Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Építse egyik a másikat" 1Thessz a párkapcsolat teológiája

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Építse egyik a másikat" 1Thessz a párkapcsolat teológiája"— Előadás másolata:

1 „Építse egyik a másikat" 1Thessz. 5.11 a párkapcsolat teológiája
Dr.Veres Sándor

2 Azután ezt mondta az ÚRisten: Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat. 1Móz. 2.18 Préd 4,10

3

4 A Teremtés „Akkor ezt mondta Isten: Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá: uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik-mászik.„ 1.Móz. 1.26

5 Elrendelés Megteremtette Isten az embert a maga
képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. 1Móz. 1.27

6 A Teremtés Móz : „Isten megáldotta őket és ezt mondta nekik Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a földön mozgó minden élőlényen!”

7 Teremtés

8 Az Isten szerinti párkapcsolat (házasság) célja
Szaporodás – sokasodás (mag) Fizikai terjeszkedés – hódítás (növekedés) Uralkodás (gyümölcs)

9 Különbség az állat és az ember feladatai között:
1Móz „Szaporodjatok, sokasodjatok, és töltsétek meg a tenger vizét; a madár is sokasodjék a földön!” 1Móz „Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá: uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik-mászik.”

10 Az elrendelés relativizálása
Antony Giddens: „A családi élet átalakult a nem definiált pár státus elterjedése következtében. A szexualitás elvált a reprodukciótól. Amit egykoron szigorúan a házasság és a legitimáció fényében definiáltak, most már alig kapcsolódik ezekhez. A homoszexualitás fokozatos elfogadása logikusan következik abból, hogy a szexualitás elszakadt a reprodukciótól.

11 A spirituális alap hiánya
Amikor elvesznek vagy korlátozódnak azok az indítékok, melyek korábban működőképessé tették a pár kapcsolatát, szükségszerűen válságba kerül a kapcsolat (házasság). A közösséget fenntartó erők gyengülése kölcsönös frusztráltságot okoz a felekben (Mit nem kaptam meg?), ez előbb-utóbb szakításhoz vezethet. Ekkor derül ki: nincsen stabil alapja a kapcsolatnak.

12 Bűnbeesés „olyanok lesztek, mint az Isten: tudni fogjátok, mi a jó, és mi a rossz.” 1Móz. 3.5

13 A bűn felforgatta a jó rendet
1Móz : „Az asszonynak ezt mondta: Igen megnövelem terhességed fájdalmát, fájdalommal szülöd gyermeked, mégis vágyakozol férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad.” * Ef 5,22 A bűn által célját tévesztett ember önmaga feletti uralomra vágyott, amit megengedve Isten megbüntette az embert a házassági kapcsolatban hitetlensége miatt.

14 Helyreállítás

15 Isten tökéletes képmásának helyreállítása
I. Isten az ember iránti szeretetét azzal fejezte ki, hogy a házaspárt Megáldotta : Jer „De áldott az a férfi, aki az ÚRban bízik, akinek az ÚR a bizodalma.” A férfit férfivá és a nőt asszonnyá (gyermek) tette: „Mert nem a férfi van az asszonyból, hanem az asszony a férfiból. Mert nem is a férfi teremtetett az asszonyért, hanem az asszony a férfiért.” 1Kor 11:8, 12 A szeretet (hűség, ragaszkodás) és az Isten iránti bizalom kötelékét adta nekik Préd. 4.12: „A hármas fonál nem szakad el egyhamar.”

16 Az első ember földből, porból való, a második ember mennyből való. 1Kor. 15.47
II. Jézus földi küldetése, kereszthalála és feltámadása az ember és a házasság helyreállításának az alapja Tanítás Mt : „Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet” Egymás szeretete Jn „Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást!”

17 Vezetés Ef. 5.2: „Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte,” Önalávetés Kol. 3.18:”Ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogyan illik az Úrban.” Só és világosság Zsid. 13.4: „Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házasélet legyen tiszta!”

18 Az Ó- és Újszövetség parancsai a házasságban
Szaporodjatok, Sokasodjatok,töltsétek be, hódítsátok meg Tegyetek tanítvánnyá minden népeket HÁZASSÁG Az anyaméh gyümölcse Örök szövetség Hűség

19 Az Ó- és Újszövetség parancsai a gyülekezetben
Tegyetek tanítvánnyá minden népeket Szeressétek egymást GYÜLEKEZET Isten gyermekei Közöttük fogok lakni

20 Isten a család után a gyülekezetet adta, mint céljai elérésének legfőbb eszközét
A bűn esetet követően tökéletlenné vált pár, házasság (család), nép, nemzet, királyság helyett Isten a gyülekezetet ígéri meg, mint azt a helyet, ahol a földi életben leginkább lehetséges Isten közelében élni. 2Kor : „mi az élő Isten temploma vagyunk, ahogyan az Isten mondta: „Közöttük fogok lakni és járni, Istenük leszek, és ők az én népem lesznek.”

21 Összefoglalás Az Istenhez hűséges házasfelek olyan kapcsolatban élnek, amelyen áldás van. Zsolt : Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek! …. Csak oda küld az ÚR áldást és életet mindenkor. Róm. 15.5: A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint,

22 Vassal formálják a vasat,
és egyik ember formálja a másikat. Péld


Letölteni ppt "„Építse egyik a másikat" 1Thessz a párkapcsolat teológiája"

Hasonló előadás


Google Hirdetések