Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Malcolm Payne: Modern Social Work Macmillan Press Ltd, 1991

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Malcolm Payne: Modern Social Work Macmillan Press Ltd, 1991"— Előadás másolata:

1 Malcolm Payne: Modern Social Work Macmillan Press Ltd, 1991
A szociális munka elméletek főbb jellemzői-II. Krízisintervenció Feladat-központú modellek Malcolm Payne: Modern Social Work Macmillan Press Ltd, 1991

2 Krízisintervenciós modell a szociális munkában-Naomi Golan
Kezdő fázis: Első interjú A. Az itt és most”-ra koncentrálni: Érzelmi visszajelzéseket adni a kliensnek, érzelmi terheinek csökkentésére Felmérni a veszélyhelyzetet: a kliens „működési képességének” mértékét Megkeresni az eredeti objektív veszélyeztető eseményt Felmérni jelen helyzet „működési módját”

3 B. Értékelés: Döntéshozatal: amelyben a klienssel együtt számba vesszük, hogy a környezet és a kliens szerint mi a fő probléma C. Szerződés: Célokat és feladatokat meghatározni a kliens és a szociális munkás - a magunk- számára

4 Középső fázis: 1-6 interjú
A. Adatgyűjtés: Hiányzó adatokat beszerezni, ellenőrizni, szelektálni (veszteségek, erősségek, félelmek) B. Viselkedésváltoztatás: A kliens megbirkózási mechanizmusait megváltoztatni a problémás területen, reális rövidtávú célokat kitűzni, általános feladatokat kijelölni, gyakorlati feladatokat kidolgozni közösen, közösen kidolgozni a gondolkodás megváltozatásával kapcsolatos feladatokat

5 Befejező fázis: 7- esetleg 8 interjú
A. Döntések időütemezése: Jelzéseket adni a kliensnek a befejezés közeledtéről Javasolni a kapcsolat szüneteltetését és kezelni az ezzel kapcsolatos ellenállás B. A haladás áttekintése: A fejlődést meghatározni Az érintett főbb témákat áttekinteni Az elvégzett feladatokat számba venni Áttekinteni az elért célokat, változásokat, a teljes munkafolyamatot

6 C. A jövő megtervezése: Megbeszélni az aktuális problémákat Megbeszélni a kliens terveit Segíteni a klienst a befejezésben, a siker átélésében

7 Egy rendszer- és ökológiai modell (Pincus-Minahan, 1973)
Kiinduló pontja: A szociális problémák eredete a szükségletek és környezet teljesítőképessége közötti különbségben van, amely stresszhez vezet, tehát a szociális probléma rendszer-probléma. A stressz megjelenési formái: Az élet változásai (életciklusok, szerepváltozások stb.) Környezeti kényszerek (egyenlőtlenségek, érzékelten, rugalmatlan szervezetek stb.) Emberek közötti kapcsolatok (kizsákmányolás, teljesíthetetlen elvárások)

8 Munkafázis: A probléma felmérése Feladatok: A probléma meghatározása
Rendszerek elemzése Célok kitűzése Stratégia megválasztása A változásokra irányuló erőfeszítések stabilizálása

9 Adatgyűjtés Előzetes szerződéskötés Feltárás kérdezéssel Megfigyelés Az elérhető dokumentumok ellenőrzése Kapcsolatok kialakítása Az ellenható erők legyőzése

10 Tárgyalások a szerződésekről
Első és többedik szereződés kidolgozása a kliens és a szociális munkás, a kliens és környezete között Jó kapcsolat megalapozása: a szerződések céljainak tisztázása, a nézeteltérések felszámolása Törődés az ellenállással: Az ellenállás elfogadása, Mások bevonása, remény erősítése, csoportok használata etc.

11 A kivitelező rendszer alakítása
A kivitelező rendszer koordinálása és fenntartása Meghatározni a kik vesznek részt a munkában A munka szervezése: szerződések előkészítése, határidők betartása, helyszínek biztosítása etc Az entrópia elkerülése: jó kapcsolatfenntartás, lojalitás, a rendszer aktivitásának fenntartása, etc.

12 Az entrópia fogalma Az a hőenergia-mennyiség egy zárt termodinamikai rendszerben, amely a működést már nem tartja fenn. A zűrzavar, a kiszámíthatatlanság mértéke egy zárt rendszerben. Az információhiány nagysága egy küldött üzenetben. A világmindenség összes problémájának és energiájának hajlama arra, hogy a tehetetlen egyformaság irányába fejlődjön. Egy rendszer vagy társadalom szükségszerű és szabályos hanyatlása. (Értelmező szótár: , ugyan itt a rendszer fogalmáról)

13 A kivitelező rendszer befolyásolása
Lezárni a változásokban megtett erőfeszítéséket Leválni a kapcsolatokról, stabilizálni az erőviszonyokat Hatást gyakorolni a rendszer minden „elemére”, használni a „karizmát”, tapasztalatokat, tudást, anyagi javakat etc. Záró értékelést végezni: együtt értékelni a résztvevőkkel a teljes folyamatban megtett összes lépést

14 A modell jellemző tevékenységei
„Képessétevés” (a kliens motivációinak erősítése, támogatása és segítése érzelmeivel történő megbirkózásában) Tanítás (megtanítani a klienst a problémamegoldásra, modellt adni új viselkedése kialakításához) Megkönnyítés-facilitálás (a klienst gátló akadályok eltávolítása, feladat-meghatározás, a környezet támogatásainak mozgósítása) Mediálás (közvetítés a kliens és környezete közötti kölcsönösségen alapuló kapcsolat kiépítésében) Védelmezés- (hatni a rendszer elemire, hogy beavatkozzanak, ide értve a társadalmi akciókat is!) Szervezés- (kapcsolatot teremteni a kliens és a társadalom rendszerei között)

15 Munkaformák: Esetmunka Csoportmunka (önsegítés, készségfejlesztés, bizottságok etc.) Közösségi munka (pld. akciózás; hálózatépítés)


Letölteni ppt "Malcolm Payne: Modern Social Work Macmillan Press Ltd, 1991"

Hasonló előadás


Google Hirdetések