Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

"Folyamodjatok az ÚRhoz, keressétek orcáját szüntelen!"

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: ""Folyamodjatok az ÚRhoz, keressétek orcáját szüntelen!""— Előadás másolata:

1 "Folyamodjatok az ÚRhoz, keressétek orcáját szüntelen!"
az Ő hatalmához, keressétek orcáját szüntelen!"

2 ISTEN IGÉJE MONDJA: „Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt! Énekeljetek, zengjetek zsoltárt neki, emlegessétek minden csodáját! Dicsőítsétek szent nevét, szívből örüljenek, akik keresik az URat! Folyamodjatok az ÚRhoz, az ő hatalmához, keressétek orcáját szüntelen! Emlékezzetek csodatetteire, amelyeket véghezvitt, csodáira és döntéseire,” (105. Zsoltár 1-5.)

3 Áldalak Istenem, tiéd az életem, Szeretlek, és mindig követlek! (2x)
MERT VELEM VAGY, hűséged el nem hagy soha. ÖRÖKKÉ TART SZERELMED, …vége nincs soha. ERŐS KAROD MEGTART, …nem enged el… soha.

4 Nyisd meg a Menny kapuját és áraszd ránk a fényed
Nyisd meg a Menny kapuját és áraszd ránk a fényed! Végtelen szereteted öntsd ki ránk! /2x/

5 Angyalok látnak Téged, a Mennyben mindig szól a dicséret, és készen áll sok imádó, aki megszenteli a neved. Emberek kérünk Téged, a Földön mutasd meg a fényed, hogy jöjjön el a Királyságod és legyen meg akaratod!

6 Nyisd meg a Menny kapuját és áraszd ránk a fényed
Nyisd meg a Menny kapuját és áraszd ránk a fényed! Végtelen szereteted öntsd ki ránk! /2x/

7 Angyalok látnak Téged, a Mennyben mindig szól a dicséret, és készen áll sok imádó, aki megszenteli a neved. Emberek kérünk Téged, a Földön mutasd meg a fényed, hogy jöjjön el a Királyságod és legyen meg akaratod!

8 Nyisd meg a Menny kapuját és áraszd ránk a fényed.
Mutasd meg a dicsőséged! /2x/

9 ISTEN IGÉJE MONDJA: „Énekelj az Úrnak, te egész föld! Hirdessétek szabadítását nap mint nap! Beszéljétek el dicsőségét a nemzeteknek, csodatetteit minden népnek! Mert nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék, félelmesebb minden istennél. Hiszen a népek istenei csak bálványok, az Úr pedig az ég alkotója. Fenség és méltóság jár előtte, erő és öröm van lakóhelyén. Népek törzsei! Magasztaljátok az Urat! Magasztaljátok az Úr dicsőségét és hatalmát!” (Krónikák első könyve 16. fejezet vers)

10 Uram Tehozzád futok, élő vízre szomjazom
Uram Tehozzád futok, élő vízre szomjazom. Közelséged, ó, mily jó énnékem. Kérlek ne menj el tőlem, légy mindig segítségem! Úgy kívánlak Téged Istenem…

11 Én pedig szüntelen remélek, egyre jobban dicsérlek, ajkam beszéli a Te igazságodat. Hadd legyen most a dalom jó illat oltárodon! Nagyon szeretlek Téged, Jézusom…

12 ISTEN IGÉJE MONDJA: „Ha eljutott hozzám igéd, én élveztem, igéd vidámságot szerzett nekem és szívbeli örömöt, hiszen rólad neveztek el engem, Uram, Seregek Istene.” (Jeremiás könyve 15. fejezet 16. vers)

13 ISTEN IGÉJE MONDJA: „Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz.” (1. Zsoltár 1-3)

14 Te vagy az, akiből élet árad,
Te vagy csak igaz szó a számban. Szívem kincse, lélegzetem, mindenem. Te vagy az, akire mindig vártam, hajnalcsillag vagy az éjszakában. Olyan egyedül érzem magam Nélküled.

15 De Te velem vagy Jézus, minden nap.
Te vagy a fény, ha éjjel van, Te vagy a tűz a szívemben, ami ég. Jézus, Te vagy az életemben csak igaz barát, ki el nem hagy. Minden óra, minden nap a Tiéd.

16 Erős szikla vagy Te, amire állok.
Te vagy az, aki a boldogságot elhoztad az égből az én szívembe. Én nem ismertelek, de Te ismertél. Életedet adtad, úgy szerettél. Hogyan köszönjem meg Néked az egész életem?

17 De Te velem vagy Jézus, minden nap.
Te vagy a fény, ha éjjel van, Te vagy a tűz a szívemben, ami ég. Jézus, Te vagy az életemben csak igaz barát, ki el nem hagy. Minden óra, minden nap a Tiéd.

18 Jó, hogy velem vagy Jézus,
minden nap. Te vagy a fény, ha éjjel van, Te vagy a tűz a szívemben, ami ég. Jézus, Te vagy az életemben csak igaz barát, ki el nem hagy. Minden óra, minden nap a Tiéd.

19 ISTEN IGÉJE MONDJA: „Én, én vagyok az Úr, rajtam kívül nincs szabadító. Én mondtam meg, hogy megszabadítalak, én hirdettem, nem valamelyik idegen isten. Ti vagytok a tanúim - így szól az Úr -, hogy én Isten vagyok. Ezután is csak én leszek! Nincs, aki kezemből kiragadjon, ha én cselekszem, ki másíthatja meg? … Én, én vagyok az, aki eltörlöm álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem.” (Ézsaiás könyve 43. fejezet és 25. vers)

20 Mily nagy az Isten szerelme! Nem mérhető mértékkel.
Hisz egyszülött Fiát küldte, hogy minket így megmentsen. Mily égető nagy fájdalom, hogy Atyja rá nem nézhetett! Fiának vére így hozott sokaknak üdvösséget.

21 És én ott lent a tömegben, Ki szent nevét gyalázza,
Íme az Úr a kereszten, Ki bűnömet hordozza, És én ott lent a tömegben, Ki szent nevét gyalázza, A vétkeim tartották ott, Míg elvégezte tervét, Halála életet adott, Levette lelkem terhét.

22 Nem kérkedem már semmivel, Nem is dicsekszem mással,
Csak Jézusom keresztjével, És feltámadásával. Miért kapok jutalmából? Én nem tudom, nem értem, Csak azt tudja a szívem jól, Hogy vére folyt énértem.

23

24 JAKAB LEVELE 1. fejezet „Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim: legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja az Isten igazságát. Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot és a gonoszság utolsó maradványát is, és szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát. Megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója: azt boldoggá teszi cselekedete.”


Letölteni ppt ""Folyamodjatok az ÚRhoz, keressétek orcáját szüntelen!""

Hasonló előadás


Google Hirdetések