Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális, Család- és Ifjúságügyért felelős Államtitkárság Nyitrai Imre helyettes államtitkár M EGÚJULÁS M EGÚJULÁS 2011.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális, Család- és Ifjúságügyért felelős Államtitkárság Nyitrai Imre helyettes államtitkár M EGÚJULÁS M EGÚJULÁS 2011."— Előadás másolata:

1 Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális, Család- és Ifjúságügyért felelős Államtitkárság Nyitrai Imre helyettes államtitkár M EGÚJULÁS M EGÚJULÁS 2011 - N EMZETI N EMZETI S ZOCIÁLPOLITIKAI S ZOCIÁLPOLITIKAI K ONCEPCIÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK JÖVŐKÉPE – 2011 Regionális Szociálpolitikai Konferencia Debrecen, Kölcsey Központ - 2011. június 21.

2 A megújulás folyamatának eddigi lépései… Konzervatív Szociálpolitikai Nyilatkozat / szakpolitikai program Nemzeti Ügyek Politikája - kormányprogram 2009. ősz – 2010. tavasz átmeneti jogalkotás – Parlament nyári és őszi üléseire Új Megegyezés - 2010 2010. nyár - ősz Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció (tervezet) Széll Kálmán Terv végrehajtása 2010. tél – 2011. nyár Új jogszabályok (szolgáltatások, segélyek/ támogatások, gyermek- védelem) Az átmenet szabályozása 2011. nyár - ősz HGCs TAJ 2012. január 1. drága, bonyolult és fölösleges gondozási szükségletvizsgálat megszüntetése túlzott adminisztráció visszaszorítása évtizedes „elmaradások” felszámolása ésszerű és életszerű szabályozás a szakma véleményének figyelembevételével új szervezeti struktúra elindítása engedélyezési rendszer átalakítása (Kormány- hivatal – Szociális és Gyámhivatal) ellenőrzések egységesítése (Magyar Állam- kincstár + NRSzH + SzGyH + … ) kapacitásszabályozás a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalhoz telepítve új finanszírozási és nyilvántartási rendszer 2/17

3 A helyzet – és az új Kormány lépései 3/17 rengeteg féle jogszabály + áttekinthetetlen, folyamatos módosítás... dereguláció (új alaptörvény, új Szolgáltatási Törvény, új segélyezési tv.) 2013 –ra: a szakmai sztenderdekre épülő szolgáltatások túlzott adminisztráció, különálló ellenőrzések, kötelező közbeszerzési törvény a papíralapú adminisztráció csökkentése, összehangolt ellenőrzések, részleges közbeszerzés- menteség elektronikus adminisztráció, egységes ellenőrzések, teljes beszerzési szabadság alacsony anyagi és társadalmi megbecsültség, csökkenő finanszírozás csökkenő közterhek, kedvezőbb adózás, a munka becsületének visszaadása, stabil finanszírozás 2013 –ra: szakmai életpálya-modell kialakítása, 3-5 éves szerződések általi feladatfinanszírozás

4 A szolgáltatások sajátosságai és az elérni kívánt célok 4/17 Szolgáltatások megszervezésére kötelezett: Szolgáltatások tényleges fenntartója: önkormányzatok települések + megyék/Főváros állam közvetlen szolgáltatásvásárló önkormányzatok civil szervezetek egyházi szervezetek civil szervezetek egyházi szervezetek önkormányzatok

5 A szolgáltatások sajátosságai és az elérni kívánt célok (tervek) 5/17 Szolgáltatások tényleges fenntartója:

6 A szolgáltatások sajátosságai és az elérni kívánt célok (tervek) 6/17

7 A változások összefoglalása I. 7/17

8 A változások összefoglalása II. 8/17

9 A változások összefoglalása III. 9/17

10 A változások összefoglalása IV. 10/17

11 A változások összefoglalása V. 11/17

12 A segélyek és támogatások új rendszere 12/17 Igazságos és méltányos rendszer A szükséglet és rászorultság TAJ alapú nyilván- tartás Járási (térségi) szintű rendszer Szociális Számla Munka alapú társadalom Természetbeni támogatások elsősége Egyen- értékű a szolgálta- tásokkal

13 Több konkrétumot várnak a kollégák – jövőkép felvázolása nélkül nem érdemes azonban részletekről beszélni. Az új rendszerben még sokan nem találják a helyüket. Sok külső tényező még nem teljesen nyújt biztos alapot – nem végleges még a közigazgatás új rendszere, az új önkormányzati törvény vitája előttünk áll. Nincsenek külön célcsoportokra specializált állítások (kivéve gyermekvédelem). Az átmenet lépéseinek megtervezése az egyik legfontosabb kérdés. Az önkormányzatok új szerepe: elsősorban szolgáltatásszervezők, ugyanolyan körülmények között, mint a civil és egyházi szolgáltatások fenntartói. Külön képzéseket, továbbképzéseket és tréningeket kell elindítani az új rendszer megismertetésére, a szemléletmód hosszútávú változtatására. A fenntarthatóság megvalósítása: kiszámítható és tervezhető szabályozási, finanszírozási környezet kialakítása. Első lépés: 2012-től a HGCs-alapú finanszírozás első üteme, 2013-től bővítése, majd az alapszolgáltatásokra alkalmazása. Kapacitás-szabályozás 2012-től. Az új, jogosultsági szabályozás általános és részlet kérdései, a megállapítás szabályozásának kérdései. Első lépés: új szolgáltatási és új segélyezési törvény 2012- től, egy év felkészülési idő, 2013-tól járások, járási Kormányhivatalok. A tartalomszabályozás általános kérdései: 2012-től megújuló módszertanok, 2013- tól sztenderdek és iránymutatások bevezetése. A fejlesztési stratégiák (EU) illesztése a Koncepcióhoz 2012-től. A konzultációk tanulságai és a továbblépés… 13/17

14 szolgáltató szolgál- tató szolgáltató szolgál- tató szolgáltató szolgál- tató Nemzeti Szociális Alap Szociális Adminisztrációs Központ (SZAK) Tanácsadó és Támogató Központ (TTK) Közösségi segítő jelzőrendszeri funkció Közösségi segítő jelzőrendszeri funkció hatósági ügyintézés esetmenedzsment - egészségügyi ellátás - képzés-oktatás - rehabilitációs szolg. - munka, közfoglalkoztatás - (határterületi szolgáltatók) Szak- minisztérium megyei KORMÁNYHIVATAL járási KORMÁNYHIVATAL 14/17

15 15/2015/17

16 N EMZETI S ZOCIÁLPOLITIKAI K ONCEPCIÓ 2011 - 2020 Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális, Család- és Ifjúságügyért felelős Államtitkárság 16/17

17 Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális, Család- és Ifjúságügyért felelős Államtitkárság Nyitrai Imre helyettes államtitkár imre.nyitrai@nefmi.gov.hu K ÖSZÖNÖM K ÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET ! www.szoszak.eu


Letölteni ppt "Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális, Család- és Ifjúságügyért felelős Államtitkárság Nyitrai Imre helyettes államtitkár M EGÚJULÁS M EGÚJULÁS 2011."

Hasonló előadás


Google Hirdetések