Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Kormányszóvivői tájékoztató Magyar Universitas Program 2004. június 16. A magyar felsőoktatás nemzetközi versenyképességének programja.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Kormányszóvivői tájékoztató Magyar Universitas Program 2004. június 16. A magyar felsőoktatás nemzetközi versenyképességének programja."— Előadás másolata:

1 1 Kormányszóvivői tájékoztató Magyar Universitas Program 2004. június 16. A magyar felsőoktatás nemzetközi versenyképességének programja

2 2 Kormányszóvivői tájékoztató A magyar felsőoktatás alap- vető problémái és a Magyar Universitas Program céljai A magyar felsőoktatás alapvető problémái a következők: A felsőoktatási expanziót nem kísérte minőségi fejlesztés Merev képzési szerkezet, mobilitás hiánya Irracionális finanszírozási szerkezet és mechanizmus Leromlott felsőoktatási intézményi infrastruktúra Motiváció hiánya az oktatói bérrendszerben, az utánpótlás hiánya A kutatás-fejlesztésre fordított támogatások messze az uniós átlag alatt A Magyar Universitas Program céljai a következők: Minőségi képzés, nemzetközi szinten is versenyképes tudás biztosítása A hallgatók támogatása, szabadság, mobilitás Egyenlő esélyek megteremtése A teljesítmény többszintű honorálása, erősen differenciált bérezés Színvonalas oktatói-kutatói munkához szükséges feltételek megteremtése A felsőoktatás és a gazdaság kapcsolatainak erősítése

3 3 Kormányszóvivői tájékoztató A Magyar Universitas Program pillérei és támogatói A Magyar Universitas Program pillérei a következők: I.Csatlakozás az Európai Felsőoktatási Térhez II.Hallgatói jogok, támogatások bővülése III.Az intézményi irányítási és finanszírozási rendszer reformja IV.Infrastruktúra Program magántőke bevonásával V.Kutatásfejlesztési expanzió VI.A Nemzeti Fejlesztési Terv szerepe a kitűzött célok elérésében A Magyar Universitas Programról, valamint az új felsőoktatási törvény koncepciójáról készült előterjesztést támogatták az alábbi szakmai testületek: Magyar Rektori Konferencia Főiskolai Rektori Konferencia Felsőoktatási és Tudományos Tanács Egyetemi Gazdasági Főigazgatói Kollégium

4 4 A képzési szerkezet átalakítása Kormányszóvivői tájékoztató Az új felsőoktatási törvény koncepciója 6 szemeszter/ 180 kredit Doktori képzés (PhD) Osztatlan képzés 4 szemeszter/ 120 kredit Mesterképzés (Master) 6 szemeszter/ 180 (+30) kredit Felsőfokú Alapképzés (Bachelor) 4 szemeszter/ 120 kredit Felsőfokú Szakképzés

5 5 Irányítási reform – állami felsőoktatási intézmények vezetése Kormányszóvivői tájékoztató Az új felsőoktatási törvény koncepciója Új finanszírozási rendszer bevezetése Az intézményi teljesítmények, valamint a szolgáltatások színvonalának elismerésén alapuló háromcsatornás (képzés, fenntartás, kutatás) normatív költségvetési finanszírozási rendszer kialakítása. Irányító Testület Tagjai: az oktatási miniszter által javasolt tagok menedzseri/akadémiai kompetenciákkal, a szenátus által delegált tagok (amelyből egy főt a hallgatók delegálhatnak) Elnöke: maga választja Funkciói: stratégiai döntéshozatal Szenátus Tagjai: oktatók, hallgatók, egyéb tagok Elnöke: maga választja Funkciói: akadémiai döntések, IT anyagok véleményezése Rektor Választja, megbízza az IT Kompetenciái: akadémiai és menedzseri Funkciói: felelős operatív felsőoktatási intézményvezető

6 6 Kormányszóvivői tájékoztató A hallgatók támogatása Államilag támogatott tanulmányok – egy ingyenes diploma Emelkedő ösztöndíjak, támogatások, a diákhitel konstrukció új lehetőségei, a diákmunka kedvezményei, kollégiumfejlesztés, intelligens kártya Szabad egyetemválasztás, magyar hallgatók európai egyetemeken Hátrányos helyzetű fiatalok segítése, tehetséggondozás Hallgatói jogok kiterjesztése, hallgatói képviselet a stratégiai döntéshozatalban SULINET EXPRESSZ, digitális tananyagfejlesztés

7 7 Kormányszóvivői tájékoztató Felsőoktatási Infrastruktúra- fejlesztési Program BeruházásIdőszak Befektetési összeg Oktatási épületek bővítése, új korszerű épületek megvaló- sítása 2000 – 2010. között 200 milliárd Ft Kollégiumi férőhelyek bővíté- se, új korszerű diákotthonok 18 intézmény 200-1200 férő- hellyel 2004 – 2006. között 30 milliárd Ft Összesen:230 milliárd Ft

8 8 Kormányszóvivői tájékoztató Európa Terv 1.A felsőoktatás képzési rendszerének szerkezeti és tartalmi fejlesztése 6,784 Mrd Ft 2.Tanárképzés500 millió Ft 3.Felsőoktatási intézmények infrastruk- turális feltételeinek javítása 12,997 Mrd Ft 4.Felsőoktatási intézmények és a helyi szereplők együttműködésének erősítése 2,876 Mrd Ft 5.Kutatás-fejlesztés és innováció15 Mrd Ft

9 9 Kormányszóvivői tájékoztató A Magyar Universitas Program megvalósításának várható hatásai Minőségi oktatás, verseny a hallgatókért a felsőoktatási intézmények között, javuló infrastruktúra Nemzetközileg piacképes tudás és diploma, mobilitás, a felsőoktatási képzés munkaerő-piaci igényekhez történő igazítása Az oktatók/kutatók számára jogszabályban rögzített irány- elveken alapuló, egységes oktatói követelményrendszer biztosítása, a teljesítmény honorálása, EU alapelveken nyugvó versenypályázati rendszer Professzionális menedzsment mely megteremti az oktatói- kutatói munka nyugodt végzéséhez szükséges hátteret


Letölteni ppt "1 Kormányszóvivői tájékoztató Magyar Universitas Program 2004. június 16. A magyar felsőoktatás nemzetközi versenyképességének programja."

Hasonló előadás


Google Hirdetések