Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Kohéziós Alapból megvalósuló és tervezett környezetvédelmi fejlesztések hatása az egyes ágazatokra Kiss Pál Igazgató Fejlesztési Igazgatóság Környezetvédelmi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Kohéziós Alapból megvalósuló és tervezett környezetvédelmi fejlesztések hatása az egyes ágazatokra Kiss Pál Igazgató Fejlesztési Igazgatóság Környezetvédelmi."— Előadás másolata:

1

2 A Kohéziós Alapból megvalósuló és tervezett környezetvédelmi fejlesztések hatása az egyes ágazatokra Kiss Pál Igazgató Fejlesztési Igazgatóság Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

3 Környezetvédelmi programok megvalósításának EU forrásai KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK KOHÉZIÓS ALAPISPA STRUKTURÁLIS ALAPOK

4 Kohézió az EU-ban ISPA 2000-2004 Kohéziós Alap2004-2006 2007-2013 1.pillér:környezetvédelem 2.pillér:közlekedés 3.pillér:városi közlekedés megújuló energia

5 Támogatott területek - környezetvédelem - Hulladékgazdálkodás ISPA 2000-2004 Kohéziós Alap 2004-2006 Kohéziós Alap 2007-2013 Szennyvíztisztítás és szennyvízelvezetés Ivóvízminőség-javítás Kármentesítés Árvízvédelem Vízminőség-javítás

6 Szabályozás ISPA KA 2004-2006 KA 2007-2013 Forrás44 M €/év143 M €/év500-600 M €/év* Minimális projektméret 5 M €10 M € > 25 M € nagyprojekt < 25 M € kisprojekt Elfogadó Hatóság Európai Bizottság Nagyprojekt  EB Kisprojekt  tagállam * még nincs róla kormánydöntés

7 ISPA eredmények számokban - hulladékgazdálkodás - 12 komplex hulladékgazdálkodási rendszer (szelektív gyűjtés, válogatás, újrahasznosítás, komposztálás, szállítási útvonalak optimalizálása, nem megfelelő hulladéklerakók rekultivációja és lezárása stb.)  1247 település, 3 565 000 fő  teljes beruházási költség 294 millió EUR (~ 74 milliárd Ft)  ISPA támogatás részaránya átlagosan 63% összesen 177 millió EUR (~ 46 milliárd Ft)

8 ISPA projektek jelenlegi állása - hulladékgazdálkodás - 2000 – Hajdú-Bihar, Miskolc, Szeged, Szolnok  kivitelezés 2001 – Tisza-tó, Duna-Tisza, Sajó-Bódva  kivitelezés 2002 – kritikus pont: ‘m+30’ határidő Homokhátság: mérnök, beszerzés szerződés aláírva Ny-Balaton: építési szerződés aláírva D-Balaton: mérnök, PR szerződés aláírva ÉKP: tervezés, mérnök szerződés aláírva 2003 – Észak-Balaton  pályázat módosítása mérnök szerződés aláírva

9

10 Hajdú-Bihar megyei hulladékgazdálkodási projekt - Debrecen -

11 Hajdú-Bihar megyei hulladékgazdálkodási projekt - Hajdúböszörmény -

12 Hajdú-Bihar megyei hulladékgazdálkodási projekt - Berettyóújfalu -

13 ISPA eredmények számokban - szennyvízkezelés, csatornázás - 2000  Győr város szennyvíztisztító telepének fejlesztése  Szeged város szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztése 2001  Sopron szennyvíztisztító és csatornahálózat program  Pécs város csatornahálózat fejlesztése, sérülékeny vízbázisainak védelme 2003  Kecskemét agglomeráció szennyvízelvezetési és szennyvízkezelési program  Debrecen és térsége szennyvízgyűjtő és kezelő rendszer fejlesztése  Szombathely szennyvízgyűjtő és kezelő rendszer fejlesztése Projektek teljes költsége  253,890 M EUR

14 Kohéziós Alap 2004-2006 142,6 millió EUR évente környezetvédelemre  Maximális EU támogatási ráta  85%  Minimális projektméret  10 millió EUR  Pályázók köre: közszféra, önkormányzatok * * * A keret teljes mértékben lekötésre került. További projekt benyújtása az Európai Bizottság felé ezen időszak terhére nem lehetséges.

15 Kohéziós Alap projektek 2004-2006 Szennyvízkezelés és elvezetés  Budapest központi SZVTTP és rávezető létesítményei: ~ 469 millió eurós beruházás (elfogadva 2004. december 17.)  Veszprém és térsége (Hegyesd, Zirc, Nagyvázsony) ~ 31 millió eurós beruházás (elfogadva 2004. december 14.)  Zalaegerszeg és a Zala folyó vízgyűjtőjén fekvő 48 település: ~ 55 millió eurós beruházás (elfogadva 2004. december 14.) Ivóvízminőség javítás  Észak-Alföldi Régió: ~ 26 millió eurós beruházás (elfogadva: 2005.augusztus 4.) Hulladékgazdálkodás  Szabolcs-Szatmár-Bereg megye regionális hulladékgazdálkodási programja (1. ütem): ~ 35 millió eurós beruházás (elfogadva: 2005. december 22.)

16 Projektek jelenlegi állása - szennyvíz, ivóvíz - 2000-es projektek Győr, Szeged szennyvíz  kivitelezés és befejezés (befejezés: Győr - 2006. december 31. Szeged - 2007. június 30.) 2001-es projektek Pécs, Sopron szennyvíz  kivitelezés 2003-as projektek Debrecen, Kecskemét, Szombathely szennyvíz  tenderezés 2004-es projektek Budapest, Veszprém, Zalaegerszeg szennyvíz; Észak-Alföld ivóvíz  tenderezés

17 Kohéziós Alap 2007-2013 500 millió EUR évente környezetvédelemre  25 millió EUR határ o Kisprojekt  hazai bírálat o Nagyprojekt  brüsszeli bírálat   n+3 szabály (2010-ig, utána n+2)  programközpontúság  ÁFA (vissza nem igényelhető) elszámolható költség  projektek előkészítési költségei támogathatók  PPP és Kohéziós Alap kombinációja lehetséges

18 Kohéziós Alap 2007-2013 - pályázati lehetőségek - Jelenleg zajlik:  projektgenerálás  beruházási ötletek fogadása * * * Kedvezményezettek köre:  elsősorban önkormányzatok vagy önkormányzati társulások (több önkormányzat együttes pályázata esetén)  részben a magánszféra is a PPP bevonásának lehetőségével, ez utóbbi intézményi és működési rendje azonban még nem szabályozott sem az EU sem hazai oldalról

19 Kohéziós Alap projektek alapkritériumai Műszaki, pénzügyi paraméterek  legalább 2-3 reális, megvalósítható műszaki alternatíva bemutatása  az alternatívák összevetése műszaki és pénzügyi szempontok alapján  kiválasztott megoldás legyen k ö l t s é g h a t é k o n y  a rendszer hosszú távú f e n n t a r t h a t ó s á g a legyen biztosított – az amortizáció, az eszközök pótlásának költsége épüljön be a díjakba, biztosítva ezzel a ‘Szennyező Fizet Elv’ teljesülését is  v e r s e n y s e m l e g e s s é g biztosítása az eszközök üzemeltetésének odaítélése során, és a projekt összes közbeszerzési eljárásában  az EU támogatással létrejött eszközök üzemeltetésen képződő haszon limitálása – egységes d í j p o l i t i k a

20 Kohéziós Alap projektek alapkritériumai Jogi, szervezeti kritériumok  több önkormányzat együttes pályázata esetén jogi személyiségű T á r s u l á s létrehozása (a projekteket bíráló Európai Bizottság által egyelőre ez az egyetlen elfogadott szervezeti forma)  operatív irányító szervezet, az ún. P r o j e k t M e n e d z s m e n t E g y s é g (PIU – Project Implementation Unit) felállítása, amelynek feladata a projekttel kapcsolatos napi teendők ellátása a teljes projekt-életciklus során (műszaki, pénzügyi és jogi szakértő bevonása szükséges)

21 E l ő k é s z í t é s alatt álló Kohéziós Alap projektek

22 Kohéziós Alap projektek – 2007-2008 - hulladékgazdálkodás - oSzabolcs-Szatmár-Bereg hulladékgazdálkodási programja (második ütem) oMecsek-Dráva hulladékgazdálkodási programja oGyőr és térsége hulladékgazdálkodási programja oMosonmagyaróvár és térsége hulladékgazdálkodási programja oSopron és térsége hulladékgazdálkodási programja oKözép-Duna völgye hulladékgazdálkodási programja oHeves megye hulladékgazdálkodási programja oKaposmentihulladékgazdálkodási program oDuna-Vértes hulladékgazdálkodási porgram

23 Kohéziós Alap projektek – 2007-2008 - hulladékgazdálkodás - 2000-2004 ISPA projektek „kiegészítése”:  rekultivációra vonatkozó jogszabályok megváltozása Költségkihatás: 3-5× költségnövekedés Következmény:  rekultivációt (projektenként 5-100 lerakó) külön projektekben valósítjuk meg Becsült összérték: 150-250 M €

24 - kivitelezés és előkészítés alatt álló projektek együttvéve -

25 Kohéziós Alap projektek – 2007-2008 - szennyvízkezelés és csatornázás - •Dél-Budai agglomeráció csatornázása és szennyvíztisztítása •Nyíregyháza város és külterületei csatornázása és szennyvíztisztítása • Békéscsaba város és külterületei csatornázása és szennyvíztisztítása •Székesfehérvár és térsége szennyvízcsatornázása •Makó és térsége szennyvízcsatornázása •Nagykanizsa és környéke csatornázás és szennyvíztisztítás •Tápió menti térség szennyvízelvezetés és tisztítás •A Balaton törvény hatálya alá tartozó dél-balatoni települések szennyvízkezelése •Győr csatornázás fejlesztése •Budapest kerületi csatornázása

26 - kivitelezés és előkészítés alatt álló projektek együttvéve -

27 Kohéziós Alap projektek – 2007-2008 - ivóvízminőség javítás - Ivóvízminőség-javítás •Dél-alföldi régió ivóvízminőség-javítás •Észak-alföldi régió ivóvízminőség-javítás II. ütem •Borsod-Abaúj-Zemplén megye ivóvízminőség-javító programja

28 - kivitelezés és előkészítés alatt álló projektek együttvéve -

29 Kohéziós Alap projektek – 2007-2008 - vízgazdálkodás -  Szamos-Kraszna közi árvízszint csökkentő tározó (VTT) •Nagykunsági árvízszint csökkentő tározó (VTT) •Hanyi-Tiszasülyi árvízszint csökkentő tározó (VTT) •Tisza hullámtér projekt (VTT) •Duna projekt (árvízvédelmi művek, mellékágak rehabilitációja) •Kis-Balaton vízvédelmi rendszer II. ütem •Ráckevei Duna-ág vízgazdálkodásának és vízminőségének javítása •Duna-Tisza közi Homokhátság fenntartható fejlesztése

30

31 2007-es KA projektek állása  Támogatási Kérelmek véglegesítése folyamatban  Tervezési tenderek indítása magyar állami támogatással (Σ 21 projekt, ~ 7 mrd HUF)  Tervezett hivatalos benyújtás: 2006. harmadik negyedévétől  Közbeszerzési eljárások lebonyolítása 2006. év folyamán  Beruházások indítása 2007. elejétől

32 Kohéziós Alap projektek hatása a hulladék- és vízgazdálkodási szektorra 2000-2013  projektek összértéke: legalább 3 mrd EUR* (*a jelenleg kivitelezés és előkészítés alatt álló környezetvédelmi Kohéziós Alap beruházások összértéke)  A jelenlegi eszközállomány 2-3 szorosa épül be mindkét szektorba

33 Köszönöm a figyelmet! europa.eu.int/comm/regional_policywww.fi.kvvm.huwww.nfh.hu


Letölteni ppt "A Kohéziós Alapból megvalósuló és tervezett környezetvédelmi fejlesztések hatása az egyes ágazatokra Kiss Pál Igazgató Fejlesztési Igazgatóság Környezetvédelmi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések