Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Regionális tudomány Területi gazdaságtan Nyíregyházi Főiskola, 2006/2007. II. félév Filepné dr. Nagy Éva.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Regionális tudomány Területi gazdaságtan Nyíregyházi Főiskola, 2006/2007. II. félév Filepné dr. Nagy Éva."— Előadás másolata:

1 Regionális tudomány Területi gazdaságtan Nyíregyházi Főiskola, 2006/2007. II. félév Filepné dr. Nagy Éva

2 2 Regionális tudomány Az előadás főbb témakörei: A regionális tudomány kialakulása, fogalma, területei Térbeliség – időbeliség; térbeli folyamatok

3 3 A regionális tudomány kialakulása Kiindulás: - Minden társadalmi, gazdasági folyamat térben zajlik, meghatározott hely(ek)hez köthető. - A tér és adott pontja adott sajátosságokkal rendelkezik, amik (vissza)hatnak az egyes jelenségekre.

4 4 Regionális tudomány mint önálló diszciplína 4 karakteres álláspont: a földrajz integrálja, szintetizálja a társadalom térbeliségével kapcsolatos ismereteket; nincs integráló ill. szintetizáló területi tudományág, csak különálló regionális tudományok vannak; a különböző társadalmi tértudományok „közös része" alkotja a regionális tudományt (Isard); a regionális tudomány egy új, önálló diszciplína.

5 5 Területi gazdaságtan – Regionális tudomány Walter Isard (szül. 1919)

6 6 A regionális tudomány fogalma (1) (Isard): „A regionális tudomány, mint tudományterület, társadalmi problémákkal foglalkozik, feltáró és elemző vizsgálataiban a problémák súlypontja a régió, vagy olyan térbeli dimenziókkal rendelkező elemzési egység, amelyre értékelő eljárások, módszerek számos kombinációját alkalmazhatjuk.” A regionális tudomány meghatározó jellemzője a térbeliség, a területi jelleg.

7 7 A regionális tudomány fogalma (2) (Nemes Nagy József): A társadalmi tértudományok legalapvetőbb közös fogalmait, elméleteit, módszereit egységes rendszerbe foglaló és a társadalmi jelenségeket és folyamatokat ezek felhasználásával vizsgáló társadalomtudomány. - összehasonlító (komparatív) szemlélet - kiemelt elemzési eszközei: modellek  a társadalom térbeli működési mechanizmusainak feltárása

8 8 A regionális tudomány főbb témakörei: A társadalom térbeli és területi működésének elmélete (társadalmi térelmélet) A térbeli és területi működés kutatásának módszertana (területi rendszerek, regionális modellek) A társadalom térbeli szerveződése (regionalizáció) A társadalom térbeli működésének eszmei és intézményi elemei (regionalizmus) A társadalmi folyamatok területi irányítása (regionális politika, területfejlesztés)

9 9 A regionális tudomány főbb alkotóelemei:

10 10 Regionális (területi) tudományok: a gazdaság térbeliségének vizsgálata: regionális gazdaságtan, gazdaságföldrajz a társadalom, a társadalmi folyamatok térbeliségének vizsgálata: település- szociológia, társadalomföldrajz a népesedési folyamatok vizsgálata: regionális demográfia a politikai folyamatok vizsgálata: politikai földrajz regionális folyamatokra vonatkozó információszolgáltatás és -feldolgozás: területi statisztika és kartográfia. Közös vonás: közelítésükben, szemléletükben kitüntetett szerepe van a térnek, a térbeliségnek

11 11 Új kihívások 1. A regionális tudomány tárgya és gyakorlati alkalmazása közötti szakadék szűkítése 2. Fokozottabb törekvés az emberi dimenzió feldolgozására 3. Tér és idő együttes kezelése, időföldrajz

12 12 Regionális tudomány Magyarországon MTA Regionális Tudományos Bizottság (1988-tól) Regionális tudomány a felsőoktatásban MTA Regionális Kutatások Központja Folyóiratok (Tér és Társadalom, Területi Statisztika, Falu Város Régió, Comitatus) Dr. Rechnitzer János

13 13 Térbeliség - időbeliség: Területi sokféleség, a helyi, lokális ill. a táji, regionális sajátosságok térben egymással való nem azonosság (A  B) időben önmagával való nem azonosság (A  A') Időbeliség: dinamika

14 14 Az események csoportosítása térbeli és időbeli helyzetük alapján: „A” esemény „B” esemény „B” esemény TérIdőTérIdő 1. Egyterű, egyidejű axax 2. Különterű, egyidejű axbx 3. Egyterű, különidejű axay 4. Különterű, különidejű axby

15 15 A térbeli folyamatok csoportosítása: időperiódus szerint (napi, heti, havi stb. gyakoriság) térbeli keret szempontjából (helyi, regionális, interregionális) térbeli mozgások iránya szempontjából (pl. összpontosulás, szétterülés, növekedés, csökkenés)

16 16 A társadalmi térszerkezet változásának jellemzői folyamatai: A társadalmilag birtokba vett területek bővülése - pl. földrajzi felfedezések, gyarmatosítás, a szűzföldek feltörése A társadalmilag birtokba vett területek szűkülése - pl. környezeti katasztrófák A településszerkezet átalakulása - pl. urbanizáció, agglomerálódás A települési mikrostruktúra változása - pl szegregáció, funkcionális tagozódás A térbeli hálózatok kiépülése - pl. a közlekedési és kommunikációs rendszerek fejlődése A területi fejlődés társadalmi szabályozása - pl. regionális fejlesztési programok

17 17 Feladat: Írjanak példát Páratlan sorok: a) Egyterű, egyidejű események b) Egyterű, külön idejű események Páros sorok: a) Külön terű, egyidejű események b) Külön terű, külön idejű események Milyen esetekben használjuk ezeket a modelleket?


Letölteni ppt "Regionális tudomány Területi gazdaságtan Nyíregyházi Főiskola, 2006/2007. II. félév Filepné dr. Nagy Éva."

Hasonló előadás


Google Hirdetések