Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Megújulás Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Megújulás Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció"— Előadás másolata:

1 Megújulás 2011 - Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció
SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK JÖVŐKÉPE – 2011 Regionális Szociálpolitikai Konferencia Debrecen, Kölcsey Központ június 21. Nyitrai Imre helyettes államtitkár Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális, Család- és Ifjúságügyért felelős Államtitkárság

2 A megújulás folyamatának eddigi lépései…
2009. ősz – 2010. tavasz Konzervatív Szociálpolitikai Nyilatkozat / szakpolitikai program Nemzeti Ügyek Politikája - kormányprogram 2010. nyár - ősz átmeneti jogalkotás – Parlament nyári és őszi üléseire Új Megegyezés 2010. tél – 2011. nyár Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció (tervezet) Széll Kálmán Terv végrehajtása 2011. nyár - ősz Új jogszabályok (szolgáltatások, segélyek/ támogatások, gyermek-védelem) Az átmenet szabályozása 2012. január 1. HGCs TAJ drága, bonyolult és fölösleges gondozási szükségletvizsgálat megszüntetése túlzott adminisztráció visszaszorítása évtizedes „elmaradások” felszámolása ésszerű és életszerű szabályozás a szakma véleményének figyelembevételével új szervezeti struktúra elindítása engedélyezési rendszer átalakítása (Kormány- hivatal – Szociális és Gyámhivatal) ellenőrzések egységesítése (Magyar Állam- kincstár + NRSzH + SzGyH + … ) kapacitásszabályozás a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalhoz telepítve új finanszírozási és nyilvántartási rendszer

3 A helyzet – és az új Kormány lépései
rengeteg féle jogszabály + áttekinthetetlen, folyamatos módosítás ... dereguláció (új alaptörvény, új Szolgáltatási Törvény, új segélyezési tv.) 2013 –ra: a szakmai sztenderdekre épülő szolgáltatások túlzott adminisztráció, különálló ellenőrzések, kötelező közbeszerzési törvény a papíralapú adminisztráció csökkentése, összehangolt ellenőrzések, részleges közbeszerzés-menteség elektronikus adminisztráció, egységes ellenőrzések, teljes beszerzési szabadság alacsony anyagi és társadalmi megbecsültség, csökkenő finanszírozás csökkenő közterhek, kedvezőbb adózás, a munka becsületének visszaadása, stabil finanszírozás 2013 –ra: szakmai életpálya-modell kialakítása, 3-5 éves szerződések általi feladatfinanszírozás 3/17

4 A szolgáltatások sajátosságai és az elérni kívánt célok
Jelenleg Jövőben Szolgáltatások megszervezésére kötelezett: önkormányzatok települések + megyék/Főváros állam közvetlen szolgáltatásvásárló Szolgáltatások tényleges fenntartója: önkormányzatok civil szervezetek egyházi szervezetek civil szervezetek egyházi szervezetek önkormányzatok 4/17

5 A szolgáltatások sajátosságai és az elérni kívánt célok (tervek)
Jelenleg Jövőben Szolgáltatások tényleges fenntartója: 5/17

6 A szolgáltatások sajátosságai és az elérni kívánt célok (tervek)
Jelenleg Jövőben 6/17

7 A változások összefoglalása I.
FINANSZÍROZÁS Eddigi válaszok (a múlt) Új válaszok (a jövő) normatíva csökkentés automatikus lehívhatóság feladat-finanszírozás tendereztetett szolgáltatás-vásárlás 7/17

8 A változások összefoglalása II.
BEMENETI KÖVETELMÉNY Eddigi válaszok (a múlt) Új válaszok (a jövő) belépés szigorítása (gondozási szükséglet- vizsgálattal korlátozva) szükséglet + rászorultság együttes, egységes alkalmazása 8/17

9 A változások összefoglalása III.
KAPACITÁS SZABÁLYOZÁS Eddigi válaszok (a múlt) Új válaszok (a jövő) nincs Ideiglenesen: szakterületi és földrajzi kapacitáskorlátozás (NRSzH) Később: a megyei Szociális Adminisztrációs Központok 9/17

10 A változások összefoglalása IV.
SZOLGÁLTATÁSI SZINTEK Eddigi válaszok (a múlt) Új válaszok (a jövő) Széttagoltan: települési szinteken (lakosságszám alapján) megyék/Főváros országos civil és egyházi szolgáltatók Járási központok döntése alapján: otthonközeli, családi/egyéni szintek előtérbe helyezése Lakhatás esetén (speciális esetekben) országosan: magas és különleges ápolási- gondozási szükséglet esetén + piaci alapon 10/17

11 A változások összefoglalása V.
NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER Eddigi válaszok (a múlt) Új válaszok (a jövő) papír alapú, utólagosan ellenőrzött párhuzamosságok megengedettek internet alapú, (kvázi) online kizárt párhuzamosságok 11/17

12 A segélyek és támogatások új rendszere
Igazságos és méltányos rendszer A szükséglet és rászorultság TAJ alapú nyilván-tartás Járási (térségi) szintű rendszer Szociális Számla Munka alapú társadalom Természetbeni támogatások elsősége Egyen-értékű a szolgálta-tásokkal 12/17

13 A konzultációk tanulságai és a továbblépés…
Több konkrétumot várnak a kollégák – jövőkép felvázolása nélkül nem érdemes azonban részletekről beszélni. Az új rendszerben még sokan nem találják a helyüket . Sok külső tényező még nem teljesen nyújt biztos alapot – nem végleges még a közigazgatás új rendszere, az új önkormányzati törvény vitája előttünk áll. Nincsenek külön célcsoportokra specializált állítások (kivéve gyermekvédelem). Az átmenet lépéseinek megtervezése az egyik legfontosabb kérdés. Az önkormányzatok új szerepe: elsősorban szolgáltatásszervezők, ugyanolyan körülmények között, mint a civil és egyházi szolgáltatások fenntartói. Külön képzéseket, továbbképzéseket és tréningeket kell elindítani az új rendszer megismertetésére, a szemléletmód hosszútávú változtatására. A fenntarthatóság megvalósítása: kiszámítható és tervezhető szabályozási, finanszírozási környezet kialakítása. Első lépés: 2012-től a HGCs-alapú finanszírozás első üteme, 2013-től bővítése, majd az alapszolgáltatásokra alkalmazása. Kapacitás-szabályozás 2012-től. Az új, jogosultsági szabályozás általános és részlet kérdései, a megállapítás szabályozásának kérdései. Első lépés: új szolgáltatási és új segélyezési törvény 2012-től, egy év felkészülési idő, 2013-tól járások, járási Kormányhivatalok. A tartalomszabályozás általános kérdései: 2012-től megújuló módszertanok, 2013-tól sztenderdek és iránymutatások bevezetése. A fejlesztési stratégiák (EU) illesztése a Koncepcióhoz 2012-től. 13/17

14 megyei KORMÁNYHIVATAL járási KORMÁNYHIVATAL
Nemzeti Szociális Alap Szak-minisztérium megyei KORMÁNYHIVATAL járási KORMÁNYHIVATAL Szociális Adminisztrációs Központ (SZAK) Magyar Államkincstár hatósági ügyintézés esetmenedzsment Tanácsadó és Támogató Központ (TTK) Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szolgáltató szolgál-tató - egészségügyi ellátás - képzés-oktatás - rehabilitációs szolg. - munka, közfoglalkoztatás - (határterületi szolgáltatók) Közösségi segítő jelzőrendszeri funkció 14/17

15 15/20 15/17

16 Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011 - 2020
Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális, Család- és Ifjúságügyért felelős Államtitkárság 16/17

17 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Nyitrai Imre helyettes államtitkár
Nyitrai Imre helyettes államtitkár Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális, Család- és Ifjúságügyért felelős Államtitkárság


Letölteni ppt "Megújulás Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció"

Hasonló előadás


Google Hirdetések