Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Slide 1 © 2007 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ FEJLŐDÉS 13 John W. Santrock munkájának felhasználásával Erkölcsi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Slide 1 © 2007 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ FEJLŐDÉS 13 John W. Santrock munkájának felhasználásával Erkölcsi."— Előadás másolata:

1 Slide 1 © 2007 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ FEJLŐDÉS 13 John W. Santrock munkájának felhasználásával Erkölcsi fejlődés, értékek, és vallás

2 Slide 2 © 2007 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Erkölcsi fejlődés, értékek, és vallás Az erkölcsi fejlődés tárgyköre: a jó és a rossz megkülönböztetéseAz erkölcsi fejlődés tárgyköre Az erkölcsi fejlődés kontextusa: a kultúra A proszociális és az antiszociális viselkedés : az agresszióA proszociális és az antiszociális viselkedés Értékek, vallás, spiritualitás, és az élet értelme : intézmények vs. életvilág

3 Slide 3 © 2007 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Miben áll az erkölcsi fejlődés? A gondolkodásban, az érzésekben, és a viselkedésben a jóra és a rosszra vonatkozó normákkal kapcsolatos változások (Róm 12,2; 37 Zsolt 1; Mt. 9.13) Intraperszonális dimenzió: szabályozza a tevékenységeket és a belső folyamatokat Interperszonális dimenzió: szabályozza a társadalmi interakciókat és eljár a konfliktus helyzetekben Domains of Moral Development

4 Slide 4 © 2007 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Piaget elmélete az erkölcsi fejlődésről Domains of Moral Development Heteronóm erkölcs Autonóm erkölcs Immanens igazság Az igazság és a szabályok a világ megváltoztathatatlan tényezőiből valamint az emberek ellen- őrzéséből származnak (4-7 évesek) Tudatosul, hogy a szabályokat és a törvényeket emberek alkotják; egy cselekmény megítélésében már foglalkozik a cselekvő indítékával legalább annyira mint a következ- ményekkel (10 évesek és idősebbek) Ha a szabályt megszegik, a büntetés azon nyomban kiméretik

5 Slide 5 © 2007 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Kohlberg elmélete az erkölcsi fejlődésről Erkölcsi magyarázatok kibontakozása az egyetemes morális szinteken –A morális gondolatok a gyermekkoron, a serdülőkoron és a felnőttkoron történő áthaladás során alakulnak ki –Morális dilemmákat tartalmazó történetekkel vizsgálta –Elméletében 3 szintet írt le, mindegyikben két állomást Domains of Moral Development

6 Slide 6 © 2007 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Kohlberg állomásai Prekonvencionális magyarázat — legalsó szint –A jó vagy rossz a külső jutalomtól vagy büntetéstől függ –1. Állomás Heteronóm erkölcsiség — a büntetéshez kötődik (1Móz 3,23) –2. Állomás Individualizmus, instrumentális cél, és csere — a kölcsönös cseréhez kötődik Domains of Moral Development

7 Slide 7 © 2007 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Kohlberg állomásai Konvencionális magyarázat — közbeeső szint –Az egyének meghatározott normákhoz igazodnak, de ezek a normák mások normái –3. Állapot Kölcsönös személyközi elvárások, kapcsolatok és személyközi konformitás — bizalom, gondoskodás, lojalitás másokhoz az alapja az ítélet alkotásnak –4. Állapot Társadalmi rendszer szintű erkölcsiség az ítéletalkotás a társadalmi rendre, a törvényre, az igazságra és a jogra alapozott Domains of Moral Development

8 Slide 8 © 2007 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Kohlberg állomásai Posztkonvencionális magyarázat — a legmagasabb szint –Az egyének lehetséges erkölcsi okok alternatíváit felismerik, kifejtik nézeteiket és saját erkölcsi állásfoglalás, elvek alapján döntenek –5. Állomás Társadalmi szerződés vagy hasznosság és individuális jogok — az aktuális törvénynek és társadalmi rendszer hitelességének értékelése, melyek az alapvető emberi jogok és értékek megőrzéséért és védelméért felelőssek –6. Állomás Egyetemes etikai elvek — egyetemes emberi jogokra alapozott erkölcsi normák kidolgozása Domains of Moral Development

9 Slide 9 © 2007 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Kohlberg állomásai Posztkonvencionális magyarázat — legmagasabb szint 7. Állomás - a morális értékelés alapja valamely vallási rendszer tanítása Gilligan javaslatára került ez a szint a modellbe

10 Slide 10 © 2007 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Életkorok és Kohlberg állomásai Domains of Moral Development Fig. 13.3 60 50 40 30 20 10 0 Az egyes állomások erkölcsi ítéletalkotásainak átlag százaléka 70 14101618 Életkor (évek) 22242628321234363020

11 Slide 11 © 2007 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Kohlberg állomásai Az erkölcsi állomások később jelennek meg az élet során, mint ahogyan az elő van írva 7. állomással később egészült ki az elmélet: a kozmikus perspektiva szerepével, aminek az üzenete, mintha ez a morális fejlődés betetőződése lenne A kortársakkal való kapcsolat kritikai hatása érvényesült Kohlberg kritikája –Az erkölcsi ítéletek (túlhangsúlyozottak) erkölcstelen viselkedést rejthetnek el (alulhangsúlyozottak) –Hibás kutatás: az erkölcs mérésének nehézségei –Kulturális elfogultság Domains of Moral Development

12 Slide 12 © 2007 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. A családok és a morális fejlődés Mintha a családi folyamatok nem lennének olyan fontosak a gyermekek morális fejlődésében: induktív magyarázat használata A nemi meghatározottság nézőpontja elhanyagolt –Kohlberg elmélete az igazság nézőpontját hangsúlyozza — a személyiség jogokra fókuszál, az egyén egyedülálló és független –Gilligan nézőpontja a gondoskodásé — az embereket a másokkal való kapcsolatában szemléli; a lányok a morális dilemmákat inkább az emberi kapcsolatok viszonylatában értelmezik Domains of Moral Development

13 Slide 13 © 2007 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. A társadalmi konvenciókra alapuló érvelések A társadalmi konszenzusokra és konvenciókra irányuló gondolatok állnak a középpontban –Konvenciókra alapuló szabályok A viselkedés szabálytalanságainak az ellenőrzésére és a társadalmi rend fenntartására szolgálnak Önkényesek és szubjektívek az egyes itéletek –Társadalmi szervezet koncepciói Domains of Moral Development

14 Slide 14 © 2007 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Az erkölcsi ítéletalkotás Etikai témák hangsúlyozása Az erkölcsi szabályok nem bírósági jellegűek; nem kötelezőek, de széles körben elfogadottak és személytelenek –Az erőszak meggyalázza az etikai normákat –Az igazságról való felfogást magukba rejtik –Nem társadalmi konszenzus és megállapodás teremti őket Domains of Moral Development

15 Slide 15 © 2007 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Erkölcsi viselkedés A megerősítés, a büntetés és utánzás akapfolyamatai: a viselkedés helyzetfüggő A kísértésnek való ellenállás és az önkontrol –Kognitív elemek befolyásolják Az erkölcs társas-kognitív elmélete –Megkülönböztetendő a morális kompetencia (erkölcsösen viselkedni) és a morális magatartás (aktuálisan meg is valósítani az erkölcsös viselkedést) Domains of Moral Development

16 Slide 16 © 2007 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Erkölcsi érzések Psichoanalitikus elmélet –A morális viselkedés alapja a bűntudat érzés elkerülése –Felettesén: a személyiség erkölcsi elágazása (2 részből áll) Én ideál — az ideális normák követésének jutalmazása Lelkiismeret — bünteti a nem kívánatos cselekményeket A gyermekek internalizálják a szülői normákat Domains of Moral Development

17 Slide 17 © 2007 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Empátia A másik érzéseire való érzelmi reagálás ami azonos a másik érzéseivel Kognitív komponens — nézőpont-váltás A csecsemő un. globális empátiájából fejlődik ki Gyermekek azon képessége, ami annak tudomásulvételéből fejlődik ki, hogy az emberek különböző reakcióik vannak a helyzetekre Domains of Moral Development

18 Slide 18 © 2007 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Érzelmek és az erkölcsi fejlődés: mai megvilágításban Amikor erősen éreztük, hogy mind a pozitív mind a negatív érzések közrejátszanak a morális viselkedésbenr –Pozitív érzések: együttérzés, vonzalom, csodálat, self-esteem, önbecsülés –Negatív érzések: harag, felháborodás, szégyen, bűntudat –Egyes érzelmek megváltoznak a gyermekkorban és az azt követő időszakban; gazdagon átszövik a fejlődés kognitív és társas vonatkozásait Domains of Moral Development

19 Slide 19 © 2007 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Erkölcsi példák A személyiség, a jellem és az erény fejlődésének hangsúlyozása a morális kiválóság terminusaiban –Bátor: domináns és extrovertált –Gondozás: ápolás és egyetértés –Becsületes: tudatosság és tapasztalatok iránti nyitottság Ez a három mód lehet a morális működés magja ami magába foglalja az őszinteséget és a függőséget Domains of Moral Development

20 Slide 20 © 2007 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Szülők Piaget és Kohlberg nem számolt kellőképpen a szülői hatásokkal a gyermekek morális fejlődésének alakulásában A szülők szemlélhetik önmagukat elsődleges szerepeikben –Szeretet megvonás –Hatalom érvényesítés –RávezetésInduction Contexts of Moral Development

21 Slide 21 © 2007 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Iskolák — Rejtett tanterv Átható erkölcsi atmoszféra az iskolákban Jellem formálás –Az irányított erkölcsi nevelés módszerével a diákok az alapvető erkölcsi előírásokra tanítják, hogy meggátolják az erkölcstelen viselkedést, vagy hogy a diák sérülést okozzanak maguknak vagy másoknak Értékek tisztázása –Segít tisztázni miért élünk, miért dolgozunk –A diákokat bátorítja saját értékeik meghatározásában és mások értékeinek a megértésében Contexts of Moral Development

22 Slide 22 © 2007 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Iskolák — Rejtett tanterv Kognitív erkölcsi nevelés –Students should value things like democracy and justice as moral reasoning develops –Instructor is facilitator, not director Szolgáló tanulás –Form of education that promotes social responsibility and service to community –Benefits student volunteers and recipients Contexts of Moral Development

23 Slide 23 © 2007 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Proszociális viselkedés Altruizmus és kölcsönösség –Altruizmus: önzetlen érdeklődés mások megsegítésében, jobbára kitörő empátia alapján –Némelyek szerint nem létezik altruizmus; valakinek haszna van belőle –A legtöbb proszociális viselkedés reciprocitást feltételez; a tartozunk azzal, hogy a támogatűst támogatással viszonozzuk Prosocial and Antisocial Behavior

24 Slide 24 © 2007 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Proszociális viselkedés Osztozás és méltányosság –A legtöbb osztozkodás az élet elős 3 évében van: non-empátiás alapon –4 év körül: kombinálódik az empatikus tudatosság és a felnőtt bátorítása –Az elemi iskola éveiben: bonyolódnak a méltányossággal kapcsolatos eszmék –Az életúton át: magába foglalja az egyenlőség, érdem, és a jóakarat elveit Prosocial and Antisocial Behavior

25 Slide 25 © 2007 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Nemi szerep (gender) és a proszociális viselkedés Antiszociális viselkedés –Bűnözők: gyerekek vagy serdülők akik illegális cselekvésre szánták el magukat –Ifjukori bűnözés: Széles tartománya a viselekedésnek Támadások indexe — bűncselekmények Státusz támadások — lkevésbé gyakori cselekmények; illegális csak ha fiatalok teszik –Gyakoribb a férfiaknál mint a nőknél Prosocial and Antisocial Behavior

26 Slide 26 © 2007 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Nemi szerep (gender) és proszociális viselkedés Pszichiáterek: magatartási rendellenesség –Életkorhoz nem illő cselekvések és attitűdök (externalizált vagy kontrollálatlan viselkedési minták) –Erőszak Családi elvárások Társadalmi normák Személyes vagy mások jogai ellen Prosocial and Antisocial Behavior

27 Slide 27 © 2007 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. A bűnözés eredete Konfliktus a tekintéllyel Titkos cselekedetek Nyílt agresszió Nem kizárólagosan genetikai faktorok –Magas státus vonások a fiúknál –A család és a kortársak hatása Prosocial and Antisocial Behavior

28 Slide 28 © 2007 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Erőszak és ifjúság Kockáztató ifjúság –Korai drog és alkohol függőség –Korai fegyverhasználat, különösen kézifegyverek –Antiszociális, deviáns kortárs csoportokkal való közösségvállalás –Az erőszak átható feltárása a médiában Prevenciós programok A bekövetkező ifjúsági erőszak komplex jelenség Prosocial and Antisocial Behavior

29 Slide 29 © 2007 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. A fiatalkorú erőszak visszaszorítása Oregon társadalmi tanuló központ ajánlatai –Újra elköteleződés a gyermekek biztonságos és hatékony felnevelésére –Valódi megelőzés –Több támogatást az iskolák –Hatékony kapcsolatok kimunkálása családok, iskolák, szociális rendszerek, gyülekezetek, és más tényezők között Prosocial and Antisocial Behavior

30 Slide 30 © 2007 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Értékek Hiedelmek és attitűdök arról szólnak ahogyan a dolgok létezhetnek –Kikérdezéssel megtudhatók, valakinek mik a céljai –Önbeteljesítő és önkifejező vezethet öndestrukcióhoz, egyedülléthez és elidegenedéshezon –Önbizalom és elkötelezettség mások felé vezethet sikeres alkalmazkodáshoz Values, Religion, Spirituality, and Meaning in Life

31 Slide 31 © 2007 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. A Freshman Életcélok kutatás változásai Values, Religion, Spirituality, and Meaning in Life Fig. 13.6

32 Slide 32 © 2007 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Család és vallás Társadalmak sokféle módszert alkalmaznak arra, hogy gondozzák a vallási tradíciókat –A legtöbb felnőtt alkalmazza a gyerekkori vallási tanításokat –A legmélyebb vallásos változás vagy ébredés a serdülőkorban jelenik meg –Pozitív kapcsolat vagy biztonságos kötődés a szülőkkel estében a serdülők legvalószínűbben felveszik szüleik vallásos orientációját Values, Religion, Spirituality, and Meaning in Life

33 Slide 33 © 2007 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Piaget vallásos gondolkodási állomásai Values, Religion, Spirituality, and Meaning in Life Konkrét műveleti Formális műveleti Művelet előtti - intuitív 7-8 évtől 13-14-ig 14 év felett 7-8 éves korig A figyelem a képek és a történetek részleteire irányulnak Absztrakt vallásosság megértése A vallásos gondolatok nem rendszerezettek, fragmentáltak

34 Slide 34 © 2007 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Serdülőkor A vallás a legtöbb serdülő számára fontos (USA) A vallásról kedvező képzeteik vannak és a pozitív jövőképhez kapcsolják –Körükben alacsonyabb a bűnözési arány és a drog használat –Jobb fokozatot mutatnak ebben az alacsonyabb jövedelmű családok gyermekei –Jobb a problémákkal való megküzdés képessége közöttük Values, Religion, Spirituality, and Meaning in Life

35 Slide 35 © 2007 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Vallás és szexualitás a serdülőkorban A serdülők körében vallási szervezetekbe elsősorban azért integrálódnak mert –Szigorú házasságelőtti szexuális attitűdök és viselkedés –Barátaik tetszésére vannak a házasság előtti szexualitással kapcsolatos szigorú attitűdök –Kevesebb szexuális partnerrel bírnak, inkább romantikus kapcsolatok –Nagyobb jelentősége a HIV-nek és a terhességnek; kisebb valószínűsége a felelőtlen szexnek Values, Religion, Spirituality, and Meaning in Life

36 Slide 36 © 2007 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Vallás és spiritualitás a felnőttkorban Szerte a világon a felnőttek számára fontos –Az amerikaiak 70%-a vallásos Fontosabb a nők, mint a férfiak számára Csökkent az amerikaiak elköteleződése valamely tételes vallásos hitnek Egyéni különbségek a vallás terén a középső felnőttkorban Values, Religion, Spirituality, and Meaning in Life

37 Slide 37 © 2007 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Vallás és egészség Bizonyos vallásos szekták tagjai nem veszik igénybe az orvosi ellátást és a fájdalomcsillapítást Pozitív kapcsolat áll fenn a vallásos elköteleződés és az egészségi állapot között –Segít a vérnyomást karbantartani; kevesebb stressz –Hosszabb élet; kevesebb egészségi probléma –Egészségesebb életvitel; nagyobb optimizmus –Több társadalmi kapcsolatban való belemélyedés Values, Religion, Spirituality, and Meaning in Life

38 Slide 38 © 2007 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Vallás az idősebb korban A spiritualitás növekedése a késő középső és az időskorban –A nők körében erőteljesebb növekedés, mint a férfiakéban –A korai felnőttkorhoz kötődő spiritualitás –A hit a legfontosabb hatás valakinek az életében –A hitből való cselekvés intenzívebb gyakorlattá tétele mint korábban –Legteljesebb elkötelezettség magasabb önbecsülés iránt Values, Religion, Spirituality, and Meaning in Life

39 Slide 39 © 2007 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Vallás az idősebb korban Pszichológiai hasznok –Az élet értelmének megtalálása –Az élettel való megelégedettség magasabb szintje –A bekövetkező halállal való szembenézés, az élet elvesztésének elfogadása –A jelentőségteliség megtalálása –Társas közösség, alkotóerő Values, Religion, Spirituality, and Meaning in Life

40 Slide 40 © 2007 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Az élet értelme szükségletek –Életcél –Értékek –A hatékonyság/eredményesség –Önérték Values, Religion, Spirituality, and Meaning in Life

41 Slide 41 © 2007 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Az élet legnehezebben megválaszolható problémái 1. Mi történik valójában a bolygónkon? Mi az anyag és a lét értelme, egyáltalán van-e? Zsolt. 136.7 2. Meg lehet-e ismerni, vagy hagyjam az egészet, hiszen úgysem tudom megoldani? Zsolt. 139.14 3. Milyen ismérveket használjunk, hogy el tudjam különíteni az igazat attól, ami nem igaz, a jót a rossztól, a valódit a nem valóditól? Zsolt. 1.6 4. Honnan tudhatom meg, hogy ezek az ismérvek megbízhatók és igazak-e, és mi ezeknek az ismérveknek a forrása? Zsolt. 1.6

42 Slide 42 © 2007 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Az élet legnehezebben megválaszolható problémái 5. Ki vagyok én másokhoz, a világhoz, a mindenséghez, Istenhez stb. viszonyítva? Zsolt. 72.14 1Pt. 1.18-19 6. Mit kezdjek az életemmel: életem értelme, elérendő célok, pályafutás, hivatás? Ézs. 43.1, 5 7. Mi az igazság? Hogyan határozom meg az igazságot, honnan veszem és honnan tudom, hogy mi igaz? (Pilátus) Jn. 16.8, Jn. 14.6 8. Milyen az emberek természete? Jó? Gonosz? Semleges? Miből merítsek hitet? Hogyan lett az emberi természet olyan, amilyen: teremtés, környezet, „eredeti bűnbeesés”, alkalmazkodás, nevelés stb? 1Móz. 8.21

43 Slide 43 © 2007 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Az élet legnehezebben megválaszolható problémái 9. Létezik-e valamilyen felsőbbrendű lény vagy végső ok, vagy minden a semmiből fejlődött ki, ezt honnan tudhatom? 1Móz. 1.1 10. Honnan ered az anyag? Tudatosan megtervezett alkotás vagy statisztikai véletlen, evolúció? Ézs. 40.28 11. Minden abszurd, vagy van az életnek és a világmindenségnek valamilyen értelme? Ézs. 40.28 12. Vannak-e abszolút dolgok (megdönthetetlen igazságok), viszonylagos-e a „valóság” az egyes emberek perspektívájából? 1Móz. 21.33; Ézs. 51.6

44 Slide 44 © 2007 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Az élet legnehezebben megválaszolható problémái 13. Mi az életben a negatív („a gonosz”) és a pozitív (‘jó”) jelenségek forrása vagy oka? Több forrás van csak egy, egy sincs? Jn. 8.44 14. Van-e élet a halál után? Ha igen, miféle, hol és kivel? Ha nincs, mi történik, és honnan tudhatom meg? Jn. 5.24 15. Kapcsolatba tudunk-e kerülni magasabb rendű lénnyel (lényekkel)? Ha igen, hogyan? Ha nem, mit jelent ez az én életemben? Zsolt. 50.15 16. Mit tekintsek értéknek? Mi a legfontosabb az életemben, hogyan rangsoroljak? Mt. 6.21

45 Slide 45 © 2007 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Az élet legnehezebben megválaszolható problémái 17. Kihez csatlakozzam az életben: ki legyen a házastársam, kivel éljek, kivel dolgozzam stb? Milyen ismérvek alapján válasszam meg azokat az embereket, akikkel szövetkezek? 1Móz. 2.22 18. Hol akarok élni a bolyón (földrajzi értelemben) és miért? Zsid. 13.14 19. Hogyan készüljek fel életem értelmének és céljainak teljesítésére? Jn. 16.13 20. Honnan tudjam meg, hogy helyesen élek-e? Zsolt. 26.2 ; Zsolt. 139.23

46 Slide 46 © 2007 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Vége 13


Letölteni ppt "Slide 1 © 2007 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ FEJLŐDÉS 13 John W. Santrock munkájának felhasználásával Erkölcsi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések