Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tanulás tanítása Tanulásmódszertan Bedő Ferenc www.zalai-iskola.hu A tanulás tanítása A tanulás tanítása.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tanulás tanítása Tanulásmódszertan Bedő Ferenc www.zalai-iskola.hu A tanulás tanítása A tanulás tanítása."— Előadás másolata:

1 Tanulás tanítása Tanulásmódszertan Bedő Ferenc www.zalai-iskola.hu A tanulás tanítása A tanulás tanítása

2 Komplex tanulási program a meglevő gyakorlat helyett AKG - 1988 Oroszlány Péter - 1991 reformpedagógia gyermekközpontúság

3 „Ha a tanulásból hiányoznak az érdeklődés, a kíváncsiság, a tevékenységi öröm elemei, ha a célirányos erőfeszítések nem növelik napról napra a teljesítőképességet, ha a diák nem érzi, hogy egyre inkább birtokba veszi ezzel a világot, az iskola kényszerintézménnyé válik, amelyben sem tanuló, sem tanár nem érezheti jól magát...” Oroszlány Péter

4 Célok a tanulás tanítása képességek fejlesztése a tanuláshoz való viszony formálása személyiségfejlesztés tanulási szokások kialakítása

5 a tanulás tanítása alsó tagozat – ok 5. osztály  tantárgyak differenciálódása  tanárok száma  of. ???  szaktárgyi ismeretek elsődlegessége tanulási módszerek

6 képességek fejlesztése a világ megismeréséhez szükséges képességek elvárjuk a:  a koncentrációs képesség tartósságának és mélységének növekedését,  a szóbeli és az írásbeli kifejezőképesség árnyaltabbá válását,  az olvasás sebességének és a szövegfelfogás mértékének fokozódását,  az emlékezeti munka javulását,  a probléma-helyzetekben való gondolkodás képességének fokozódását,  a tájékozódó képesség kialakulását; Bloom-féle taxonómia Nagy Sándor-féle taxonómia Nagy József taxonómiája Zsolnai József taxonómiája

7 a tanuláshoz való viszony formálása miért van iskola? mire való az iskola sikerek kudarcok viszonyulások kudarcok, rossz élmények az iskolában és ezek okai; negatív tanár-élmények és ennek okai; családból hozott terhek, beállítódások, hiányok; a tanulás és élet perspektívái; egyéni felelősség a tanulásban; belső lendület megszerzésének akadályai és lehetőségei.

8 személyiségfejlesztés személyiségközpontúság gyermekkozpontúság gyermekszeretet A. E. Klein Sándor1. 2. 3. Carl Rogers

9 tanulási szokások kialakítása a tanulók aktuális szokásainak megismerése; célszerűtlen szokások elhagyásának kezdeményezése jó szokások felvételének kezdeményezése helyes szokások gyakorlása, kondicionálása.

10 Témakörök 1. Mire való az iskola 2. Tanulási szokások 3. A tanulás körülményei és feltételei 4. A koncentrációs képesség fejlesztése 5. Kifejezőképesség beszédben 6. Kifejezőképesség írásban 7. Hangos, kifejező olvasás 8. Néma, értő olvasás 9. Olvasásfejlesztés számítógéppel 10. Az emlékezet fejlesztése 11. Gondolkodás fejlesztése 12. Tájékozódás a tudás világában

11 Gyakorlatok Mire való az iskola?  Levél az iskoláról  Hogyan tanulok? belső állapot külső állapot önvizsgálat tanulási szokások

12 Gyakorlatok A tanulás belső föltételei  memoriterek  önismeret, önbizalom  motiváció  nyitottság  szándék, törekvések  akaraterő  elhatározások  tanulást segítő módszerek tónusfokozás – nyújtózkodás relaxáció koncentráció meditáció

13 Gyakorlatok Tanulást segítő módszerek (minden epochában)!!!  nyújtózkodás  relaxáció  koncentráció  meditáció

14 Gyakorlatok Koncentráció  figyelmi játékok, emlékképek, mi változott?  ábrák, jelkeresés  helyesírási hibák keresése  jó tanácsok figyelemmegosztás rend egyféle tevékenység bemelegítés önfegyelem saját feladatok tanítási óra időmérleg tudatosság

15

16

17 Gyakorlatok Beszédművelés  artikuláció  szókincs  felelet, kiselőadás  szókincsfejlesztés  betűpótlás

18 Gyakorlatok kifejező olvasás hangos olvasás blattoló olvasás gyorsolvasási technikák  fixációszélesség növelése  perifériális látás növelése  ritmikus szemmozgás  regressziógátlás

19 Gyakorlatok Több gyakorlat többször előfordul  memoriterek  szókereső  szókincs  koncentráció  tanulást segítő módszerek tónusfokozás – nyújtózkodás relaxáció koncentráció meditáció  …

20 Szervezési módok Epochális feldolgozás  12 témakör  16 epocha  1 epocha  5-10 tanórányi idő Projektben való feldolgozás  ??? Tanórai feldolgozás  ???

21 Epocha Mire való az iskola? Koncentráció Beszédművelés Kifejező olvasás Dinamikus olvasás Beszédművelés Koncentráció Önművelés Mire való az iskola? Beszédművelés Olvasásfejlesztés számítógéppel A tanulás belső feltételei Az emlékezet fejlesztése A gondolkodás kultúrája

22 Vélemények olyan „tantárgy” aminek nincs leirt, leadható és visszakérdezhető ismeretanyaga "a gyerek nem tanul semmit" NAT kereszttantervi követelmények  még nincs elfogadva mert  szervezési problémákat vet fel  HEFOP, TÁMOP


Letölteni ppt "Tanulás tanítása Tanulásmódszertan Bedő Ferenc www.zalai-iskola.hu A tanulás tanítása A tanulás tanítása."

Hasonló előadás


Google Hirdetések