiahordozók miatti CO 2 -kibocsátás csökkenjen. Ezért elsősorban önkormányzatok, önk. tulajdonú gazdasági társaságok, ill. vállalkozások esetén támogatott a hő-, villamosenergia-, illetve bioetanol- előállítás. A támogatás mértéke a projekt jövedelemtermelő képességétől, megtérülésétől, költséghatékonyságától függ. Fontos az energiaforrás fenntartható használatának igazolása. Főleg kis/közepes projektek támogathatók, TI: 10-80%.

35 •Célja: A megújuló energiaforrások használati arányának növelése •6 Mrd Ft keretösszeg, TI. 10-80% •Kedvezményezettek: Központi költségvetési szerv, önkormányzat, kkv, társadalmi szervezet •A komponens: Automatikus pályázat •B komponens: Egyfordulós standard pályázat •A: 1-50; B: 1-1000; C: 500-1000 M Ft támogatás •Támogatható tevékenységek: –Napenergia, –Hőszivattyú, –Biomassza, –Geotermikus energia hasznosítása •Konstrukció indítása: 2009 I. negyedév 4.2. Helyi energiaigény kielégítése

36 •Célja: A megújuló energiaforrások használati arányának növelése •6 Mrd Ft keretösszeg •Kedvezményezettek: központi költségvetési szerv, önkormányzat, kkv, társadalmi szervezet •Egyfordulós pályázat •50-500 M Ft támogatás, TI 10-80% •Támogatható tevékenységek: –Megújuló bázisú szilárd tüzelőanyag előkészítése, –Hulladék-feldolgozáson alapuló energiatermelés, –Hálózatba táplált biogáz termelése, –Alternatív üzemanyag alapú helyi közlekedés •Konstrukció indítása: 2009 I. negyedév 4.3. Megújuló energia alapú térségfejlesztés

37 •Célja: Megújuló energiaforrás alapú hő- és villamosenergia-előállítás támogatása; a megújuló erőforrások felhasználá-sának növelése az össz- energiafelhasználáson belül; a széndioxid-kibocsátás csökkentése. •10 Mrd Ft keretösszeg •Kedvezményezettek: központi költségvetési szerv, önkormányzat, KKV, társadalmi szervezet •Egyfordulós pályázat •10-1000 M Ft támogatás, TI 10-50% •Támogatható tevékenységek: –Biomassza-hasznosítás, –Vízenergia-hasznosítás, –Geotermikus energia-hasznosítás •Konstrukció indítása: 2009 I. negyedév 4.4. Megújuló alapon történő villamosenergia- termelés, és kapcsolt hő-és villamosenergia-termelés

38 •Célja: a projektgazdák egyszerre juthassanak szakmai tanácsadáshoz, támogatáshoz és a támogatáson felüli önrészhez •6 Mrd Ft keretösszeg •Kedvezményezettek: Bankok, tanácsadók és konzorciumaik •közvetett támogatás •1000-2000 M Ft támogatás •Támogatható tevékenységek: –napenergia, –biomassza és –hőszivattyú felhasználásának támogatása •Konstrukció indítása: 2009 I. negyedév 4.5. Kapcsolt támogatás és hitel konstrukció

39 •Célja: az energetikai önellátásra épülő projektek megvalósulása a megújuló források szélesebb körű alkalmazását és nagyobb részarányát biztosítja •5 Mrd Ft keretösszeg •Kedvezményezettek: Vállalkozások •Egyfordulós pályázat •400-1500 M Ft támogatás, TI 2-30% •Támogatható tevékenységek: –Nagy és közepes kapacitású bioetanol gyártó művek létesítése •Konstrukció indítása: 2009 I. negyedév 4.6. Nagy és közepes kapacitású bioetanol üzemek létesítésének támogatása

40 5. prioritás: Hatékony energiafelhasználás

41 A prioritás célja Az energiatakarékosság növelése és energia- hatékonyságot javító beruházások támogatása •épületek esetén –elsősorban központi és helyi költségvetési szervek épületeiben; –egyéb középületekben; –vállalkozások üzemi és irodaépületeiben, illetve •távhőszolgáltatóknál és –termelőknél. Részben pénzügyi konstrukciókkal. Főleg kis/közepes projektek támogathatók, TI: 10-70%.

42 •Célja: Költségvetési szervi, alapítványi és egyházi intézmények épületeiben fűtés- és világításkorszerűsítés harmadik feles finanszírozási konstrukcióban. •4 Mrd Ft keretösszeg •Kedvezményezettek: KKV-k és részben nagyvállalatok •Egyfordulós pályázat, A: automatikus, B: standard •1-500 M Ft támogatás, TI 20-35% •Támogatható tevékenységek: –Intézmények elektromos, fűtési, hűtési rendszereinek és világításának korszerűsítése, –Energiahatékonyság növelése 5.2 Harmadik feles finanszírozás

43 •Célja: üzemi és irodaépületei épületenergetikai energiatakarékossági célú projektek támogatása •6 Mrd Ft keretösszeg •Kedvezményezettek: KKV-k; köz- és felsőoktatási intézmények •Egyfordulós pályázat standard •1-500 M Ft támogatás, TI 10-70% •Támogatható tevékenységek: Intézmények elektromos rendszer fűtési, hűtési és használati melegvíz és világításkorszerűsítése, Épületek hőtechnikai adottságainak javítása •Konstrukció indítása: 2009 5.3 Épületenergetikai fejlesztések

44 •Célja: A távhőtermelés és -szolgáltatás primer oldali infrastruktúrájának energetikai korszerűsítése. •8 Mrd Ft keretösszeg •Kedvezményezettek: KKV-k és részben nagyvállalatok •Egyfordulós standard pályázat •10-500 M Ft támogatás, TI 10-50% •Támogatható tevékenységek: –Távhő-ellátás energiahatékonysági korszerűsítése •Konstrukció indítása: 2009 5.4 Távhő-szektor energetikai korszerűsítése

45 •Célja: Energiahatékonyság növelésének elősegítése •5 Mrd Ft keretösszeg •Kedvezményezettek: bankok és tanácsadók konzorciumai •Közvetett támogatás •Támogatás min-max összege: - •Konstrukció indítása: 2009 5.5 Kapcsolt támogatás és hitel konstrukció

46 6. prioritás: Fenntartható életmód és fogyasztás

47 A prioritás célja A fenntartható életmód folytatásához •környezettudatos szemléletmód, •értékrend, •igény, •ismeretek kialakítása a lakossági fogyasztókban, s miáltal nő a piac keresleti oldalának környezettudatossága. Továbbá e-környezetvédelmi fejlesztések •a megalapozott környezeti stratégiákért és programokért, •a hatékony környezetvédelmi hatósági tevékenységért, •a hatékony e-kormányzati fejlesztésekhez szükséges tudás társadalmasításáért (e-inclusion), •s így a környezeti demokrácia erősítéséért.

48 Szemléletformálás, informálás, képzés Célja: A fogyasztók környezettudatosságának fejlesztése, a kompetens és felelős fogyasztói magatartás elterjedésének segítése Komponensei: 6.1.0/A: 200 M Ft keretösszeg •Kedvezményezettek: Közoktatási feladatokat ellátó intézmények, felsőoktatási intézmények, költségvetési szervek és intézményeik, nonprofit szervezetek •Automatikus, nyílt, egyfordulós pályázat •3-5 M Ft támogatás, TI 90% •Támogatható tevékenységek: –Fenntartható életmódhoz szükséges ismereteket átadó ingyenes rendezvények szervezése 6.1.0. Fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok

49 6.1.0/B: 1 Mrd Ft keretösszeg •Kedvezményezettek: Közoktatási feladatokat ellátó intézmények költségvetési szervek és intézményeik, nonprofit szervezetek, gesztorönkormányzat és társulás és ezek konzorciumai •Standard, nyílt, Egyfordulós pályázat. •10-50 M Ft támogatás, TI 95% •Támogatható tevékenységek: Fenntartható életmódhoz kapcsolódó térségi rendezvények, lakossági tanácsadó hálózatok fejlesztése 6.1.0/C •Konstrukció keretösszege: 800 M Ft •Kedvezményezettek: Költségvetési szervek és intézményeik, nonprofit szervezetek •Standard, nyílt, egyfordulós pályázat, évi max. 2 projekt •100-200 M Ft támogatás, TI 95% •Támogatható tevékenységek: Fenntartható életmód értékeit és módjait hatékonyan közvetítő országos komplex médiakampány megtervezése és lebonyolítása 6.1.0. Fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok

50 •Célja: a fenntartható életmód és az ahhoz kapcsolódó viselkedésminták elterjesztése •Kedvezményezettek: KKV-k, költségvetési szervek és intézményeik, nonprofit szervezetek, gesztor önkormányzat/társulás Komponensei: 6.2.0/A 600 M Ft keretösszeg •Automatikus, nyílt, Egyfordulós pályázat, 3-10 M Ft támogatás, TI 90% •Támogatható tevékenységek: kerékpáros közlekedés, komposztálás, újrahasznosító központok 6.2.0/B 1,4 Mrd Ft keretösszeg •Standard, nyílt, Egyfordulós pályázat, 20-200 M Ft támogatás, TI max. 95% •Támogatható tevékenységek: –Középületek környezetbarát átalakítása, –Biotermékek népszerűsítése 6.2.0 Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehető- ségeket népszerűsítő, terjedésüket segítő mintaprojektek

51 •Célja: környezeti megfigyelő, adatgyűjtő és -feldolgozó hálózat kiépítésének a befejezése, zajcsökkentési intézkedési terv készítése •Kedvezményezettek: 31, 34 (kivéve a 3. komponens) •Kétfordulós pályázat / Meghívásos eljárás •Támogatható tevékenységek: –Rendszerfejlesztés, –Rendszerintegráció, –Intézmények informatikai összekapcsolása, –Szoftverfejlesztés •A konstrukció négy komponensből áll 6.3. Környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a közigazgatásban (e-környezetvédelem)

52 Komponensek: 6.3.0 I. Hazai és Európai Környezeti Táj. és Megfigy. Hálózat (EIONET) •2,9 Mrd Ft keretösszeg •50-300 M Ft támogatás 6.3.0 II. Informatikai és térinformatikai rendszerek fejl. •2,9 Mrd Ft keretösszeg •90-1500 M Ft támogatás 6.3.0 III. Együttműködések informatikai támogatása (2009-től: zajtérképezés is) •1,1 Mrd Ft keretösszeg •50-300 M Ft, 2009-től: 50-100 M Ft támogatás •Kedvezményezettek: 2009-től: 321; 322 6.3.0 IV. Víz Keretirányelvhez kapcsolódó informatikai fejlesztések •Költségvetési szervek és intézményeik 6.3. Környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a közigazgatásban (e-környezetvédelem)

53 Pályáztatási ütemterv Összes meghirdetett konstrukció felfüggesztése: 2008. december 20-ig Konstrukciók újbóli meghirdetése: 2009. február (Energetika: 2009. március?)

54 Kistérségi Koordinációs Hálózat www.umpont.hu Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Központi Fejlesztési Programiroda www.nfu.hu Neuhauser Márk Mark.Neuhauser@nfu.gov.hu 1/474 9287, 30/484 3475 Köszönöm figyelmüket


Letölteni ppt "Keret Mrd FT OP keret %-a OP teljes pénzügyi kerete 2007-2013 1187,6 Meghirdetett pályázati kiírások 2007-2008 53145% Kormány által jóváhagyott kiemelt."

Hasonló előadás


Google Hirdetések