Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A projektpedagógia lehetőségei a felsőoktatásban Arató Ferenc PTE BTK NTI Nevelés- és Oktatáselméleti Tanszék 2011. április 12.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A projektpedagógia lehetőségei a felsőoktatásban Arató Ferenc PTE BTK NTI Nevelés- és Oktatáselméleti Tanszék 2011. április 12."— Előadás másolata:

1 A projektpedagógia lehetőségei a felsőoktatásban Arató Ferenc PTE BTK NTI Nevelés- és Oktatáselméleti Tanszék április 12.

2 Mi a projektpedagógia? Definíciók „A tanulónak a projektoktatásban valós feladattal kell szembesülnie, amelyben maga dolgozza ki részvételének egyéni tervét és annak az útnak minden részletét is, amely e terv megvalósításához vezet. Koránt sem kielégítő, ha a tanulóknak csupán munkautasításokat kell követniük.” (Richards 1900) 2Arató Ferenc

3 Definíciók „A projekt egy cél által meghatározott tapasztalatgyűtés, céltudatos cselekvés, amelynél az uralkodó szándék (cél elérése) mint belső hajtóerő meghatározza a cselekvés célját, szabályozza annak lefolyását, motivációjához erőt ad.” (Kilpatrick 1918) 3Arató Ferenc

4 Definíciók „ A pedagógiai projekt valamely összetett, komplex, gyakran a mindennapi életből származó téma; a témafeldolgozáshoz kapcsolódó célok, feladatok meghatározása, a munkamenet és az eredmények megtervezése; az eredmények prezentálása. (…) A téma felvetése és a vele való foglalkozás a gyerekek valódi önállóságán alapul, a pedagógusok, szakértők szerepe ennek az önállóságnak a segítése. Az egyes témák projektként való feldolgozása a mindenkori pedagógiai folyamatnak alárendelten egyedi jegyeket mutat.” (M. Nádasi 2003:16) 4Arató Ferenc

5 Definíciók „A tanulók érdeklődésére, a tanárok és diákok közös tevékenységére építő módszer, amely a megismerési folyamatot projektek sorozataként szervezi meg” (Hegedűs 2002) 5Arató Ferenc

6 Definíciók „A projekt egy sajátos tanulási egység, amelynek a középpontjában egy probléma áll. A feladat nem egyszerűen a probléma megoldása vagy megválasztása, hanem a lehető legtöbb vonatkozásnak és összefüggésnek a feltárása, amely a való világban az adott problémához organikusan kapcsolódik.” (Hortobágyi 1991) 6Arató Ferenc

7 Lényeges alkotóelemek Résztvevők érdeklődése (probléma, téma, kíváncsiság, szükséglet, igény, előismeret) mentén történő célkitűzések és/vagy vereségmentes konfliktus-kezelés, érdekérvényesítés: a résztvevők érdekei mentén történő célkitűzések Projekt – projekció: probléma-kép/vision-cél/aims- objectives-ötlet/idea-küldetés/mission- terv/plan,design-tevékenység/activity-interaction- produktum/products,outputs, outcomes 7Arató Ferenc

8 Lényeges alkotóelemek Mikro-csoportok (2-6 fő) Vegyes életkor (BA, MA, doktorandusz, PhD) Multi-, inter- és transzdiszciplináris Közös tervezés (Projekttervek) Egyéni feladatok egymásra épülnek (Egyéni portfólió) 8Arató Ferenc

9 Lényeges alkotóelemek Megoldás és produktum-orientált (Projektindikátorok és termékek) együttműködés Aktív részvétel, szubszidiaritás, nyilvánosság (belső és külső-társadalmi környezet) Mérés-értékelés, visszacsatolás (egyetemi szintű minőségbiztosítás) Reality projektek (Freinet, Waldorf, közösségi iskolák, szakképzési projektek… stb.) – (K+F+K+GY projektek) Arató Ferenc

10 Dewey vereség mentes konfliktus- kezelés Érdekprobléma artikulálása Alternatívák gyűjtése Vétó Döntés Tervezés és felelősség Értékelés 10Arató Ferenc

11 Rogers kreativitás feltételei Pszichológiai szabadság Ajánlások, források Környezet Lényeges probléma Én-aktualizáló tendencia Feltétel nélküli elfogadás Kongruencia Kifejezett empátia Pozitív hozzáállás 11Arató Ferenc

12 Social interdependence theory Lewin: dynamic theory of personality (1935): interdependence theory Deutsch: positive interdependence (cooperation) and negative interdependence (competition) 1949,1962, 2005 Aronson, Johnson – Johnson, Kagan: cooperative learning based on positive interdependence and more (1971,1978, 1984, 1989,1992, 1994, 2000, 2005, 2009) Arató-Varga: constructive and encouraging interdependence in cooperative learning(2005, 2006, 2008) Structrural-poststructural approach of schooling and education (Aronson 1971, Cohen in the eighties, Kagan 1990, 1994, Arató – Vagra 2005, 2006) 12Arató Ferenc

13 Kooperatív tanulásszervezés Strukturális megközelítés Dekonstruktív modellek Egyszerű, kevés alapelv 40 éve kutatott struktúrák Hatékonyabb, eredményesebb, méltányosabb Strukturális garancia az individualizációra, kooperációra, autentikus visszajelzésre, gondolkodási képességek széles repertoárjára 13Arató Ferenc

14 Kooperatív Alapelvek Mindenkire személyesen kiterjedő párhuzamos interakciók Építő és ösztönző egymásrautaltság Személyes felelősségvállalás és egyéni számonkérhetőség Egyenlő részvétel és hozzáférés Lépésről lépésre biztosított nyilvánosság Arató Ferenc

15 Köszönöm a figyelmet! Arató Ferenc


Letölteni ppt "A projektpedagógia lehetőségei a felsőoktatásban Arató Ferenc PTE BTK NTI Nevelés- és Oktatáselméleti Tanszék 2011. április 12."

Hasonló előadás


Google Hirdetések