Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK A DDRMK-BAN HUMAN SERVICES U CENTRU ZA ZAPOŠLJAVANJE JUŽNE ZADUNAVSKE REGIJE Hornyák István osztályvezető Dél-dunántúli Regionális.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK A DDRMK-BAN HUMAN SERVICES U CENTRU ZA ZAPOŠLJAVANJE JUŽNE ZADUNAVSKE REGIJE Hornyák István osztályvezető Dél-dunántúli Regionális."— Előadás másolata:

1 HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK A DDRMK-BAN HUMAN SERVICES U CENTRU ZA ZAPOŠLJAVANJE JUŽNE ZADUNAVSKE REGIJE Hornyák István osztályvezető Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Ištvan Hornyak rukovoditelj Centar za zapošljavanje južne Zadunavske regije (DDRMK) Pécs, 2010. 06. 30.

2 Információszolgáltatás Informacijske usluge Az információszolgáltatás a munkaügyi szervezet többszintű tevékenysége –Tágabb értelemben a munkaerő-piaci szereplők informálása a munkaerő-piaci tendenciákról, elemzésekről kutatásokról a munkaügyi szervezet tevékenységéről stb. Informacijska usluga je višerazinska aktivnost organizacije rada - U širem smislu znači informiranje igrača na tržištu radne snage o tendencijama tržišta rada, analizama, istraživanjima, aktivnostima organizacije rada, itd.

3 –Szűkebb értelemben a munkaügyi kirendeltségek információs tevékenysége az ügyfelek munkaerő-piaci tájékozottságának javítása érdekében. –A régió területén FIP pontok működnek –U užem smislu znači informacijske aktivnosti lokalnih ureda za zapošljavanje u interesu korekcije znanja stranaka o tržištu rada. –Na području regije rade FIP točke

4 Munkaerő-közvetítés Posredovanje radne snage A munkaügyi szervezet legközvetlenebb munkaerő-piaci szolgáltatása. Célja a munkaadók munkaerő igényének a kielégítése, illetve az álláskereső mielőbbi munkához juttatása. To je najneposrednija usluga organizacije rada. Cilj posredovanja radne snage je zadovoljiti zahtjeve poslodavaca, odnosno što prije pružiti posao poslotražilcima.

5 Munkaerő-közvetítés Posredovanje radne snage A munkaerő-közvetítés legfontosabb elemei: Személyes beszélgetés az álláskeresővel –Foglalkoztatást akadályozó tényezők feltárása –Tájékoztatás a munkalehetőségekről és azok jellemzőiről –Foglalkoztatást akadályozó körülmény megállapítása esetén Kapcsolatot tart a munkáltatókkal Najznačajniji elementi posredovanja radne snage Osobni razgovor s poslotražilcem –Otkrivanje faktora ometanja u zapošljavanju –Obaveštenje o mogućnostima zapošljavanja i o njihovim osobinama –U slučaju određivnja prepreke u zapošljavanju u kontaktu je s poslodavcima.

6 Munkaerő-közvetítés Posredovanje radne snage A DDRMK évente állásbörzét szervez. Elősegíti az álláskereső és munkáltatók találkozását DDRMK organizuje berze rada svake godine Pomaže susret poslodavaca i poslotražitelja

7 TANÁCSADÁSOK SAVJETOVANJA Munkatanácsadás –Egyéni vagy csoportos formában történik –Cél a munkavállaláshoz kapcsolódó készségek és képességek feltárásával az álláskeresőknek a legmegfelelőbb munkahely kiválasztása. Savjetovanje rada –Događa se individualno ili u grupama –Cilj savetovanja je izabrati odgovarajuće radno mjesto za poslotražitelje s istraživanjem vještina u vezi s zapošljavanjem i sposobnosti za posao.

8 TANÁCSADÁSOK - SAVJETOVANJA Pályaválasztási tanácsadás Savjetovanje u izboru karijere Pályaorientációs tanácsadás –Szakmai végzettséggel nem rendelkezők, akik szeretnének szakmát tanulni, de bizonytalanok a szakma, illetve a pályaválasztás területén csoportos foglalkozáson feltárhatják a szakmaválasztással összefüggő, azt akadályozó tényezőket. Savjetovanje u orijentaciji karijere –Oni koji nemaju stručne spreme ali žele učiti struku međutim su nesigurni na području struke i izbora karijere imaju mogućnosti da u okviru grupnih savjetovanja otkriju čimbenike koji ih sprečavaju u izboru karijere.

9 TANÁCSADÁSOK - SAVJETOVANJA Pályaválasztási tanácsadás Savjetovanje u izboru karijere Pályakorrekciós foglalkozások –Csoportos foglalkozás keretében azok a szakmai végzettséggel rendelkező, de pályamódosítás előtt álló álláskeresők, akik elavult végzettséggel rendelkeznek és nem tudnak elhelyezkedni, vagy téves pályaválasztásuk miatt nem akarnak a szakmájukban dolgozni segítséget kapnak az új szakma kiválasztásához, és az elsajátításhoz szükséges tennivalók összeállításához. Zanimanja korekcije karijere –Oni poslotražitelji, koji imaju stručnu spremu, ali njihova struka je zastarela i ne mogu se zaposliti ili pogrešno su izabrali struku pa ne žele raditi u toj struci, u okviru grupnih savjetovanja dobijaju pomoć za izbor nove struke i upute, što sve moraju činiti da bi naučili novu struku.

10 TANÁCSADÁSOK - SAVJETOVANJA Pályaválasztási tanácsadás Savjetovanje u izboru karijere Pályamegerősítő foglalkozás –A szakmával rendelkező, de elhelyezkedni nem tudó munkavállalók, csoportos foglalkozás keretén belül információkat szerezhetnek a szakma sokrétűségéről, munkaerő-piaci helyzetéről, stb. Zanimanje za potvrdu karijere –Poslotražitelji koji imaju struke ali ne mogu se zaposliti, u okviru grupnih savjetovanja dobijaju informacije o mnogostruci struke i stanju tržišta rada, itd.

11 TANÁCSADÁSOK - SAVJETOVANJA Pályaválasztási tanácsadás Savjetovanje u izboru karijere Foglalkozási Információs Tanácsadás (FIT) –Pályaválasztás vagy pályamódosítás előtt állóknak nyújt segítséget, a pályaválasztással kapcsolatos legfontosabb kérdésekre ad választ Profesionalno Informativno Savjetovanje (FIT) –Pruža pomoć onima koji su prije izbora karijere ili promjene karijere, nudeći njim odgovore na najvažnija pitanja u vezi s izborom karijere.

12 TANÁCSADÁSOK - SAVJETOVANJA Pályaválasztási tanácsadás Savjetovanje u izboru karijere –Rendelkezésre állnak képességvizsgáló kérdőívek, szakmaismertető leírások, tájékoztatók iskolákról, képzőintézményekről. Részletes leírás található közel 400 szakmáról és filmek a legkülönbözőbb foglalkozásokról. –Stoje na raspolaganju upitnice, opisi struka, obaveštanja o školama i obrazovanim institucijama. Mogu se naći detaljni opisi o 400 struka i filmovi o raznim zanimanjima.

13 TANÁCSADÁSOK - SAVJETOVANJA Pályaválasztási tanácsadás Savjetovanje u izboru karijere –Iskolai végzettségüknek megfelelő önéletrajzi gyűjtemény áll rendelkezésre nyomtatott és elektronikus formában. –A DDRMK évente pályaválasztási kiállítást rendez általános iskolások részére. Felnőttképzési kiállítást pedig álláskeresők részére. –Stoje na raspolaganju kolekcija životopisa odgovarajuća njihovim stručnim spremama u štampanom i elektroničnom obliku. –DDRMK organizuje izložbu za izbor karijere, svake godine za učenike osnovne škole i izložbu za obrazovanje odraslih za poslotražitelje.

14 TANÁCSADÁSOK SAVJETOVANJA Képzési tanácsadás –A tanulási szándékkal rendelkező álláskeresők a képzési lehetőségekről, a konkrét képzés kiválasztásához kaphatnak részletes felvilágosítást pl. képzésen való részvétel feltételeiről stb. Savjetovanje u obrazovanju –Poslotražitelji s namjerom učenja mogu dobiti detaljne informacije o mogućnostima obrazovanja i izboru konkretnog obrazovanja npr. o uslovima učešća na obrazovanjima

15 TANÁCSADÁSOK SAVJETOVANJA Rehabilitációs tanácsadás –Célja, hogy elősegítse a foglalkozási rehabilitáció irányának a meghatározását azon megváltozott munkaképességűek számára, akik képzettségi szintjüknek megfelelő munkakörbe nem közvetíthetők. –Rehabilitációs Információs Centrum (RIC) segíti a munkát ahol információs anyagok jogszabályok, eszközök találhatók. Rehabilitacijsko savjetovanje –Njegov je cilj, da pomaže definiranje smjera profesionalne rehabilitacije za one osobe s invaliditetom koje ne mogu biti posredovane na aktivnosti odgovarajuće njihovim stručnim spremama. –Rehabilitacjski Informativni Centar (RIC) pomaže u radu gdje se nalaze informativni materijali, zakoni, sredstva.

16 TANÁCSADÁSOK SAVJETOVANJA Álláskereső Klub –Elsajátítják az álláskeresési technikákat –Elkészítik a legelőnyösebb önéletrajzot –Felkészülnek a munkáltatókkal történő találkozásra –Csoportos foglalkozás 10-12 fő részvételével, 3 héten keresztül –Sor kerül konkrét álláskeresésre Klub poslotražitelja –Stječu tehnike u traženju posla –Pripremaju najkorisnije životopise –Pripremaju se za susret s poslodavcima –Zanimanje u grupama sudjelovanjem 10-12 osoba kroz 3 tjedna –Dolazi do stvarnog traženja posla

17 TANÁCSADÁSOK SAVJETOVANJA Álláskeresési technikákat oktató program –HÁT Háromnapos Álláskeresési Tréning Megismerik az álláskereséshez szükséges legfontosabb információkat Önéletrajz írást tanulnak Felkészülnek a felvételi elbeszélgetésre Konkrét álláskeresésre nem kerül sor Nastavni program za tehniku traženja posla –„HÁT”: Trodnevni Trening za Traženje posla –Poslotražitelji upoznaju najvažnije informacije koje su neophodne za traženje posla uče pisati životopise pripremaju se na prijemni razgovor ne dolazi do stvarnog traženja posla

18 TANÁCSADÁSOK SAVJETOVANJA Pszichológiai tanácsadás –Cél, hogy segítséget adjon a pályakezdőknek, pályaválasztóknak, a képzés vagy továbbtanulás előtt állóknak, és mindazoknak akik nehezen élik meg a az álláskeresők állapotát, bizonytalanok önmagukkal és jövőjükkel kapcsolatban. Psihološko savjetovanje –Njegov je cilj, da pomaže onima koji su još prije karijere, koji tek biraju karijeru, koji su prije obrazovanja ili studije i svima onima koji teško podnesu stanje poslotražitelja i koji su nesigurni u sebi i u svojoj budućnosti.

19 TANÁCSADÁSOK SAVJETOVANJA Helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás –Célja, hogy szakmai segítséget adjon a térség foglalkoztatási helyzetének a javításához, a foglalkoztatási feszültségek kezeléséhez, új munkahelyek teremtéséhez. –Foglalkoztatási Paktumok –MEB EURES tanácsadás –Tájékoztatás az EU-s álláslehetőségekről. Mentori szolgáltatás(TAMOP) Mjesno (područno) savjetovanje za zapošljavanje –Njegov je cilj da pruža pomoć za poboljšanje stanja zapošljavanja u području, za liječenje napetosti u zapošljavanju i stvaranje novih radnih mjesta. –Paktovi za zapošljavanje –MEB EURES savjetovanje –Obaveštenje o mogućnostima zapošljavanja u Evropskoj Uniji Mentorske usluge (TAMOP)

20 Köszönöm a figyelmet! Hvala na pažnji!


Letölteni ppt "HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK A DDRMK-BAN HUMAN SERVICES U CENTRU ZA ZAPOŠLJAVANJE JUŽNE ZADUNAVSKE REGIJE Hornyák István osztályvezető Dél-dunántúli Regionális."

Hasonló előadás


Google Hirdetések