Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A humánerőforrás fejlesztésének lehetőségei a felzárkóztatást célzó komplex programban Sasvári Gábor, Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Foglalkoztatási.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A humánerőforrás fejlesztésének lehetőségei a felzárkóztatást célzó komplex programban Sasvári Gábor, Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Foglalkoztatási."— Előadás másolata:

1 A humánerőforrás fejlesztésének lehetőségei a felzárkóztatást célzó komplex programban Sasvári Gábor, Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Foglalkoztatási Programok Osztálya Pécs, 2008. november 12. Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

2 A kistérségek számára rendelkezésre álló pályázati ablakok Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ DDOPTIOPTÁMOPGOPUMVP 3.3.7 - minőségi oktatás 6.1.2, 6.2.4 - egészségmegőrzés, egészségügyi humán erőforrás fejlesztés 5.1.1 - foglalkoztathatóság, alkalmazkodóképesség, társadalmi befogadás

3 Alapelvek Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A beruházási (DDOP, TIOP) és a képzési – foglalkoztatási - egészségfejlesztési (TÁMOP) források arányát minden kistérségnek követnie kell. (Javasolt arány: ¾ – ¼) Az Európai Szociális Alapból (TÁMOP) lehívható forrás aránya az összes projekt támogatásának minimum 20%-a. Az oktatás – foglalkoztatás – lakhatás – egészség- megőrzés komplex fejlesztése valósuljon meg. Az ESZA-forrásokon belül is kijelöltek a hangsúlyok az egyes kistérségekre, de általában minden kistérségben minden fejlesztés indokolt

4 Társadalmi Megújulás Operatív Program Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 5. prioritás: A társadalmi befogadás, részvétel erősítése 5.1. intézkedés: A kiemelt leghátrányosabb helyzetű térségek, valamint a településen belüli szegregáció csökkentését célzó komplex fejlesztések támogatása 5.1.1. támogatási konstrukció: Leghátrányosabb helyzetű kistérségek

5 TÁMOP 5.1.1. CÉLOK (1) Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A 33 leghátrányosabb helyzetű kistérségre irányuló program helyi komplex fejlesztéseinek megalapozása, helyi programok koordinációs és szakmai hátterének támogatása. Módszertani, felkészítő, mentorálási szolgáltatások, képzések kialakítása, biztosítása, együttműködések segítése, a helyi közösségek mozgósítása, a helyi humánkapacitások megerősítése. Térségspecifikus, a helyi szükségletekre válaszoló, a térségi fejlesztési tervekben megfogalmazásra kerülő és más intézkedésekből nem támogatott szociális, gyermekügyi és esélyegyenlőségi programok támogatása.

6 TÁMOP 5.1.1. CÉLOK (2) Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A térségben élők foglalkoztathatóságának javítása, felkészítése a munkavállalásra. „Tranzit” foglalkoztatás – a nyílt munkaerőpiacra átvezető, szakképzéssel összekapcsolt foglalkoztatás. Állami szervek által megrendelt szolgáltatásoknál a hátrányos helyzetű térségekbe való kihelyezés lehetőségének vizsgálata, és ezekre épülő foglalkoztatási programok megvalósítása. A térségben munkalehetőséget teremtő munkáltatók részére foglalkoztatási támogatás.

7 TÁMOP 5.1.1. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK (1) Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ - a helyi civil társadalom megerősítése, civil szervezetek kapacitásainak fejlesztése, - a komplex fejlesztéshez szükséges helyi együttműködések kialakítása, támogatása, - célzott, térség-specifikus foglalkoztatási és képzési programok, különös tekintettel az alacsony iskolai végzettségűekre, - a nyílt munkaerőpiacra átvezető foglalkoztatási programok megvalósítása, - helyi mikro-vállalkozások fejlesztése, - fenntartható szolgáltatási és foglalkoztatási modellek a szociális gazdaságban, - a térségben élő fiatalok és gyermekek társadalmi integrációjának elősegítése és a munkaerő-piaci hátrányok megelőzése,

8 TÁMOP 5.1.1. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK (2) Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ - a térségben élők foglalkoztathatósági esélyeinek javítása, - a helyi szociális szolgáltatások kapacitásainak megerősítése, szakemberek felkészítése, - szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés segítése, - a komplex fejlesztés végrehajtásához szükséges szakmai és módszertani háttér biztosítása, központi és helyi szintű menedzsment és koordináció, - együttműködés egyes fejlesztések központilag kialakított módszertani és támogató hátterét jelentő kiemelt projektekkel, Minden típusú projektben kötelezően megvalósítandó tevékenység: - Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása - Projektmenedzsment biztosítása

9 Az egyes kistérségek számára meghatározott forrás Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ kistérség népességszám, ezer fő településszám forrás, Mrd Ft Barcsi25,426 2,169 Csurgói18,018 1,727 Kadarkúti21,023 1,957 Lengyeltóti11,510 1,313 Sásdi14,727 1,890 Sellyei14,135 2,098 Szigetvári27,146 2,785 Tamási41,031 2,760 Összesen172,8216 16,699 (a tartalék nélkül)

10 A TÁMOP 5.1.1 egy lehetséges forrásallokációja Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Kistérségek Meghatározott forrás (milliárd Ft) Forrásarány TÁMOP 5.1.1. (millió Ft) Bevonható létszám* (fő) Barcs2,16913,0% 272,8 121 Csurgó1,72710,3% 217,2 97 Kadarkút1,95711,7% 246,1 109 Lengyeltóti1,3137,9% 165,1 73 Sásd1,89011,3% 237,7 106 Sellye2,09812,6% 263,8 117 Szigetvár2,78516,7% 350,2 156 Tamási2,76016,5% 347,1 154 Összesen16,699100,0% 2 100,0 933 * 2,25 millió Ft/fő fajlagos költséggel számolva

11 A DDRMK programjai (1) Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ TÁMOP programok TÁMOP 1.1.1. "Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése" TÁMOP 1.1.2. "Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkozatásáért” TÁMOP 1.1.3. „Út a munka világába” Rendszeres szociális segélyben részesülők munkaerő-piaci integrációja (tervezet)

12 A DDRMK programjai (2) Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Munkaerő-piaci alapból finanszírozott programok „Graffity-mentes város” (szociál-ökonómiai projekt) „PATRÓNUS – Pályaválasztást segítő és mentor tanár” „Diplomás fiatalok a régió fejlődésért” „Munkát mielőbb! 2007-2009” A létszámleépítések nyomán elbocsátott személyek tartós munkanélkülivé válásának megelőzése „Postapartner” program

13 „Diplomás fiatalok a régió fejlődéséért” program Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 1 fő - fő 2 fő 1 fő 2 fő A többcélú kistérségi társulásoknál foglalkoztatottak száma Munkakörök: Pályázatíró, projektmenedzser Kistérségi referens Területfejlesztési munkatárs Településfejlesztési tanácsadó Közbeszerzési referens Idegenforgalmi menedzser Szociális menedzser Oktatási és közművelődési referens

14 „Patrónus” - mentor tanár program Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2 fő 6 fő 3 fő 2 fő 1 fő 7 fő 6 fő Az kistérség iskoláiban foglalkoztatott mentor tanárok száma

15 A DDRMK tervezett programjai Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÉCS 2010 Európa Kulturális Fővárosa „Új munkahelyek a sikerért” „Sorsfordító - sorsformáló” program „Roma munkaerő-piaci koordinátorok foglalkoztatási programja” „25 év alatti, szakképzettséggel rendelkező, rendszeres szociális segélyben részesülő álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének elősegítése” „Magyar Posta – Szigetvári küldemény feldolgozó üzem” munkaerő-piaci program „MUNKA ÉS MEGBECSÜLÉS” KOMPLEX ROMA PROGRAM A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN

16 OFA programok (1) Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ „A családsegítő szolgálatok beilleszkedést segítő szolgáltatásainak fejlesztése” foglalkoztatási program Hosszú távú (átfogó) cél: A társadalmi és munkaerő-piaci re-integráció elősegítése, a munkanélküliség mérséklése komplex segítségnyújtással a nem foglalkoztatott, tartósan munka nélkül lévőknél. Rövid távú (konkrét) cél: Pályakezdő diplomás szociális szakemberek (szociálpedagógus, szociálismunkás, szociálpolitikus) alkalmazása, gyakorlat szerzés és kapacitásbővítés céljából. A szociális szakemberek, kiemelten a családsegítő szolgáltatásokkal foglalkozó szakemberek részére speciális, szolgáltatási csomag kidolgozása a rendszeres szociális segélyezettek foglalkoztatásának elősegítésére.

17 OFA programok (2) Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Az egészségügyi és közszolgálati reform által érintett dolgozók bevonása a szociális szolgáltatások rendszerébe PLUSZ 1 FŐ, a vállalkozás első alkalmazottjának felvétele Pályázat a telepeken, telepszerű lakókörnyezetben élők társadalmi integrációját elősegítő komplex projektek megvalósítására A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, munkavállalói létszámuk növelése a leghátrányosabb helyzetű (33+14) kistérségekben.

18 TÁMOP 1.4.1. programok az LHH-térségekben Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Alternatív munkaerő-piaci programok támogatása Nyertes pályázatok a Dél-Dunántúlon (TÁMOP 1.4.1-07/1) „A Dráva összeköt” Alternatív munkaerő-piaci projekt megvalósítása Barcs és Sellye térségében 18 fő munkanélküli számára. (Megvalósító: Barcs és Barcs-környéki Munkanélküliekért Alapítvány) "Kezdjük újra!„ Alternatív munkaerő-piaci projekt megvalósítása Vajszló és Szentlőrinc térségében 36 fő munkanélküli számára. (Megvalósító: Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Kht.) „Egyenlő esély a munka világában” Alternatív munkaerő-piaci projekt megvalósítása Szigetvár térségében 36 fő munkanélküli számára. (Megvalósító: Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület)

19 Köszönöm a figyelmet! Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ


Letölteni ppt "A humánerőforrás fejlesztésének lehetőségei a felzárkóztatást célzó komplex programban Sasvári Gábor, Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Foglalkoztatási."

Hasonló előadás


Google Hirdetések