Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

© Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék Polgári biztonságvédelmi tevékenység Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék Dr. Kovács Sándor ny.r.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "© Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék Polgári biztonságvédelmi tevékenység Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék Dr. Kovács Sándor ny.r."— Előadás másolata:

1 © Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék Polgári biztonságvédelmi tevékenység Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék Dr. Kovács Sándor ny.r. ezredes jogtanácsos c. főiskolai docens Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék Dr. Kovács Sándor ny.r. ezredes jogtanácsos c. főiskolai docens Budapest

2 © Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék Polgári biztonságvédelmi tevékenység Vállalkozás egyénitársas Saját tulajdon védelme /saját maga a tulajdonos, vagy saját alkalmazottaival/ Polgári biztonságvédelmi tevékenység Jogszabályi alap: 2005. évi CXXXIII. tv.

3 © Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék Polgári biztonságvédelmi tevékenység Biztonsági munkatársak Speciális rendszabályok Biztonságtechnikai rendszerek Objektumok biztonságvédelmi lehetőségei /1/ Mechanikai védelem Elektronikai rendszerek

4 © Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék Polgári biztonságvédelmi tevékenység Elektronikai rendszerek Objektumok biztonságvédelmi lehetőségei /2/ Informatikai védelem, adatvédelem Megfigyelőrendszer Jelzőrendszer Beléptető rendszer

5 © Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék Polgári biztonságvédelmi tevékenység Közterület Magánterület Alkalmazási területek

6 © Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék Polgári biztonságvédelmi tevékenység Közterület Alkalmazási területek /1/ Rendeltetésszerűen; mindenki; korlátozás nélkül használhat ( a közterületnek a közútként szolgáló része is ) Közhasználatra szolgál Állami vagy önkormányzati tulajdonban van

7 © Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék Polgári biztonságvédelmi tevékenység Magánterület Alkalmazási területek /2/ Magánterület közönség számára nyilvános része Zárt magánterület Közterületnek nem tekinthető Magántulajdonban álló hely

8 © Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék Polgári biztonságvédelmi tevékenység Figyelés, rögzítés a Ptk. és az adatvédelmi tv. figyelembevételével Birtokvédelem jogosítványai Zárt üzemi terület, technológiai folyamat figyelemmel kísérése Üzembiztonsági jelleggel (nem a „figyelő figyelése”) Magántulajdonban álló hely Jelzés elhelyezése nem előírás

9 © Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék Polgári biztonságvédelmi tevékenység Mindenki számára korlátozás nélkül igénybe vehető magánterület Közterület polgári jogügylet, jogviszony alapján birtokolt része Közterület igénybevétele a nyilvános részen folyó tevékenységhez Szervesen kapcsolódik A közönség számára nyilvános részek A tevékenység folyamatosságát, segítését szolgálja Az érintettek ingóságainak az elhelyezésére szolgál

10 Közterület Közterület © Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék Polgári biztonságvédelmi tevékenység Közönség számára nyilvános magánterület Zártmagánterület Tevékenységhez szervesen kapcsolódik Folyamatosságát segítését szolgálja Megbízó (tulajdonos, alkalmazottak) ingóságainak elhelyezését szolgálja A nyilvános magánterületet igénybe vevő közönség ingóságainak elhelyezését szolgálja

11 © Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék Polgári biztonságvédelmi tevékenység Magánterületen Elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazási feltételei Magánterület közönség számára nyilvános részén Természetes személy hozzájárulásával

12 © Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék Polgári biztonságvédelmi tevékenység Ráutaló magatartással /ismertetés ellenére bemegy/ Ismertetés (jelzés) elhelyezése nyilvános magánterületen Az intézkedésekről és azok lehetőségeiről Természetes személy hozzájárulása Intézkedés által okozott jogsérelem orvoslásáról Térfigyelés alkalmazásáról Jól látható helyen, jól olvashatóan

13 © Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék Polgári biztonságvédelmi tevékenység A felvétel készítésének és tárolásának a célja Adatkezelés jogalapja Tájékoztatás a térfigyelés alkalmazásáról A tárolás helye és időtartama Üzemeltető Az adatok megismerésére jogosult személyek köre Avtv. alapján az érintettek jogaira vonatkozó rendelkezések

14 © Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék Polgári biztonságvédelmi tevékenység Öltözőben Próbafülkében Mosdóban, illemhelyen Kórházi szobában Tilos a térfigyelő rendszer alkalmazása Szociális intézmény lakóhelyiségében

15 © Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék Polgári biztonságvédelmi tevékenység A meghatározott adatokra vonatkozó bejelentési kötelezettség A nyilvántartás publikus Évi egyszeri ingyenes tájékoztatás 30 napos válaszadási határidő Adatkezelés (kép- és/vagy hangrögzítés) A tájékoztatás megtagadása indoklásköteles

16 © Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék Polgári biztonságvédelmi tevékenység Csak a szükséges mértékű alkalmazás Jog aránytalan korlátozásával nem járhat Emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme Veszélyes anyagok őrzése Kép- és hangrögzítés esetei Üzleti, bank- és értékpapírok védelme Vagyonvédelem

17 © Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék Polgári biztonságvédelmi tevékenység 3 munkanap (felhasználás hiányában, a rögzítéstől fogva) 30 nap (felhasználás hiányában) Törlés, megsemmisítés 60 nap (felhasználás hiányában)

18 © Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék Polgári biztonságvédelmi tevékenység Az adatvédelmi nyilvántartásról bárki Érintett /a felvétel vagy más adat rögzítése által/ Adatkérés Adott időszakon belül Az érintettség igazolásával Kérhető az adatok megtartása Lefoglalás

19 © Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék Polgári biztonságvédelmi tevékenység Ha a megelőzés, megszakítás érdekében mellőzhetetlen Csak az arra jogosultak ismerhetik meg Rögzített felvétel megismerése Jegyzőkönyv felvétele szükséges Az érintett személyek adataival A megismerés okának és időpontjának feltüntetésével

20 © Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék Polgári biztonságvédelmi tevékenység Bejáratnál belépés engedélyezésére Épületben zónahatáron belül való tartózkodás engedélyezése Beléptető rendszer Kötelező tájékoztatás elhelyezése (Avtv.) Adatkezelő személye Adatok kezelésének a módja

21 © Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék Polgári biztonságvédelmi tevékenység Belépésre jogosult azonosító adatai Beléptető rendszerben nyilvántartott adatok Működés során keletkező adatok Mozgás helye Időpontja Név Lakcím

22 © Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék Polgári biztonságvédelmi tevékenység Belépésre jogosult azonosító adatai Nyilvántartott adatok megsemmisítése Működés során keletkező adatok Rendszeres belépő esetén 6 hónap Alkalmi belépő esetén a távozás után 24 órával Állandó belépő esetén a jogosultság megszűnésekor Alkalmi belépő esetén 24 óra elteltével

23 © Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék Polgári biztonságvédelmi tevékenység Biztonsági vezető részére Nyilvántartott adatok átadása Bcs. szabs. gyanúja esetén a nyomozó, szabálysértési hatóságnak

24 © Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék Polgári biztonságvédelmi tevékenység Távfelügyeleti rendszer Adat- és informatikai rendszer Adatkezelésnek minősülő tevékenység A keletkezett adatokat 3 napon belül törölni kell Egyéb biztonságtechnikai rendszerek

25 © Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Dr. Kovács Sándor ny.r. ezredes Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék Dr. Kovács Sándor ny.r. ezredes Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék


Letölteni ppt "© Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék Polgári biztonságvédelmi tevékenység Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék Dr. Kovács Sándor ny.r."

Hasonló előadás


Google Hirdetések