Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Sejtélettan. 1. sejtmagvacska 2. sejtmag 3. riboszóma 4. vezikula 5. durvafelszínű endoplazmatikus retikulum 6. Golgi-apparátus 7. citoszkeleton 8. simafelszínű.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Sejtélettan. 1. sejtmagvacska 2. sejtmag 3. riboszóma 4. vezikula 5. durvafelszínű endoplazmatikus retikulum 6. Golgi-apparátus 7. citoszkeleton 8. simafelszínű."— Előadás másolata:

1 Sejtélettan

2 1. sejtmagvacska 2. sejtmag 3. riboszóma 4. vezikula 5. durvafelszínű endoplazmatikus retikulum 6. Golgi-apparátus 7. citoszkeleton 8. simafelszínű endoplazmatikus retikulum 9. mitokondrium 10. lizoszóma 11. citoplazma 12. peroxiszóma 13. centriólum Egy eukarióta állati sejt felépítése

3

4 Sejtmembrán  Sejtet határoló hártyarendszer, elválasztja a sejten belüli teret, de össze is köti a sejten kívülivel  Alkotórészei: –Foszfatidok:  2 rétegben, apoláris részeikkel fordulnak egymás felé  Az egyes molekulák oldalirányban könnyen mozognak –Fehérjék  Lehetnek felszínen elhelyezkedők, bemerülők, vagy a membránt teljesen átérők –Szénhidrátok:  Fehérjékhez vagy lipidekhez kapcsolódnak  A hártya külső felületén helyezkednek el

5

6  A membránok specifitását a fehérjék és a szénhidrátok adják  A membránok vékonyak, nagy felületűek, rugalmas, hajlékony tulajdonságúak  Típusai: –Határoló membrán: sejthártya –Belső membránok = kompartimentumok : ER, Golgi- készülék, lizoszómák, vakuolumok  A membránokon keresztül zajlanak a sejt transzportfolyamatai!

7 Kompartmentalizálódás Az egyes biokémiai folyamatok membránokkal határolt terekbe történő szétválasztása – optimális környezeti feltételek biztosítása

8 A citoplazmatikus membránok fő funkciói Határhártya képzése – tápanyagok be és kifelé irányuló tarnszportját segíti elő Fehérjék kihorgonyzása – a traszport, bioenergetikai folyamatok, szignálok észlelése és kemotaxis Energia raktározás - proton gradiens generálása

9 A transzport folyamatok  Szabad transzport (diffúzió): –Részecskék önállóan jutnak át a membránon –A folyamat diffúzió –Energiát nem igényel –Pl: víz, szteroidok, légzési gázok, lipidoldékony kisebb molkeulák

10  Könnyített transzport=(facilitált diff.): –Fehérjékből álló transzportrendszer végzi a szállítást – megköti és a másik oldalon leadja, vagy csatornát képez –Pl: glükóz, aminosavak, ionok –A könnyített transzport lehet: aktív és passzív –Passzív transzport:  ha a molekula átjuttatása nem igényel energia befektetést  Ha koncentráció különbséggel megegyező irányba szállít (nagy konc.-tól a kicsi felé) –Aktív transzport:  ha a molekula átjuttatása energia befektetést, vagy ATP-t igényel  Konc,.különbséggel szemben szállít (kis konc.-tól a nagy felé)

11

12  Membránáthelyeződéssel járó transzport: –Endocitózis: sejthártya lefűződik membránhólyag alakban  Ha szilárd anyagot vesz fel: fagocitózis  Ha folyadékot vesz fel: pinocitózis –Exocitózis: a membránhólyagok a sejthártyához vándorolnak és kiürülnek

13 Sejtmembrán, sejthártya  5-10 nm vastag  Fehérjéihez szénhidrátok kapcsolódnak – glikokalix  A biológiai membránt alkotó lipidek amfipatikus molekulák  A lipidek nem oldódnak vízben csak szerves oldószerben. A lipidek amfipatikus molekulák. A molekula egyik vége (fej) hidrofil (poláros), a másik vége (farok) pedig hidrofób (apoláros).

14 hidrofil hidrofób

15 Fluid mozaik membrán modell Singer – Nicolson 1972 vvt. membrán

16 A sejtmag

17  Eukarióta sejtekre jellemző, információt tartalmazó sejtalkotó, hártyával körülvett maganyag  Általában a sejt közepe táján, ritkán a hártya mellett  Száma: általában egy, ritkán több  Benne található a genetikai anyag, a DNS hisztonokkal komplexben, a DNS kromoszómákban van jelen, amiket génekre és nem kódoló régiókra osztunk  Felépítése: –Maghártya –Magplazma (magnedv) –Magvacska (nukleolus)

18 kettős spirál „gyöngyfüzér ” heterokromatin eukromatin kromoszóma A DNS kettős spirál szupramolekuláris szerveződése

19

20  A kromoszómák két kromatidából állnak, melyek a befűződésnél kapcsolódnak egymáshoz. A kromoszómát a befűződés karokra osztja.  Egy adott faj bármilyen sejtjében a rá jellemző számú, alakú és nagyságú kromoszóma van. –Ha minden kromoszóma csak egyszer van jelen: a sejt haploid (n) pl: ivarsejtek –Ha minden kromoszóma két példányban található meg: a sejt diploid (2n) pl: testi sejtek (összes sejtünk)  Az ember testi sejtjeiben 46 darab, azaz 23 pár kromoszóma van. A párok egyik tagja apai eredetű, másik tagja anyai eredetű – homológ kromoszómapárok

21

22 Az endoplazmatikus retikulum

23 Endoplazmatikus retikulum (ER)  Kiterjedt tömlő alakú hártyarendszer a citoplazmában, a sejtmagtól a sejthártyáig terjedhet  Kapcsolatban áll a sejtmaghártyával  Funkció: fehérjeszintézis  Típusai: (nem különül el élesen egymástól, gyakran folyamatosan, minden határvonal nélkül mennek át egymásba.) –Simafelszínű endoplazmatikus retikulum – SER  membránlipidek és szteroidok szintézise folyik itt  Mérgező anyagok lebontását is végzi, méregtelenít  A máj sejtjeiben van sok

24 –Durvafelszínű endoplazmatikus retikulum – DER  Felületén riboszómák vannak, itt zajlik a fehérjeszintézis  A kész fehérje a DER üregeibe kerül, és ott nyeri el végleges térszerkezetét

25 A Golgi-apparátus

26 Lapos membránzsákok együttese, szélükön lefűződő hólyagocskákkal Az ER-tól kapott fehérjéket átalakítja, átcsomagolja és a rendeltetési helyére küldi, vagy kiüríti a sejtből A Golgi-készülék elektronmikroszk ópos képe

27 Lizoszómák és peroxiszómák

28 Lizoszómák elektronmikroszkópos képe  DER-ről, Golgi-készülékről, sejthártyáról lefűződő hólyagocskák, melyek bontóenzimeket tartalmaznak – így a sejten belüli emésztést végzik  Savas kémhatásúak  Szerepük: a sejtbe bekerült anyagok, az elöregedett sejtalkotók lebontása Lizoszóma

29

30 A peroxiszómák az enzimtartalmú vezikulák másik képviselői. A hosszú zsírsavak  -oxidációjában vesznek részt. Legnagyobb mennyiségben előforduló enzime a kataláz, mely elbontja a veszélyes peroxidot.

31 A mitokondrium

32  Energiatermelő sejtalkotó, minden eukarióta sejtben megtalálható  Alak: hosszúkás vagy fonal  Számuk: sejttípusonként változó – intenzív anyagcseréjű sejtnekben (izom, szív) több  Mérete: µm-es, vagyis baktérium nagyságrendű  Szerkezete: –Külső membrán: sima –Belső membrán: betűrődések – felületnövelő (legtöbb anyag számára nem áteresztő) –Alapállomány: belső membránon belül –Saját DNS az alapállományban

33  Funkciói: –Külső membrán: elhatárolás –Belső membrán: magas a fehérjetartalma, itt zajlik a terminális oxidáció és ezzel együtt az ATP szintézis –Alapállomány: citrát kör helyszíne –Saját DNS: semiautonóm – saját riboszómák és saját fehérjeszintetizáló apparátus  Eredetét az endoszimbionta elmélet magyarázza  Anyai öröklődésű

34

35

36 A sejthalál  A sejtek élettartalmát genetikai program határozza meg, ez a program feltehetően azt határozza meg, hogy egy sejt hányszor osztódhat.  Az utolsó osztódás után a sejtek még sokáig életben maradhatnak, de előbb-utóbb öregedni kezdenek, és végül elpusztulnak.  Két különböző mechanizmussal lezajló sejthalált ismerünk: –Apoptózis: programozott sejthalál –Nekrózis, nem programozott sejthalál

37  Programozott sejthalál: –A sejtben feldarabolódik a DNS –A sejt membránja ép marad, a citoplazma a benne lévő sejtalkotókkal együtt feldarabolódik és un. apoptotikus testek keletkeznek, melyeket a fagociák távolítanak el. –Egy sejtet érint

38  Nem programozott sejthalál: –Károsító tényezők hatására bekövetkező traumás folyamat –Általában sejtcsoportot érint –A membránok károsodásával jár, a sejt megduzzad és felszakad –Genny keletkezésével jár

39 Köszönöm a figyelmet! 


Letölteni ppt "Sejtélettan. 1. sejtmagvacska 2. sejtmag 3. riboszóma 4. vezikula 5. durvafelszínű endoplazmatikus retikulum 6. Golgi-apparátus 7. citoszkeleton 8. simafelszínű."

Hasonló előadás


Google Hirdetések