Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tanulás tanítása Tanulásmódszertan

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tanulás tanítása Tanulásmódszertan"— Előadás másolata:

1 Tanulás tanítása Tanulásmódszertan
A tanulás tanítása Tanulás tanítása Tanulásmódszertan Bedő Ferenc

2 Komplex tanulási program a meglevő gyakorlat helyett
AKG Oroszlány Péter reformpedagógia gyermekközpontúság

3 Oroszlány Péter „Ha a tanulásból hiányoznak az érdeklődés, a kíváncsiság, a tevékenységi öröm elemei, ha a célirányos erőfeszítések nem növelik napról napra a teljesítőképességet, ha a diák nem érzi, hogy egyre inkább birtokba veszi ezzel a világot, az iskola kényszerintézménnyé válik, amelyben sem tanuló, sem tanár nem érezheti jól magát...”

4 Célok a tanulás tanítása képességek fejlesztése
a tanuláshoz való viszony formálása személyiségfejlesztés tanulási szokások kialakítása

5 a tanulás tanítása alsó tagozat – ok 5. osztály tanulási módszerek
tantárgyak differenciálódása tanárok száma of. ??? szaktárgyi ismeretek elsődlegessége tanulási módszerek

6 képességek fejlesztése
a világ megismeréséhez szükséges képességek elvárjuk a: a koncentrációs képesség tartósságának és mélységének növekedését, a szóbeli és az írásbeli kifejezőképesség árnyaltabbá válását, az olvasás sebességének és a szövegfelfogás mértékének fokozódását, az emlékezeti munka javulását, a probléma-helyzetekben való gondolkodás képességének fokozódását, a tájékozódó képesség kialakulását; Bloom-féle taxonómia Nagy Sándor-féle taxonómia Nagy József taxonómiája Zsolnai József taxonómiája

7 a tanuláshoz való viszony formálása
miért van iskola? mire való az iskola sikerek kudarcok viszonyulások kudarcok, rossz élmények az iskolában és ezek okai; negatív tanár-élmények és ennek okai; családból hozott terhek, beállítódások, hiányok; a tanulás és élet perspektívái; egyéni felelősség a tanulásban; belső lendület megszerzésének akadályai és lehetőségei.

8 személyiségfejlesztés
személyiségközpontúság gyermekkozpontúság gyermekszeretet A. E. Klein Sándor Carl Rogers

9 tanulási szokások kialakítása
a tanulók aktuális szokásainak megismerése; célszerűtlen szokások elhagyásának kezdeményezése jó szokások felvételének kezdeményezése helyes szokások gyakorlása, kondicionálása.

10 Témakörök Mire való az iskola Tanulási szokások
A tanulás körülményei és feltételei A koncentrációs képesség fejlesztése Kifejezőképesség beszédben Kifejezőképesség írásban Hangos, kifejező olvasás Néma, értő olvasás Olvasásfejlesztés számítógéppel Az emlékezet fejlesztése Gondolkodás fejlesztése Tájékozódás a tudás világában

11 Gyakorlatok Mire való az iskola? Levél az iskoláról Hogyan tanulok?
belső állapot külső állapot önvizsgálat tanulási szokások

12 Gyakorlatok A tanulás belső föltételei memoriterek
önismeret, önbizalom motiváció nyitottság szándék, törekvések akaraterő elhatározások tanulást segítő módszerek tónusfokozás – nyújtózkodás relaxáció koncentráció meditáció

13 Gyakorlatok Tanulást segítő módszerek (minden epochában)!!!
nyújtózkodás relaxáció koncentráció meditáció

14 Gyakorlatok Koncentráció figyelmi játékok, emlékképek, mi változott?
ábrák, jelkeresés helyesírási hibák keresése jó tanácsok figyelemmegosztás rend egyféle tevékenység bemelegítés önfegyelem saját feladatok tanítási óra időmérleg tudatosság

15

16

17 Gyakorlatok Beszédművelés artikuláció szókincs felelet, kiselőadás
szókincsfejlesztés betűpótlás

18 Gyakorlatok kifejező olvasás hangos olvasás blattoló olvasás
gyorsolvasási technikák fixációszélesség növelése perifériális látás növelése ritmikus szemmozgás regressziógátlás

19 Gyakorlatok Több gyakorlat többször előfordul memoriterek szókereső
szókincs koncentráció tanulást segítő módszerek tónusfokozás – nyújtózkodás relaxáció meditáció

20 Szervezési módok Epochális feldolgozás Projektben való feldolgozás
12 témakör  16 epocha 1 epocha  5-10 tanórányi idő Projektben való feldolgozás ??? Tanórai feldolgozás

21 Epocha Mire való az iskola? Koncentráció Beszédművelés
Kifejező olvasás Dinamikus olvasás Önművelés Olvasásfejlesztés számítógéppel A tanulás belső feltételei Az emlékezet fejlesztése A gondolkodás kultúrája

22 Vélemények olyan „tantárgy” aminek nincs
leirt, leadható és visszakérdezhető ismeretanyaga "a gyerek nem tanul semmit" NAT kereszttantervi követelmények még nincs elfogadva mert szervezési problémákat vet fel HEFOP, TÁMOP


Letölteni ppt "Tanulás tanítása Tanulásmódszertan"

Hasonló előadás


Google Hirdetések