Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek; de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje. I Kor 1,18.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek; de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje. I Kor 1,18."— Előadás másolata:

1 Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek; de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje. I Kor 1,18

2 Jézus (tudományos) halála
Mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti köztetek, mint a Jézus Krisztusról, még pedig mint megfeszítettről. 1 Kor. 2,2

3 A los 33 años Jesús fue condenado a muerte
A los 33 años Jesús fue condenado a muerte. Jézust 33 éves korában halálra ítélték Tudjátok, hogy két nap múlva a húsvétnak ünnepe lészen, és az embernek Fia elárultatik, hogy megfeszíttessék. Mát. 26,2

4

5 La "peor" muerte de la época
La "peor" muerte de la época. Sólo los peores criminales murieron como Jesús. Y con Jesús todavía fue peor, porque no todos los criminales condenados a aquel castigo recibieron clavos en sus miembros. A kor „legrosszabb” halála. Csak a legelvetemültebb bűnözők haltak meg úgy, mint Jézus. De Jézus esetében még rosszabb volt, mert nem minden - ilyen büntetésre ítéltetett bűnözőknek - szögezték a végtagjait. Krisztus váltott meg minket …. , átokká levén érettünk; mert meg van írva: Átkozott minden, a ki fán függ: Gal. 3,13

6 Sí, fueron clavos. ¡y de los grandes
Sí, fueron clavos... ¡y de los grandes! Cada uno tenía de 15 a 20 cm, con una punta de 6 cm. y el otro extremo puntiagudo. Igen, szögek voltak… a nagyobbik fajtából! Mindegyik centiméteres, a hegye 6 cm…

7 –hisz szögezve voltak csuklói- azért, hogy lélegezni tudjon…
Ellos eran clavados en las muñecas y no en las manos como dicen. En la muñeca, hay un tendón que llega a nuestro hombro, y cuando los clavos fueron martillados, ese tendón se rompió obligando a Jesús a forzar todos los músculos de su espalda, por tener sus muñecas clavadas, para poder respirar porque perdía todo el aire de sus pulmones. Ezeket a csuklóra szögezték és nem a kezekre, ahogy mondják. A csuklóban egy ín található, ami a vállig ér, és amikor verték a szögeket az ín szétszakadt kényszerítve Jézust arra, hogy feszítse a hátizmait –hisz szögezve voltak csuklói- azért, hogy lélegezni tudjon… Kínoztatott, pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint juh, mely megnémul az őt nyírők előtt; és száját nem nyitotta meg! Ésa. 53,7

8 De esta forma era obligado a apoyarse en el clavo metidos en sus pies que todavía era más grande que el de sus manos, porque clavaban los dos pies juntos. Y como sus pies no aguantarían por mucho tiempo sin rasgarse también, Jesús era obligado a alternar ese "ciclo" simplemente para lograr respirar. Ezért kellett támaszkodni a lábra vert szögre, amely nagyobb volt, mint a csuklóé, mert az a két lábfejét együtt rögzítette. És, azért, mert lábai nem sokáig bírták volna anélkül hogy széthasadjanak, Jézusnak kellett felváltva támaszkodni rájuk, hogy lélegezni tudjon.

9 Aki bűnt nem cselekedett, sem a szájában álnokság nem találtatott:
Aki szidalmaztatván, viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött; hanem hagyta az igazságosan ítélőre: Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk: Akinek sebeivel gyógyultatok meg. 1 Pét. 2,22-24

10 Jesús aguantó esa situación por poco más de 3 horas
Jézus valamivel több, mint 3 óráig bírta ezt a helyzetet Sí, ¡más de 3 horas! Mucho tiempo, ¿verdad? Algunos minutos antes de morir, Jesús ya no sangraba más. Sencillamente le salía agua de sus cortes y heridas. Igen!...több, mint 3 óráig! Sok idő, nemde? Halála előtt néhány perccel, Jézus már nem vérzett. Egyszerűen csak víz folyt sebeiből, vágásaiból.

11 Neki már nem volt vére, hogy vérezzen, azért csak víz folyt.
Cuando lo imaginamos herido, imaginamos meras heridas, pero no; las de Él eran verdaderos agujeros, agujeros hechos en su cuerpo. Amikor sebezve képzeljük Őt, csupán sebekre gondolunk, de nem: az Övéi igazi lyukak voltak, lyukak, amiket a testében csináltak. Él no tenía más sangre para sangrar, por lo tanto, le salía agua. Neki már nem volt vére, hogy vérezzen, azért csak víz folyt.

12 Mert egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket.
Az ő akarata szentelt meg minket Jézus Krisztus testének feláldozása által egyszer s mindenkorra. Mert egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Mivel pedig, atyámfiai, teljes bizalmunk van a szentélybe való bemenetelhez Jézus Krisztus vére által, Azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk a kárpit, vagyis az ő teste által; Zsid. 10,

13 Todo esto sin mencionar la humillación que pasó después de haber cargado su propia cruz por casi dos kilómetros, mientras la multitud le escupía el rostro y le tiraba piedras (la cruz pesaba cerca de 30 kilos, tan solo en la parte superior, en la que le clavaron sus manos). Továbbá azt a megaláztatást, amit viselni kellett, amikor két kilométeren át hordozta saját keresztjét, miközben a tömeg arcán köpte és kövekkel dobálta (a kereszt súlya közel 30 kilós nyomott, de csak a felső része, az, amelyre szögezték a kezeit)

14 Az emberi testben kb. 3,5 liter vér van
El cuerpo humano está compuesto de aproximadamente 3,5 litros de sangre (en un adulto). Az emberi testben kb. 3,5 liter vér van (a felnőttekben) Jesús derramó 3,5 litros de sangre; tuvo tres clavos enormes metidos en sus miembros; una corona de espinas en su cabeza y además un soldado romano le clavó una lanza en su tórax. Jézusból 3,6 liter vér folyt; három óriási szög lyukadta át végtagjait, fején tövises korona volt és méghozzá egy katona lándzsával döfte mellkasát.

15

16 Todo eso pasó Jesús, sólo para que tú tengas un libre acceso a Dios.
Para que tengas todos tus pecados "lavados". ¡Todos ellos sin excepción!. No ignores esta situación. ¡ÉL MURIÓ POR TI!. Por ti que estás ahora leyendo este . No creas que Él murió por otros, por aquellos que van a la iglesia o por aquellos monjes, curas, pastores, obispos, etc. Ez mind történt Jézussal csak azért, hogy szabad belépésed legyen Istenhez. Hogy „megmosva” legyen minden bűnöd. Mindegyik kivétel nélkül! Ne tedd azt, hogy nem veszed tudomásul e tényt. Ő érted halt meg! Érted, aki most olvasod ezt az üzenetet. Ne hidd azt, hogy Ő másokért halt meg, azokért, akik templomba járnak, vagy azokért a szerzetesekért, papokért, lelkipásztorokért, püspökökért, stb..

17 Magasztaljuk dicsőséges kegyelmét,
amellyel megajándékozott minket szeretett Fiában. Őbenne van - az ő vére által - a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is; kegyelme gazdagságából, Ef. 1,6-7


Letölteni ppt "Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek; de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje. I Kor 1,18."

Hasonló előadás


Google Hirdetések