Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Környezetvédelmi fejlesztési lehetőségek

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Környezetvédelmi fejlesztési lehetőségek"— Előadás másolata:

1 Környezetvédelmi fejlesztési lehetőségek
Kovács Kálmán államtitkár

2 Kihívások a környezetvédelem területén
Klímaváltozás elleni küzdelem – további szennyezés csökkentése és alkalmazkodás (Kyoto, „VAHAVA”, Klíma stratégia, Energia stratégia,…) Uniós kötelezettségek teljesítése - „derogációs” és egyéb határidőhöz kötött kötelezettségek (Acquis Communitaire, Csatlakozási Szerződés, EU irányelvek,…) Fenntartható fejlődés – Versenyképesség az új feltételek között (EU Lisszaboni Stratégia)

3 Belső okok Természetes
Éghajlatváltozás Külső okok A naptevékenység A Föld pályája Meteoritok Belső okok Természetes Visszacsatolások Vulkáni tevékenység Véletlenszerűség Belső okok Antropogén Üvegházhatású gázok Aeroszolok/felhőzet Felszínborítottság változása

4 Hőmérsékletváltozás Magyarországon 1900 és 2000 között

5 Az éves csapadék alakulásának trendje Magyarországon 1900-2000

6 Fenntartható a fejlődés?
ENSZ jelentés Február /130 ország, 2500 tudósának közreműködésével/ 2050-re Valószínű hőmérséklet-növekedés: 1,8-4 °C Lehetséges hőmérséklet-növekedés: 1,0-6,4 °C Tengerszint – emelkedés: cm A sarki jég az évszázad második felében eltűnik Gyakoribbak lesznek a hőhullámok A trópusi viharok intenzitása nő

7 VAHAVA - klímajelentés
Klímatudatosság  Felkészülés Integrált klímapolitika  csökkentés és alkalmazkodás Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Kutatások és technológiák Változások  Reformok

8 Kihívások és reformok 1. „Zöld ellátási rendszerek” reformja
- biztonságos vízellátás  Víziközmű tv - teljeskörű hulladékkezelés szennyvíz-hálózat fejlesztés  Víziközmű tv komplex hulladék rendszerek  Szilárdhulladék Stratégia 2. Klíma-energia - fenntartható fejlődés reformja  Éghajlatváltozási Stratégia - zöld energia reform  Megújuló-energia Program  Zöld közbeszerzés  Zöld adó reform / Betétdíj tv - agrár környezetgazdálkodás  Megújuló-energia Program 3. Környezetbiztonság - kármentesítés – rekultiváció  Biztosíték-adás - kármegelőzés  Zöld kommandó - ár- és belvízi védekezés  Belvízreform Természetes környezetpolitika - környezetmegőrzés  Nemzeti park tv - környezettudatosság  Zöld Háló

9 EU csatlakozáskor halasztott kötelezettségek
Szak-terület Kötelezettség jellege Kötelezettség megnevezése Határidő szennyvíz Derogációk 10000 lakos (= lakos-egyenérték LE) feletti érzékeny agglomerációban III. fokú tisztítás 2008 15000 lakos feletti összes agglomerációban II. fokú tisztítás 2010 2000 lakos feletti összes agglomerációban II. fokú tisztítás 2015 ivóvíz bór, fluorid és nitrit EU határérték alá szorítása 2006 arzén EU határérték alá szorítása 2009

10 Tagállami kötelezettségek
Szak-terület Kötelezettség jellege Kötelezettség megnevezése Határidő hulladék EU-s követelmények biológiailag lebomló hulladékok lerakásának csökkentése % % % csomagolási hulladékok 60%-os hasznosítása 2012 EU előírásoknak nem megfelelő lerakók (dögtemetők is) bezárása és rekultivációja 2009 VKI vízgyűjtő gazdálkodási tervek felszíni víztestek jó állapotának elérése 2015 vízbázisvédelem vízbázis védőterületeken belül jó állapotú vizek (VKI) árvíz árvíz kockázati térképek (elfogadás előtt álló EU Árvíz Irányelv) 2013 árvízkockázat-kezelési tervek (elfogadás előtt álló EU Árvíz Irányelv)

11 Tagállami kötelezettségek
Szakterület Kötelezettség jellege Kötelezettség megnevezése Határidő mező-gazdaság EU-s követelmények nitrát-érzékeny területen a hígtrágya kezelés, szállítás, kijuttatás megoldása 2014 2017 nitrát-érzékeny területen istállótrágya kezelés, szállítás, kijuttatás megoldása 2018 IPPC állattartó telepek megfeleltetése 2012 energia-hatékonyság évi 1% energia-megtakarítás Folyamatos megújuló energia bioüzemanyag részarányának legalább 5,75 %-ra növelése 2010 Európai Tanács határozat (2007) bioüzemanyagok részarányának 10 %-ra, összes megújuló energiahordozó 20 %-ra növelése 2020 természet-védelem EU/Nemzetközi Egyezmény biodiverzitás csökkenésének megállítása fenntartható termelés és fogyasztás EU kommunikáció az Integrált Termék Politikáról Akcióterv (SCP action plan) tervezés alatt, amely tartalmazni fogja a konkrét feladatokat és ütemezést.

12 Hazai törvényi kötelezettségek
Szak-terület Kötelezettség jellege Kötelezettség megnevezése Határidő ivóvíz Hazai jogszabályi feladatok ammónium hazai határérték alá szorítása 2009 vízbázis-védelem Hazai program diagnosztikai fázis lezárása biztonságba helyezési fázis 2012 kármentesí-tés VKI-vel harmonizáló hazai jogszabály kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területre eső kármentesítési feladatok 2015

13 Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT)
15 Operatív Program Gazdaságfejlesztés GOP Közlekedés KÖZOP Társadalmi Megújulás TÁMOP Társadalmi Infrastruktúra TIOP Környezet és Energia KEOP Államreform ÁROP Elektronikus közigazgatás EKOP 7 Regionális ROP-ok Végrehajtás VOP

14 KEOP forrásallokáció

15 Környezeti és Energia Operatív Program
Prioritás Mrd Ft folyó áron Egészséges, tiszta települések szennyvíz hulladék ivóvíz Hatékonyabb energiafelhasználás A megújuló energiahordozó-felhasználás növelése Vizeink jó kezelése árvíz Vízgazdálkodás, VKI kármentesítés rekultiváció vízbázis-védelem Természeti értékeink jó kezelése Fenntartható termelési és fogyasztási szokások ösztönzése Projekt előkészítés és technikai segítségnyújtás Összesen

16 Magyarország európai uniós kötelezettségvállalása
nem csak a kormányzat, hanem az önkormányzatok számára is jelentős feladat, mert a projektek kedvezményezettei az önkormányzatok lehetnek, így rájuk hárulnak a projektek társfinanszírozási és végrehajtási feladatai.

17 Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT)
7 Regionális OP: Nyugat-dunántúli OP/NYDOP Dél-alföldi OP/DAOP Észak-alföldi OP/ÉAOP Közép-magyarországi OP/KMOP Észak-magyarországi OP/ÉMOP Közép-dunántúli OP/KDOP Dél-dunántúli OP/DDOP ERFA 50%-a: 1600 Mrd Ft

18 Környezetvédelmi fejlesztések az ágazati programokban
Közvetlen környezetvédelmi beruházások: 1323 milliárd Ft a KEOP-ból (központi költségvetési résszel együtt) Környezetvédelmi szempontból hasznos beruházások más ágazati operatív programokban: 73,9 milliárd Ft a tömegközlekedés fejlesztésére (KÖZOP) 15 milliárd Ft a fenntartható termelés támogatására (GOP) Környezetvédelmi célokat támogató mezőgazdasági fejlesztések és kifizetések: Több mint 438 milliárd Ft az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) keretében (pl. Natura 2000 kifizetések, szántó-gyep konverzió, természetvédelmi célú szántó és gyepgazdálkodás, bio-gazdálkodás, energia-ültetvények létrehozása, stb.)

19 Környezetvédelmi fejlesztések a ROP-okban
belterületi bel- és csapadékvíz rendezés szennyvízkezelés (2000 LE alatti agglomerációk) barnamezős beruházások ökoturisztikai fejlesztések azbesztmentesítés vízpótlás, vízminőség javítása, rehabilitáció (vízfolyások, tavak, holtágak, mellékágak) vízvisszatartás, vízpótlás, vízvisszatáplálás természetes partfalak omlásának elhárítása, megelőzése. A regionális operatív programoknak is elsősorban a nagyobb környezetvédelmi problémákkal kell foglalkozniuk!!!

20 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "Környezetvédelmi fejlesztési lehetőségek"

Hasonló előadás


Google Hirdetések