Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Oktatási esélyegyenlőség és integráció

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Oktatási esélyegyenlőség és integráció"— Előadás másolata:

1 Oktatási esélyegyenlőség és integráció

2 „TÁMOP 3.3.1.– Oktatási esélyegyenlőség és integráció”
Fő célok: - A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének elősegítése - Az ehhez szükséges szakmai tartalmak kifejlesztése - A végrehajtásához szükséges szakértői és szakember kapacitás létrehozása és fejlesztése; Struktúra: - Pedagógia Módszertani Fejlesztések Irodája: IPR továbbképzések, módszertani mentorok, tanoda szakértők, MEG, láthatatlan kol. Országos Oktatási Integr. Hálózat: IPR folytan., beóvodázási, EM Esélyegyenlőségi Iroda: közoktatási- és szakszolgálati szakértők; közoktatási- és visszahelyezési mentorok, AD, gyermekvédelem Régiós Irodák Hálózata

3 Integrációt elősegítő továbbképzések
Esélyegyenlőség Képzések Integráció Integrációt elősegítő továbbképzések Együttnevelésre felkészítő képzések Pedagógusképzéshez / továbbképzéshez /szakértői képzéshez kapcsolódó speciális programokat fejlesztettünk, teszteltünk és vezettünk be Többféle IPR és az IPR egyes elemeihez kapcsolódó akkreditált képzési csomag (projektp., drámap., óvoda-iskola átmenet, kooperatív oktatás, gyermekvédelmi képzés, IPR Light, IPR óvoda és IPR középiskola stb.) kifejlesztése. Komplex módszertani mentorok (alap: óvodaiskola átmenet, multikulturális, tanári kommunikáció +) - Tanórai differenciálás, kooperatív tanulás, árnyalt értékelés - Projektpedagógia és a tevékenységközpontú pedagógia - Hatékony tanuló-megismerési technikák és drámapedagógia

4 Bázisintézményi mentor – 3.2.2.
Esélyegyenlőség Szolgáltatások Integráció Bázisintézményi mentor – A bázismentorok kiválasztása után felkészítésük biztosítása A bázisiskolai rendszerhez 18 alkalommal mentori szolgáltatás hozzárendelése a módszertani folyamatok generálásához. Régiós találkozó, szakmai fórum szervezése jó gyakorlatok bemutatásával a horizontális tanulás érdekében. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolán kívüli támogatását végző tanodák szakmai támogatása A tanodák számának emelkedésével a szakmai munka minőségének érdekében elengedhetetlen a kiépített szakértői kör bővítése, a tanodák horizontális tanulását biztosító workshopok megrendezése. A tanodákban folyó munka szakmai, tárgyi, adminisztrációs követelményrendszerének valamint minőségbiztosításának támogatása. A működő tanodák közti szakmai együttműködés, információcsere kialakításának és fejlesztésének további támogatása. Láthatatlan kollégium, Második esély gimnázium Szakszolgálati esélyegyenlőségi szakértő, Visszahelyezési mentor

5 Pedagógus képzés beóvodázási felelősöknek
Esélyegyenlőség Képzések Integráció Pedagógus képzés beóvodázási felelősöknek A továbbképzés célja a hhh gyerekek sikeres korai beóvodázását biztosító óvodai felelősök képzése. A korai beóvodázásnak köszönthetően csökkennek a gyerekek szocializációs, és készség-képességbeli hátrányai, zökkenőmentesebbé válik az iskolai átmenet. Sikeresebbek lesznek a tanulásban, így javul az óvoda, a családok és a helyi társadalom kapcsolata, egymás elfogadása, támogatása. IPR folyamattanácsadó 23/2009. (V.22.); 5/2010. (II.2) az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása, valamint az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló rendelet, illetve a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 39/D.§ E.§ alapján folytatják a tanácsadást. IPR folyamattanácsadók 6 szolgáltatón keresztül szolgáltatnak: Gold Lions Kft., Baranya Megyei Ped. Intézet, Endor Kft., Oktador Kft., Tinta Tanácsadó Kft., Ec-Pec Alapítvány

6 Esélyegyenlőség Szolgáltatás Integráció Észak-magyarországi régió
Káló Károly Közép-magyarországi régió és Nógrád megye Szemenyei Mariann Nyugat-dunántúli régió Bogdán Iván Közép-dunántúli régió Baráth Szabolcs Észak-alföldi régió Sz-Sz-B. megye Kóka Ágnes Észak-alföldi régió Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megye Demeter Ilona Dél-dunántúli régió Bogdán Anna Dél-alföldi régió Bereczky Krisztina

7 Régiós Kapcsolati Pont főbb tevékenységei:
Esélyegyenlőség Szolgáltatás Integráció Régiós Kapcsolati Pont főbb tevékenységei: Az oktatási esélyegyenlőséghez kapcsolódó jogszabályok ismertetése; Iskolai és óvodai integrációs pedagógiai programhoz kapcsolódó szakmai feladatok ellátása; Intézménylátogatások, szakmai fórumokon, kistérségi találkozókon való részvétel; Települési deszegregációs programok elősegítése, mentorálása; Kapcsolattartás civil szervezetekkel, cigány kisebbségi önkormányzatokkal, kistérségi társulásokkal, szakmai szolgáltatókkal

8 Közoktatási esélyegyenlőségi szakértők
Integráció Közoktatási esélyegyenlőségi szakértők és mentorok Előzmények: Nemzeti Fejlesztési Terv tapasztalatok /HEFOP, ROP/ - Az esélyegyenlőtlenségre érzéketlen fejlesztés tovább erősítheti a szelekciót és a különbségeket - Kevés pályázat kevésbé népszerű célokra /HEFOP / Fejlesztési irány: - Esélyegyenlőségi helyzetelemzés és intézkedési terv minden közoktatás fejlesztési pályázathoz - Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása külön forrásból (TÁMOP 3.3.2) - Az esélyegyenlőségi szempontok megjelenítése és érvényesítése az oktatásfejlesztést célzó egyéb pályázati kiírásokban

9 Jogszabályi háttér Kt. 105. §
Esélyegyenlőség Integráció Jogszabályi háttér Kt § (1) A helyi önkormányzat … meghatározza a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket (a továbbiakban: közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv). (2) A hazai és nemzetközi forrásokra kiírt közoktatási célú pályázatokon való részvétel feltétele, hogy a helyi önkormányzat, az önkormányzati társulás rendelkezzen – az oktatásért felelős miniszter által kiadott útmutató figyelembevételével elkészített – közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervvel.

10 ROP Támogatási szerződés
Esélyegyenlőség Integráció ROP Támogatási szerződés    A Kedvezményezett vállalja, hogy a projekt időtartama alatt megkezdi a Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervének (KET) megvalósítását, emellett a projekt-előrehaladási jelentésekben rendszeresen beszámol a KET-ben vállalt indikátorértékek előrehaladásáról, valamint együttműködik az Educatio Kft. által kirendelt esélyegyenlőségi mentorral.

11 Szakértői – mentori támogatás felülete
Pályázói bejelentkezés Szakértői – mentori támogatás felülete 40% < HH 40% > HH EE szakértő kirendelése EE szakértő kirendelve Pályázási szándék regisztrálása esetén Adattáblák Adatfrissítés (?) KEH KET Nyertes pályázat esetén Mentorálás

12 Közoktatási esélyegyenlőségi dokumentumok
Integráció Közoktatási esélyegyenlőségi dokumentumok Közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés /KEH/ helyzetfelmérés, adattáblák, megállapítások, relevanciavizsgálat Közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv /KET/ beavatkozási területek, indikátorok Közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés és intézkedési terv /KEHT/ Közoktatási esélyegyenlőségi cselekvési program /KECS/ munkacsoportok, Esélyegyenlőségi Fórum

13 Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés /KEH/
Integráció Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés /KEH/ Tartalom: Demográfiai, szociális helyzet Szolgáltatások elérhetősége (önkormányzat általi biztosítottság) Társulásban való érintettség Óvoda, általános iskola, középfokú közoktatási intézmények alapadatai (HH, HHH, SNI) SNI tanulók ellátása Tanulói mobilitás Nevelési-oktatási intézmények eredményessége Támogató programok feltárása Település szakember-ellátottsága Önkormányzati hozzájárulások Kapcsolódó dokumentumok: gyakorlati útmutató, adattáblák, relevancia vizsgálat Formai követelmények: záradék, szakértő általi ellenjegyzés

14 Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv /KET/
Integráció Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv /KET/ Helyzetelemzés adatfrissítése / adatok kiegészítése Rövid-közép-hosszú távú célmeghatározások Akcióterv Beavatkozási területek meghatározása Számszerűsíthető célok – indikátorok Településen lévő nem önkormányzati fenntartású intézetek bevonása Egyéb programok implementálása (antiszegregációs, IPR stb.) Megvalósítási ütemterv, felelősök kijelölése Kockázatelemzés Nyilvánosság biztosítása Formai követelmények: záradék, szakértő általi ellenjegyzés

15 Közoktatási esélyegyenlőségi szakértők létszáma régiónként (fő)
Integráció 9 14 33 5 4 8 8

16 Pályázati illeszkedés
Esélyegyenlőség Integráció Pályázati illeszkedés Valamennyi hazai és uniós közoktatási tárgyú támogatás esetén kötelező! Többek között: TÁMOP , , TIOP ROP közoktatási infra ÖM 1/2010 rendelet Együttműködési felületek: pályázati csatolmány (formai kritérium) relevanciavizsgálat („előértékelés”) pályázati nyomonkövetés (PEJ, helyszíni szemle)

17 Esélyegyenlőség Integráció Eredmények

18 Esélyegyenlőségi fókuszpontok
Integráció Eredmények Esélyegyenlőségi fókuszpontok Beóvodáztatás Indokolatlanul fogyatékossá minősítettek visszahelyezése Szegregáció csökkentése Egyéb közoktatási mutatók nagyfokú eltérése Továbbtanulási arány Lemorzsolódási arány Kompetencia mérés értékei

19 Szoros szakértői együttműködés
Feltárt probléma Beavatkozási terület szakértői támogatás HHH arány Települési > Óvodai Óvónők módszertani felkészítése Beóvodáztatás Visszahelyezési mentorok megjelenésének előkészítése SNI arány Települési > Országos átlag Felülvizsgálatok Pedagógusok felkészítése Többiskolás településen intézményközi szegregáció Kiegyenlítés Szoros szakértői együttműködés

20 Esélyegyenlőség Integráció Eredmények

21 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! melinda.fustos@educatio.hu Tel: 06-1-4773291
Esélyegyenlőség Integráció Eredmények KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Tel:


Letölteni ppt "Oktatási esélyegyenlőség és integráció"

Hasonló előadás


Google Hirdetések