Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Nyugat-magyarországi Egyetem irányítási és controlling rendszere az egyesülés és az EGIR bevezetésének tükrében Herczeg László Gazdasági Főigazgató Nyugat-magyarországi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Nyugat-magyarországi Egyetem irányítási és controlling rendszere az egyesülés és az EGIR bevezetésének tükrében Herczeg László Gazdasági Főigazgató Nyugat-magyarországi."— Előadás másolata:

1 A Nyugat-magyarországi Egyetem irányítási és controlling rendszere az egyesülés és az EGIR bevezetésének tükrében Herczeg László Gazdasági Főigazgató Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron MCE Konferencia 2008 A kontrolling gyakorlata Magyar Controlling Egyesület Szombathely, október

2   Nyugat-magyarországi Egyetem bemutatása   A felsőoktatási intézmények gazdálkodásának sajátosságai   A NymE irányítási és belső allokációs rendszerének bemutatása   Az egyetem által alapított gazdasági társaságok szerepe, felügyelete   Egységes Gazdálkodási Informatikai Rendszer (EGIR)   A controlling rendszer működése az egyetemen, hiányosságok, jövőbeni elképzelések Tartalomjegyzék   Bevételszerzési stratégiák

3 Magyar Controlling Egyesület Szombathely, október   Hallgatói létszámát tekintve az ország 5. legnagyobb egyeteme   2 régió, 3 megye, 5 város, ebből 4 megyei jogú város   ún. hálózatos (több városban működő) egyetem Fordulópontok: január március január 1. Integráció Új Ftv. egyesülés Nyugat-magyarországi Egyetem

4 Magyar Controlling Egyesület Szombathely, október

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 Rektor Gazdasági főigazgató Titkárság Műszaki gazdasági főigazgató-helyettes Beruházási és Vagyongazdálkodási Csoport Üzemfenntartási Csoport Gazdasági Irodák Győr Mosonmagyaróvár Székesfehérvár Általános és gazdasági főigazgató-helyettes Humán Erőforrás Gazdálkodási Csoport Pénzügyi, Számviteli és Pályázati elszámolási Csoport Költségvetési és Elemzési Csoport (Controlling) _______ Irányítási jogosultság Szakmai irányítás SEK gazdasági Igazgatóság Gazdasági Főigazgatóság Szervezeti felépítése

16 Magyar Controlling Egyesület Szombathely, október Hallgatói létszám alakulása

17 Magyar Controlling Egyesület Szombathely, október Alkalmazotti létszám alakulása

18 Magyar Controlling Egyesület Szombathely, október Előirányzat és teljesítés alakulása

19 Magyar Controlling Egyesület Szombathely, október Kiadások és bevételek összetételének alakulása Kiadások Bevételek

20 Magyar Controlling Egyesület Szombathely, október Felsőoktatási intézmények gazdálkodásának sajátosságai Központi költségvetési szerv   Kötelező kincstári számlavezetés   Előirányzat gazdálkodás   Pénzforgalmi szemléletű kettős könyvvezetés   Kötött létszámgazdálkodás   Kjt. hatálya alá tartozás Speciális szabályok, lehetőségek az új Ftv. eredményeképpen   Nagyfokú autonómia („házon belül”)   Kiemelt előirányzatok közötti szabad átcsoportosítás   Elvi hitelfelvételi lehetőség (jogszabály hiány PM)   Saját bevételek feletti szabad rendelkezési jog   Értékpapír vásárlási lehetőség (állampapír MÁK)   Saját bevétel terhére történő foglalkoztatás korlátlan   Vagyon gazdálkodásban szabadabb hatáskör (MNV Zrt., helyzet még nem egyértelmű)   Gazdasági társaságok alapításának lehetősége

21 Magyar Controlling Egyesület Szombathely, október NymE belső allokációs rendszere Lépések:   Integráció teljes körű végrehajtása a gazdasági területen   A földrajzi távolság miatt is decentralizált ún. keretgazdálkodás bevezetése Belső allokációs rendszer változásai   Költségvetési támogatás automatikus továbbosztása, keretgazdálkodás   Alulról építkező, ún. „bázis alapú” költségvetési támogatás felosztás (hátránya: nem ösztönöz hatékonyságra)   Költségvetési elvek elfogadtatása az előző gazdasági év végén, az eredeti költségvetési támogatás felosztása részjogkörű és keretgazdálkodó egységekre Főbb elvek: költségvetési támogatás terhére foglalkoztatottak személyi juttatása és járulékainak finanszírozása költségvetési támogatásból kiegészítő egyetemi tanári támogatás 1500 eFt/év/fő tartalékalapok képzése: Stratégiai, Biztonsági, Fejlesztési Tartalékalap közoktatási intézmények kiegészítő támogatása PPP terhek közel 50%-ának költségvetési támogatásból történő finanszírozása (PPP tartalék képzése)

22 Magyar Controlling Egyesület Szombathely, október Felügyeleti szerv által biztosított támogatás Funkcionális osztályozás szerint Közgazdasági osztályozás szerint Számított normatív támogatás terhére tartalékalapok képzése Rendelkezésre álló funkcionális költségvetési támogatás meghatározása Hallgatói előirányzat Képzési, tudományos, fenntartói támogatás Közoktatási intézmények költségvetési támogatása Képzési támogatás Tudomá- nyos támogatás Fenntartói támogatás Speciális programok támogatása - állandó elemek - változó elemek Tartalékok (Stratégiai és Biztonsági) PPP tartalék Részjogkörű, és keretgazdálkodó szervezeti egységek, tartalékalapok költségvetése végleges Eredeti költségvetési támogatás felosztás 1.

23 Magyar Controlling Egyesület Szombathely, október Alapfeladat ellátásához szükséges létszámösszetétel meghatározása (költségvetési támogatás terhére foglalkoztatottak) Biztosított költségvetési támogatás Személyi juttatás és járulékainak meghatározása HiányTöbblet Működés nem finanszírozható (intézkedési terv készítési kötelezettség előírása) Eredmény Összevetés Működés finanszírozható A működéshez szükséges költségvetési támogatás A működéshez szükséges forráshiány előteremtésének lehetőségeinek meghatározása:   Létszámcsökkentés,   Saját bevétel terhére történő foglalkoztatás,   Bevételszerzés, stb. Eredeti költségvetési támogatás felosztás 2.

24 Magyar Controlling Egyesület Szombathely, október A belső allokációt befolyásoló tényezők RH és GF működésére 10 % „elvonás” képzési, tudományos és fenntartói támogatásból Tartalékalapok képzése Saját bevételek kezelése „gazdátlan” kiadások központra terhelése feladatok bővülését nem követi teljes egészében az érintett kart illeti (nincs jogszabályon túli elvonás) a Karok egy része nem élt, vagy minimális mértékben az elvonással (szabályozás: min %)

25 Magyar Controlling Egyesület Szombathely, október Problémás területek KNTSZE Karokhoz nem tartozó szervezeti egységek Központi Könyvtár és Levéltár Informatikai Központ Kollégiumok Üzemfenntartás 4 városban, funkcionális működés Átoktatás Integráció hiánya oktatási területen, „átoktatási terhek” miatt új oktatási egységek létesítése párhuzamosságok PPP projektek évtől „új pénzügyi teher”, finanszírozási tétel

26 Magyar Controlling Egyesület Szombathely, október PPP projektek

27 Magyar Controlling Egyesület Szombathely, október Pénzügyi teher

28 Magyar Controlling Egyesület Szombathely, október Intézményi forrás összetevői

29 Magyar Controlling Egyesület Szombathely, október Saját tulajdonú Kft. alapítás „”kényszer”, megtakarítás céljából létrehozott PPP-hez kapcsolódó Projekthez kapcsolódóan alapított Universitas Fidelissima Kft. kollégium és épület fenntartás-üzemeltetés Pannon Famulus Kft. kollégium és szálloda működtetés Eredmények jelentős költségmegtakarítás az egyetemnek tulajdonosi szemlélet nagyfokú érvényesülése NymE KKK non-profit Kft. NymE ERFARET non-profit Kft

30 Egységes Gazdálkodási Informatikai Rendszer. Magyar Controlling Egyesület Szombathely, október EVIR---Pályázatkezelő

31 Főbb mérföldkövek december július NymE EGIR bevezetés lezárása, Support NyME EGIR bevezetés december 31. Első gazdasági év zárása SIKER !!???? Magyar Controlling Egyesület Szombathely, október

32 Együttműködési modell Infrastruktúra biztosítása EGIR support Havi átalánydíj ellenében HW -szerver +végfelh. gépek SW - UNIFACE Poliserver, UNIFACE server, Oracle adatbáziskezelő licencek Hálózat EGIR licensz térítésmentesen EGIR bevezetése Egyszeri díj ellenében Projektmenedzsment EGIR egyedi fejlesztés Egyedi megállapodással Helyzetelemzés, Paraméterezés, Oktatás, EGR-VIR-Pályázatkezelő testreszabás, Telepítés, Állományfeltöltés, Élesüzem indítása Tárgyi feltételek Személyi feltételek – Projektvezető, Kulcsfelhasználók Jogszabálykövetés, Szoftverfejlesztés, Támogatás, Oktatás Igény szerint Egyedi fejlesztés Rendszergazda Kulcsfelhasználók SLA nyomonkövetés Projektmenedzsment Rendszergazda Kulcsfelhasználók Magyar Controlling Egyesület Szombathely, október

33 Egységes Gazdálkodási Informatikai Rendszer (EGIR)

34 Magyar Controlling Egyesület Szombathely, október Egységes Gazdálkodási Rendszer

35 Magyar Controlling Egyesület Szombathely, október Egységes Gazdálkodási Rendszer

36 Magyar Controlling Egyesület Szombathely, október Egyetemi Vezetői Információs Rendszer

37 Magyar Controlling Egyesület Szombathely, október Pályázatkezelő és nyomonkövető rendszer

38 Magyar Controlling Egyesület Szombathely, október A rendszerek workflow vezérlése

39 Magyar Controlling Egyesület Szombathely, október Controlling rendszer működése az Egyetemen Információs szintekIgény Témavezető Bevételek, kiadások kötelezettségvállalások naprakész nyomonkövethetősége. Pályázatok pénzügyi beszámolóinak összeállításában való közreműködés. Intézetvezető Az intézet bevételeinek, kiadásainak, kötelezettségvállalásainak stb. naprakész nyomonkövethetősége. Keretgazdálkodási jogkörű vezető Az irányítása alá tartozó szervezeti egységek főbb gazdálkodási adatainak naprakész nyomonkövethetősége. Havi, negyedéves, éves beszámolók. Intézményi felső vezető Keretgazdálkodási egységek főbb gazdálkodási adatának naprakész biztosítása. Havi, negyedéves, éves beszámolók. Gazdasági Tanács Intézményi és keretgazdálkodási egységek költségvetésének véleményezése és jóváhagyása. Egyetemi és keretgazdálkodási egységek gazdálkodásáról készített beszámoló évente legalább 2 alkalommal. Az elfogadott éves ülésterv napirendi pontjaihoz kapcsolódóan. Szenátus

40 Magyar Controlling Egyesület Szombathely, október Az Egyetem képzési- és működési tevékenységének igazgatási-, ügyviteli feldolgozása során nagymennyiségű adat keletkezik, melynek megbízható, pontos és gyors kezelése jelentős feladatot jelent. Szükséges az információellátás és az információkhoz való hozzáférés biztosítása, hogy az intézmény rugalmasan tudjon igazodni a környezet dinamikus változásához; gyors áttekintést kapjunk a működés különböző területeit jellemző adatokról, belső összefüggésekről; rendelkezzen adatokkal a szervezeti teljesítmény optimalizálásához szükséges ok- okozati összefüggésekről csökkenjenek a szervezet működésével kapcsolatos adminisztratív költségek; összességében a menedzsment, a szervezet valamennyi funkcióját és működésének valamennyi területét, folyamatát is ellenőrzés és kontroll alatt tarthassa. Controlling rendszer működése az Egyetemen

41 Magyar Controlling Egyesület Szombathely, október Eredeti költségvetés felosztása

42 Magyar Controlling Egyesület Szombathely, október Információs jelentések (havi, negyedéves, féléves, éves) 1.

43 Magyar Controlling Egyesület Szombathely, október Információs jelentések (havi, negyedéves, féléves, éves) 2.

44 Magyar Controlling Egyesület Szombathely, október adatok eFt-ban Megnevezés I.Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (Működési cash flow) Adózás előtti eredmény Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás Céltartalék képzés és felhasználás különbözete Befektetett eszközök értékesítésének eredménye Szállítói kötelezettség változása Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása Passzív időbeli elhatárolások változása Vevőkövetelés változása Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása Aktív időbeli elhatárolások változása II.Befektetési tevékenység cash flow-ja Befektetett eszköz eladása Befektetett eszköz beszerzése Kapott osztalék00 III.Finanszírozási tevékenység cash flow-ja Hetel felvétel00 2Hitel törlesztés00 3Véglegesen átadott pénzeszköz Egyéb hosszú lejáratúkötelezettségek változása IV.Vállalkozási cash flow Információs jelentések (havi, negyedéves, féléves, éves) 3.

45 Magyar Controlling Egyesület Szombathely, október Intézményünk működésének fontosabb jellemzői adatok: fő, eFt Megnevezés2006.év2007.év Hallgatói átlaglétszám12 861, ,0 ebből államilag finanszírozott8 124,07 664,0 Oktatók száma (fő)495,0483,0 Minősített oktatók száma (fő)234,0246,0 Intézményi költségvetési támogatás összesen (E Ft) , ,0 Egy hallgatóra jutó állami támogatás összege (E Ft)470,0586,5 Egy államilag finanszírozott hallgatóra jutó állami támogatás összege (E Ft)744,0919,6 Egy fő teljes munkaidőben fogl.oktatóra jutó állami támogatás összege (E Ft)12 211, ,4 Egy fő minősített oktatóra jutó állami támogatás összege (E Ft)25 831, ,0 Az oktatók kiemelt hatékonysági mutatói adatok: fő-ben Megnevezés Számított oktatói létszám Egyenértékű hallgatói létszám Egy oktatóra jutó egyenértékű hallgató tanár 74,073, docens 177,3180, adjunktus 110,6106, tanársegéd 77,573, egyéb oktatók 33,027, Összesen: 472,4461,96 593,06 324,814 Információs jelentések (havi, negyedéves, féléves, éves) 4.

46 Magyar Controlling Egyesület Szombathely, október Egy hallgatóra jutó működési kiadás MegnevezésHallgatói létszám (fő)Működési költség (eFt) Egy hallgatóra jutó működési költség (eFt) AK BPK EMK FMK KTK GEO MÉK Összesen Versenyszerűen elérhető bevétel Megnevezés Versenyszerűen elérhető bevétel* Összes bevételArány (%) AK ,89 BPK ,78 EMK ,23 FMK ,11 KTK ,40 GEO ,09 MÉK ,98 NYME összesen ,91 *összetevői: működési bevétel, pályázati bevétel, szakképzési hozzájárulás, innovációs járulék Információs jelentések (havi, negyedéves, féléves, éves) 5.

47 Magyar Controlling Egyesület Szombathely, október Információs jelentések (havi, negyedéves, féléves, éves) 6.

48 Magyar Controlling Egyesület Szombathely, október Szükséges, egy olyan integrált vezetői információs rendszer alkalmazása, amely a rendelkezésre álló „adattár” figyelembevételével, bővítésével: kielégíti határidőre a különböző szintű vezetők információigényét, hatékonyan támogatja a döntéshozatali folyamatokat, optimalizálja az adatgyűjtést, feldolgozást, lekérdezést, előre meghatározott mutatók, mérőszámok alakulásait vizsgálja, segíti a tervezési, finanszírozási prognózisok területét, a vezetői szinteket segíti a stratégia kialakításában. A controlling rendszer továbbfejlesztése A controlling rendszer továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatok: Megfelelő gazdálkodási rendszer kifejlesztése, alkalmazása, mely a kialakított folyamatokat támogatja. Stratégiai controlling-rendszer megszervezése. Operatív controlling tervezési, terv/tény elemzése, valamint információs rendszerének továbbfejlesztése. Szervezeti struktúra átalakítása. Controlling szabályzat elkészítése, amely tartalmazza a felelősségi rendszert.

49 Magyar Controlling Egyesület Szombathely, október Feladat megnevezéseForrás típusaKoordinációs szintFelhasználás/ érdekeltség Közfeladat- ellátás Fund raising tevékenység SZJA 1% általános rektorhelyettes, EHÖK, Kommunikációs Iroda 40% összegyetemi feladatokra, 5-5% karok hatáskörében, 10% EHÖK Szakképzési hozzájárulás általános rektorhelyettes irányításával keretgazdálkodási egységek vezetőivel 75% Keretgazdálkodási egység szinten központosítva az oktatás - alapkutatás tárgyi feltételeinek (fejlesztési terv alapján) megteremtésére, valamint az üzemeltetés biztosítására. 20% közvetlenül a bevételt szerző témavezető tárgyi eszköz fejlesztésre. Adomány, oktatói - kutatói, hallgatói kiegészítő ösztöndíjak rektorhelyettesek, dékánok Ösztönzési alap Pályázati tevékenység Oktatási - kutatási pályázatok általános rektorhelyettes, dékánok, pályázati iroda vezető Az elnyert pályázat költségterve alapján a megjelölt kiadási jogcímek szerinti felhasználás az összköltségvetés figyelembevételével. 30% keretgazdálkodási egység szinten, 70% témavezető szinten. Fejlesztési pályázat általános rektorhelyettes, gazdasági főigazgató és pályázati irodavezető A pályázatban megjelölt feladat megvalósítására. A bevételszerzési stratégiák, a felhasználás, valamint az érdekeltségi rendszer (IFT részlet)

50 Magyar Controlling Egyesület Szombathely, október Feladat megnevezéseForrás típusaKoordinációs szintFelhasználás/ érdekeltség Közérdekű szolgáltatá sok végzése Piaci tevékenység Költségtérítéses, tanfolyami és egyéb képzések oktatási rektorhelyettes, dékánok Elfogadott költségterv alapján, karon központosítva: - a tevékenység ellátásában közvetlenül résztvevők kiegészítő díjazása (az áfa nélküli bevétel max. 30%-a személyi juttatás és járulékaira) munkáltatói jogkörű vezető hatáskörében Szerződéses kutatás (pl. "innovációs járulék") értékhatártól függően általános rektorhelyettes vagy dékánok, témavezető - általános költség központosítása (mértéke 15%) - fennmaradó összeg felett a témavezető rendelkezik. Szerződéses „oktatás”dékánok, témavezetők Doktoranduszok képzési költségének, ösztöndíjának finanszírozása a gazdasági élet szereplői által. Meglévő infrastruktúra szabad kapacitás kihasználása (pl. bérleti díj, szállásdíj) keretgazdálkodási egység vezető, gazdasági főigazgató - jóváhagyott költségterv alapján, karon központosítva - a tevékenység ellátásában közvetlenül résztvevők díjazására (az áfa nélküli bevétel max. 30%-a személyi juttatás és járulékaira) munkáltatói jogkörű vezető hatáskörében. - fennmaradó összeg üzemeltetési költség finanszírozására. Egyéb bevétel Piaci tevékenység IngatlanértékesítésStratégiai Bizottság Bevételek koncentrálása, intézményi fejlesztési, beruházási tevékenységgel kapcsolatos kiadások, PPP kiadások finanszírozása A bevételszerzési stratégiák, a felhasználás, valamint az érdekeltségi rendszer (IFT részlet)

51 Magyar Controlling Egyesület Szombathely, október Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "A Nyugat-magyarországi Egyetem irányítási és controlling rendszere az egyesülés és az EGIR bevezetésének tükrében Herczeg László Gazdasági Főigazgató Nyugat-magyarországi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések