Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Lestár Péter Közoktatási Intézmény (Egységes iskola) a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás fenntartásában Kecskemét, 2008. június 10. Hamzáné Lakó.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Lestár Péter Közoktatási Intézmény (Egységes iskola) a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás fenntartásában Kecskemét, 2008. június 10. Hamzáné Lakó."— Előadás másolata:

1 A Lestár Péter Közoktatási Intézmény (Egységes iskola) a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás fenntartásában Kecskemét, 2008. június 10. Hamzáné Lakó Judit

2 Alapítás dátuma: 2004. június 30. Tagtelepülések száma: 18 Lakosság: 171 947 fő Terület: 148 308 hektár I. A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás bemutatása

3 A KECSKEMÉTI KISTÉRSÉG TÉRKÉPE

4 A Társulás által ellátott közszolgáltatási feladatok: 1.pedagógiai szakszolgálat kistérségi szintű működtetése, 2.közoktatási intézmény fenntartása, 3.szociális alapellátás (családsegítés, támogató szolgáltatás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 4.házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása), gyermekjóléti szolgáltatás, 5.hétközi ill. hétvégi ügyleti rendszer működtetése, belsőellenőrzési feladatok, 6.mozgókönyvtári feladatok, 7.közmunka, 8.közhasznú programok lebonyolítása, 9.kistérségi területfejlesztés

5 A társulás munkaszervezete: a Kecskemét MJV Polgármesteri Hivatalának keretén belül 2005. július 1-je óta volt elkülönült szervezeti egység a Kistérségi Iroda, 2007. dec. 1-jétől viszont önálló a munkaszervezet. A Kistérségi Iroda a Társulási Tanács elnöke, KMJV polgármestere közvetlen irányítása alatt áll. Az Iroda jelenlegi létszáma 5 fő, mely az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület 3 munkatársával közösen látja el a feladatokat.

6 Tizenkét évfolyamos egységes iskolára épülő, kecskeméti székhelyű közös igazgatású közoktatási intézmény, amely a Társulás fenntartásában működik. II. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda létrehozása 2007. július 1.

7 A többcélú kistérségi társulás keretében fenntartott intézmény előnyei: a közoktatási törvény szerint az általános iskola, akár nyolc, akár nyolcnál kevesebb évfolyammal működik, egységes középiskola tagintézményeként is működhet, megoldási lehetőséget adott azoknak a települési önkormányzatoknak is, amelyek a tartósan alacsony tanulólétszám miatt nem képesek önállóan általános iskolát fenntartani, 1. A Társulási Tanács, települési önkormányzatok döntését megalapozó érvek

8 olyan kiegészítő források lehívására jogosult –az alap- közoktatási normatívák mellett -, amelyek nem állnak rendelkezésre a települési önkormányzatoknak, a kedvezőbb finanszírozási feltételek mellett magasabb színvonalon képes ellátni a kistérség településeinek kötelező és önként vállalt közoktatási feladatait, ezzel esélyegyenlőséget teremt az oktatásban a kistelepüléseken élő tanulók számára, összehangolja a pedagógusok foglalkoztatását, az intézményen belül működteti a pedagógusok állandó helyettesítési rendszerét, az intézmény keretében megvalósulhat a tagintézmények keretein belül a szoros pedagógiai, szakmai együttműködés,

9 utazó szakemberhálózat működtetésével biztosítja a pedagógiai szakszolgálatok ellátását, az intézmény keretében megszervezhető a bejáró tanulók iskolabuszos utaztatása a szükséglet, illetve a szülők igénye szerint, az egységes iskola biztosítja az intézményen belül a folyamatos továbbhaladás lehetőségét azoknak a 8. osztályos tanulóknak, akik 9. osztálytól is ebben a középiskolában szeretnének továbbtanulni, és felkészülni az érettségire, illetve az érettségire épülő továbbtanulásra.

10 2. Alapító okirat (2007. június 29.) Az intézmény alapadatai: neve: Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda rövid neve: Lestár Péter Közoktatási Intézmény székhelye: 6000 Kecskemét, Kvarc u. 2. alapítója, fenntartója: Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. felügyeleti szerve: Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. típusa: közös igazgatású közoktatási intézmény jogállása: jogi személyiséggel rendelkező költségvetési szerv gazdálkodási formája: önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője: igazgató

11 Tagintézményei: 1.Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola, 2.Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája, 3.Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda Kunbaracsi Tagintézménye, 4.Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda Városföldi Tagiskolája, 5.Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda Fülöpházi Tagintézménye (2007. augusztus 1-jétől), 6.Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda Városföldi Napközi Otthonos Tagóvodája.

12 3. Az intézmény szervezeti felépítése, működése A szervezet felépítését, működését meghatározza, hogy többcélú, egységes és közös igazgatású az intézmény.

13

14 Az intézmény vezetősége: Az intézmény igazgatója A tagintézmény egységek vezetői A gazdasági vezető A Kistérségi Iroda vezetője, vagy megbízottja az értekezletek meghívott részvevője A vezetőség havi rendszerességgel értekezletet tart a székhely intézményben Az intézmény vezetése: Az egyes feladatokat önálló intézmények keretei között látja el. Az intézményegységek szervezeti és szakmai értelemben önállóak. Szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységekben elkülönül a vezetési feladatok ellátása a többi intézményegység vezetésétől.

15 Az intézmény működése: egy SZMSZ készül, egységes szervezet, egységes a nevelő testület, egységes alapdokumentumok: pedagógiai program, tizedik évfolyam végéig a helyi tanterv az intézmény minőségirányítási programja intézményi szinten is meg kell szervezni: a munkaközösségeket, a IMICS (Intézményi Minőségirányítási Csoport) és MÉCS (Mérés- értékelés Csoport) csoportjait, illetve a Fegyelmi Bizottságot, szabályozás: egy pedagógiai program, egy helyi tanterv, egy óvodai nevelési program, ezt a tagintézmények részprogramjai egészítik ki, közös érdekképviseleti szervezeteket kell kialakítani, amelyek minden intézményegységre kiterjedő jogkörrel működnek, intézményi szinten működő szülői szervezetet és diákönkormányzatot kell létrehozni. Létszámadatok: Jelenleg 134.5 szakmai és 39 technikai státuszt töltenek be az intézményben dolgozók. Ellátott diákok száma összesen: 1709 fő Ellátott óvodások száma összesen: 93 fő

16 Létszámadatok az átszervezés előtt és után Intézmény 2006/2007-es tanév2007/2008-as tanév pedagógus státusz technikai dolgozók gyermekek száma pedagógus státusz technikai dolgozók gyermekek száma teljes munka idős rész munka idős óra adó teljes munka idős rész munka idős óra adó II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Kecskemét 661 1385560,5 8882 Lestár Péter Keresked. Szakközépiskola és Szakiskola, Kecskemét 50312271549 18686 szakközépiskola463122591 564 szakiskola4 124 122 Deák Ferenc Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény, Fülöpháza 121181062 119 óvoda2 302 119 iskola1011876 Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napköziotthonos Óvoda, Kunbaracs 10334794 149 óvoda2 2222 20 iskola8332572 129 Általános Iskola, Városföld15 2611414 4112 Óvoda, Városföld5 8625 754 mindösszesen:15887611931134,500391802

17 A bejáró tanulók iskolabuszos utaztatása: A Társulás biztosítja 47 fülöpházi tanuló beutazását iskolabusszal, kísérőtanár segítségével. A bejáró diákok utazása az alsó tagozatosok napköziotthonos képzéséhez igazodik, ez idő alatt a felső tagozatosok igénybe vehetik a tanulószobát, a sportköri és egyéb, kulturális és szabadidős tevékenységet, majd együtt indulnak haza. Térítés ellenében – kedvezményes áron – a szülők is utazhatnak az iskolabusszal, sőt az egyes iskolai rendezvényekre az intézmény külön is szervez számukra utazási lehetőséget.

18 4. Az intézmény működtetése Költségvetés: 1.Alap, kiegészítő normatíva 2.Saját bevétel 3.Önkormányzatok működési hozzájárulása

19 Normatív támogatások alakulása 2007. évi időarányos normatív támogatások (2007. szeptember 1-jétől december 31-ig) 3. sz. melléklet szerint járó alap támogatás: 154 704 e Ft 3. sz. melléklet szerint járó kieg. támogatás: 5 715 e Ft 8. sz. melléklet szerint járó kieg. támogatás: 17 440 e Ft összesen: 177 859 e Ft 2008. évi normatív támogatások 3. sz. melléklet szerint járó alap támogatás: 462 755 e Ft 3. sz. melléklet szerint járó kieg. támogatás: 17 115 e Ft 8. sz. melléklet szerint járó kieg. támogatás: 51 402 e Ft összesen: 531 272 e Ft Az újonnan létrejött egységes iskola, az előd intézmények összes támogatásához képest megközelítőleg 15 százalékkal több normatív támogatásra jogosult.

20 1.Az önkormányzatok az általuk átadott intézmények után fenntartási hozzájárulást fizetnek az alábbiak szerint: H=K-T H – Fizetendő fenntartási hozzájárulás K – Tagintézmény összes (saját bevétellel csökkentett) működési kiadása T – Megszerzett összes állami normatív támogatás Működési, fenntartási hozzájárulások Tehát a kiadási előirányzat csökkentésre kerül a tagintézmény működési bevételeire előirányzott összeggel, a tagintézmények jogcímein társulásban való részvétel nélkül is igényelhető állami normatív hozzájárulások és támogatások összegével, és a kizárólag többcélú társulásban igényelhető ösztönző normatív támogatások összegével.

21 Működési, fenntartási hozzájárulások 2.Az egységes iskolán beül gesztori feladatokat ellátó Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola tagintézményben megnövekedett adminisztratív működtetés fedezete a települési önkormányzatok jogcímén lehívott kistérségi kiegészítő normatíva 50%-a, melyet az évente felülvizsgálatra kerülő feladat- átadási szerződés rögzít. A 2007/2008-as tanév végén ez a működési hozzájárulási mód felülvizsgálatra került és a következő finanszírozási javaslat készült: Valamennyi tagintézményt érintő kiadásokból meghatározásra kerül egy bázis összeg: 1.Bérköltség és járulékai (igazgató, gazdasági vezető, bejáró tanulókat kísérő pedagógus, iskola titkár, könyvelő, pénztáros, munkaügyi előadó, belső ellenőr, valamit a gépkocsivezető bére) 2.Dologi kiadások (gépkocsi fenntartási, karbantartási költsége, ügyviteli eszközök beszerzési, karbantartási költsége, irodaszer, papír, nyomtatvány költsége, igazgatási költségek, szakkönyvek, szakmai folyóiratok költsége, közbeszerzés költsége, fénymásoló költsége) Majd ez a bázis összeg felosztásra kerül a tagintézmények között, az alábbi változatok közül elfogadott mód szerint: 1.Költségvetés arányos felosztás 2.Tanuló létszám arányos felosztás 3.Tanuló létszám és költségvetés arányos felosztás (50-50 %)

22 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Hamzáné Lakó Judit irodavezető judit@kecskemet.hu


Letölteni ppt "A Lestár Péter Közoktatási Intézmény (Egységes iskola) a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás fenntartásában Kecskemét, 2008. június 10. Hamzáné Lakó."

Hasonló előadás


Google Hirdetések