Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Esélyegyenlőség Integráció Oktatási esélyegyenlőség és integráció.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Esélyegyenlőség Integráció Oktatási esélyegyenlőség és integráció."— Előadás másolata:

1 Esélyegyenlőség Integráció Oktatási esélyegyenlőség és integráció

2 Esélyegyenlőség Integráció Fő célok: - A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének elősegítése - Az ehhez szükséges szakmai tartalmak kifejlesztése - A végrehajtásához szükséges szakértői és szakember kapacitás létrehozása és fejlesztése; Struktúra: - Pedagógia Módszertani Fejlesztések Irodája: IPR továbbképzések, módszertani mentorok, tanoda szakértők, MEG, láthatatlan kol. -Országos Oktatási Integr. Hálózat: IPR folytan., beóvodázási, EM -Esélyegyenlőségi Iroda: közoktatási- és szakszolgálati szakértők; közoktatási- és visszahelyezési mentorok, AD, gyermekvédelem -Régiós Irodák Hálózata „ TÁMOP 3.3.1.– Oktatási esélyegyenlőség és integráció”

3 Esélyegyenlőség Képzések Integráció Integrációt elősegítő továbbképzések Együttnevelésre felkészítő képzések Pedagógusképzéshez / továbbképzéshez /szakértői képzéshez kapcsolódó speciális programokat fejlesztettünk, teszteltünk és vezettünk be Többféle IPR és az IPR egyes elemeihez kapcsolódó akkreditált képzési csomag (projektp., drámap., óvoda-iskola átmenet, kooperatív oktatás, gyermekvédelmi képzés, IPR Light, IPR óvoda és IPR középiskola stb.) kifejlesztése. Komplex módszertani mentorok (alap: óvodaiskola átmenet, multikulturális, tanári kommunikáció +) - Tanórai differenciálás, kooperatív tanulás, árnyalt értékelés - Projektpedagógia és a tevékenységközpontú pedagógia - Hatékony tanuló-megismerési technikák és drámapedagógia

4 Esélyegyenlőség Szolgáltatások Integráció Bázisintézményi mentor – 3.2.2. A bázismentorok kiválasztása után felkészítésük biztosítása A bázisiskolai rendszerhez 18 alkalommal mentori szolgáltatás hozzárendelése a módszertani folyamatok generálásához. Régiós találkozó, szakmai fórum szervezése jó gyakorlatok bemutatásával a horizontális tanulás érdekében. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolán kívüli támogatását végző tanodák szakmai támogatása A tanodák számának emelkedésével a szakmai munka minőségének érdekében elengedhetetlen a kiépített szakértői kör bővítése, a tanodák horizontális tanulását biztosító workshopok megrendezése. A tanodákban folyó munka szakmai, tárgyi, adminisztrációs követelményrendszerének valamint minőségbiztosításának támogatása. A működő tanodák közti szakmai együttműködés, információcsere kialakításának és fejlesztésének további támogatása. Láthatatlan kollégium, Második esély gimnázium Szakszolgálati esélyegyenlőségi szakértő, Visszahelyezési mentor

5 Esélyegyenlőség Képzések Integráció Pedagógus képzés beóvodázási felelősöknek A továbbképzés célja a hhh gyerekek sikeres korai beóvodázását biztosító óvodai felelősök képzése. A korai beóvodázásnak köszönthetően csökkennek a gyerekek szocializációs, és készség-képességbeli hátrányai, zökkenőmentesebbé válik az iskolai átmenet. Sikeresebbek lesznek a tanulásban, így javul az óvoda, a családok és a helyi társadalom kapcsolata, egymás elfogadása, támogatása. IPR folyamattanácsadó 23/2009. (V.22.); 5/2010. (II.2) az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása, valamint az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló rendelet, illetve a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 39/D.§ E.§ alapján folytatják a tanácsadást. IPR folyamattanácsadók 6 szolgáltatón keresztül szolgáltatnak: Gold Lions Kft., Baranya Megyei Ped. Intézet, Endor Kft., Oktador Kft., Tinta Tanácsadó Kft., Ec-Pec Alapítvány

6 Esélyegyenlőség Szolgáltatás Integráció Nyugat-dunántúli régió Bogdán Iván Közép-dunántúli régió Baráth Szabolcs Dél-dunántúli régió Bogdán Anna Dél-alföldi régió Bereczky Krisztina Észak-alföldi régió Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun- Szolnok megye Demeter Ilona Észak-alföldi régió Sz-Sz-B. megye Kóka Ágnes Észak- magyarországi régió Káló Károly Közép-magyarországi régió és Nógrád megye Szemenyei Mariann

7 Esélyegyenlőség Szolgáltatás Integráció Régiós Kapcsolati Pont főbb tevékenységei: Az oktatási esélyegyenlőséghez kapcsolódó jogszabályok ismertetése; Iskolai és óvodai integrációs pedagógiai programhoz kapcsolódó szakmai feladatok ellátása; Intézménylátogatások, szakmai fórumokon, kistérségi találkozókon való részvétel; Települési deszegregációs programok elősegítése, mentorálása; Kapcsolattartás civil szervezetekkel, cigány kisebbségi önkormányzatokkal, kistérségi társulásokkal, szakmai szolgáltatókkal

8 Esélyegyenlőség Integráció Előzmények: Nemzeti Fejlesztési Terv tapasztalatok /HEFOP, ROP/ -Az esélyegyenlőtlenségre érzéketlen fejlesztés tovább erősítheti a szelekciót és a különbségeket -Kevés pályázat kevésbé népszerű célokra /HEFOP 2.1.7./ Fejlesztési irány: - Esélyegyenlőségi helyzetelemzés és intézkedési terv minden közoktatás fejlesztési pályázathoz -Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása külön forrásból (TÁMOP 3.3.2) -Az esélyegyenlőségi szempontok megjelenítése és érvényesítése az oktatásfejlesztést célzó egyéb pályázati kiírásokban Közoktatási esélyegyenlőségi szakértők és mentorok

9 Esélyegyenlőség Integráció Jogszabályi háttér Kt. 105. § (1) A helyi önkormányzat … meghatározza a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket (a továbbiakban: közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv). (2) A hazai és nemzetközi forrásokra kiírt közoktatási célú pályázatokon való részvétel feltétele, hogy a helyi önkormányzat, az önkormányzati társulás rendelkezzen – az oktatásért felelős miniszter által kiadott útmutató figyelembevételével elkészített – közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervvel.

10 Esélyegyenlőség Integráció ROP Támogatási szerződés A Kedvezményezett vállalja, hogy a projekt időtartama alatt megkezdi a Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervének (KET) megvalósítását, emellett a projekt- előrehaladási jelentésekben rendszeresen beszámol a KET-ben vállalt indikátorértékek előrehaladásáról, valamint együttműködik az Educatio Kft. által kirendelt esélyegyenlőségi mentorral.

11 Pályázási szándék regisztrálása esetén Pályázói bejelentkezés esely.terv@educatio.hu 40% < HH 40% > HH EE szakértő kirendelveEE szakértő kirendelése Adatfrissítés (?) Adattáblák KEH KET Szakértői – mentori támogatás felülete Nyertes pályázat esetén Mentorálás

12 Esélyegyenlőség Integráció Közoktatási esélyegyenlőségi dokumentumok Közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés /KEH/ helyzetfelmérés, adattáblák, megállapítások, relevanciavizsgálat Közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv /KET/ beavatkozási területek, indikátorok Közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés és intézkedési terv /KEHT/ … Közoktatási esélyegyenlőségi cselekvési program /KECS/ munkacsoportok, Esélyegyenlőségi Fórum

13 Esélyegyenlőség Integráció Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés /KEH/ Tartalom: Demográfiai, szociális helyzet Szolgáltatások elérhetősége (önkormányzat általi biztosítottság) Társulásban való érintettség Óvoda, általános iskola, középfokú közoktatási intézmények alapadatai (HH, HHH, SNI) SNI tanulók ellátása Tanulói mobilitás Nevelési-oktatási intézmények eredményessége Támogató programok feltárása Település szakember-ellátottsága Önkormányzati hozzájárulások Kapcsolódó dokumentumok: gyakorlati útmutató, adattáblák, relevancia vizsgálat Formai követelmények: záradék, szakértő általi ellenjegyzés

14 Esélyegyenlőség Integráció Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv /KET/ Helyzetelemzés adatfrissítése / adatok kiegészítése Rövid-közép-hosszú távú célmeghatározások Akcióterv Beavatkozási területek meghatározása Számszerűsíthető célok – indikátorok Településen lévő nem önkormányzati fenntartású intézetek bevonása Egyéb programok implementálása (antiszegregációs, IPR stb.) Megvalósítási ütemterv, felelősök kijelölése Kockázatelemzés Nyilvánosság biztosítása Formai követelmények: záradék, szakértő általi ellenjegyzés

15 Esélyegyenlőség Integráció Közoktatási esélyegyenlőségi szakértők létszáma régiónként (fő) 4 8 5 8 33 14 9

16 Esélyegyenlőség Integráció Pályázati illeszkedés Valamennyi hazai és uniós közoktatási tárgyú támogatás esetén kötelező! Többek között: TÁMOP 3.1.4., 3.3.2., TIOP 1.1.1. ROP közoktatási infra ÖM 1/2010 rendelet Együttműködési felületek: pályázati csatolmány (formai kritérium) relevanciavizsgálat („előértékelés”) pályázati nyomonkövetés (PEJ, helyszíni szemle)

17 Esélyegyenlőség Integráció Eredmények

18 Esélyegyenlőség Integráció Eredmények Esélyegyenlőségi fókuszpontok • Beóvodáztatás • Indokolatlanul fogyatékossá minősítettek visszahelyezése • Szegregáció csökkentése • Egyéb közoktatási mutatók nagyfokú eltérése – Továbbtanulási arány – Lemorzsolódási arány – Kompetencia mérés értékei

19 Feltárt probléma Beavatkozási terület szakértői támogatás HHH arány Települési > Óvodai SNI arány Települési > Országos átlag Többiskolás településen intézményközi szegregáció Beóvodáztatás Óvónők módszertani felkészítése Felülvizsgálatok Kiegyenlítés Visszahelyezési mentorok megjelenésének előkészítése Pedagógusok felkészítése Szoros szakértői együttműködés

20 Esélyegyenlőség Integráció Eredmények

21 Esélyegyenlőség Integráció Eredmények KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! melinda.fustos@educatio.hu Tel: 06-1-4773291


Letölteni ppt "Esélyegyenlőség Integráció Oktatási esélyegyenlőség és integráció."

Hasonló előadás


Google Hirdetések