Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Környezeti és Energia Operatív Program (2007-2013) tartalmi elemei Dióssy László szakállamtitkár Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Környezeti és Energia Operatív Program (2007-2013) tartalmi elemei Dióssy László szakállamtitkár Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium."— Előadás másolata:

1 Környezeti és Energia Operatív Program (2007-2013) tartalmi elemei Dióssy László szakállamtitkár Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

2 ÚMFT Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT): az EU Kohéziós Alapjának és strukturális alapjainak felhasználásához szükséges stratégiai keretdokumentum.

3 ÚMFT forrás megosztás (7000 Mrd Ft)

4 Környezeti és Energia Operatív Program KEOP általános stratégiai cél: az EU-s kötelezettségvállalásokból adódó feladatok; szennyezés megelőzési feladatok és megelőző szemlélet regionális igények. Magyarország a biztonságos, tiszta és jó minőségű környezet, egészségesebb, hosszabb és teljesebb emberi élet lehetőségét biztosítsa

5 Kihívások a környezetvédelem területén Gazdasági növekedés és munkahelyteremtés (EU Lisszaboni Stratégia) – a fenntartható fejlődés jegyében (EU Fenntartható Fejlődés Stratégia)! Nagyobb figyelmet igénylő kiemelt terület a klímaváltozás elleni küzdelem – a megelőzést szolgáló intézkedésekre megfelelő források kell biztosítani ÚMFT szinten! A Csatlakozási Szerződésben vállalt környezetvédelmi „derogációs” kötelezettségek és az egyéb határidőhöz kötött kötelezettségek (Aquis) időben történő teljesítése

6 KEOP forrásallokáció Egészséges tiszta települések (szennyvíz, hulladék, ivóvíz) Vizeink jó kezelése (árvízvédelem, víz-gazdálkodás, kármentesítés, rekultiváció) Természeti értékeink jó kezelése Megújuló energiahordozók növelése Hatékonyabb energia felhasználás Fenntartható termelési és fogyasztási szokások ösztönzése Projekt előkészítés Technikai segítségnyújtás

7 Környezeti és Energia Operatív Program PrioritásMrd Ft folyó áron Egészséges, tiszta települések701 398 507 336 szennyvíz391 716 709 685 hulladék117 324 552 303 ivóvíz192 357 245 348 Hatékonyabb energiafelhasználás41 581 535 223 A megújuló energiahordozó-felhasználás növelése51 988 589 018 Vizeink jó kezelése379 849 162 571 árvíz163 379 001 932 Vízgazdálkodás, VKI67 605 918 063 kármentesítés41 722 887 741 rekultiváció100 999 287 094 vízbázis-védelem6 142 067 742 Természeti értékeink jó kezelése36 661 396 651 Fenntartható termelési és fogyasztási szokások ösztönzése37 614 058 867 Projekt előkészítés53 047 084 518 Technikai segítségnyújtás21 259 160 525 Összesen1 323 399 494 710

8 A KEOP prioritásai 1. Egészséges, tiszta települések Intézkedések: Hulladékgazdálkodás: Konstrukciók: 1.Új, térségi szintű, települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek kialakítása nagyprojektek és kiemelt projektek keretében 2.Meglévő, működő, térségi szintű, települési szilárdhulladék-kezelési rendszer/rendszerek technológiai és/vagy területi kiegészítése kétfordulós pályázat 3.Települési szilárd hulladékok szelektív gyűjtő-, begyűjtő- és szállítórendszerének fejlesztése egyfordulós pályázat 4.Önkormányzati felelősségi körbe tartozó állati eredetű hulladék gyűjtő-, begyűjtő- és szállító rendszerének kialakítása kétfordulós pályázat 5.Házi komposztálás elősegítése egyfordulós pályázat Szennyvízkezelés a 2000 LE feletti településeken Konstrukciók: 1.Szennyvízelvezetés, -tisztítás, és folyékony hulladék szennyvíztisztító telepi elhelyezése - kiemelt és nagyprojekt 2.Szennyvízelvezetés, -tisztítás, és folyékony hulladék szennyvíztisztító telepi elhelyezése és iszapkezelés és –hasznosítás - kétfordulós pályázatos projekt Ivóvízminőség-javítás (Észak-Alföld II. ütem, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Borsod-víz) Konstrukciók: 1.Ivóvízminőség-javítás komplex program - kiemelt és nagyprojekt 2.Ivóvízminőség-javítás program kétfordulós pályázat

9 A Nyugat-Dunántúli Régiót érintő projektek a 1067/2005. Korm. hat. alapján A projektek előkészítése jelenleg zajlik kormányzati támogatás mellett A KEOP prioritásai 1. Egészséges, tiszta települések Projekt címe Kedvezményezett Benyújtás Várható időpontja Projekt Tervezet zárása Tervezet Összköltség (millió Ft) Támogatás Összege (millió Ft) Támogató alap Nagykanizsa és környéke szennyvíztisztítása és csatornázása Önkormányzati Társulás 2007/12201110 7537 527KA Győr és térsége Hulladékgazdálkodási Rendszer Önkormányzati Társulás 2007/1020109 6006 720 KA Mosonmagyaróvár és térsége Hulladékgazdálkodási Rendszer Önkormányzati Társulás 2008/1220115 8004 060KA Sopron és térsége Hulladékgazdálkodási Rendszer Önkormányzati Társulás 2008/0220117 4005 180KA

10 A KEOP prioritásai 2. Vizeink jó kezelése Intézkedések: Jó árvízvédelmi gyakorlat kialakítása Konstrukciók: 1.Tisza-völgyi árvízvédelmi fejlesztések (Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) 2.Duna és egyéb vízfolyások állami tulajdonú árvízvédelmi létesítményeinek fejlesztése 3.Önkormányzati árvízvédelmi fejlesztések 4.Árvízi kockázati térképezés és stratégiai, kockázatkezelési terv készítés 5.Tájgazdálkodást megalapozó vízi infrastruktúra kiépítése Komplex vízgyűjtő fejlesztés Konstrukciók: 1.Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése 2.Komplex vízvédelmi beruházások 3.A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring fejlesztése 4.A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó informatikai rendszer fejlesztése Vízbázis-védelem Konstrukciók: 1.Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálatának elvégzése 2.Üzemelő vízbázisok biztonságba helyezése 3.Távlati vízbázisok diagnosztikai vizsgálatának elvégzése

11 A KEOP prioritásai 2. Vizeink jó kezelése Intézkedések: Környezeti kármentesítés Konstrukció: 1.Szennyezett területek kármentesítési feladatainak elvégzése Rekultiváció Konstrukciók: 1.A települési szilárd hulladéklerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése nagyprojektek és kiemelt projektek 2.Egyes települési szilárd hulladéklerakót, lerakókat érintő helyi szintű rekultivációs program, programok elvégzése kétfordulós pályázat 3.Állati hulladéktemetőket érintő (dögkút, dögtér, üzemi lerakók) térségi, kistérségi szintű rekultivációs programok elvégzése kétfordulós pályázat 4.Az ország teljes területén a bezárt, felhagyott földmedrű települési folyékony hulladék fogadóhelyek (iszaptavak) rekultivációja kétfordulós pályázat

12 A Nyugat-Dunántúli Régiót érintő projektek A KEOP prioritásai 2. Vizeink jó kezelése Projekt címeBenyújtás Várható időpontja (év, hónap) Projekt Tervezet zárása Tervezet Összköltség (millió Ft) Támogatás Összege (millió Ft) Támogató alap Kis-Balaton vízvédelmi rendszer második ütem megvalósítása 2008/1020117 500 KA Győr térségi hulladékgazdálkodási rendszer rekultivációs program 2007/0720116 500 KA Mosonmagyaróvári térségi hulladékgazdálkodási rendszer rekultivációs program 2007/0720111 917 KA Sopron térségi hulladékgazdálkodási rendszer rekultivációs program 2007/0720112 800 KA Marcal jobb parti árvízvédelmi részöblözet árvízvédelmi biztonságának javítása 2008/0620134 040 KA Murai árvízvédelmi szakasz fejlesztése2009/0220112 000 KA Szigetköz mentett oldali és hullámtéri vízpótló rendszer ökológiai célú továbbfejlesztése 2007/0620136 000 KA Fertő-tó ökológiai potenciáljának megőrzése2008/062013 2 337 KA Mosoni-Duna és Lajta folyó térségi vízgazdálkodási rehabilitációja 2008/0620134 860 KA Észak-Dunántúli KÖVIZIG illetékességi területéhez tartozó távlati vízbázisok diganosztikai vizsgálatai 2007/102009335 KA Sarród László major kármentesítés2008/02201060 KA

13 A KEOP prioritásai 3.Természeti értékeink jó kezelése Intézkedés: Közösségi jelentőségű és védett természeti értékek és területek megőrzése, helyreállítása, fejlesztése Konstrukció: 1.Élőhelyvédelem, -helyreállítás; élettelen természeti értékek megőrzése, helyreállítása; elektromos szabadvezetékek kiváltása kétfordulós meghívásos pályázatos projektek 2.Élőhelyvédelem, -helyreállítás, -fejlesztés kétfordulós pályázatos projektek 3.Gyűjteményes növénykertek és védett történeti kertek megőrzése és helyreállítása kétfordulós pályázatos projektek Projekt címeTervezet Összköltség (millió Ft) Támogató alap Élőhelyvédelem, -helyreállítás, -fejlesztés; élettelen természeti értékek megőrzése, helyreállítása a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területén 300 ERFA Élőhelyvédelem, -helyreállítás, -fejlesztés; élettelen természeti értékek megőrzése, helyreállítása a Fertő-Hanság és Őrségi Nemzeti Park területén 560 ERFA Észak-Dunántúli KÖVÍZIG élőhely-rekonstrukciós projekt 150 ERFA Nyugat-Dunántúli és Észak-Dunántúli KÖVÍZIG élőhely- rekonstrukciós projekt 80 ERFA

14 A KEOP prioritásai 3.Természeti értékeink jó kezelése Intézkedések: Élőhely-megőrző mező- és erdőgazdálkodás infrastrukturális alapjainak megteremtése Konstrukció: 1.Élőhely-megőrző mező- és erdőgazdálkodás infrastrukturális alapjainak megteremtése pályázatos projektek Vonalas létesítmények természet- és tájromboló (károsító) hatásának mérséklése Konstrukció: 1.Elektromos szabadvezetékek, közlekedési infrastruktúra (út, vasút) természetbarát átalakítása pályázatos projektek Az erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztése Konstrukció: 1.Az erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztése kétfordulós pályázatos projektek

15 A KEOP prioritásai 4. A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése Konstrukciók: 1.Hő és/vagy villamosenergia-előállítás támogatása egyfordulós pályázat Biomassza-felhasználás (szilárd biomassza, biogáz) Használt sütőolaj, illetve állati zsiradék energetikai és/vagy bio- motorhajtóanyag alapanyagként Állattartó telepeken keletkező trágyából és a szennyvíztisztító telepeken képződő szennyvíziszapból előállított biogáz hasznosítása Geotermikus potenciál kihasználása A legkorszerűbb fűtési és hűtési célú hőszivattyús rendszerek Napenergia rendszerek A már meglévő vízerőművek élettartamának növelése, hatásfokának javítása, illetve kisebb vízerőművek létesítése Szélenergia: lokális, illetve közösségi szélerőgépek formájában 2.Bioüzemanyag: előállítás; illetve használatára való átállás támogatása

16 A KEOP prioritásai 5. Hatékonyabb energia felhasználás Konstrukciók: 1.Hatékony energia-felhasználás –Önkormányzati és nem önkormányzati tulajdonú középületek energiafelhasználásának a korszerűsítése –A távhőellátó-rendszerek korszerűsítése –Vállalkozói területeken megvalósítandó energetikai korszerűsítések (ipar, energiaipar, szolgáltatások) - ipari termelés energiatechnológiai korszerűsítése, meleg és hideg technológiák hőszigetelésének a javítása, vállalkozói épületek fűtésének és melegvízellátásának, valamint világításának a korszerűsítése stb. –Harmadik feles finanszírozású energiatakarékossági beruházások. Tőkeszegény pályázók részére. Lényege: a korszerűsítő beruházást egy külső vállalkozó (harmadik fél) végzi el és ez által az energiafelhasználás helyén mérséklődnek az energiaköltségek. A beruházás megtérülése az elért költségcsökkenésből adódik, aminek a haszna – megállapodástól függő mértékben és ideig – a beruházást elvégző vállalkozót illeti meg 2.Szemünk Fénye Program : KEOP kiegészítő támogatás a Szemünk Fénye Programban részt vevő önkormányzati tulajdonú épületek világítás és fűtés korszerűsítéséhez

17 A KEOP prioritásai 6. Fenntartható termelési és fogyasztási szokások ösztönzése Intézkedések: Fenntartható termelés konstrukció, egyfordulós pályázat Fenntartható fogyasztás elősegítése Konstrukciók (egyfordulós pályázatok): 1.Fenntartható fogyasztással, a fogyasztás környezeti és társadalmi hatásaival kapcsolatos kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) 2.Fenntarthatóbb fogyasztási lehetőségeket, alternatívákat népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek, beruházások Az e-környezetvédelem céljaihoz kapcsolódó fejlesztések Konstrukciók (kiemelt projektek): 1.A hazai Európai Környezeti Tájékoztató és Megfigyelő Hálózat (EIONET) hálózat fejlesztése 2.Informatikai, illetve térinformatikai rendszerek fejlesztése, kezelése, információszolgáltatás (OKIR) 3.Települési és regionális együttműködések informatikai támogatása

18 A KEOP prioritásai 7-8. Prioritás tengelyek Projekt előkészítés (Önkormányzatok, társulások és állam kedvezményezetti körrel) Technikai segítségnyújtás (KSZ finanszírozás, Monitoring Bizottság, útmutatók, tanulmányok készítése, éves értékelés feladatok elvégzése) Kapcsolódási pont –Végrehajtás OP (TA keret 2.5 %)

19 Regionális Operatív Programokkal való kapcsolat belterületi bel- és csapadékvíz rendezés A 2000 Le alatti agglomerációk és települések szennyvízkezelése, barnamezős beruházásokhoz kapcsolódva a szennyezett területek kármentesítése. Ökoturisztikai fejlesztések Lakó-, köz- és magánépületek azbesztmentesítése földtani veszélyforrások (természetes partfalak omlása) elhárítása, megelőzése. Vizeink mennyiségi és minőségi védelme intézkedés regionális jelentőségű vízvédelmi területeken: –Meder rehabilitáció a „jó állapot” elérése érdekében – vízpótlás, vízminőség javítása, rehabilitáció (vízfolyások- tározó építés és rekonstrukció, meder és hullámtér rehabilitáció-,, tavak, holtágak, mellékágak) –Felszíni és felszín alatti vizek további szennyezésének megakadályozása, –Vízvisszatartás, vízpótlás, vízvisszatáplálás a „jó állapot” elérése érdekében

20 Regionális szintű feladatokNYDOP-ban (prioritástengely) A 2000 Le alatti agglomerációk és települések szennyvízkezelése Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra belterületi bel- és csapadékvíz rendezés Városfejlesztés barnamezős beruházásokhoz kapcsolódva a szennyezett területek kármentesítése Városfejlesztés Regionális gazdaságfejlesztés Ökoturisztikai fejlesztésekTurizmus fejlesztés – Pannon örökség megóvása Lakó-, köz- és magánépületek azbesztmentesítése Városfejlesztés Vizeink mennyiségi és minőségi védelme intézkedés regionális jelentőségű vízvédelmi területeken Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra NYDOP prioritás tengelye

21 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Környezeti és Energia Operatív Program (2007-2013) tartalmi elemei Dióssy László szakállamtitkár Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium."

Hasonló előadás


Google Hirdetések