Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Kohéziós Alapból megvalósuló és tervezett

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Kohéziós Alapból megvalósuló és tervezett"— Előadás másolata:

1 A Kohéziós Alapból megvalósuló és tervezett
környezetvédelmi fejlesztések hatása az egyes ágazatokra Kiss Pál Igazgató Fejlesztési Igazgatóság Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

2 Környezetvédelmi programok megvalósításának EU forrásai
ISPA KOHÉZIÓS ALAP KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK STRUKTURÁLIS ALAPOK

3 Kohézió az EU-ban ISPA 2000-2004 Kohéziós Alap 2004-2006 2007-2013
pillér: környezetvédelem pillér: közlekedés pillér: városi közlekedés megújuló energia

4 Támogatott területek - környezetvédelem -
Hulladékgazdálkodás ISPA Kohéziós Alap Szennyvíztisztítás és szennyvízelvezetés Ivóvízminőség-javítás Kármentesítés Árvízvédelem Vízminőség-javítás

5 Szabályozás ISPA KA 2004-2006 KA 2007-2013 Forrás 44 M €/év 143 M €/év
Minimális projektméret 5 M € 10 M € > 25 M € nagyprojekt < 25 M € kisprojekt Elfogadó Hatóság Európai Bizottság Nagyprojekt  EB Kisprojekt  tagállam * még nincs róla kormánydöntés

6 ISPA eredmények számokban - hulladékgazdálkodás -
12 komplex hulladékgazdálkodási rendszer (szelektív gyűjtés, válogatás, újrahasznosítás, komposztálás, szállítási útvonalak optimalizálása, nem megfelelő hulladéklerakók rekultivációja és lezárása stb.) 1247 település, fő teljes beruházási költség 294 millió EUR (~ 74 milliárd Ft) ISPA támogatás részaránya átlagosan 63% összesen 177 millió EUR (~ 46 milliárd Ft)

7 ISPA projektek jelenlegi állása - hulladékgazdálkodás -
2000 – Hajdú-Bihar, Miskolc, Szeged, Szolnok  kivitelezés 2001 – Tisza-tó, Duna-Tisza, Sajó-Bódva  kivitelezés 2002 – kritikus pont: ‘m+30’ határidő Homokhátság: mérnök, beszerzés szerződés aláírva Ny-Balaton: építési szerződés aláírva D-Balaton: mérnök, PR szerződés aláírva ÉKP: tervezés, mérnök szerződés aláírva 2003 – Észak-Balaton  pályázat módosítása mérnök szerződés aláírva

8

9 Hajdú-Bihar megyei hulladékgazdálkodási projekt - Debrecen -

10 Hajdú-Bihar megyei hulladékgazdálkodási projekt - Hajdúböszörmény -

11 Hajdú-Bihar megyei hulladékgazdálkodási projekt - Berettyóújfalu -

12 ISPA eredmények számokban - szennyvízkezelés, csatornázás -
2000 Győr város szennyvíztisztító telepének fejlesztése Szeged város szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztése 2001 Sopron szennyvíztisztító és csatornahálózat program Pécs város csatornahálózat fejlesztése, sérülékeny vízbázisainak védelme 2003 Kecskemét agglomeráció szennyvízelvezetési és szennyvízkezelési program Debrecen és térsége szennyvízgyűjtő és kezelő rendszer fejlesztése Szombathely szennyvízgyűjtő és kezelő rendszer fejlesztése Projektek teljes költsége  253,890 M EUR

13 142,6 millió EUR évente környezetvédelemre
Kohéziós Alap 142,6 millió EUR évente környezetvédelemre Maximális EU támogatási ráta  85% Minimális projektméret  10 millió EUR Pályázók köre: közszféra, önkormányzatok * * * A keret teljes mértékben lekötésre került. További projekt benyújtása az Európai Bizottság felé ezen időszak terhére nem lehetséges.

14 Kohéziós Alap projektek 2004-2006
Szennyvízkezelés és elvezetés Budapest központi SZVTTP és rávezető létesítményei: ~ 469 millió eurós beruházás (elfogadva december 17.) Veszprém és térsége (Hegyesd, Zirc, Nagyvázsony) ~ 31 millió eurós beruházás (elfogadva december 14.) Zalaegerszeg és a Zala folyó vízgyűjtőjén fekvő 48 település: ~ 55 millió eurós beruházás (elfogadva december 14.) Ivóvízminőség javítás Észak-Alföldi Régió: ~ 26 millió eurós beruházás (elfogadva: 2005.augusztus 4.) Hulladékgazdálkodás Szabolcs-Szatmár-Bereg megye regionális hulladékgazdálkodási programja (1. ütem): ~ 35 millió eurós beruházás (elfogadva: december 22.)

15 Projektek jelenlegi állása - szennyvíz, ivóvíz -
2000-es projektek Győr, Szeged szennyvíz  kivitelezés és befejezés (befejezés: Győr december 31. Szeged június 30.) 2001-es projektek Pécs, Sopron szennyvíz  kivitelezés 2003-as projektek Debrecen, Kecskemét, Szombathely szennyvíz  tenderezés 2004-es projektek Budapest, Veszprém, Zalaegerszeg szennyvíz; Észak-Alföld ivóvíz  tenderezés

16 500 millió EUR évente környezetvédelemre
Kohéziós Alap 500 millió EUR évente környezetvédelemre 25 millió EUR határ Kisprojekt  hazai bírálat Nagyprojekt  brüsszeli bírálat n+3 szabály (2010-ig, utána n+2) programközpontúság ÁFA (vissza nem igényelhető) elszámolható költség projektek előkészítési költségei támogathatók PPP és Kohéziós Alap kombinációja lehetséges

17 Kohéziós Alap 2007-2013 - pályázati lehetőségek -
Jelenleg zajlik: projektgenerálás beruházási ötletek fogadása * * * Kedvezményezettek köre: elsősorban önkormányzatok vagy önkormányzati társulások (több önkormányzat együttes pályázata esetén) részben a magánszféra is a PPP bevonásának lehetőségével, ez utóbbi intézményi és működési rendje azonban még nem szabályozott sem az EU sem hazai oldalról

18 Kohéziós Alap projektek alapkritériumai
Műszaki, pénzügyi paraméterek legalább 2-3 reális, megvalósítható műszaki alternatíva bemutatása az alternatívák összevetése műszaki és pénzügyi szempontok alapján kiválasztott megoldás legyen k ö l t s é g h a t é k o n y a rendszer hosszú távú f e n n t a r t h a t ó s á g a legyen biztosított – az amortizáció, az eszközök pótlásának költsége épüljön be a díjakba, biztosítva ezzel a ‘Szennyező Fizet Elv’ teljesülését is v e r s e n y s e m l e g e s s é g biztosítása az eszközök üzemeltetésének odaítélése során, és a projekt összes közbeszerzési eljárásában az EU támogatással létrejött eszközök üzemeltetésen képződő haszon limitálása – egységes d í j p o l i t i k a

19 Kohéziós Alap projektek alapkritériumai
Jogi, szervezeti kritériumok több önkormányzat együttes pályázata esetén jogi személyiségű T á r s u l á s létrehozása (a projekteket bíráló Európai Bizottság által egyelőre ez az egyetlen elfogadott szervezeti forma) operatív irányító szervezet, az ún. P r o j e k t M e n e d z s m e n t E g y s é g (PIU – Project Implementation Unit) felállítása, amelynek feladata a projekttel kapcsolatos napi teendők ellátása a teljes projekt-életciklus során (műszaki, pénzügyi és jogi szakértő bevonása szükséges)

20 Kohéziós Alap projektek
E l ő k é s z í t é s alatt álló Kohéziós Alap projektek

21 Kohéziós Alap projektek – 2007-2008 - hulladékgazdálkodás -
Szabolcs-Szatmár-Bereg hulladékgazdálkodási programja (második ütem) Mecsek-Dráva hulladékgazdálkodási programja Győr és térsége hulladékgazdálkodási programja Mosonmagyaróvár és térsége hulladékgazdálkodási programja Sopron és térsége hulladékgazdálkodási programja Közép-Duna völgye hulladékgazdálkodási programja Heves megye hulladékgazdálkodási programja Kaposmenti hulladékgazdálkodási program Duna-Vértes hulladékgazdálkodási porgram

22 Kohéziós Alap projektek – 2007-2008 - hulladékgazdálkodás -
ISPA projektek „kiegészítése”: rekultivációra vonatkozó jogszabályok megváltozása Költségkihatás: 3-5× költségnövekedés Következmény: rekultivációt (projektenként lerakó) külön projektekben valósítjuk meg Becsült összérték: M €

23 - kivitelezés és előkészítés alatt álló projektek együttvéve -

24 Kohéziós Alap projektek – 2007-2008 - szennyvízkezelés és csatornázás -
Dél-Budai agglomeráció csatornázása és szennyvíztisztítása Nyíregyháza város és külterületei csatornázása és szennyvíztisztítása Békéscsaba város és külterületei csatornázása és szennyvíztisztítása Székesfehérvár és térsége szennyvízcsatornázása Makó és térsége szennyvízcsatornázása Nagykanizsa és környéke csatornázás és szennyvíztisztítás Tápió menti térség szennyvízelvezetés és tisztítás A Balaton törvény hatálya alá tartozó dél-balatoni települések szennyvízkezelése Győr csatornázás fejlesztése Budapest kerületi csatornázása

25 - kivitelezés és előkészítés alatt álló projektek együttvéve -

26 Kohéziós Alap projektek – 2007-2008 - ivóvízminőség javítás -
Dél-alföldi régió ivóvízminőség-javítás Észak-alföldi régió ivóvízminőség-javítás II. ütem Borsod-Abaúj-Zemplén megye ivóvízminőség-javító programja

27 - kivitelezés és előkészítés alatt álló projektek együttvéve -

28 Kohéziós Alap projektek – 2007-2008 - vízgazdálkodás -
Szamos-Kraszna közi árvízszint csökkentő tározó (VTT) Nagykunsági árvízszint csökkentő tározó (VTT) Hanyi-Tiszasülyi árvízszint csökkentő tározó (VTT) Tisza hullámtér projekt (VTT) Duna projekt (árvízvédelmi művek, mellékágak rehabilitációja) Kis-Balaton vízvédelmi rendszer II. ütem Ráckevei Duna-ág vízgazdálkodásának és vízminőségének javítása Duna-Tisza közi Homokhátság fenntartható fejlesztése

29

30 2007-es KA projektek állása
Támogatási Kérelmek véglegesítése folyamatban Tervezési tenderek indítása magyar állami támogatással (Σ 21 projekt, ~ 7 mrd HUF) Tervezett hivatalos benyújtás: 2006. harmadik negyedévétől Közbeszerzési eljárások lebonyolítása 2006. év folyamán Beruházások indítása 2007. elejétől

31 Kohéziós Alap projektek hatása a hulladék- és vízgazdálkodási szektorra
projektek összértéke: legalább 3 mrd EUR* (*a jelenleg kivitelezés és előkészítés alatt álló környezetvédelmi Kohéziós Alap beruházások összértéke) A jelenlegi eszközállomány 2-3 szorosa épül be mindkét szektorba

32 Köszönöm a figyelmet! europa.eu.int/comm/regional_policy


Letölteni ppt "A Kohéziós Alapból megvalósuló és tervezett"

Hasonló előadás


Google Hirdetések