Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Adatgyűjtés Kérdőív és kérdéstípusok Kérdőívek nyíltak és rövidek legyenek Kérdéstípusok: –Nyitott –Zárt –Többszörös válaszlehetőség –…

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Adatgyűjtés Kérdőív és kérdéstípusok Kérdőívek nyíltak és rövidek legyenek Kérdéstípusok: –Nyitott –Zárt –Többszörös válaszlehetőség –…"— Előadás másolata:

1 Adatgyűjtés Kérdőív és kérdéstípusok Kérdőívek nyíltak és rövidek legyenek Kérdéstípusok: –Nyitott –Zárt –Többszörös válaszlehetőség –…

2

3 4. A MIR lényege

4 Marketinginformáció-rendszer (MIR) Emberek, berendezések és eljárások összessége, melyek összegyűjtik, rendszerezik, elemzik, értékelik majd eljuttatják a szükséges, pontos és időszerű információt a marketing döntéshozóihoz

5 A MIR szükségessége Marketing fejlődése (lokálistól a globálisig) Fogyasztói igények kifinomultabbá váltak Az árversenyt felváltja a nem árjellegű verseny (vásárlásösztönzés, reklám, jövedelmek növekedése, stb.)

6 Marketing döntések és információtartalmak MIR Marketing- Menedzsment Elemzés Tervezés Végrehajtás Ellenőrzés Marketing- Környezet Célpiacok Marketing- csatornák Versenytársak Közvélemény Makrokörnyezet

7 Fogyasztói magatartás és az igények megismerése

8 Alapfogalmak Fogyaszt á s: –az egy é nek saj á t(os) sz ü ks é gleteinek é s ig é nyeinek term é kekkel, szolg á ltat á sokkal t ö rt é nő kiel é g í t é se Fogyaszt ó i piac –azon egy é nek é s h á ztart á sok ö sszess é ge, akik/amelyek szem é lyes fogyaszt á sra v á s á rolnak vagy vesznek ig é nybe term é keket, szolg á ltat á sokat

9 Fogyaszt ó i magatart á s/viselked é s –a javak megszerz é se/v á s á rl á sa/elfogad á sa é s haszn á lata sor á n t ö rt é nő megnyilv á nul á sok, tev é kenys é gek (pl. é rt é kel é s, v á laszt á s) ö sszess é ge A fogyaszt ó i magatart á s vizsg á lata – a marketingmunka ir á ny á nak meghat á roz á sa é rdek é ben v é gzett interdiszciplin á ris kutat á si, elemz é si tev é kenys é g, mely jellemzi, le í rja é s megmagyar á zza a fogyaszt ó i viselked é s t ö megszerű jelens é geit, illetve előrejelzi a fogyaszt ó i viselked é s alakul á s á t

10 A fogyasztói magatartás alapkérdései, jellemző dimenziói … választ adnak arra, hogy az adott termék/szolgáltatás esetében jellemzően

11 Kik alkotják a piacot? (occupants) Ki vesz részt, ki a fontos személy a döntésben? (organisation) Mit vásárolnak? (objects) Milyen kritériumok alapján választanak? (objectives) Hogyan vásárolnak? (operations) 7 O Hol vásárolnak? (outlets) Mikor vásárolnak? (occasions) A kik, mit, hogyan, mikor, hol kérdések


Letölteni ppt "Adatgyűjtés Kérdőív és kérdéstípusok Kérdőívek nyíltak és rövidek legyenek Kérdéstípusok: –Nyitott –Zárt –Többszörös válaszlehetőség –…"

Hasonló előadás


Google Hirdetések