Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Menyhárt Ildikó Vezető-főtanácsos A nemzeti szennyvízelvezetési és –tisztítási program megvalósítása Budapest, 2008. december 8.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Menyhárt Ildikó Vezető-főtanácsos A nemzeti szennyvízelvezetési és –tisztítási program megvalósítása Budapest, 2008. december 8."— Előadás másolata:

1 Menyhárt Ildikó Vezető-főtanácsos A nemzeti szennyvízelvezetési és –tisztítási program megvalósítása Budapest, 2008. december 8.

2 Tartalomjegyzék  ÚMFT  KEOP Pályázatok  Önkormányzati önerő kérdése  Elérhetőségek

3 Új Magyarország Fejlesztési Terv: Környezet és Energia OP, Gazdaságfejlesztési OP, Regionális OP-k

4 ÚMFT akcióterve 2007-2008akcióterve 2007-2008 Környezet és Energia Operatív Program akcióterve 2007-2008 KEOP 1. prioritás: Egészséges, tiszta települések KEOP 2. prioritás: Vizeink jó kezelése KEOP 3. prioritás: Természeti értékeink jó kezelése KEOP 4. prioritás: A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése KEOP 5. prioritás: Hatékony energia-felhasználás KEOP 6. prioritás: Fenntartható életmód és fogyasztás prioritás tengely KEOP 7. prioritás: Projekt előkészítési prioritás tengely KEOP 8. prioritás: Technikai segítségnyújtás

5 KEOP, akcióterv 2007-2013 2009-2010 (Mrd Ft) Egészséges, tiszta települések316 Vizeink jó kezelése176 Természeti értékeink jó kezelése10 A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése26 Hatékony energia-felhasználás24 Fenntartható életmód és fogyasztás8 Projekt előkészítés12

6 A prioritások tartalma Prioritás neve: KEOP 1. Egészséges, tiszta települések A prioritási tengely célja: - a települési környezet állapotjellemzőinek a fenntartható településfejlesztési környezeti feltételeinek javítása - a prioritás keretében megvalósuló szennyvízelvezetési és - tisztítási, hulladékgazdálkodási és ivóvízminőség-javító projektekkel az Uniós csatlakozásból Magyarországra háruló részben derogációs feladatok határidőre teljesüljenek.

7 Egészséges, tiszta települések prioritási tengely 2007-2013 években, Mrd Ft Hulladékgazdálkodás 1.1.1102,34 Szennyvízkezelés 1.2.0360,50 Ivóvízminőség-javítás 1.3.0/A168,31 Vízbázis veszélyeztetettség 1.3.0/B 8,86

8 KEOP pályázati kiírások 2007-2008, 1. kör A pályázati kiírás időpontja: 2007. szeptember 18. A pályázatok beadásának első napja: 2007. október 24. Támoga - tás mértéke (%) 200 9 - 20 1 0 keret (Mrd Ft) * Szennyvízelvezetés és - tisztításmax. 85219,56 * Ivóvízminőség javításamax. 90162,59 * Ivóvízellátás biztonságának javítása, a vízbázis súlyos veszélyeztetése esetén max. 906,83 * A települési szilárd hulladéklerakókat érintő térségi szintű rekultivációs rendszerek kialakítása m ax. 10075,41

9 A KEOP forrásallokációja

10 Környezetvédelmi fejlesztések a ROP-okban A 2000 LE alatti agglomerációk és települések szennyvízkezelése (2000 LE felett KEOP); Belterületi bel- és csapadékvíz rendezés; Rekultiváció - szilárd hulladék lerakó (650 M Ft feletti rekultiváció esetén KEOP), dögkutak, dögterek, települési folyékony hulladéklerakó Barnamezős beruházásokhoz kapcsolódva a szennyezett területek kármentesítése Ökoturisztikai fejlesztések Települési zöldterületek fejlesztése Középületek azbesztmentesítése Környezetbarát térségi közlekedés fejlesztése Vizeink mennyiségi és minőségi védelme intézkedés regionális jelentőségű vízvédelmi területeken (országos jelentőségű víztestek esetén KEOP) : –Meder rehabilitáció a „jó állapot” elérése érdekében – vízpótlás, vízminőség javítása, rehabilitáció (vízfolyások- tározó építés és rekonstrukció, meder és hullámtér rehabilitáció-,, tavak, holtágak, mellékágak) –Felszíni és felszín alatti vizek további szennyezésének megakadályozása, –Vízvisszatartás, vízpótlás, vízvisszatáplálás a „jó állapot” elérése érdekében

11 KEOP Pályázati tudnivalók

12 Vállalt derogációk és kötelezettségek teljesítése (szennyvízelvezetés és –tisztítás, ivóvízminőség javítás és hulladékkezelés – térségi szintű rekultivációs programok) Energia (energiatakarékosság és megújuló energia) Magyarország által vállalt célszámok Megelőzés jelentősége, természeti károk mérséklése

13 Egyfordulós pályázat Mikor alkalmazandó? –Kisebb előkészítést igénylő projektek –Kedvezményezettek versenyeztetése indokolt –Széles pályázói kör Értékelési határidők: Támogatási/elutasítási döntésig -50 nap (bíráló bizottság esetében 75 nap) -90 nap (1 milliárd Ft felett) -120 nap (5 milliárd Ft felett)

14 Kétfordulós pályázat Mikor alkalmazandó? –Nagyobb, jelentős előkészítést igénylő projektek –Kedvezményezettek versenyeztetése nem indokolt –Potenciális pályázók köre jól lehatárolható –Potenciális pályázók állami vagy önkormányzati szervek Értékelési határidők: Támogatási/elutasítási döntésig -75 nap második fordulós is: 75 nap -90 nap (1 milliárd Ft felett) -120 nap (5 milliárd Ft felett)

15 Kétfordulós pályázat – Eljárás folyamata Kétfordulós pályázat esetén az első fordulóban vázlatosan kidolgozott projekt javaslatok kerülnek benyújtásra és értékelésre A támogatásra javasolt projekt javaslatokat a projekt gazdák részletesen kidolgozzák. (Projektfejlesztés) A második fordulóban a részletesen kidolgozott projekt javaslatok kerülnek benyújtásra és értékelésre

16 Kétfordulós pályázat - Projektfejlesztés Projektfejlesztési költségek támogatása –Projektdokumentáció kidolgozása –Tervek, engedélyek –Kisebb volumenű előkészítő munkák –Közbeszerzés –Projektmenedzsment A Közreműködő Szervezet támogatása két forduló között –Konzultációs lehetőség –Tanácsadás (speciális esetekben) –Képzések biztosítása

17 Kétfordulós Pályázat – Dokumentációs igény Első forduló -Adatlap (nyilatkozatok) -Mellékletek -Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány Második forduló (Teljes projektdokumentáció) -Adatlap (nyilatkozatok) -Mellékletek -Tulajdoni lap, -Önkormányzati határozatok, -Aláírási címpéldány, stb. -Megalapozó tanulmányok -Részletes megvalósíthatósági tanulmány -Költség-haszon elemzés -Környezeti hatástanulmány -Hatósági engedélyek -környezetvédelmi engedély, -létesítési engedélyek, stb. -Tervek -Közbeszerzési dokumentációk -Társulási megállapodás

18 Vállalt derogációk és kötelezettségek teljesítése: Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és –tisztítási Megvalósítási Programról szóló többször módosított 25/2002. (II.25.) Korm. rendelet 2008. december 31. 2010. december 31. 2015. december 31.

19 Tapasztalatok: Beérkezett KEOP pályázatok: - ezek nagy része szennyvizes pályázat ( 306 db) - emellett jelentősebb számú pályázat érkezett rekultiváció, természetvédelem, ivóvízminőség- javítás, árvízvédelem és energiahatékonyság – megújuló energia témában A beérkezett pályázatokkal kapcsolatban megállapítható, hogy: - sok a formai hiba, a pályázatok 2/3-nál hiánypótlásra van szükség, - a pályázati kiírást gyakran rosszul értelmezik, - a biztosítékok értelmezése sokszor hibás - a pályázók nem követik pontosan az előzetes megvalósíthatósági tanulmány sablont A pályázati útmutató alapos tanulmányozása elengedhetetlen!

20 Tapasztalatok Szennyvizes pályázatok: - Az adott konstrukcióban nem támogatható tevékenységek, illetve nem elszámolható költségek nem válnak el (pl: elő-közművesítés, külterületen lévő ingatlanok hálózatra kötése). - Kbt.-nek ellentmondó közbeszerzési terv. - Indokolatlanul magas költségelemek (különösen megvalósíthatósági tanulmányra és a költség-haszon elemzésre), irreális fajlagos költségek. - A projektmenedzsment szervezet és projektgazda közötti átfedések, kapcsolódó költségek elkülönítésének hiánya elszámolható és nem elszámolható költségekre. - Elégtelen tartalmú együttműködési megállapodások, melyek kockázatot jelentenek a megvalósítás vonatkozásában. - Elégtelen változatelemzés (nem valós alternatívákat mutat be a pályázó, nem mutat be „0” változatot, így nincs összehasonlítási alap). - Tisztázatlan, bizonytalan üzemeltetési viszonyok, szabálytalan üzemeltetői szerződés (koncessziókötelezettség elmulasztása).

21 Tapasztalatok - Fenntarthatósági problémák (pl: túl magas csatornadíj, ami kétségessé teszi a megfizethetőséget, így gazdaságtalanná válik az üzemeltetés). - Szükségtelen, illetve indokolatlan fejlesztési igény (pl: nincs szükség a szennyvíztelep bővítésére). - Ellentmondások a szakmai tartalomban (pl: csatornahossz, rácsatlakozás, fajlagos költségek). - Túlzó célok, indokolatlan vállalások (pl: 100 %-kos csatornázottság a rákötési hajlandóság tényszerű alátámasztása nélkül). - Egyeztetési kötelezettség elmulasztása az egy agglomerációba tartozó településekkel. - Rendezetlen tulajdonviszonyok.

22 Jelenlegi pénzügyi állapot: Első fordulós lekötés: 13,6 Mrd Ft (309 Mrd Ft lekötés a második fordulóra) Második fordulós lekötés 101 Mrd Ft A 1067/2005. (VI.30.) Korm. határozatban szereplő projektek: 406 Mrd Ft Hol várható első fordulós felfüggesztés: rekultiváció szennyvíz állami árvíz

23 Pályázatkezelési folyamat A pályázat befogadása és regisztrációja Teljességi ellenőrzés Formai és jogosultsági ellenőrzés Hiánypótoltatás Az újra benyújtott pályázat formai ellenőrzése Tartalmi ellenőrzés A benyújtott pályázat elfogadása vagy elutasítása Projekt Bíráló Bizottság Irányító Hatóság döntése A pályázók értesítése

24 Lehetőségek az önerő előteremtésére önkormányzatok számára

25 Önerő 2007 júniusában döntött a Kormány a „SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRAFEJLESZTÉSI HITELPROGRAM” bővüléséről 135 Mrd FT-ról 235 Mrd Ft-ra, és az ÚMFT és ÚMVP társfinanszírozása esetén - sajáterő nélkül - 100%-ig is igénybe vehető. A döntés alapján az MFB RT módosította hitelprogram kiírását 2007. július 1- től. A hitelprogram keretében az önkor má nyzatok legfeljebb 25 éves lejáratú, legfeljebb 5 éves türelmi idejű és 3 havi EURIBOR + legfeljebb 2,5%-os (most 7,24%) kamatozású forint hitelt vehetnek igénybe a kereskedelmi bankokon keresztül az ÚMFT és ÚMVP társfinanszírozásához.

26 Önerő Ez a kedvezményes hitellehetőség is azonban nagyon nehézzé teszi az önkormányzatok EU támogatásokhoz való hozzájutását. A korábbi önerő jövedelemtermelő projektek esetén 5-10 % volt, amely most elérheti a 20-25%-ot. A KEOP források alapvető célja a Csatlakozási Szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése, a szennyvíz, ivóvíz és hulladékgazdálkodás területén. Ezen projektek megvalósítása az önkormányzatok feladata. Előzetes becslések alapján az érintett „ derogációs ” projektek sajátereje kb. 200 Mrd Ft lesz a 2007-13 közötti időszakban.

27 Önerő Megoldási lehetőség/1.: Új Magyarország Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Kötvényfinanszírozási Program: Az MFB RT. biztosítja a kötvények refinanszírozását 3 havi EURIBOR+1%-kal. A kötvénykibocsátáshoz kapcsolódik kamattámogatás (3 havi EURIBOR+1%) 5 éves időszakra. A program 60 Mrd Ft keretösszeggel kerül meghirdetésre, ebből 30 Mrd Ft kamattámogatás a derogációs projektek finanszírozásához kibocsátott kötvényekhez.

28 Önerő Megoldási lehetőség/2.: KEOP DEROGÁCIÓS Projekt kamattámogatása: Lényege, hogy a projekt megtérülő részére is igényelhető kamattámogatás A konstrukció kidolgozása folyamatban van. Az ÖM miniszter kapott felhatalmazást az MFB RT-vel való kamattámogatási megállapodás megkötésére. Jogosultak köre: a helyi önkormányzatok, a helyi önkormányzatok társulásai és a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásai

29 Elérhetőségek A KEOP- projektekkel kapcsolatos ügyfélszolgálati típusú kérdésekre az NFÜ központi kék száma válaszol: 06 40 638-638 A szakspecifikus, egyedi kérdéseket az alábbi címekre lehet feltenni: KEOP-1.2.0 Szennyvízelvezetés és tisztítás, E-mail: keop-1.2.0-szennyviz@mail.kvvm.hu KEOP-1.3.0 Ivóvízminőség javítása E-mail: keop-1.3.0-ivoviz@mail.kvvm.hu Telefonszám: 224-2510, 224-2506

30 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Menyhárt Ildikó Vezető-főtanácsos A nemzeti szennyvízelvezetési és –tisztítási program megvalósítása Budapest, 2008. december 8."

Hasonló előadás


Google Hirdetések