Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Környezetvédelmi fejlesztési lehetőségek Kovács Kálmán államtitkár.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Környezetvédelmi fejlesztési lehetőségek Kovács Kálmán államtitkár."— Előadás másolata:

1 Környezetvédelmi fejlesztési lehetőségek Kovács Kálmán államtitkár

2 Kihívások a környezetvédelem területén •Klímaváltozás elleni küzdelem – további szennyezés csökkentése és alkalmazkodás (Kyoto, „VAHAVA”, Klíma stratégia, Energia stratégia,…) •Uniós kötelezettségek teljesítése - „derogációs” és egyéb határidőhöz kötött kötelezettségek (Acquis Communitaire, Csatlakozási Szerződés, EU irányelvek,…) •Fenntartható fejlődés – Versenyképesség az új feltételek között (EU Lisszaboni Stratégia)

3 Külső okok A naptevékenység A Föld pályája Meteoritok Belső okok Antropogén Üvegházhatású gázok Aeroszolok/felhőzet Felszínborítottság változása Belső okok Természetes Visszacsatolások Vulkáni tevékenység Véletlenszerűség Éghajlatváltozás

4 Hőmérsékletváltozás Magyarországon 1900 és 2000 között

5 Az éves csapadék alakulásának trendje Magyarországon 1900-2000

6 Fenntartható a fejlődés? ENSZ jelentés 2007. Február /130 ország, 2500 tudósának közreműködésével/ 2050-re •Valószínű hőmérséklet-növekedés:1,8-4 °C •Lehetséges hőmérséklet-növekedés:1,0-6,4 °C •Tengerszint – emelkedés: 28-43 cm •A sarki jég az évszázad második felében eltűnik •Gyakoribbak lesznek a hőhullámok •A trópusi viharok intenzitása nő

7 VAHAVA - klímajelentés Klímatudatosság  Felkészülés Integrált klímapolitika  csökkentés és alkalmazkodás Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Kutatások és technológiák  Reformok Változások  Reformok

8 Kihívások és reformok 1.„Zöld ellátási rendszerek” reformja - biztonságos vízellátás  Víziközmű tv - teljeskörű hulladékkezelés szennyvíz-hálózat fejlesztés  Víziközmű tv komplex hulladék rendszerek  Szilárdhulladék Stratégia 2.Klíma-energia - fenntartható fejlődés reformja  Éghajlatváltozási Stratégia - zöld energia reform  Megújuló-energia Program  Zöld közbeszerzés  Zöld adó reform / Betétdíj tv - agrár környezetgazdálkodás  Megújuló-energia Program 3.Környezetbiztonság - kármentesítés – rekultiváció  Biztosíték-adás - kármegelőzés  Zöld kommandó - ár- és belvízi védekezés  Belvízreform 4.Természetes környezetpolitika - környezetmegőrzés  Nemzeti park tv - környezettudatosság  Zöld Háló

9 Szak- terület Kötelezettség jellege Kötelezettség megnevezéseHatáridő szennyvízDerogációk10000 lakos (= lakos-egyenérték LE) feletti érzékeny agglomerációban III. fokú tisztítás 2008 szennyvízDerogációk15000 lakos feletti összes agglomerációban II. fokú tisztítás 2010 szennyvízDerogációk2000 lakos feletti összes agglomerációban II. fokú tisztítás 2015 ivóvízDerogációkbór, fluorid és nitrit EU határérték alá szorítása2006 ivóvízDerogációkarzén EU határérték alá szorítása2009 EU csatlakozáskor halasztott kötelezettségek

10 Szak- terület Kötelezettség jellege Kötelezettség megnevezéseHatáridő hulladékEU-s követelményekbiológiailag lebomló hulladékok lerakásának csökkentése 2007 75% 2009 50% 2016 35% hulladékEU-s követelményekcsomagolási hulladékok 60%-os hasznosítása 2012 hulladékEU-s követelményekEU előírásoknak nem megfelelő lerakók (dögtemetők is) bezárása és rekultivációja 2009 VKIEU-s követelményekvízgyűjtő gazdálkodási tervek2009 VKIEU-s követelményekfelszíni víztestek jó állapotának elérése2015 vízbázis védelem EU-s követelményekvízbázis védőterületeken belül jó állapotú vizek (VKI) 2015 árvízEU-s követelményekárvíz kockázati térképek (elfogadás előtt álló EU Árvíz Irányelv) 2013 árvízEU-s követelményekárvízkockázat-kezelési tervek (elfogadás előtt álló EU Árvíz Irányelv) 2015 Tagállami kötelezettségek

11 SzakterületKötelezettség jellege Kötelezettség megnevezéseHatárid ő mező- gazdaság EU-s követelmények nitrát-érzékeny területen a hígtrágya kezelés, szállítás, kijuttatás megoldása 2014 2017 mező- gazdaság EU-s követelmények nitrát-érzékeny területen istállótrágya kezelés, szállítás, kijuttatás megoldása 2017 2018 mező- gazdaság EU-s követelmények IPPC állattartó telepek megfeleltetése2012 energia- hatékonyság EU-s követelmények évi 1% energia-megtakarítás Folyama tos megújuló energia EU-s követelmények bioüzemanyag részarányának legalább 5,75 %-ra növelése 2010 megújuló energia Európai Tanács határozat (2007) bioüzemanyagok részarányának 10 %-ra, összes megújuló energiahordozó 20 %-ra növelése 2020 természet- védelem EU/Nemzetközi Egyezmény biodiverzitás csökkenésének megállítása2010 fenntartható termelés és fogyasztás EU kommunikáció az Integrált Termék Politikáról Akcióterv (SCP action plan) tervezés alatt, amely tartalmazni fogja a konkrét feladatokat és ütemezést. Tagállami kötelezettségek

12 Szak-területKötelezettség jellege Kötelezettség megnevezéseHatárid ő ivóvízHazai jogszabályi feladatok ammónium hazai határérték alá szorítása2009 vízbázis- védelem Hazai programdiagnosztikai fázis lezárása biztonságba helyezési fázis 2009 2012 kármentesí- tés VKI-vel harmonizáló hazai jogszabály kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség- védelmi területre eső kármentesítési feladatok 2015 Hazai törvényi kötelezettségek

13 Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) 15 Operatív Program •Gazdaságfejlesztés GOP •Közlekedés KÖZOP •Társadalmi Megújulás TÁMOP •Társadalmi Infrastruktúra TIOP •Környezet és Energia KEOP •Államreform ÁROP •Elektronikus közigazgatás EKOP •7 Regionális ROP-ok •Végrehajtás VOP

14 KEOP forrásallokáció

15 Környezeti és Energia Operatív Program PrioritásMrd Ft folyó áron Egészséges, tiszta települések701 398 507 336 szennyvíz391 716 709 685 hulladék117 324 552 303 ivóvíz192 357 245 348 Hatékonyabb energiafelhasználás41 581 535 223 A megújuló energiahordozó-felhasználás növelése51 988 589 018 Vizeink jó kezelése379 849 162 571 árvíz163 379 001 932 Vízgazdálkodás, VKI67 605 918 063 kármentesítés41 722 887 741 rekultiváció100 999 287 094 vízbázis-védelem6 142 067 742 Természeti értékeink jó kezelése36 661 396 651 Fenntartható termelési és fogyasztási szokások ösztönzése37 614 058 867 Projekt előkészítés és technikai segítségnyújtás74 306 245 043 Összesen1 323 399 494 710

16 Magyarország európai uniós kötelezettségvállalása nem csak a kormányzat, hanem az önkormányzatok számára is jelentős feladat, mert a projektek kedvezményezettei az önkormányzatok lehetnek, így rájuk hárulnak a projektek társfinanszírozási és végrehajtási feladatai.

17 Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) 7 Regionális OP: •Nyugat-dunántúli OP/NYDOP •Dél-alföldi OP/DAOP •Észak-alföldi OP/ÉAOP •Közép-magyarországi OP/KMOP •Észak-magyarországi OP/ÉMOP •Közép-dunántúli OP/KDOP •Dél-dunántúli OP/DDOP ERFA 50%-a: 1600 Mrd Ft

18 •Közvetlen környezetvédelmi beruházások: –1323 milliárd Ft a KEOP-ból (központi költségvetési résszel együtt) •Környezetvédelmi szempontból hasznos beruházások más ágazati operatív programokban: –73,9 milliárd Ft a tömegközlekedés fejlesztésére (KÖZOP) –15 milliárd Ft a fenntartható termelés támogatására (GOP) •Környezetvédelmi célokat támogató mezőgazdasági fejlesztések és kifizetések: –Több mint 438 milliárd Ft az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) keretében (pl. Natura 2000 kifizetések, szántó-gyep konverzió, természetvédelmi célú szántó és gyepgazdálkodás, bio-gazdálkodás, energia-ültetvények létrehozása, stb.) Környezetvédelmi fejlesztések az ágazati programokban

19 •belterületi bel- és csapadékvíz rendezés •szennyvízkezelés (2000 LE alatti agglomerációk) •barnamezős beruházások •ökoturisztikai fejlesztések •azbesztmentesítés •vízpótlás, vízminőség javítása, rehabilitáció (vízfolyások, tavak, holtágak, mellékágak) •vízvisszatartás, vízpótlás, vízvisszatáplálás •természetes partfalak omlásának elhárítása, megelőzése. Környezetvédelmi fejlesztések a ROP-okban A regionális operatív programoknak is elsősorban a nagyobb környezetvédelmi problémákkal kell foglalkozniuk!!!

20 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "Környezetvédelmi fejlesztési lehetőségek Kovács Kálmán államtitkár."

Hasonló előadás


Google Hirdetések