Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

10 millió baci a kezed minden centiméterén. Monocit a/makro fág DCHízó Sejt Granu Locita NK sejtB-sejtT-sejtKomp lement Felis merés kommu nikáció Effektor.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "10 millió baci a kezed minden centiméterén. Monocit a/makro fág DCHízó Sejt Granu Locita NK sejtB-sejtT-sejtKomp lement Felis merés kommu nikáció Effektor."— Előadás másolata:

1 10 millió baci a kezed minden centiméterén

2 Monocit a/makro fág DCHízó Sejt Granu Locita NK sejtB-sejtT-sejtKomp lement Felis merés kommu nikáció Effektor funkció

3 Monocita/ makrofág DCHízó Sejt Granu locita NK sejtB- sejt T- sejt Komp lement Felis merés Mintázat felsimerő Opszo- ninok Mintázat felismerő Opszoni nok Mintázat felsimerő receptorok Több féle aktiváló receptor Opszonin Saját ‘jelző’ gátló receptorok Mannóz, ellen- anyag Saját felszínt gátló molekulák védik (pl. sziálsav) Felismerő receptor típusok TLR RIG szerű receptorok NOD Scavanger receptorok C típusú lektin receptorok Mannóz felismerő receptorok

4 OPSZONIZÁLÁS OPSZONIN NÉLKÜL OPSZONINNAL IDŐ fagocitózis Megkönnyíti a patogén felismerését a természetes immunrendszer sejtjeinek Befolyásolja a válaszreakciót. Fc vagy komplement receptor ! ! Legfőbb opszoninok: Ellenanyag Komplement fragmensek Akut fázis fehérjék

5 Monocita/m akrofág DCHízó Sejt Granu locita NK sejtB- sejt T- sejt Komp lement Felis merés kommu nikáció Effektor funkció Fagocitózis szolubilis mediátorok (ROS, NO, proteáz) szolubil is mediát orok Fagocitózis, szolubilis mediátorok (ROS, NO, proteáz) Citotoxik us ADCC Komple ment mediált lizis Effektor funkciók: Közvetlen a patogénre irányuló: Fagocitózis, szolubilis mediátorok NK sejt Komplement komplement A fertőzött sejt elpusztítása:

6 Monocita/ makrofág DCHízó Sejt Granu locita NK sejtB-sejtT-sejtKomp lement Felis merés kommu nikáció APC Akut gyulladás APC Effektor funkció

7 A fehérjék polipeptid molekulák (vagy több polipeptid alegységből felépülő szerkezetek).fehérjék A peptidek és fehérjék között az a különbség, hogy a peptidek rövidek, míg a polipeptidek/fehérjék hosszúak. Ezek meghatározására számos különböző konvenció létezik, melyek mindegyikének megvannak a maga nüanszai.

8 A T-SEJTEK MHC MOLEKULÁKAT HORDOZÓ ANTIGÉN PREZENTÁLÓ SEJTEK JELENLÉTÉBEN A SEJTFELSZÍNEN MEGJELENŐ PEPTID – MHC KOMPLEXEKET ISMERNEK FEL AZ T Nincs T-sejt válasz oldott Ag Sejtfelszíni natív Ag Peptid antigének Sejtfelszíni MHC- peptid komplex T-sejt válasz Sejt felszíni peptidek APC ! !

9 T-sejt felismerő mechanizmusa Kórokozó fehérjéiből peptid szakaszok előállítása Peptidek MHC-hez kapcsolása Peptid MHC komplex sejtfelszíni megjelenítése Peptid MHC komplex T sejt receptor általi felismerése Antigén prezentáló sejt T sejt

10 Különböző mikrobák Azonos mintázat felismerő receptor Természetes immunrendszer felismerő mechanizmusa T-sejt felismerő mechanizmusa Különböző patogénből származó peptideket, különböző T sejt receptor ismeri fel Tc APC Tc APC peptid MHC

11 Különböző mikrobák Azonos mintázat felismerő receptor Fizikai kapcsolat a mikróba és a felismerő sejt között Közvetlen felismerés vagy opszonizáció Közvetlen kapcsolat az antigénprezentáló sejt és a T sejt között -A T sejt nem kerül közvetlen kapcsolatba a kórokozóval Különböző patogénből származó peptid, különböző T sejt receptor ismeri fel Természetes immunrendszer felismerő mechanizmusa T-sejt felismerő mechanizmusa APC T peptid MHC T

12 B sejt epitópT sejt epitóp (B sejtek ismerik fel) fehérjék szénhidrátok lipidek DNS szteroidok stb. - mesterséges vegyület is lehet! szöveti vagy oldott (T sejtek ismerik fel) peptidek (8-23 aminosav) (szigorú méretbeli kötöttség!) APC által történő bemutatás szükséges (MHC) ! !

13 AZ MHC KORLÁTOZÁS JELENSÉGE Egy adott T-sejt receptor egy adott MHC – peptid komplex felismerésére képes Ha ugyanaz az MHC egy másik peptidet köt, a T-sejt felismerés nem jön létre ! !

14 Az MHCI molekulák az összes magvas sejten kifejeződnek. Az expresszió mértéke változó, szabályozott, az immunválasz vagy egyes fertőzések befolyásolhatják a sejtfelszínen megjelenő molekulák számát. PEPTID 11 33 22 2m2m !!

15 22 11 22 11 Az MHCII molekulák csak a hivatásos antigénperzentáló sejteken fejeződnek ki. Dendritikus sejt Makrofág B-sejt Az expresszió mértéke változó, szabályozott, az immunválasz vagy egyes fertőzések befolyásolhatják a sejtfelszínen megjelenő molekulák számát. !!

16 PEPTID 11 33 22 2m2m AZ I TÍPUSÚ MHC MOLEKULA TÉRSZERKEZETE MINDEN MAGVAS SEJTEN KIFEJEZŐDIK A peptid kötésért az α1 és α2 domének együttesen felelősek Egy polimorf α lánc (immunglobulin domének) és egy nem polimorf β2 mikroglobulin ! ! !

17 22 11 22 11 PEPTID PEPTIDE A HIVATÁSOS ANTIGÉN PREZENTÁLÓ SEJTEKEN (DC, makrofág, B-sejt ) JELENIK MEG AZ II TÍPUSÚ MHC MOLEKULA TÉRSZERKEZETE A peptid kötésért az α1 és β1 domének együttesen felelősek Egy polimorf α lánc és egy szintén polimorf β lánc. (immunglobulin domének) ! ! !

18 Az MHC-I molekula 8-10 aminosav hosszúságú peptideket köt A PEPTIDKÖTŐ HELY GEOMETRIÁJA  m  -lánc Peptid  -lánc  -lánc Peptid Az MHC-II molekula >13 aminosav hosszúságú peptideket köt

19 A TCR egyszerre ismeri fel az MHC-t és a peptidet ! !

20 Egyféle MHC sok különböző peptid megkötésére képes Nem különbözteti meg a saját illetve idegen peptideket (mindent egyaránt prezentál-bemutat ) A sejtfelszínen egy típusú MHC egy időben sokféle peptidet prezentál. Vsz csak néhány MHC mutatja be az immunválaszt kiváltó peptidet T-sejtek jelenléte nem szükséges a peptidkötéshez !

21 Honnan származnak az MHC-hez kapcsolódó peptidek?

22 ANTIGÉN PREZENTÁCIÓ

23 Endogén Ag AZ EXOGÉN ÉS ENDOGÉN ANTIGÉNEK FELISMERÉSE Exogén Ag Th Az exogén fehérjékből származó peptideket (extracelluláris saját, patogén, allergén) a II. típusú MHC molekulák kötik A CD4+ helper T-sejtek ismerik fel CD8 MHCI CD4 MHCII Az endogén fehérjékből (saját, vírus, tumor) származó peptideket az I. típusú MHC molekulák kötik Citotoxikus, CD8+ T-sejtek ismerik fel Tc ! ! peptid TCR

24 AZ ANTIGÉN BEMUTATÁS/PREZENTÁCIÓ FELTÉTELEI 1.MHC molekulák kifejeződése a sejtfelszínen citotoxikus T sejt válasz 2.Az antigén peptidek intracelluláris előállítása – citotoxikus T sejt válasz 3.Fehérje antigének felvétele az extracelluláris térből – helper T sejt válasz 4.A fehérje antigének intracelluláris denaturációja/feldolgozása a T- sejtek számára 5.Az intracellulárisan feldolgozott fehérje antigének fragmentumai (peptidek) sejtfelszíni bemutatása az MHC molekulák által Az  TCR-ral rendelkező T limfociták a fehérje antigénekből származó peptidek és MHC molekulák által képzett sejtfelszíni komplexek felismerésére szakosodtak ! ! !

25 Intracelluláris peptidek bemutatása az MHCI által MHCI minden magvas sejten megjelenik

26 MHCI prezentációhoz szükséges folyamatok: 1, fehérjék lebomlás a citoplazmában 2a peptidek bejuttatása az endoplazmatikus retikulumba 2b MHC szintézis az endoplazmatikus retikulumban 3. peptid kötődés az MHCI-hez 4. Sejtfelszíni megjelenés

27 Proteaszóma fehérje ubiqutin oligopeptidek A sejt összes fehérjéje lebomolhat/lebomlik a proteaszómák által Az MHC molekulák a keletkező rövid peptideket kötik meg Az MHC felszínére a sejten belül kapcsolódnak a peptidek

28 T-sejtek jelenléte nem szükséges a peptidkötéshez Nem különbözteti meg a saját illetve idegen peptideket (mindent egyaránt prezentál-bemutat ) ! MHC

29 Az MHC fehérjék szintézise is az ER-ban történik

30 ER membrane Lumen of ER Cytosol (Transporters associated with antigen processing (TAP1 & 2)) A transzporter 8 aminosavnál hosszabb, hidrofób C-terminálissal rendelkező peptideket pumpál be az ER-ba A peptid származhat saját vagy idegen fehérjéből TAP-1 TAP-2 Peptide TAP-1 TAP-2 Peptide TAP-1 TAP-2 Peptide TAP-1 TAP-2 Peptide TAP-1 TAP-2 Peptide TAP-1 TAP-2 Peptide TAP-1 TAP-2 Peptide TAP-1 TAP-2 Peptide TAP-1 TAP-2 Peptide TAP-1 TAP-2 Peptide ER membrán ER lumen Citoplazma TAP-1 TAP-2 Peptide ATP-binding cassette (ABC) domén Hidrofób transzmembrán domén Proteaszóma által termelt citoplazmatikus peptid antigének A proteaszóma által termelt peptidek az endoplazmatikus retikulumba kerülnek.

31 MHCI prezentációhoz szükséges folyamatok: 1, fehérjék lebomlás a citoplazmában 2a peptidek bejuttatása az endoplazmatikus retikulumba 2b MHC szintézis az endoplazmatikus retikulumban 3. peptid kötődés az MHCI-hez 4. Sejtfelszíni megjelenés

32 AZ ENDOGÉN ANTIGÉN BEMUTATÁSI ÚT Tc-sejt Proteaszóma FEHÉRJE SAJÁT ANTIGÉN TAP1/2 gp96 calnexin α-lánc α-lánc+β2mMHC+peptid MHC-I + Ag peptid MHC-I + saját peptid ZÁRTNYITOTT Az endoplazmatikus retikulumban szintetizálódó MHCI itt kapcsolódik a peptiddel Peptid SAJÁT ANTIGÉN !

33 A sejtfelszínen nem (alig) található üres, peptid nélküli MHC A bekötődött peptid fixálta a konformációt, azaz nem cserélődik le a sejtfelszínen !

34 MHCI prezentációhoz szükséges folyamatok: 1, fehérjék lebomlás a citoplazmában 2a peptidek bejuttatása az endoplazmatikus retikulumba 2b MHC szintézis az endoplazmatikus retikulumban 3. peptid kötődés az MHCI-hez 4. Sejtfelszíni megjelenés

35 MHC-I, proteaszóma komponensek,TAP mennyisége egyidejűleg szabályozott Pl. IFN  --immunválasz -- általi koordinált kifejeződés Több MHCI-peptid komplex kerül ki a sejtfelszínre

36 Endogén Ag CD8 MHCI Az endogén fehérjékből (saját, vírus, tumor…) származó peptideket az I. típusú MHC molekulák kötik Citotoxikus, CD8+ T-sejtek ismerik fel Tc MHCI Minden magvas sejten megjelenik

37 Extracelluláris peptidek bemutatása az MHCII által

38 MHCII általi bemutatás csak a professzionális antigénprezentáló sejtek által. Ezen sejtek által (speciálisan,aktívan) felvett fehérjék kerülhetnek kapcsolatba az MHCII-vel Dendritikus sejt Makrofág B-sejt ! !

39 MHCII általi bemutatás: csak a professzionális antigénprezentáló sejtek által Extracelluláris antigének bemutatása Helper (segítő) T -sejtek CD4+ T sejteknek ! !

40 T-sejtek jelenléte nem szükséges a peptidkötéshez Nem különbözteti meg a saját illetve idegen peptideket (mindent egyaránt prezentál-bemutat ) A két prezentációs út egyszerre zajlik !

41 MHCII prezentációhoz szükséges folyamatok: 1, Külső (extracelluláris) antigének felvétele 2. MHCII védelem az ER-ben, hogy intracelluláris peptid ne kötődjön hozzá 3. Invariáns lánc peptid csere az endoszómában 4. Sejtfelszíni megjelenés !

42 Korai endoszóma Késői endoszóma Fúzió a lizoszómával Kapcsolat a Golgival Endocitózis

43 Opszonizáció!!!

44 OPSZONIZÁLÁS OPSZONIN NÉLKÜL OPSZONINNAL IDŐ fagocitózis Megkönnyíti a patogén felismerését a természetes immunrendszer sejtjeinek Befolyásolja a válaszreakciót. Fc vagy komplement receptor ! ! Legfőbb opszoninok: Ellenanyag Komplement fragmensek Akut fázis fehérjék

45 Fagocitózis 1.Kemotaxis, patogénhez kapcsolódás 2. Bekebelezés 3. Fagoszóma formálás 4. Fagoszóma lizoszóma fúzió– fagolizoszóma 5. A mikróba enzimatikus emésztése

46 Fagocitózisra képes sejtek -Makrofágok -Dendritikus sejtek -Neutrofil granulociták Hivatásos antigén prezentáló sejtek -Makrofágok -Dendritikus sejtek -B-limfociták ! ! Nem prezentál MHCII-n keresztül Nem fagocita Csak receptor mediált endocitózis

47 MHCII prezentációhoz szükséges folyamatok: 1, Külső (extracelluláris) antigének felvétele Antigén felismerése– receptor mediált endocitózis, fagocitózis 2. MHCII védelem az ER-ben, hogy intracelluláris peptid ne kötődjön hozzá 3. Invariáns lánc peptid csere az endoszómában 4. Sejtfelszíni megjelenés !

48 MHCII szintézis az ER-ben Ii nélkül nincs stabil α β lánc dimer MHCII Ii –komplex transzportja vezikulumokba c Az endoszómában az Ii hasad. A HLA- DM segítségével a Ii maradék CLIP hasított peptidekre hasad Az MHCII- peptid komplex transzportja a membránba MHCII expresszió, bemutatás a sejtfelszínen !

49 INVARIÁNS LÁNC (Ii) funkciói: 1.Chaperon – konformáció 2.Peptidkötőhely gátlása 3.Szállító/visszatartó molekula

50 Th-sejt AZ EXOGÉN ANTIGÉN BEMUTATÁSI ÚT ZÁRTNYITOTT Ii+αβ CLIP DMA/B MHC-II + Ag peptid MHC-II + saját peptid Az MHCII az invariáns lánc kötődésének köszönhetően az endoszómákba kerül, (az ER-ból) Az endoszómában hasítódik az invariáns lánc Az endoszomális DMA/B az invariáns lánc maradékát (CLIP) más peptidre cseréli

51 MHCII prezentációhoz szükséges folyamatok: 1, Külső (extracelluláris) antigének felvétele (endoszóma/fagolizoszóma) 2. MHCII védelem az ER-ben, hogy intracelluláris peptid ne kötődjön hozzá 3. Invariáns lánc peptid csere az endoszómában 4. Sejtfelszíni megjelenés !

52 Exogén Ag Th Az exogén fehérjékből származó peptideket (extracelluláris saját, patogén, allergén) a II. típusú MHC molekulák kötik A CD4+ helper T-sejtek ismerik fel CD4 MHCII Professzionális prezentáló sejtek! DC Makrofág B-sejt ! !

53 AZ I ÉS II TÍPUSÚ MHC MOLEKULÁK KIFEJEZŐDÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA IFNγ IFNγR A II típusú immun IFNγ fokozza az MHC expressziót Gyulladási citokinek és IFNγ hatására az MHC II expresszió egyes szöveti sejteken (endotél, asztrocita, mikroglia) is kiváltható Co-ordinated upregulation of MHC-I, TAP, LMP and MHC-II, DM, Ii

54 Makrofág, DC antigén felismerés PRR vagy opszonizáció Fagocita sejt PRR Patogén lebontása a lizoszómában Peptid MHCII kapcsolat Exogén Ag MHCII Peptid MHCII komplex megjelenése az APC sejt felszínén APC Folyamatos mintavétel az extracelluláris térből (fagocitózis, pinocitózis)

55 Th Exogén Ag APC T sejt Antigén prezentáló sejt TCR MHCII/ peptid kapcsolat

56 MHC I Minden magvas sejt MHC II Professzionális antigén prezentáló sejtek Kötött peptidforrássaját vagy idegen fehérjék méret8-10 aminosav13-25 aminosav természetescitoplazmatikus és magi fehérjék ~70% MHC eredetű, membrán- és extra- celluláris fehérjék Peptid képződéshelyecitoplazmavezikulumok endo/lizoszóma MHC transzport nincsIi - irányít, visszatart ER vezikuláris rendszer speciális vezikulum CIIV MHC - peptide kölcsönhatás HelyeERspeciális vezikulum, CIIV MHC - peptid komplexek a sejtfelszínen stabil komplexek a sejt belső környezetét tükrözik stabil complexek a sejt külső környezetét tükrözik ANTIGEN ÁTALAKÍTÁS ÉS BEMUTATÁS !

57 Antigén felvétel Antigén feldolgozás MHC szintézis MHC-peptid kapcsolat

58 Endogén Ag AZ EXOGÉN ÉS ENDOGÉN ANTIGÉNEK FELISMERÉSE Exogén Ag Th CD8 MHCI CD4 MHCII Tc A CD8 illetve CD4 a nem polimorf α3 illetve β2 doménhez kapcsolódik ! !

59 AZ MHC FUNKCIÓI –Az immunológiai saját meghatározása Saját MHC + saját peptid – egyedekként változó MHC és saját peptid –Az immunológiailag idegen meghatározása Saját MHC + idegen peptid – egyedekként változó MHC és idegen peptid –Saját fehérjékből származó peptidek prezentálása – immunológiai saját folyamatos megjelenítése –Antigénből származó peptidek prezentálása – idegen/megváltozott saját felismerése –Allogén válasz idegen MHC-val szembeni válasz (transzplantáció) Az MHC által korlátozott T-sejt felismerés következménye –Az NK sejt felismerés célpontja !


Letölteni ppt "10 millió baci a kezed minden centiméterén. Monocit a/makro fág DCHízó Sejt Granu Locita NK sejtB-sejtT-sejtKomp lement Felis merés kommu nikáció Effektor."

Hasonló előadás


Google Hirdetések