Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Összefoglaló feladatok

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Összefoglaló feladatok"— Előadás másolata:

1 Összefoglaló feladatok
Sejttan

2 I. Sejtek összehasonlítása
Feladat: A táblázat minden üres négyzetét tölts ki; tegyél + jelet, ha az adott sejtben van tegyél – jelet, ha az adott sejtben nem található a megadott sejtalkotó!

3 Sejtalkotó Növényi sejt Állati sejt Sejtmag Sejtplazma Endoplazmatikus retikulum Mitokondrium Sejtüreg Színtest Golgi-készülék

4 sejtalkotó Növényi sejt Állati sejt lizoszóma sejtfal sejthártya sejtmaghártya sejtmagvacska

5 Prokarióta sejt Eukarióta sejt citoplazma maganyag Cirkuláris DNS kromoszómák Sejtfal sejtmag

6 Prokarióta sejt Eukarióta sejt mitokondrium színtest sejthártya Golgi-készülék Endoplazmatikus retikulum

7 II. Sejtalkotók és feladataik
Melyik sejtalkotót ismered fel az elektronmikroszkópos felvételen? Jelöld be a sejtalkotó részeit! Mi a feladata a sejtben? A sejtalkotón belül hol zajlanak ezek a folyamatok?

8 2. Melyik sejtalkotót ismered fel az elektronmikroszkópos felvételen?
Jelöld be a sejtalkotó részeit! Mi a feladata a sejtben? A sejtalkotón belül hol zajlanak ezek a folyamatok?

9 3. Melyik sejtalkotót ismered fel az elektronmikroszkópos felvételen?
Jelöld be a sejtalkotó részeit! Mi a feladata a sejtben?

10 4. Melyik sejtalkotót ismered fel az elektronmikroszkópos felvételen?
Mi a feladata a sejtben?

11 A mitózis fázisai mikroszkópi felvételeken

12 A meiózis mikroszkópi felvételeken

13 III. Fogalmak Endoszimbionta elmélet Haploid Diploid Poliploid
Homológ kromoszómák Rekombináns kromoszómák Kromoszómaszerelvény

14 IV. Rajzos feladatok Mutasd be a mitózis folyamatát! (rajz, magyarázat, jelentőség) Mutasd be meiózis I. főszakaszát! (rajz, magyarázat, jelentőség) 3. Mutasd be a meiózis II. főszakaszát! 4. Mutasd be a sejtciklust! (rajz, magyarázat)

15 V. Rövid kifejtős kérdések
A sejthártya felépítése, feladatai Az aktív transzport A passzív transzport Membránkapcsolt transzportok (citózisok) 5. A sejtplazma jellemzése, feladatai

16 Megoldások

17 I. Sejtek összehasonlítása
Feladat: A táblázat minden üres négyzetét tölts ki; tegyél + jelet, ha az adott sejtben van tegyél – jelet, ha az adott sejtben nem található a megadott sejtalkotó!

18 Sejtalkotó Növényi sejt Állati sejt Sejtmag + Sejtplazma Endoplazmatikus retikulum Mitokondrium Sejtüreg - Színtest Golgi-készülék

19 sejtalkotó Növényi sejt Állati sejt lizoszóma + sejtfal - sejthártya sejtmaghártya sejtmagvacska

20 Prokarióta sejt Eukarióta sejt citoplazma + maganyag Cirkuláris DNS - kromoszómák Sejtfal + vagy - sejtmag

21 Prokarióta sejt Eukarióta sejt mitokondrium - + színtest + vagy - sejthártya Golgi-készülék Endoplazmatikus retikulum

22 II. Sejtalkotók és feladataik
1. Ez a mitokondrium. részei: külső membrán, belső membrán, plazmaállomány feladata: citromsavciklus és a terminális oxidáció (a sejt energiatermelő központja) A terminális ox. a belső membránban, a citromsavciklus a plazmaállományában zajlik. Külső membrán Belső membrán Plazmaállomány

23 2. Ez a színtest (kloroplasztisz).
Részei: Külső membrán, belső membrán, plazmaállomány, gránumok Feladata: fotoszintézis (fényszakasz, sötétszakasz) helye A fényszakasz a gránumok membránján, a sötétszakasz a plazmaállományban zajlik. Gránumok Belső membrán Plazmaállomány Külső membrán

24 3. Ez a sejtmag( nukleusz, karion)
Részei: maghártya, magplazma, sejtmagvacska, kromatinállomány Feladatai: a sejtműködés irányítása, szabályozása az öröklődés A riboszómák képzése (sejtmagvacskában) Sejtmaghártya Kromatinállomány Sejtavacska (nukleólusz) Magplazma

25 4. Ez a Golgi-készülék. Feladata: a sejt transzportfolyamatainak központja (szétválogatás, a fehérjék módosítása) A golgi-készülék zsákocskái Lizoszómák és egyéb transzport-hólyagocskák (vezikulumok)

26 III. Fogalmak Endoszimbionta elmélet Haploid Diploid Poliploid
Homológ kromoszómák Rekombináns kromoszómák Kromoszómaszerelvény Deffiniciókat lásd a füzetedben!

27 IV. Rajzos feladatok Mutasd be a mitózis folyamatát! (rajz, magyarázat, jelentőség) Mutasd be meiózis I. főszakaszát! (rajz, magyarázat, jelentőség) 3. Mutasd be a meiózis II. főszakaszát! 4. Mutasd be a sejtciklust! (rajz, magyarázat) Ide a Lénárd könyv nem jó!!!!!! Lásd a kiadott ábrát és a füzetedet!

28 V. Rövid kifejtős kérdések
A sejthártya felépítése, feladatai folydékmembrán modell (rajz) foszfatidokból álló kettősréteg (kifelé poláris, befelé az apoláris rész), melyben membránfehérjék „úsznak” membránfehérjék: transzportfehérjék, receptorfehérjék markerfehérjék (jelölőfehérjék) lehetnek Feladatai: elhatárolás anyag- és információáramlás biztosítása jelölés-felismerés

29 2. Az aktív transzport A koncentrációkülönbséggel ellentétes irányban zajlik Ezért energia(ATP)-igényes transzportfolyamat Kell hozzá szállítófehérje (transzportfehérje) Rajzot ld. füzetben vagy könyvben

30 3. A Passzív transzport A koncentrációviszonyoknak megfelelő irányban zajlik Energia ezért nem kell hozzá Fajtái: Diffúzió: def. lásd első anyagrészben; így mennek át a membránon: O2, CO2, monoszacharidok, aminosavak, szteroid hormonok stb. Ozmózis: def. lásd első anyagrészben; így a víz halad át a membránon Csatornás diffúzió: a sethártyában lévő csatornákon át történik az anyagáramlás, a koncentrációviszonyoknak megfelelően Így halad át pl. a káliumion, kloridion.

31 4. Membránhoz kapcsolt transzportok
Makromolekulák felvétele történik így. (endocitózis) Folyadékfelvétel: pinocitózis szilárd anyag felvétel: fagocitózis Ezek az anyagok membránba csomagolva kerülnek be a sejtbe. A sejtben ezek a hólyagocskák egyesülnek a lizoszómákkal, melyekben emésztőenzimek vannak. (Az enzimek lebontják a makromolekulákat alkotóelemeikre.) A hólyagból az értékes anyagok (monoszacharidok, aminosavak stb) diffúzióval a sejtplazmába jutnak. A maradék (bomlástermékek) a sejtből exocitózissal kiürül. Rajzot ld. a füzetben vagy a könyvben

32 5. A sejtplazma Jellemzése: Vizes közeg Benne:
ionok (Na+, K+, Cl- stb) Kis szerves molekulák (monoszacharidok, aminosavak stb) Fehérjék: Enzimek, mert a biokémiai folyamatok egy része itt zajlik Struktúrfehérjék (citoskeleton, sejtváz): Feladata: sejtalak meghatározása, a sejt mozgásai és sejtalkotók mozgatása Egyéb: pl. riboszómák, zsírok, keményítő

33 A sejtplazma…. Feladatai: Alapállomány (sejtváz) Anyag-átalakító rendszer (enzimek) Mozgatás (sejtváz) Fehérjeszintézis (riboszómák) Raktározás (keményítő, zsír)


Letölteni ppt "Összefoglaló feladatok"

Hasonló előadás


Google Hirdetések