Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Kálmán Anikó egyetemi docens 1 Nemzetközi összehasonlító elemzés a tanárképzési és felnőttoktatók képzési rendszereinek állapotáról, működéséről, fejlesztéséről.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Kálmán Anikó egyetemi docens 1 Nemzetközi összehasonlító elemzés a tanárképzési és felnőttoktatók képzési rendszereinek állapotáról, működéséről, fejlesztéséről."— Előadás másolata:

1 Dr. Kálmán Anikó egyetemi docens 1 Nemzetközi összehasonlító elemzés a tanárképzési és felnőttoktatók képzési rendszereinek állapotáról, működéséről, fejlesztéséről. Felnőttoktatók professzionális kompetenciái. Dr. Kálmán Anikó egyetemi docens Struktúrák és folyamatok EU kompatibilis felnőttképzés

2 Dr. Kálmán Anikó egyetemi docens 2 Koncepció Jó lenne, ha az UNESCO eredeti « Lifelong Education » koncepciója és programja a mai LLL politika lényege, magja maradna: az oktatásba tartozzon bele minden tanulás, ne csak a formális, hanem a nonformális és informális is.Jó lenne, ha az UNESCO eredeti « Lifelong Education » koncepciója és programja a mai LLL politika lényege, magja maradna: az oktatásba tartozzon bele minden tanulás, ne csak a formális, hanem a nonformális és informális is. Szükség van innovációra és kreativitásra az oktatásügyben.Szükség van innovációra és kreativitásra az oktatásügyben. A tanulás az élethez alkalmazkodjon, az oktatásigazgatás pedig a tanuláshoz.A tanulás az élethez alkalmazkodjon, az oktatásigazgatás pedig a tanuláshoz.

3 Dr. Kálmán Anikó egyetemi docens 3 A probléma 1. Hol tart ma a felsőoktatás az EU-ban az LLL megvalósításában? 2. Hogyan használható a felsőoktatás „jó gyakorlatainak” összehasonlító elemzése a LLL feltételeinek megteremtésében? 3. Miért kulcsfontosságú a különböző felnőttoktatói kompetenciák mérése, értékelése és fejlesztése? ?

4 Dr. Kálmán Anikó egyetemi docens 4 A kihívás 10% >40% 10-15 évvel ezelőtt ma

5 Dr. Kálmán Anikó egyetemi docens 5 Felsőoktatás szerepe az információhajtású gazdaságban Igényekhez való illeszkedés: –Tanulóközpontú szemlélet –A tanulás és az élet szoros egységének (vertikális és horizontális) létrehozása –Tudásközponttá válás –„Egy” a sok forrásközpont közül –„Innováció csúcsa” –Integrált feladat: 1. Kutatás 2. Oktatás 3. Lifelong Learning

6 Dr. Kálmán Anikó egyetemi docens 6 A felsőoktatás szerepe LLL

7 Dr. Kálmán Anikó egyetemi docens 7 A LLL sikere = felnőttképzők kompetenciái Hipotéziseink: A felsőoktatás minőségi változása csak a felnőttoktatói kompetenciák fejlesztésével lehetséges.A felsőoktatás minőségi változása csak a felnőttoktatói kompetenciák fejlesztésével lehetséges. A felnőttképzés „képzőinek” felkészítését a nemzeti kontextus és a politika befolyásolja.A felnőttképzés „képzőinek” felkészítését a nemzeti kontextus és a politika befolyásolja. Az felsőoktatási kontextus mint önálló tényező jelenik meg, nem függetlenül az oktatáspolitikától, ám saját hagyományoktól is befolyásoltan.Az felsőoktatási kontextus mint önálló tényező jelenik meg, nem függetlenül az oktatáspolitikától, ám saját hagyományoktól is befolyásoltan. Esettanulmányokra van szükség, melyeket az alkalmaz- hatóság érdekében azonos szempontok alapján kell közölni.Esettanulmányokra van szükség, melyeket az alkalmaz- hatóság érdekében azonos szempontok alapján kell közölni.

8 Dr. Kálmán Anikó egyetemi docens 8 A NETTLE projekt (2005-2008) NETTLE – Network of European Tertiary Level Educators (EU Socrates Tematikus Hálózati projekt), melynek célja:NETTLE – Network of European Tertiary Level Educators (EU Socrates Tematikus Hálózati projekt), melynek célja: –előmozdítani Európa-szerte a felsőoktatási kereteket, hogy az oktatók elsajátíthassák a szükséges készségeket és kompetenciákat. –illusztrálni az EU egyes felsőoktatási intézményeiben az oktatók lifelong képzését és akkreditációját meghatározó politikát és gyakorlatot. –nemzetközi összehasonlítást nyújtani. A esettanulmányok a NETTLE projekt TG1 Policy Context of Educational Development moduljához kapcsolódnak;A esettanulmányok a NETTLE projekt TG1 Policy Context of Educational Development moduljához kapcsolódnak;

9 Dr. Kálmán Anikó egyetemi docens 9 A NETTLE esettanulmány „MindMap”-ja

10 Dr. Kálmán Anikó egyetemi docens 10 A NETTLE esettanulmány 1. A nemzeti kontextus és politika kapcsolata a felsőoktatási intézmények differenciálása (oktató-kutató) és/vagy az egyetemi oktatók pedagógiai képzésének és továbbképzésének szempontjából. 2. A felsőoktatási kontextus és politika témaköre: az intézmények törekednek biztosítani a lifelong learning - képzés megvalósítását, melyhez az állami irányítók nagyobb ösztönzésére, aktivitására is szükség lenne. 3. Az egyetem és az oktatók képzése: általában inkább csak tervekről olvashatunk; A kurzusok és programok tekintetében a „kínálati oldal” gazdagabb, a tanári képesítés és továbbképzés „felelősei” nyilvánvalóan aktívak. 4. A modern módszerek és eszközök: megteremthetik az önálló tanulás feltételeit, tanácsadásokat, konzultációkat biztosítanak.

11 Dr. Kálmán Anikó egyetemi docens 11 A NETTLE esettanulmány módszere Központi kérdés: létezik-e a felsőoktatásban résztvevő oktatók számára kezdeti bevezető és/vagy folyamatos „tanár” képzés, lifelong learning?Központi kérdés: létezik-e a felsőoktatásban résztvevő oktatók számára kezdeti bevezető és/vagy folyamatos „tanár” képzés, lifelong learning? A felmérésben 37 felsőoktatási intézmény 24 tagországból vett részt;A felmérésben 37 felsőoktatási intézmény 24 tagországból vett részt; A kutatás az egyetemek regiszterét készítette el, majd differenciált ország és intézmény összegzést készítettünk, és ezek ismeretében dinamikus összehasonlítást végzünk.A kutatás az egyetemek regiszterét készítette el, majd differenciált ország és intézmény összegzést készítettünk, és ezek ismeretében dinamikus összehasonlítást végzünk. Dinamikus összehasonlítás: két mozgásban lévő szisztémát úgy vetünk össze, hogy közben az azonosságok, és különbségek összehasonlítása a fejlődés irányait segít felvázolni.Dinamikus összehasonlítás: két mozgásban lévő szisztémát úgy vetünk össze, hogy közben az azonosságok, és különbségek összehasonlítása a fejlődés irányait segít felvázolni.

12 Dr. Kálmán Anikó egyetemi docens 12 Az esettanulmányok összefoglalása Bulgária: Az újak tanár- segédként dolgoznak – a 3 év próbaidő után a kinevezés a teljesítményük-től függ, nem a pedagógiai készségek akkreditációjától. UK: 3 év próbaidő – új előadók akiknek tanítási képesítése vagy akkredi- tált tapasztalata van mentesülnek a tréning alól. A többieknek telje- síteni kell a Postgraduate Certificate in Academic Practice-t (PCAP) Finnország: Az országosan akkreditált tanárképző tréning (60 ECTS/1600 óra) kötelező 2 éven belül. Pl. Workshop for Expertise in University Teaching (EUT) (240 óra) Ciprus: PhD – 3 óra szeminárium – 2 év próbaidő. Jelenleg folyik egy Tanítási és Tanulási Központ létesítése Lengyelország: Néhány kész- ség megköveteli a jelöltektől, hogy mint hallgatók teljesítse- nek 270 óra tanárképzést Izland: 85%-nak van tanítási képesítése és a kompetencia egy faktor az új munkatársak felvételékor. Portugália: Toborzási és elő-léptetési határo-zathoz egy zsüri/ bizottság meg- határozza az alkalmazandó sajátos kritériumokat

13 Dr. Kálmán Anikó egyetemi docens 13 Az esettanulmányok összefoglalása Írország: nincs követelmény – a Tanítási és Tanulási Központ működtet egy rövid képzési programot az oktatói Kar tagjainak. Lettország: Külön törvény határozza meg a bevezető képzést és a folyamatos szakmai fejlődést Törökország: nincs országos követelmény, de van egy tanárképzési program Szlovákia: Kurzus: „Előadó mérnökök kiegészítő pedagógiája” – a részvétel önkéntes – ritkán kötelező Norvégia: 50 órás kötelező Course for Basic Pedagogical Competence + 50 óra modulok – 1-5 szemeszter alatt. Luxembourg: Courses on mentoring/tutoring, didactic models, training: „own practice analysis” Szlovéna: 3 év próbaidő + habilitáció

14 Dr. Kálmán Anikó egyetemi docens 14 Az esettanulmányok összefoglalása Hollandia: Egy „Basic Teaching Qualification (BTQ) szükséges (80 óra + 20-40 óra Portfolió) Görögország: nincs követelmény, de néhány intézményben felülvizsgálati eljárás van folyamatban Csehország: Oktatók gyakran külső szakértők. Az új tanároknak PhD kell. Ausztria: Master fokozat a szakterületen – nem kell speciális pedagógiai képzés Magyarország: andragógia, PhD, a szakirányú képzés nem kötelező, egyetemi tanárok mérése: habilitáció

15 Dr. Kálmán Anikó egyetemi docens 15 Általánosságban elmondható A képzésekből származó előnyök: elmélet és gyakorlat ötvözése;elmélet és gyakorlat ötvözése; saját pedagógiai gyakorlat elemzése, értékelése, felülvizsgálata;saját pedagógiai gyakorlat elemzése, értékelése, felülvizsgálata; kritikus gondolkodás;kritikus gondolkodás; a tanítási-tanulási folyamat új, mélyebb értelmezése;a tanítási-tanulási folyamat új, mélyebb értelmezése; új pedagógiai elképzelések, oktatási eljárások, módszerek megismerése, elsajátítása, bátrabb gyakorlati alkalmazása;új pedagógiai elképzelések, oktatási eljárások, módszerek megismerése, elsajátítása, bátrabb gyakorlati alkalmazása; segítő, a kísérletezést pártoló légkör;segítő, a kísérletezést pártoló légkör; az oktatói közösségen belüli kölcsönös együttműködés, ötlet- és tapasztalatcsere előmozdítása, folyamatos visszacsatolás;az oktatói közösségen belüli kölcsönös együttműködés, ötlet- és tapasztalatcsere előmozdítása, folyamatos visszacsatolás; egy hallgatóközpontúbb oktatási modell gyakorlati megvalósítása;egy hallgatóközpontúbb oktatási modell gyakorlati megvalósítása; fejlettebb interakció, valamint a tutori tudatosság és magabiztosság növekedése.fejlettebb interakció, valamint a tutori tudatosság és magabiztosság növekedése.

16 Dr. Kálmán Anikó egyetemi docens 16 Jó gyakorlat – Norvégia (Bergen) Az egyetem minden új oktatójának fel kell iratkoznia egy ingyenes „alappedagógiai kompetenciák” programra.Az egyetem minden új oktatójának fel kell iratkoznia egy ingyenes „alappedagógiai kompetenciák” programra. Átfogó képzés – 20 ECTS – egy év alatt:Átfogó képzés – 20 ECTS – egy év alatt: –Alapegység (3 x 2 nap – 4 x 5 fő csoportok – 10 ECTS) A tanulás/oktatás különböző meglátásai (mit és hogyan?)A tanulás/oktatás különböző meglátásai (mit és hogyan?) Felsőoktatási stratégiák, vezérelvekFelsőoktatási stratégiák, vezérelvek Tanítási gyakorlatokTanítási gyakorlatok –Szabadon választható egységek (mindegyik 3 nap – 5 ECTS) Tanulás és értékelésTanulás és értékelés Előadási készségekElőadási készségek Master és PhD irányításMaster és PhD irányítás ICT és tanulásICT és tanulás Nincs formális értékelés/vizsga – 80%-os jelenlét igényelt.Nincs formális értékelés/vizsga – 80%-os jelenlét igényelt.

17 Dr. Kálmán Anikó egyetemi docens 17 Konklúzió Vannak bíztató fejlemények a gyakorlati megvalósításra, jól érzékelhető az EU hivatalos állásfoglalásának hatása.Vannak bíztató fejlemények a gyakorlati megvalósításra, jól érzékelhető az EU hivatalos állásfoglalásának hatása. Kevés helyen kötelezőek a kurzusok, inkább a PhD hallgatók körében gyakoribb.Kevés helyen kötelezőek a kurzusok, inkább a PhD hallgatók körében gyakoribb. A sikeres oktatói munkát egyre inkább a hallgatói értékelések eredménye alapján mérik.A sikeres oktatói munkát egyre inkább a hallgatói értékelések eredménye alapján mérik. Az európai oktatás folyamatosan változó világában, a felsőoktatás átalakításában az LLL szemléletre építhető oktatáspolitika hallgató-centrikus társadalmi érzékenységre, a munkaerőpiaci változásokra reagáló módon működik.Az európai oktatás folyamatosan változó világában, a felsőoktatás átalakításában az LLL szemléletre építhető oktatáspolitika hallgató-centrikus társadalmi érzékenységre, a munkaerőpiaci változásokra reagáló módon működik. Az egyetemek felelőssége az oktatóik felkészítése az új kompetenciák megismerésére.Az egyetemek felelőssége az oktatóik felkészítése az új kompetenciák megismerésére. Bizonyos párhuzamok, tendenciák megfigyelhetők és egy esetleges összehasonlítás alapját képezhetik.Bizonyos párhuzamok, tendenciák megfigyelhetők és egy esetleges összehasonlítás alapját képezhetik.

18 Dr. Kálmán Anikó egyetemi docens 18 Problémák Akadályok: Szükséges lépések: a közvetlen érdekeltség hiánya, az „akadémiai” gondolkodásmód és elvárások miatt a felnőttképzés a felsőoktatás mostohagyermeke; az oktatói kapacitást meglehetősen leköti a levelező képzések és a szakirányú képzések; a fogyó hallgatói létszám helyébe a különböző felnőttképzési kurzusokon résztvevő hallgatók fognak belépni; a felsőbb vezetők nem mindig látják, hogy a jelenlegi helyzet hosszú távon nem fog fennmaradni. a felnőttoktatói kompetenciák fejlesztése a felsőoktatásban rendkívül időszerű; az életen át tartó tanulási igény hatására a felsőoktatási intézményekben szélesedik a tartalomkínálat; a formális képzési formák mellett az intézményeknek fel kell készülni a non-formális és az informális tanulás irányítására, támogatására; ezeket az igényeket ki kell „szolgálni”, meg kell teremteni a feltételrendszert az oktatói kompetenciák terén is.

19 Dr. Kálmán Anikó egyetemi docens 19 Köszönöm a figyelmet HOW TO TEACH


Letölteni ppt "Dr. Kálmán Anikó egyetemi docens 1 Nemzetközi összehasonlító elemzés a tanárképzési és felnőttoktatók képzési rendszereinek állapotáról, működéséről, fejlesztéséről."

Hasonló előadás


Google Hirdetések