Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Környezetgazdálkodás 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Környezetgazdálkodás 1."— Előadás másolata:

1 Környezetgazdálkodás 1.

2 ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE Hulladék problémák, a hulladékok környezeti hatásai talajra vizekre levegőre élőlények és az ember egészségére esztétikai hatás A hulladékok fogalma, csoportosítása keletkezés helye halmazállapot összetétel veszélyesség alapján Hulladékjegyzék Az előadások / gyakorlatok diáinak kidolgozása során jelöljön ki kulcsszavakat amelyeket az ellenőrző kérdésekhez hiperhivatkozásként kapcsoljon a kérdéshez. Művelet leírása BESZÚRÁS OBJEKTUM HIPERHIVATKOZÁS súgóban.

3 HULLADÉK PROBLÉMÁK ÉS MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEK HULLADÉKPROBLÉMÁK
A hulladékok környezeti hatásai A környezeti tényezők az élőlények (így az ember) viselkedésére, aktivitására és egészségére hatnak Hulladék hatása Közvetlenül veszélyeztet – VESZÉLYES HULLADÉK Közvetett hatású – nem veszélyes hulladékok nem megfelelő elhelyezése, kezelése révén A diákhoz itt kellene beszúrni a tanári magyarázatokat.

4 HULLADÉKPROBLÉMÁK A hulladékok környezeti hatásai
Negatív (kedvezőtlen) hatások megnyilvánulási formái: Szennyeződés Ártalom Károsítás Természeti erőforrások károsodása

5 HULLADÉKPROBLÉMÁK A hulladékok környezeti hatásai
TALAJ VESZÉLYEZTETÉS / SZENNYEZŐDÉS Lerakás termőföld igényes Lerakáskor - a befogadó közeg - a talaj elszennyeződhez a talajfelszín a bomlástermékek ill. csapadékvíz által mélyebb talajrétegek is Veszélyeztetők a hulladék alkotói közül: különböző sók nehézfémek szénhidrogének nehezen bomló szerves szennyezők

6 HULLADÉKPROBLÉMÁK A hulladékok környezeti hatásai
VIZEK JELENTŐS RÉSZÉNEK VESZÉLYEZTETÉSE / SZENNYEZŐDÉSE SZILÁRD HULLADÉKBÓL Nem megfelelően lerakott hulladékból csapadékvíz kimos alkotókat Szennyeződhet talajvíz felszíni vízfolyás, állóvíz talaj Veszélyeztetők a hulladék alkotói közül: különböző sók nehézfémek szénhidrogének nehezen bomló szerves szennyezők Vízminőség romlást eredményez FOLYÉKONY HULLADÉKBÓL Nem megfelelően kezelt szennyvíz, iszap által

7 HULLADÉKPROBLÉMÁK A hulladékok környezeti hatásai
LEVEGŐSZENNYEZÉS hulladéklerakók üvegházhatású gázkibocsátása CO2 CH4 szerves anyagot tartalmazó hulladék bomlásakor keletkező bűzanyagok hulladék nyílt égésekor keletkező égéstermékek füstgázok korom nem megfelelően kezelt és befedett hulladékból a szél által kifújt por, darabos hulladék

8 HULLADÉKPROBLÉMÁK A hulladékok környezeti hatásai
ESZTÉTIKAI KÖRNYEZETSZENNYEZÉS szél által kifújt por, felkapott nagyobb darabok, rendezetlen, elszórt hulladék látványa tönkreteszi a táj eredeti szépségét csökkenti a kikapcsolódás, pihenés lehetőségét KÓROKOZÓ MIKROORGANIZMUSOK baktériumok vírusok féregpeték stb. különböző fertőzéseket okozhatnak nem megfelelő hulladékkezelés rovarok rágcsálók elterjedéséhez vezethet egyes fertőző betegségek közvetítői

9 A hulladék 1 definíciója
A hulladék az az anyag, amely az ember termelő-fogyasztó tevékenysége során keletkezik, és amelyet az adott műszaki gazdasági és társadalmi feltételek mellett tulajdonosa sem felhasználni, sem értékesíteni nem tud, illetve nem kíván és ezért kezeléséről gondoskodni kell (Környezet- és Természetvédelmi Lexikon, 2002).

10 2000. évi XLIII. Hulladékgazdálkodási törvény
3. § a) pontja szerint: a „hulladék bármely, az 1. sz. melléklet szerinti kategóriák valamelyikébe tartozó tárgy vagy anyag, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik, vagy megválni köteles”

11 Egy tárgy egy társadalomban hulladéknak minősül-e vagy sem
BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK: anyagi helyzet társadalmi helyzet gazdasági helyzet műszaki fejlettség szintje Mitől függ a hulladék minősége? termelés minőségétől, volumenétől termelés szerkezetétől urbanizáció fokától divattól csomagolástechnikától

12 HULLADÉK CSOPORTOK Termelési hulladék Gazdasági ág szerint:
Ipari Mezőgazdasági Közlekedési eredetű Keletkezés szerint: Technológiai Amortizációs Termelésspecifikus Települési (kommunális) hulladék Települési szilárd Háztartási Intézményi Közterületi, kerti Kommunális folyékony és iszaphulladék

13 HULLADÉKOK TOVÁBBI CSOPORTOSÍTÁSI MÓDJAI
Kémiai összetétel alapján Homogén rendszerek Heterogén rendszerek Diszperz rendszerek Halmazállapot szerint Szilárd Folyékony Iszapszerű Pasztaszerű Gázhalmazállapotú Környezetre és emberi egészségre gyakorolt hatás alapján Veszélyes Nem veszélyes Inert hulladék

14 A hulladék főbb típusai
Forrás: Nagy et al. (2002)

15 HULLADÉK JEGYZÉK Eredet és anyagi tulajdonság szerinti osztályozás
EU lista alapján készült 16/2001. (VII.18) KöM rendelet 6 számjegyű kód Például: 01 főcsoport: ásványok kutatásából, bányászatból, kőfejtésből, fizikai és kémiai kezeléséből származó hulladék (keletkezési tevékenység) 0101 alcsoport: az ásványok bányászatából származó hulladékok konkrét hulladék: fémtartalmú ásványok

16 A termelésintegrált környezetvédelem célja
termelési hulladék mennyiségének csökkentése úgy gyártsanak piacképes termékeket, hogy a folyamatban csak az elkerülhetetlenül szükséges minimális mértékben keletkezzen hulladék, ezzel minimalizálva a lerakásra kerülő hulladék mennyiségét.

17 ELŐADÁS ÖSSZEFOGLALÁSA
Mit tekintünk hulladéknak A hulladékprobléma aktualitása A hulladékok környezeti hatásai Hulladékok típusai

18 ELŐADÁS ELLENÖRZŐ KÉRDÉSEI
Milyen káros környezeti hatásai vannak a hulladékoknak? Mit tekintünk hulladéknak? Hogyan osztályozzuk a hulladékokat? Mire szolgál a hulladékjegyzék? A termelési hulladék milyen típusait különböztetjük meg? Mit értünk települési hulladék alatt?

19 Felhasznált források Szakirodalom:
Árvai J. (1993): Hulladékgazdálkodás. Műszaki Könyvkiadó, Budapest. Barótfi I. szerk. (2000): Környezettechnika. Mezőgazda Kiadó, Budapest. Buday-Sántha A. (2006): Környezetgazdálkodás. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs. Fodor I. (2001): Környezetvédelem és regionalitás Magyarországon. Dialóg Campus Kiadó. Budapest-Pécs. Környezet- és Természetvédelmi Lexikon (2002): Akadémia Kiadó, Budapest. Környezetvédelmi Lexikon (1993): Akadémia Kiadó, Budapest. Köztisztasági Egyesülés munkacsoportja (2003): Hulladékgazdálkodási Szakmai Füzetek. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztálya. Budapest. KSH (2005): Környezetstatisztika Évkönyv Budapest. Moser M., Pálmai Gy. (1992): A környezetvédelem alapjai. Tankönyvkiadó. Nagy G. szerk. , Bulla M., Hornyák M., Vagdalt L. (2002): Hulladékgazdálkodás. Egyetemi jegyzet, Széchenyi István Egyetem, Győr. Egyéb források: 2000. évi XLIII. Hulladékgazdálkodási törvény

20 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET !


Letölteni ppt "Környezetgazdálkodás 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések