Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Környezetgazdálkodás 1.. Hulladék problémák, a hulladékok környezeti hatásai Hulladék problémák, a hulladékok környezeti hatásai talajra talajra vizekre.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Környezetgazdálkodás 1.. Hulladék problémák, a hulladékok környezeti hatásai Hulladék problémák, a hulladékok környezeti hatásai talajra talajra vizekre."— Előadás másolata:

1 Környezetgazdálkodás 1.

2 Hulladék problémák, a hulladékok környezeti hatásai Hulladék problémák, a hulladékok környezeti hatásai talajra talajra vizekre vizekre levegőre levegőre élőlények és az ember egészségére élőlények és az ember egészségére esztétikai hatás esztétikai hatás A hulladékok fogalma, csoportosítása A hulladékok fogalma, csoportosítása keletkezés helye keletkezés helye halmazállapot halmazállapot összetétel összetétel veszélyesség alapján veszélyesség alapján Hulladékjegyzék Hulladékjegyzék ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE

3 HULLADÉK PROBLÉMÁK ÉS MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEK HULLADÉKPROBLÉMÁK A hulladékok környezeti hatásai A környezeti tényezők az élőlények (így az ember) viselkedésére, aktivitására és egészségére hatnak A környezeti tényezők az élőlények (így az ember) viselkedésére, aktivitására és egészségére hatnak Hulladék hatása Hulladék hatása Közvetlenül veszélyeztet – VESZÉLYES HULLADÉK Közvetlenül veszélyeztet – VESZÉLYES HULLADÉK Közvetett hatású – nem veszélyes hulladékok nem megfelelő elhelyezése, kezelése révén Közvetett hatású – nem veszélyes hulladékok nem megfelelő elhelyezése, kezelése révén

4 HULLADÉKPROBLÉMÁK A hulladékok környezeti hatásai Negatív (kedvezőtlen) hatások megnyilvánulási formái: Szennyeződés Szennyeződés Ártalom Ártalom Károsítás Károsítás Természeti erőforrások károsodása Természeti erőforrások károsodása

5 HULLADÉKPROBLÉMÁK A hulladékok környezeti hatásai TALAJ VESZÉLYEZTETÉS / SZENNYEZŐDÉS Lerakás termőföld igényes Lerakás termőföld igényes Lerakáskor - a befogadó közeg - a talaj elszennyeződhez Lerakáskor - a befogadó közeg - a talaj elszennyeződhez a talajfelszín a talajfelszín a bomlástermékek ill. a bomlástermékek ill. csapadékvíz által mélyebb talajrétegek is csapadékvíz által mélyebb talajrétegek is Veszélyeztetők a hulladék alkotói közül: Veszélyeztetők a hulladék alkotói közül: különböző sók különböző sók nehézfémek nehézfémek szénhidrogének szénhidrogének nehezen bomló szerves szennyezők nehezen bomló szerves szennyezők

6 SZILÁRD HULLADÉKBÓL Nem megfelelően lerakott hulladékból Nem megfelelően lerakott hulladékból csapadékvíz kimos alkotókat csapadékvíz kimos alkotókat Szennyeződhet Szennyeződhet talajvíz talajvíz felszíni vízfolyás, állóvíz felszíni vízfolyás, állóvíz talaj talaj Veszélyeztetők a hulladék alkotói közül: Veszélyeztetők a hulladék alkotói közül: különböző sók különböző sók nehézfémek nehézfémek szénhidrogének szénhidrogének nehezen bomló szerves szennyezők nehezen bomló szerves szennyezők Vízminőség romlást eredményez Vízminőség romlást eredményez FOLYÉKONY HULLADÉKBÓL Nem megfelelően kezelt szennyvíz, iszap által Nem megfelelően kezelt szennyvíz, iszap által VIZEK JELENTŐS RÉSZÉNEK VESZÉLYEZTETÉSE / SZENNYEZŐDÉSE HULLADÉKPROBLÉMÁK A hulladékok környezeti hatásai

7 LEVEGŐSZENNYEZÉS hulladéklerakók üvegházhatású gázkibocsátása hulladéklerakók üvegházhatású gázkibocsátása CO 2 CO 2 CH 4 CH 4 szerves anyagot tartalmazó hulladék bomlásakor keletkező bűzanyagok szerves anyagot tartalmazó hulladék bomlásakor keletkező bűzanyagok hulladék nyílt égésekor keletkező égéstermékek hulladék nyílt égésekor keletkező égéstermékek füstgázok füstgázok korom korom nem megfelelően kezelt és befedett hulladékból a szél által kifújt por, darabos hulladék nem megfelelően kezelt és befedett hulladékból a szél által kifújt por, darabos hulladék

8 HULLADÉKPROBLÉMÁK A hulladékok környezeti hatásai ESZTÉTIKAI KÖRNYEZETSZENNYEZÉS szél által kifújt por, felkapott nagyobb darabok, rendezetlen, elszórt hulladék látványa tönkreteszi a táj eredeti szépségét szél által kifújt por, felkapott nagyobb darabok, rendezetlen, elszórt hulladék látványa tönkreteszi a táj eredeti szépségét csökkenti a kikapcsolódás, pihenés lehetőségét csökkenti a kikapcsolódás, pihenés lehetőségét KÓROKOZÓ MIKROORGANIZMUSOK baktériumok vírusok féregpeték stb. különböző fertőzéseket okozhatnak különböző fertőzéseket okozhatnak nem megfelelő hulladékkezelés nem megfelelő hulladékkezelés rovarok rágcsálók elterjedéséhez vezethet egyes fertőző betegségek közvetítői egyes fertőző betegségek közvetítői

9 A hulladék 1 definíciója A hulladék az az anyag, amely az ember termelő-fogyasztó tevékenysége során keletkezik, és amelyet az adott műszaki gazdasági és társadalmi feltételek mellett tulajdonosa sem felhasználni, sem értékesíteni nem tud, illetve nem kíván és ezért kezeléséről gondoskodni kell A hulladék az az anyag, amely az ember termelő-fogyasztó tevékenysége során keletkezik, és amelyet az adott műszaki gazdasági és társadalmi feltételek mellett tulajdonosa sem felhasználni, sem értékesíteni nem tud, illetve nem kíván és ezért kezeléséről gondoskodni kell (Környezet- és Természetvédelmi Lexikon, 2002).

10 2000. évi XLIII. Hulladékgazdálkodási törvény 3. § a) pontja szerint: 3. § a) pontja szerint: a „hulladék bármely, az 1. sz. melléklet szerinti kategóriák valamelyikébe tartozó tárgy vagy anyag, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik, vagy megválni köteles” a „hulladék bármely, az 1. sz. melléklet szerinti kategóriák valamelyikébe tartozó tárgy vagy anyag, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik, vagy megválni köteles”

11 Egy tárgy egy társadalomban hulladéknak minősül-e vagy sem BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK: anyagi helyzet anyagi helyzet társadalmi helyzet társadalmi helyzet gazdasági helyzet gazdasági helyzet műszaki fejlettség szintje műszaki fejlettség szintje Mitől függ a hulladék minősége? termelés minőségétől, volumenétől termelés minőségétől, volumenétől termelés szerkezetétől termelés szerkezetétől urbanizáció fokától urbanizáció fokától divattól divattól csomagolástechnikától csomagolástechnikától

12 HULLADÉK CSOPORTOK Termelési hulladék Gazdasági ág szerint: Gazdasági ág szerint: Ipari Ipari Mezőgazdasági Mezőgazdasági Közlekedési eredetű Közlekedési eredetű Keletkezés szerint: Keletkezés szerint: Technológiai Technológiai Amortizációs Amortizációs Termelésspecifikus Termelésspecifikus Települési (kommunális) hulladék Települési szilárd Települési szilárd Háztartási Intézményi Közterületi, kerti Kommunális folyékony és iszaphulladék Kommunális folyékony és iszaphulladék

13 HULLADÉKOK TOVÁBBI CSOPORTOSÍTÁSI MÓDJAI Kémiai összetétel alapján Homogén rendszerek Homogén rendszerek Heterogén rendszerek Heterogén rendszerek Diszperz rendszerek Diszperz rendszerek Halmazállapot szerint Halmazállapot szerint Szilárd Szilárd Folyékony Folyékony Iszapszerű Iszapszerű Pasztaszerű Pasztaszerű Gázhalmazállapotú Gázhalmazállapotú Környezetre és emberi egészségre gyakorolt hatás alapján Veszélyes Veszélyes Nem veszélyes Nem veszélyes Inert hulladék Inert hulladék

14 A hulladék főbb típusai Forrás: Nagy et al. (2002)

15 HULLADÉK JEGYZÉK Eredet és anyagi tulajdonság szerinti osztályozás Eredet és anyagi tulajdonság szerinti osztályozás EU lista alapján készült EU lista alapján készült 16/2001. (VII.18) KöM rendelet 16/2001. (VII.18) KöM rendelet 6 számjegyű kód 6 számjegyű kódPéldául: 01 főcsoport: ásványok kutatásából, bányászatból, kőfejtésből, fizikai és kémiai kezeléséből származó hulladék (keletkezési tevékenység) 0101 alcsoport: az ásványok bányászatából származó hulladékok 010101 konkrét hulladék: fémtartalmú ásványok

16 A termelésintegrált környezetvédelem célja termelési hulladék mennyiségének csökkentése termelési hulladék mennyiségének csökkentése úgy gyártsanak piacképes termékeket, hogy a folyamatban csak az elkerülhetetlenül szükséges minimális mértékben keletkezzen hulladék, ezzel minimalizálva a lerakásra kerülő hulladék mennyiségét. úgy gyártsanak piacképes termékeket, hogy a folyamatban csak az elkerülhetetlenül szükséges minimális mértékben keletkezzen hulladék, ezzel minimalizálva a lerakásra kerülő hulladék mennyiségét.

17 ELŐADÁS ÖSSZEFOGLALÁSA Mit tekintünk hulladéknak Mit tekintünk hulladéknak A hulladékprobléma aktualitása A hulladékprobléma aktualitása A hulladékok környezeti hatásai A hulladékok környezeti hatásai Hulladékok típusai Hulladékok típusai

18 ELŐADÁS ELLENÖRZŐ KÉRDÉSEI Milyen káros környezeti hatásai vannak a hulladékoknak? Milyen káros környezeti hatásai vannak a hulladékoknak? Mit tekintünk hulladéknak? Hogyan osztályozzuk a hulladékokat? Mit tekintünk hulladéknak? Hogyan osztályozzuk a hulladékokat? Mire szolgál a hulladékjegyzék? Mire szolgál a hulladékjegyzék? A termelési hulladék milyen típusait különböztetjük meg? A termelési hulladék milyen típusait különböztetjük meg? Mit értünk települési hulladék alatt? Mit értünk települési hulladék alatt?

19 Felhasznált források Szakirodalom: Árvai J. (1993): Hulladékgazdálkodás. Műszaki Könyvkiadó, Budapest. Árvai J. (1993): Hulladékgazdálkodás. Műszaki Könyvkiadó, Budapest. Barótfi I. szerk. (2000): Környezettechnika. Mezőgazda Kiadó, Budapest. Barótfi I. szerk. (2000): Környezettechnika. Mezőgazda Kiadó, Budapest. Buday-Sántha A. (2006): Környezetgazdálkodás. Dialóg Campus Kiadó, Budapest- Pécs. Buday-Sántha A. (2006): Környezetgazdálkodás. Dialóg Campus Kiadó, Budapest- Pécs. Fodor I. (2001): Környezetvédelem és regionalitás Magyarországon. Dialóg Campus Kiadó. Budapest-Pécs. Fodor I. (2001): Környezetvédelem és regionalitás Magyarországon. Dialóg Campus Kiadó. Budapest-Pécs. Környezet- és Természetvédelmi Lexikon (2002): Akadémia Kiadó, Budapest. Környezet- és Természetvédelmi Lexikon (2002): Akadémia Kiadó, Budapest. Környezetvédelmi Lexikon (1993): Akadémia Kiadó, Budapest. Környezetvédelmi Lexikon (1993): Akadémia Kiadó, Budapest. Köztisztasági Egyesülés munkacsoportja (2003): Hulladékgazdálkodási Szakmai Füzetek. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztálya. Budapest. Köztisztasági Egyesülés munkacsoportja (2003): Hulladékgazdálkodási Szakmai Füzetek. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztálya. Budapest. KSH (2005): Környezetstatisztika Évkönyv 2003. Budapest. KSH (2005): Környezetstatisztika Évkönyv 2003. Budapest. Moser M., Pálmai Gy. (1992): A környezetvédelem alapjai. Tankönyvkiadó. Moser M., Pálmai Gy. (1992): A környezetvédelem alapjai. Tankönyvkiadó. Nagy G. szerk., Bulla M., Hornyák M., Vagdalt L. (2002): Hulladékgazdálkodás. Egyetemi jegyzet, Széchenyi István Egyetem, Győr. Nagy G. szerk., Bulla M., Hornyák M., Vagdalt L. (2002): Hulladékgazdálkodás. Egyetemi jegyzet, Széchenyi István Egyetem, Győr. Egyéb források: 2000. évi XLIII. Hulladékgazdálkodási törvény 2000. évi XLIII. Hulladékgazdálkodási törvény

20 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET !


Letölteni ppt "Környezetgazdálkodás 1.. Hulladék problémák, a hulladékok környezeti hatásai Hulladék problémák, a hulladékok környezeti hatásai talajra talajra vizekre."

Hasonló előadás


Google Hirdetések