Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Kézenfogva Alapítvány módszertani programjai az É-Alföld Régióban 2012. konzorcium vezető: Viktória Ápoló-gondozó Otthon, Hodász Nyíregyháza 2012. 02.28.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Kézenfogva Alapítvány módszertani programjai az É-Alföld Régióban 2012. konzorcium vezető: Viktória Ápoló-gondozó Otthon, Hodász Nyíregyháza 2012. 02.28."— Előadás másolata:

1 A Kézenfogva Alapítvány módszertani programjai az É-Alföld Régióban konzorcium vezető: Viktória Ápoló-gondozó Otthon, Hodász Nyíregyháza

2 FECSKE Szolgálat Misszió: A Fecske Szolgálat egy olyan világot szeretne elérni, amelyben a család a fogyatékos személlyel együtt élhet teljes értékű életet. Küldetésünk: A FECSKE Hálózat a fogyatékos személyt ellátó családok esélyegyenlőségét rugalmasan és megbízhatóan segíti otthoni felügyelet és kísérés biztosításával. Kik vehetik igénybe? Fogyatékos gyermeket és felnőttet gondozó családok Sajátos nevelési igényű (SNI) gyermeket nevelő családok Tartósan beteg gyermeket (14 éves korig) nevelő családok

3 A FECSKE Szolgáltatás statisztikai adatai a 2011-es évre vonatkozóan

4 A FECSKE Szolgáltatás statisztikai adatai a 2011-es évre vonatkozóan

5 A FECSKE Szolgáltatás statisztikai adatai a 2011-es évre vonatkozóan

6 A FECSKE Szolgáltatás statisztikai adatai a 2011-es évre vonatkozóan

7 A FECSKE Szolgáltatás statisztikai adatai a 2012-es évre vonatkozóan az Észak-Alföldi régióban
2012. január - február esetszám óraszám családszám Hajdú-Bihar megye 121 299 31 Szabolcs-Sz.- B. megye 472 1679 115

8 Tervezett ingyenes képzések az Észak-Alföld régióban
2012. Tavasz =TAMOP 5.4. együttműködésben a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvánnyal A fejlődésmenetükben súlyosan akadályozott (FSA) személyek kommunikációs segítése a szociális ellátások területén 60 órás képzés, 50 kreditpont Témája: A képzést olyan szociális szakembereknek ajánljuk, akik fejlődésmenetükben súlyosan akadályozott (továbbiakban FSA) személyekkel foglalkoznak, szeretnék ismereteiket frissíteni és konzekvensen alkalmazni az FSA személyekkel való kommunikációs lehetőségeket. A képzés jól hasznosítható FSA személyek ellátásának különböző színterein: korai gondozás és fejlesztés; fejlesztő iskolai oktatás; valamint felnőtt korú személyek szociális ellátásában.

9 Tervezett képzések az Észak-Alföld régióban
A szociális szakembernek a súlyosan, halmozottan sérült személyekkel való kommunikációjának fejlesztése 60 órás képzés, 50 kreditpont Témája: A továbbképzés célja, hogy a résztvevő képes legyen felismerni a kommunikációs képességeiben akadályozott SHS személy kommunikációs szükségleteit, a SHS személy életkörülményeiből és személyiségéből adódó kívánatos megoldási módokat. Érzékenyen reagáljon a kapcsolatteremtési kísérletekre, s érzékenyen meg tudja különböztetni azokat a helyzeteket, amelyekben a háttérben kell maradnia. Világosan kell érzékelnie a tolmácsszerepből adódó határokat. Empatikusan tudjon ráérezni a halmozottan sérült, kommunikációs képességeiben súlyosan akadályozott kliens igényeire, érdekeire és tudjon azokhoz rugalmasan alkalmazkodni.

10 Tervezett képzések az Észak-Alföld régióban
Az "autizmus spektrum zavarral élő felnőttek - az autizmus szempontú, info-kommunikációs akadálymentesítés alapelvei" továbbképzési program minősítéséhez 45 órás képzés, 45 kreditpont Témája: A képzési program célja, hogy az autizmussal élő személyek közvetlen és közvetett szociális ellátása területén érzékenyítsen, ismereteket adjon, és készségeket fejlesszen az érintett felnőttek és családjaik segítése érdekében. A képzési program sikeres elvégzésével a hallgató különböző szintű korszerű ismeretekre tesz szert, megismeri az autizmus spektrumzavar természetét, a terápiás alapelveket, a felnőttkori segítségnyújtás lehetőségeit, az ellátórendszert és a jogszabályi kereteket. A megszerzett ismeretek birtokában képes a szociális szakterületén belül hatékonyabban illeszteni szolgáltatásait az egyéni igényekhez, továbbá eredményesebben tud a többi szakemberrel és a családdal partnerségben együttműködni, ezáltal elősegíti az autizmussal élő személyek társadalmi befogadását.

11 Tervezett képzések az Észak-Alföld régióban
Fogyatékos személyek szociális segítésének új útjai 33 órás képzés, 42 kreditpont Témája: A képzést minden olyan, különböző szakterületen, és különböző alap, vagy szakképesítéssel rendelkező szakember számára ajánljuk, akik munkájuk során fogyatékos emberekkel kerülnek kapcsolatba. A képzés célja széles körű, gyakorlatorientált, korszerű ismeretek átadása a fogyatékos személyekkel összefüggésben. A képzésen a résztvevők szakmai ismereteinek bővítése, kompetenciájának fejlesztése és attitűdformálása kerül előtérbe.

12 Aktív Műhely a hátrányos helyzetű régiókban című projekt TÁMOP 143
Mi az Aktív Műhely? Fejlesztő eszközrendszer, mely: Komplex megközelítésben Átlátható működés keretében Piacorientált tevékenységeket támogat 5 kulcsterületre koncentrál Fogyatékos ember Családjaik Társadalom Szakemberek Foglalkoztatók Célja: Fogyatékos emberek fenntartható foglalkoztatásának megteremtése, s a módszer adaptálása a Búzavirág Alapítvány és a „Jót s Jól” Egyesület számára

13 TÁMOP 143 Aktív Műhely a hátrányos helyzetű régiókban modell projekt
Várható eredmények a fejlesztés hatására 80 fogyatékos személy bevonása és képzésben részesítése 68 fogyatékos embere sikeres képzése 35 fogyatékos személy foglalkoztatása 20 szakember 4 féle képzésben való részesítése (foglalkoztatás-szervező munkahely feltáró üzleti ismereteket+még egy) 2 db, foglalkoztatási tevékenységre vonatkozó üzleti terv 4 munkáltatói fórum (alkalmanként 50 fő számára) Társadalmi érzékenyítés - Az előítéletek csökkentését célzó, a fogyatékos emberek értékteremtő munkáját bemutató PR kampány Kézműves tábor és tökmagolaj gyártás kapcsán új foglalkoztatási tevékenység kialakítása, ennek marketingje, és piacra lépés elősegítése Két társadalmi márka fejlesztése és marketingje

14 Aktuális tevékenységek Géberjénben, a „Jót s Jól” Egyesületnél:
Tökmagolaj üzem kialakítása és próbagyártás beindítása Fogyatékos személyek képzése I. modul:fejlesztő felkészítő képzés (38 fő) II. modul munkára felkészítő képzés (58 fő) III. modul szakmai képzés (20 fő) Szakemberek képzése, értékesítés, munkahelyfeltárás témakörében tavaszán Termék kampány, piacra lépés 2012 tavaszán

15 Az egyesület a projekt ideje alatt elvetette, learatta, az olajtököt 4 ha területen
Beindította a próbagyártást kialakította a termék nevét és kinézetét

16 Közös tudásalap létrehozása a szociális gondozás területén (CCFC projekt) Európai Gondozási Tanúsítvány

17 Európai Gondozási Tanúsítvány
Life Long Learning program (Leonardo) keretében kidolgozott követelményrendszer és hozzá tartozó mérőeszköz / vizsgarendszer BESCLO (Basic European Social Care Learning Outcomes) – ez a követelményrendszer elnevezése, az ebben meghatározott tudásterületeken mér a teszt

18 16 EU ország vett részt a projektben

19 BESCLO összefoglalja az európai sztenderdek szerint megvalósuló szociális gondozói alapképzés tanulási kimeneteit = ez egy Európa szerte egységesnek bizonyult követelményrendszer a szociális gondozás elavult, egészségügyi megközelítésmódja helyett az emberi jogi megközelítésmódot képviseli a tudásterületeken megfogalmazott követelmények elsajátítása a Fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ- Egyezmény elvárásainak megfelelő gondolkodásmód kialakulását segíti

20 BESCLO - területek A szociális gondozói munka értékei
A szolgáltatást használó személyek életminőségének fejlesztése Kockázatok kezelés A szociális gondozói szerep megértése Munkahelyi biztonság Együttműködő (asszertív) és hatékony kommunikáció A bántalmazás és az elhanyagolás felismerése és kezelése Szakmai fejlődés

21 A vizsga 96 kérdésből (8 BESCLO tudásterület, területenként 3 kérdés – kérdésenként 4 szempont) álló tesztsor Értékelés: teljes teszt, illetve a BESCLO területek külön- külön is értékelésre kerülnek Kitöltésére 1 óra áll rendelkezésre Papíralapú és elektronikusan is kitölthető Területenkénti részletes visszajelzés az értékelési lapon

22 PID projekt – értelmi fogyatékos szülők támogatása
Grundtvig projekt keretében szeptemberig 8 ország részvételével A projekt fő célja egy úgynevezett „FAMILY SET” összeállítása, amelyben esetleírásokat, módszereket, jó gyakorlatokat, oktatási és tanulási segédanyagokat mutatunk be az értelmi fogyatékos szülőpárok támogatásának területén.

23 PID projekt tevékenységei
Az országos helyzetkép feltárása – milyen segítséget kapnak ma az értelmi fogyatékos szülők, milyen lehetőségeik vannak A nemzetközi és hazai jó gyakorlatok összegyűjtése és közreadása A online tréning anyag kidolgozása önkéntesek számára Fókusz csoportok szervezése a téma és az elkészült szakmai és képzési anyagok megvitatására

24 Intézményférőhely kiváltási program
1257/2011 Kormányhatározat az intézmény kiváltási stratégiáról Intézmény Férőhely Kiváltást Koordináló Országos Testület TIOP A-11/1 Bentlakásos intézmények kiváltása „A” Szociális intézmények komponense

25 Szakmai fejlesztés fázisai
informális szakasz felkészülés megvalósítás Forrás: Koalíció Tamop 5.4.5 Tamop 5.4.5, Tiop 3.4.1

26 Forrás: Eszköz: Kívánatos cél:
mentorhálózat vezető mentor 100 fő lakó TAMOP 5.4.5 TIOP 3.4.1 munkavállaló segédeszközök, eljárások, módszertani anyagok „TAMOP 5.4.1” szervezet TIOP 3.4.1 infrastruktúra

27 Intézményférőhely kiváltási program
Megvalósíthatósági tanulmányhoz mentor segítség: lakók komplex támogatási szükségleteinek felmérése, március-április A teljes folyamat mentorálása: május-december: felkészülés, azt követően a szakmai megvalósítás segítése

28 Köszönöm a figyelmet! Pordán Ákos


Letölteni ppt "A Kézenfogva Alapítvány módszertani programjai az É-Alföld Régióban 2012. konzorcium vezető: Viktória Ápoló-gondozó Otthon, Hodász Nyíregyháza 2012. 02.28."

Hasonló előadás


Google Hirdetések