Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A termékdíjas szabályozás aktuális kérdései

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A termékdíjas szabályozás aktuális kérdései"— Előadás másolata:

1 A termékdíjas szabályozás aktuális kérdései
Dr. Kiskovács Miklós Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Közgazdasági Főosztályának volt tanácsosa Adókonferencia, szeptember 22.

2 1. A termékdíjtörvény célja
a környezetet vagy annak valamely elemét a termék előállítása, forgalmazása, felhasználása során vagy azt követően közvetlenül, illetve közvetve terhelő vagy veszélyeztető termék által okozott környezeti veszélyeztetések vagy károk megelőzéséhez és csökkentéséhez pénzügyi forrásokat teremtsen, járuljon hozzá a környezetszennyezés megelőzéséhez vagy csökkentéséhez a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodásra irányuló tevékenységek ösztönzéséhez.

3 2. Releváns termékdíjas jogszabályok (1)
A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LVI. törvény (módosulás: 58/1 sz. Magyar Közlöny (IV.28) évi XXIX. törvény részeként) újabb módosulás: évi XLVIII. törvény 137.§ (5) bek. (Magyar Közlöny 74. száma (V. 25)) A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet (annak legutóbbi módosítása a 5/2003. (IV.11) KvVM rendelet)

4 2. Releváns termékdíjas jogszabályok (2)
A környezetvédelmi termékdíj-mentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről szóló 53/2003. (IV.11) kormányrendelet A csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002 (V.5.) kormányrendelet

5 Legújabb vhr módosulások
A évi 100. számú (2004. VII. 13.) Magyar Közlönyben megjelenő módosulások: az 53/2003-as korm. rendeletet a 213/2004. (VII.13.) korm. rendelet, a 10/1995-ös KTM rendeletet a 12/2004. (VII. 13.) KvVM rendelet módosította.

6 3. Általános eljárási szabályok (1)
A kötelezetti kör változása: A termékdíjköteles termék után, beleértve más termékkel együtt vagy más termék(ek) részeként vagy összetevőjeként forgalomba hozott terméket is, … a) a belföldi előállítású termékdíjköteles termék első belföldi forgalomba hozója vagy saját célú felhasználója, reklámhordozó papír, kenőanyagok, valamint hígító és oldószer esetén az első forgalomba hozó első vevője b) Közösségen belüli behozatal esetén a termékdíjköteles termék első belföldi forgalomba hozója vagy saját célú felhasználója c) nem közösségi termékdíjköteles termék importja esetén a vámjogszabályok szerinti vámadós illetve a vámszabadterület üzemeltetője

7 3. Általános eljárási szabályok (2)
2.2 termékdíj-köteles termékek köre: a) üzemanyag és egyéb kőolajtermék, b) gumiabroncs, c) hűtőberendezés, hűtőközeg, d) akkumulátor, e) hígító és oldószer (2003. április 19-től), f) csomagolás (2003. jan. 1-től), g) reklámhordozó papír (2003. április 19-től),

8 3. Általános eljárási szabályok (3)
Díjfizetési kötelezettség keletkezésének változása: a belföldi előállítású termékdíjköteles termék (és közösségi behozatal) esetén a kötelezettnek az első belföldi értékesítésekor kiállított számlán feltüntetett teljesítés napján, vagy saját célú felhasználás költségként történő elszámolásának napján Importált nem közösségi termékdíjköteles termék esetén: a szabad forgalomba bocsátás alkalmával a vámalakiságok elvégzésekor, vagy a vámáru-nyilatkozat elfogadásának napján, feldolgozási célú vámeljárások esetén a termék felhasználásának napján, Ideiglenes használati vagy raktározási célú vámeljárások esetén a szabad forgalomba bocsátáskor

9 4. A termékdíj bevallása és megfizetése
Minden kötelezett számára ugyanaz (import és közösségi behozatal esetén is): Az APEH felé történő bevallás és megfizetés Az adózás rendjéről szóló törvény (Art.) alapján a rá vonatkozó gyakorisággal vallja be és a bevallásra elrendelt időpontig fizeti meg A kötelezett a termékdíj összegét havonta állapítja meg

10 5. jogszabályi kötelezettségek
Nyilvántartás vezetése Bejelentés (minisztérium felé) Beszámolás (minisztérium felé) Bevallás (APEH, , 0423) Megfizetés (APEH) számlán való feltüntetési kötelezettség

11 A speciális „kis cégek” meghatározása
“Cskr. 6.§ (3) A termékértékesítést a fogyasztó számára végző gyártó…, ha a fogyasztó számára értékesített termék fogyasztói (elsődleges) csomagolása az éves szinten a) műanyag vagy fém esetén összesen 200 kg-ot, b) papír esetén 500 kg-ot, c) üveg esetén 800 kg-ot nem haladja meg.”

12 Nyilvántartás (javasolt)
2004 papír kg Papír fizetendő Ft műanyag kg Műanyag Ténylegesen megfizetett termékdíj január február március április május junius július augusztus szeptember október november december összesen

13 6. Speciális jogintézmények a termékdíjtörvényben
Kedvezmény Visszaigénylés Termékdíjmentesség egyéni teljesítés koordináló szervezet „kis cégek” Átvállalás szerződéssel számlán Nem keletkezik fizetési kötelezettség

14 7. EU csatlakozás Aktuális jogszabályi változások:
Tagállamból történő behozatal, vagy import estén az APEH-nak önbevallás útján, az Art.-ben meghatározott gyakoriságú bevallás és ugyanakkor teljesítendő befizetés Tagállami behozatal esetén a díjfizetés keletkezése megegyezik a belföldiekével, import esetén a vámeljáráshoz kapcsolódik (vámhatóság szerepe lényegében megszűnik) Egyes termékcsoportok esetén a kötelezett az első vevő Export-visszaigénylés az APEH-tól történik Használt termékdíjköteles termékek díjtétele megegyezik az újakéval (gumiabroncs, hűtőgép) Rendszeres támogatás helyett hulladékhasznosítói szolgáltatások megrendelése

15 Fontos címek, elérhetőségek
KvVM Termékdíj Osztály (bejelentkezés-beszámoló, információ) 1394 Budapest, Pf.: 351, EAN Magyarország Kht. (GLN szám megkérése) Ökopannon Kht. (koordináló szervezet) Ökopack Kht. (koordináló szervezet) v. 09 Ökoferr Kht. (koordináló szervezet, regionális) Cseber Kht. (koordináló szervezet, növényvédőszerek csomagolása) és Recyclomed Kht. (koordináló szervezet, gyógyszerek csomagolása) ,


Letölteni ppt "A termékdíjas szabályozás aktuális kérdései"

Hasonló előadás


Google Hirdetések