Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció”"— Előadás másolata:

1 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt Esélyegyenlőség és Integráció Eredmények a közoktatásban HEFOP 2.1.1 „A” és TÁMOP 3.3.1. Kovács Gábor esélyegyenlőségi igazgató Esélyegyenlőség Integráció Eredmények

2 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt

3 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt „Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása az oktatási rendszerben” HEF OP 2.1.1. „A” intézkedés (2004-2008) Célok: 1, Oktatási esélyegyenlőség - a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára 2, Befogadó közoktatási környezet és módszertani gyakorlat - szegregációmentes, az együttnevelés sikerét erősítő programok széleskörű terjesztése 3, Fenntarthatóság megalapozása, eredmények disszeminációja Esélyegyenlőség Integráció Eredmények

4 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt Esélyegyenlőség Integráció Eredmények Pedagógusképzési programcsomagok kifejlesztése, tesztelése Pedagógus-továbbképzési programok és szakértői képzések kifejlesztése és megvalósítása; A társadalmi érzékenységet, ill. az integrációs oktatás iránti pozitív hozzáállást növelő képzések kidolgozása és megvalósítása helyi döntéshozók, a fenntartók képviselői és nem pedagógus szakemberek számára; Az integrált oktatás know-how-jának kifejlesztése, módszertani adatbank létrehozása, RSZM működtetése, hiánypótló szakirodalom kiadása Kutatási programok, prevenciós módszerek és modellek kidolgozása az idő előtti iskolaelhagyás megelőzésére és a lemorzsolódás kockázatának korai felismerésére. (pl. tanodasztenderd) A fejlesztéseket és a fejlesztések eredményeinek fenntarthatóságát támogató kutatások, beválás-vizsgálatok Tevékenységek:

5 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt Eredmények 1.: Számokban az együttnevelésre felkészítő pedagógus továbbképzésekről: 11 db az IPR egyes elemeihez kapcsolódó akkreditált képzési csomag (projektp., drámap., óvoda-iskola átmenet, kooperatív oktatás, stb...) 223 tréner/mentor 828 képzés 8934 pedagógus 17485 tanúsítvány 4,52 elégedettségi érték a képzésekkel 4,778 elégedettségi érték a trénerekkel Esélyegyenlőség Integráció Eredmények

6 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt Esélyegyenlőség Integráció Eredmények Az oktatási intézmények társadalmi környezetének szólóan 6 képzési csomag kifejlesztése történt meg, ebből 5 került akkreditálásra. Ezen képzéseinken 2318 résztvevő szerzett tanúsítványt. „A „Diszkrimináció mentes közoktatás” című képzésen résztvevők 96%-a a jövőben is részt venne hasonló képzésen, és ugyanilyen arányban ajánlanák másoknak is ezt a képzést.” Eredmények 2.:

7 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt Eredmények 3. Gyakorlati kézikönyvek, módszertani leírások és módszertani, elméleti és stratégiai alapművek kiadása és ingyenes biztosítása a pályázati nyertes intézmények részére. Esélyegyenlőség Integráció Eredmények

8 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt Esélyegyenlőség Integráció Eredmények Gyakorlati kézikönyvek, módszertani leírások és módszertani, elméleti és stratégiai alapművek kiadása és ingyenes biztosítása a pályázati nyertes intézmények részére. „Alapművek” (példák): -Michael S. Knapp: Hogyan tanítsuk hatékonyan a hátrányos helyzetű tanulókat -Lisa Delpit: Mások gyermekei -Thomas L. Good & Jere E. Brophy: Nyissunk be a tanterembe -J.Oakes-M.Lipton: A tanítással változó világ -Rapos Nóra – Lénárd Sándor: Az adaptivitás szemlélete -Dr. Torgyik Judit: Multikulturális tartalmak a pedagógiában -Arató Ferenc- Varga Aranka: Együtt-tanulók kézikönyve -Kereszty Zsuzsa -Lányi Marietta: Könyv a differenciálásról -Radnóti Katalin: A projektpedagógia, mint az integrált nevelés egy módszere „Jó gyakorlatok” (példák): -Dr. Torda Ágnes: Hatékony tanulómegismerés -Karlowits-Juhász Orchidea: Utak a projektpedagógiához -Kaposi László: Drámapedagógiai műhelygyakorlatok -Kereszty Zsuzsa -Zilahiné Gál Kata: Az Óvoda iskola átmenet problémái -Knausz Imre: Mit kezdjünk az értékeléssel? -Sallai Éva: Kapcsolaterősítő élmények az iskolában -Arató Ferenc: kooperatív tanulásszervezés az integráció szolgálatában -L. Ritók Nóra: Nézzünk körül együtt -Dr. Torgyik Judit: Világjáró

9 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt Esélyegyenlőség Integráció Eredmények A program hatásai a kutatások, beválásvizsgálatok alapján: Mind a hátrányos helyzetű, roma és nem roma, mind a nem hátrányos helyzetű tanulók kognitív képességei, önértékelése, szociális kompetenciái, előítéletmentes gondolkodása mérhetően változott az IPR alkalmazás hatására Az együttnevelést támogató oktatási módszerek alkalmazásának hatására gyerekközpontú, személyközpontú irányba mozdultak el az intézmények, pedagógusok Az órai tevékenységek nagyobb része motiváló, didaktikusabb szervezésű, mozgásos és /vagy kreatív

10 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt Esélyegyenlőség Integráció Eredmények A folytonosság biztosítása: „Oktatási esélyegyenlőség és integráció” TÁMOP 3.3.1. kiemelt projekt A kiemelt projektet a három szakterületre épített irodáinkban valósítjuk meg. Országos Oktatási Integrációs Hálózat Esélyegyenlőségi Iroda Pedagógiai Módszertani és Fejlesztési Iroda A fejlesztések pályázatos konstrukciókhoz kapcsolódnak (3.1.4, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7)

11 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt Esélyegyenlőség Integráció Eredmények 250 integrációs folyamat-tanácsadót képeztünk 1653 támogatott tagintézménnyel állunk szolgáltatói kapcsolatban Beóvodázási felelősök számára akkreditált továbbképzés került kifejlesztése Az Életpálya-felmérés során 10.000, 2006 májusában nyolcadik évfolyamos tanuló iskolai pályafutását követjük nyomon, minden év őszén/telén, rendszeres egyéni kérdezőbiztosi kikérdezéses módszerrel. A programban már három hullám lekérdezése zajlott le.

12 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt Esélyegyenlőség Integráció Eredmények A felülvizsgálati program keretében: 914 vizsgálat 60 esetben a javaslat visszahelyezés, a fogyatékosság megszűnt, többségi tantervű oktatásba kerül vissza a tanuló Felülvizsgálati programhoz kapcsolódó szakértői hálózat – Educatio által fejlesztett és szervezett képzések keretében: 23 kiképzett szakszolgálati esélyegyenlőségi szakértő 11 kiképzett visszahelyezést támogató mentor 8 kiképzett cigány anyanyelvi segítő a vizsgálatokhoz Esélyegyenlőségi Iroda Eredmények

13 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt Esélyegyenlőség Integráció Eredmények Európai Uniós (ROP, TIOP 1.1.1., TÁMOP3.1.4., TÁMOP3.2.2., TÁMOP 3.3.2., LHH) és hazai források közoktatási esélyegyenlőségi dokumentációjának elkészítése kapcsán 1246 településen már kint voltak/vannak szakértőink 101 képzett esélyegyenlőségi szakértőnk van, 80 fő OKM, 21 fő Educatio kht. (aktívan dolgozik összesen 80 fő) ROP – esélyegyenlőségi szempontból relevancia vizsgálatot végeztünk 253 nyertes pályázat - 121db 40%-os település Összesen elnyert támogatási összeg: 18,2Mrd Ft. Az összes 40%-os települések részére elnyert támogatási összeg: 16,6Mrd Ft ÖTM számára 1184db pályázat esélyegyenlőségi relevancia vizsgálatát szintén elvégeztük. Esélyegyenlőségi Iroda Eredmények

14 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt Esélyegyenlőség Integráció Eredmények Képzések fejlesztése: -Az IPR alkalmazására, hatékony együttnevelésre felkészítő 3 db 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés (Integrációra érzékenyítő (IPR- Light) továbbképzési program, "Középiskolai- IPR továbbképzési program, "Óvodai IPR továbbképzési program) -Az IPR alkalmazására, hatékony együttnevelésre felkészítő pedagógus továbbképzésekhez kapcsolódó 60 órás, akkreditált képző/mentor képzés -3 db 90 órás, akkreditált komplex módszertani mentor továbbképzés -Felnőttképzést fejlesztettünk a tanodai szakmai vezető pedagógusok részére -Pedagógus képzés számára további 6 szakmódszertani és tantárgyi fejlesztés Pedagógiai Módszertani Fejlesztési Iroda Eredmények

15 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt Esélyegyenlőség Integráció Eredmények Köszönöm a figyelmet! Kovács Gábor igazgató Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Esélyegyenlőségi Igazgatóság kovacs.gabor@educatio.hu

16 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt Projekt megnevezése: 21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció (TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002) Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg. „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt


Letölteni ppt "„21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések