Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SEJTOSZTÓDÁS Cseh Zsófia és Szili Károly SZTE-ÁOK Orvosi Genetikai Intézet.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SEJTOSZTÓDÁS Cseh Zsófia és Szili Károly SZTE-ÁOK Orvosi Genetikai Intézet."— Előadás másolata:

1 SEJTOSZTÓDÁS Cseh Zsófia és Szili Károly SZTE-ÁOK Orvosi Genetikai Intézet

2 A sejtciklus szakaszai

3

4

5 A sejtosztódás  Önreprodukció: a sejtek alapvető képessége.  Sejt növekedése, örökítőanyag megkettőzése, osztódása két leánysejtté.  A folyamat ciklusként működik (utódsejtek is osztódásra képesek).  Osztódások kb. szabályos időközökként következnek be.  Jellemző: egysejtűek, soksejtűek.

6 Eukariota sejtek  2 milliárd évvel ezelőtt jelentek meg a Földön.  Osztódásuk elvben megegyezik a prokariótákéval, de annál bonyolultabb, pontosabban szabályozott folyamat.  Gyakran osztódó és megjelenés után nem osztódó sejt- és szövettípusok.

7 Sejtosztódás Sejtosztódást megelőző folymatok:  A sejt cytoplasmájának tömege és térfogata nő.  A sejt térfogat- felület aránya eltolódik a térfogat irányába.

8 Sejtciklus  A sejt életének egyik osztódási fázistól a másik osztódási fázisig tartó szakasza.  A többsejtű élőlények sejtciklusait hosszabb- rövidebb interfázisok szakítják meg.  Három típusa van: 1.) mitózis (=fonalas/számtartó) (=fonalas/számtartó) 2.) meiózis 2.) meiózis (=redukciós/számfelező) (=redukciós/számfelező) 3.) amitózis (alacsonyabbrendű 3.) amitózis (alacsonyabbrendű élőlényeknél) élőlényeknél)

9 Sejtosztódás  Emberek, állatok testi sejtjeire, növények ivarsejtjeire jellemző osztódási forma.  Genetikai állomány lehet: diploid, haploid.  Utódsejt kromoszómaszáma= kiinduló sejt kromoszómaszáma.

10 Sejtosztódás A mitózis szakaszai: Időtartamuk fajonként változik.  G1  S  G2  M

11 G1 fázis  Sejt felkészítése az S fázisra  Sok RNS és fehérje molekula szintetizálódik, ezekre főképp az S fázisban van szükség (fokozott igény).  Gerinceseknél: 5 óra.

12 S fázis  DNS replikáció  Időtartama fajonként belül is sokféle lehet.  Leghosszabb szakasz: 7 óra.

13 G2 fázis  Újonnan szintetizálódott DNS molekulák szuperspiralizációja.  Sejt felkészítése az M fázisra.  Sok mRNS és fehérje molekula szinzézise.  Osztódási szakasz: enzim, tubulin fehérjéből álló mikrotubulusra van szükség: szinézis ekkor.  3 óra.  MPF (Mitózis Promotáló Faktor) indítja be a sejtosztódást.

14 M fázis  Kromoszóma állományának egyenlő megoszlása a két leánysejt között.  1 óra.

15 Mitózis Az osztódás négy fő szakasza:  Profázis  Metafázis  Anafázis  Telofázis

16

17 I.Profázis  Minden kromoszóma két leánykromatidból áll. A leánykromatidák centromerjeiknél kapcsolódnak, erősen megrövidülnek.  A centriólum osztódik.  Az osztódás termékei a sejtmaghártya felszínén a szemközti pólusokra vándorolnak.  A sejtmagvacska és a sejtmaghártya felbomlik.

18 Metafázis Centriólum háromféle mikrotubulus szerveződését szabályozza:  Poláris mikrotubulus: sejt egyenlítői síkjában átfednek. Átfedő részeken mechanoenzimek kapcsolódnak hozzájuk, összekapcsolják a mikrotubulusokat, s az ellenkező irányba tolják őket. Feladatuk: sejtközpontokat távol tartják egymástól.

19 Metafázis  Kinetochor mikrotubulus: kinetochorhoz tapadnak, amit szendvicsszerűen elrendezett kinetochor fehérjék alkotnak.  A kinetochor a centromerhez kapcsolódik.  Egy kinetochorhoz 30-40 mikrotubulus tapad, kapcsolatot teremtve a kinetochor mikrotubulusok és a kromoszómák között.  Leánykromatidák egyike az egyik, másika a másik sejtkp-ba futó kinetoch mikrotub-bal kapcs.  A kinetochor motoros fehérjéken keresztük kapcsolódik a mikrotubulushoz (=mechanoenzimek: dineinek, kinezinek)

20 Metafázis  Asztrális mikrotubulus: centroszómákból kisugározva tartják helyben a centroszómákat.

21 Metafázis

22 Anafázis  A cenromerek elválnak egymástól, kromoszómák az ellentétes pólushoz vándorolnak (dinein).  20 ATP/ egy kromoszóma elszállítása.

23 Anafázis

24 Telofázis  Befejeződik a mitózis.  Újraalakul a sejtmagvacska és a sejtmaghártya.  Szétszerelődik a mitotikus mikrotubulus apparátus.  Két, az anyai sejttel genetikai értelemben azonos leánysejt képződik.

25 Telofázis

26 Meiózis  Számfelező osztódás: két sejtosztódás, amelynek végén a diploid sejtekre jellemző kromoszómaszám megfeleződik.  Minden homológ kromoszómából csak egy kerül a meiózis termékeként képződő ivarsejtbe.  Ősivarsejt (diploid, mitotikus osztódás) =oo- és spermatogoniás sejtek.  Első meiotikus osztódás: primer oociták és spermatociták.  A primer oociták az első osztódás profázisában vesztegelnek a nemi érés kezdetéig. Hormonális hatásra folytatódik az osztódás, az első meiotikus osztódás befejeztével megindul a második meiotikus osztódás.  Második meiotikus osztódást elkezdett sejtek: szekunder oocyták és spermatociták.  A második meiotikus osztódás végén képződnek az ivarsejtek.

27 I. meiotikus osztódás Stádiumokra osztott:  Profázis  Leptotén  Zigotén  Pachitén  Diplotén  Metafázis  Anafázis  Telofázis

28 Profázis Homológ kromoszómák részei kicserélődnek: crossing over  Leptotén Replikálódott kromoszómák tömörülnek, leánykromatidák szorosan összetapadnak.  Zigotén Homológ kromoszómapárok két-két leánykromatidával párosodnak, szinaptonémás komplexet képeznek.

29 Profázis  Pachitén Crossing over:  nem-leány kromatidák között  Pontos  Alapja: DNS fonalak törése és újraegyesülése  Genetikai sokféleség pillére: szülői eredetű kromoszómarészek cseréjével tulajdonságok új kombinációi jelennek meg.  Diplotén  Homológ kromoszómák kezdenek elválni egymástól.  Crossing over helyén a kromatidák X alakban rendeződnek el: kiazma.  Sejtmaghártya szétesése megindul.

30 Metafázis  Szétesik a maghártya és a sejtmagvacskák.  Mikrotubulusok képződnek, kinetochorhoz kapcsolódnak.  Homológ kromoszómák az ekvatoriális síkban helyezkednek el.

31 Anafázis  Homológ kromoszómák egyike az egyik, másika a másik pólushoz kerül: véletlenszerű kombinációban az apai és anyai eredetű.  A véletlenszerű kombináció a meiózis értelme: élőlények sokféleségének egyik pillére.

32 Telofázis  Rövid ideig tart.  Új sejtmaghártya képződik.

33 Interfázis  Rövid.  Nincs kromoszómakondenzáció és replikáció.

34 II. meiotikus osztódás Lényegében egy mitózis.  Profázis II.: Pár perc, sejtmaghártya elbomlik.  Metafázis II.: Kromoszómák az egyenlítői síkban helyezkednek el, kinetochor mikrotubulusokkal szorosan kapcsolódnak.  Anafázis II.: Leánykromatidák elkülönülnek egymástól, mint önálló kromoszómák, a sejt ellentétes pólusaihoz vándorolnak.DNS haploid értéket vesz fel.  Telofázis II.: 4 haploid sejt képződik. Újraképződik a sejtmaghártya. Differenciálódás (petesejt és sarki test ill. spermium).

35

36


Letölteni ppt "SEJTOSZTÓDÁS Cseh Zsófia és Szili Károly SZTE-ÁOK Orvosi Genetikai Intézet."

Hasonló előadás


Google Hirdetések