Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

LEVEGŐ-TISZTASÁG VÉDELEM

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "LEVEGŐ-TISZTASÁG VÉDELEM"— Előadás másolata:

1 LEVEGŐ-TISZTASÁG VÉDELEM

2 Levegőszennyezés Fogalommeghatározás Levegőszennyezésnek tekinthető az a folyamat, melynek során a levegőben meghatározott koncentráció értéket meghaladó mértékben megjelenő anyagok az élőlények szervezetét károsítják, normális életfolyamatait gátolják, esetleg megszüntetik, az épített környezetben, illetve a létrehozott szerkezetekben maradandó károsodást okoznak.

3 Mi okozhat levegőszennyezést?
Meghatározott koncentráció értékeket túllépő mennyiségben jelenlévő kémiailag jól, és kevésbé jól definiálható anyagok Gázok és gőzök (kén-dioxid, ózon, szén-monoxid, nitrogén oxidok, benzingőz) Finoman diszpergált folyadékok (pl. köd) Finoman diszpergált szilárd anyagok (füst) Szálló por, korom Bűzt okozó gázok, gőzök

4 Szennyezőanyag kibocsátók
Helyhez kötött kibocsátás Kommunális (intézményi) Ipari Mezőgazdasági Lakossági Mozgó (diffúz) kibocsátás Gépjárművek Erőgépek

5 Emisszió Időegységre vonatkoztatott kibocsátott szennyezőanyag tömeg(térfogat)áram Az emisszió-koncentráció is használatos mértékegység, mg/m3, illetve µg/m3 formában adjuk meg Transzmisszió A kibocsátott szennyezőanyagok változása (fizikai, kémiai) Immisszió Egy adott szennyezőanyag koncentrációja egy jól lehatárolt légtérben, elsősorban a talaj-közeli levegőben Gyakran használt koncentráció egység: µg/m3 cm3/m3

6 A kibocsátott szennyezőanyagok „sorsa”
Kémiai reakciók Fizikai változások (adszorpció, abszorpció kicsapódás, kimosódás, kiülepedés) Transzport Az aktuális légköri, meteorológiai viszonyok szerepe

7 Szabályozások A szabályozások alkalmával több szempont együttes figyelembe vételét kell megvalósítani Egészségügyi-toxikológiai szempontok Környezetvédelmi szempontok A szabályozás módjai Gazdasági szempontok Jogi szempontok

8 Meteorológiai Világszervezet (WMO)
Nemzetközi szabályozások Meteorológiai Világszervezet (WMO) Európai Unió Kyotoi Egyezmény Kibocsátási kvóták eladási és vételi lehetősége Hazai szabályozások KvVM, OMSz, Légkörfizikai Intézet, Környezetvédelmi felügyelőségek Egészségügyi Minisztérium, OKK-OKI, területi ÁNTSz szervezetek

9 Határértékek Területi határértékek
Alapvetően az immissziós értékek alapján határozzák meg Terhelési index – számítása az év nagy részében uralkodó immisszió érték alapján, településenként Kibocsátási (emissziós) határérték Alapvetően az előző kettő, illetve a jellemző légköri viszonyok alapján célszerű meghatározni

10 Az a pont, vagy felület, ahonnan légszennyező anyag jut a levegőbe
Légszennyező forrás Az a pont, vagy felület, ahonnan légszennyező anyag jut a levegőbe Országos érvényességű kibocsátási határértékek Egyedi kibocsátási határértékek Össztömegű kibocsátási határérték Helyhez kötött kibocsátók Pont Vonal Felületi

11 Külön határérték rendszer
Az általános technológiai kibocsátási határértékeket szennyező anyag csoportokra állapítják meg a szennyezőanyag fizikai és kémiai tulajdonságai és a környezetre gyakorolt hatása alapján Külön határérték rendszer Szilárd szervetlen anyagok Gáz- és gőznemű szervetlen anyagok Szerves anyagok Rákkeltő anyagok

12 Részletes előírások Tüzelési eljárásokra Hulladékok égetésére
Motorbenzin típusú anyagok szállítására ás tárolására, valamint az Illékony szerves vegyületek felhasználására

13 MŰSZAKI BEAVATKOZÁSOK

14 Aeroszolok Diszperziós
aprítás, porlasztás, aprózódás révén alakulnak ki viszonylag nagyobb szemcseméret, szabálytalan alak Kondenzációs gőzök kondenzációja, vagy gázok kémiai reakciója a keletkezés kiváltó oka méretük általában < 1 µm, alakjukban némi szabályosság fellelhető Por, füst, köd

15 Szilárd szennyezőanyagok leválasztása Por: apró szilárd részecske
gázfázisú diszperziós közeg kétfázisú diszperz rendszer

16 Porszemcse fontos tulajdonságai: ülepedési sebesség < 300 cm/s
legnagyobb vetület: < µm Atmoszférában: 0,005 – 500 µm Finom frakció < 2,0 µm Durva frakció > 2,0 µm < 0,1 µm - levegőből nem ülepszik ki 0,1 µm – 10 µm a kiülepedés nagyon lassú 10 µm µm a kiülepedés gyors

17 Száraz eljárások Tömegerőn alapuló eljárások
Nehézségi erő elvén működő porleválasztók (porkamrák) Centrifugális erő hatására megvalósuló porleválasztás (ciklonok)

18

19

20

21

22

23 Szűréssel történő porleválasztás
A szennyezett gázt porózus szűrőrétegen vezetik át, a porszemcsék nagy része a szűrőrétegben marad Regenerálás Szűrőanyag cseréje Szűrőréteg Szövet Rostos anyag Szemcsés közeg

24 Szűrőréteg kialakítása
Tömlős Táskás Szemcseágyas Rostágyas Gyertyaszűrő Hatásmechanizmus Szűrőhatás Tehetetlenségi ütközés Záróhatás (közvetlen befogás) Diffúz hatás Elektrosztatikus hatás

25 Regenerálás Lengetés Rázás+ellenáramú levegő befúvatás Gépi rázás
Programozott gépi rázás Ellenáramú levegő befúvatás Ellenáramú pulzáló levegő befúvatás Pulzáló levegősugár befúvás Préslevegő befúvás mozgó gyűrűn keresztül

26

27

28

29

30 Elektrosztatikus porleválasztás
Két elektróda Sugárzó elektród Leválasztó elektród Egyenáram – heterogén elektromos tér A sugárzó elektród közelében a gázmolekulák töltötté válnak, töltésüket részben átadják a por szemcséknek Áramlás az ellentétes töltésű elektródhoz

31

32

33 Nedves eljárások Mozgó alkatrész nélküli szerkezetek
Üres, permetezett mosótorony Töltetes permetezett mosótorony Dinamikus, vagy örvénymosó Tányéros oszlop Venturi mosó Mozgó alkatrészt tartalmazó szerkezetek Rotációs mosótorony

34

35

36

37

38 Gázhalmazállapotú szennyezőanyag kibocsátás csökkentése
Abszorpció Adszorpció Kondenzáció Kémiai reakciók Közvetlen reakciók Katalitikus reakciók Termikus véggáz-tisztítás Biológiai véggáz-tisztítás

39

40

41

42 Kellemetlen szag és bűz csökkentése
Aktív védelem – a technológiai folyamat módosítása Passzív védelem – a kibocsátás csökkentése Adszorpció alkalmas anyagokon Mosóeljárás vízzel, vagy alkalmas oldatokkal Oxidatív eljárás megfelelő oxidáló szerekkel (tiszta oxigén, ózon, hidrogén-peroxid) Fedés, közömbösítés Kilépőnyílás magasítás (látszólagos megoldás) Biomosó, bioszűrő

43

44 A közlekedésből származó levegőszennyezés csökkentése
A motorok korszerűsítése A hajtóanyag minőségének változtatása Az égési folyamat tökéletesítése katalizátorokkal A tömegközlekedés preferálása

45


Letölteni ppt "LEVEGŐ-TISZTASÁG VÉDELEM"

Hasonló előadás


Google Hirdetések