Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ADATVÉDELEM – JOG 1992. évi LXIII. tv. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ADATVÉDELEM – JOG 1992. évi LXIII. tv. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról."— Előadás másolata:

1 ADATVÉDELEM – JOG 1992. évi LXIII. tv. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

2 ALAPFOGALMAK I. 1. személyes adat 2. különleges adat 3. közérdekű adat 4. közérdekből nyilvános adat

3 ALAPFOGALMAK II. adatkezelés adatfeldolgozás adattovábbítás nyilvánosságra hozatal adatkezelő adatfeldolgozó adattörlés

4 SZEMÉLYES ADAT a meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható –adat, –az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés

5 KÜLÖNLEGES ADAT a) a faji eredet, a nemzeti/nemzetiségi hovatartozás, a politikai vélemény vagy pártállás, a vallásos vagy más meggyőződés

6 KÜLÖNLEGES ADAT b) az egészségi állapot, a kóros szenvedély, a szexuális élet, + bűnügyi személyes adat

7 Bűnügyi személyes adat büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben (…) keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat

8 KÖZÉRDEKŰ ADAT állami vagy helyi önkormányzati feladatot, egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, a személyes adat fogalma alá nem eső adat

9 KÖZÉRDEKBŐL NYILVÁNOS ADAT a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli

10 ADATKEZELÉS személyes adatok –gyűjtése, –felvétele, –tárolása, –feldolgozása, –hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt), –törlése, –megváltoztatása, –további felhasználásuk megakadályozása (!)

11 ADATFELDOLGOZÁS technikai feladatok elvégzése, függetlenül: –a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől, –eszköztől, –az alkalmazás helyétől

12 ADATTOVÁBBÍTÁS az adat hozzáférhetővé tétele harmadik személy számára

13 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL az adat hozzáférhetővé tétele bárki számára

14 ADATKEZELŐ aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, (a végrehajtással adatfeldolgozót bízhat meg)

15 ADATFELDOLGOZÓ aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi

16 ADATTÖRLÉS az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges

17

18 ADATKEZELÉS Személyes adat akkor kezelhető, ha –az érintett hozzájárul –jogszabályi előírás van rá –meghatározott célja van

19 ÖSSZEKAPCSOLÁS hozzájárulás, törvényi felhatalmazás alapján

20 ELLENŐRZÉS a) tájékoztatást kérhetsz személyes adataid kezeléséről b) kérheted helyesbítésüket, törlésüket (ha nem törvényi alapon kezelik )

21 ADATVÉDELMI BIZTOS Bárki az adatvédelmi biztoshoz fordulhat, ha véleménye szerint személyes adatainak kezelésével vagy a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogainak gyakorlásával kapcsolatban –jogsérelem érte, –annak közvetlen veszélye fennáll http://abiweb.obh.hu/abi/

22 PROBLÉMÁK nincs kellő mértékű alkalmazási tapasztalat nincsenek jogesetek bíróságok...

23 PÉLDÁK szabálysértés (tilosban parkolás) dr. Kovács Kázmér: Adat vagy védelem? Autósélet, 2002. október, 7. old. szerver naplófájlok „jó lehet valamire” … … …

24 Etika Jogszabály: formális előírás, a társadalom értékítéletét próbálja tükrözni –Több-kevesebb sikerrel –Több-kevesebb késéssel

25 Etika erkölcsi normák v. törvények –Minden más szabálynál fontosabbak –Önérdeknél is fontosabbak –Érvényességük NEM függ hatósági jóváhagyástól

26 Etika Jog és erkölcs (etika) viszonya –Jogszerű, de erkölcstelen (Balatonőszöd) –Jogszerűtlen, de erkölcsileg helyes (Apor V.) Emberi döntések adott helyzetben –Ész –lelkiismeret

27 Az informatika etikája Adatok megsemmisítése Adatok továbbadása v. annak megtagadása Magán(?)adatokban való kotorászás Hálózat használatának korlátozása –Munkahelyen –Iskolában, közintézményben.........


Letölteni ppt "ADATVÉDELEM – JOG 1992. évi LXIII. tv. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról."

Hasonló előadás


Google Hirdetések