Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Pénzügyi és szakmai elszámolás. Alapfogalmak :  Elszámolás  Támogatási időszak  Teljesítés dátum/időszak  Elszámolási időszak  ÁFA nyilatkozat.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Pénzügyi és szakmai elszámolás. Alapfogalmak :  Elszámolás  Támogatási időszak  Teljesítés dátum/időszak  Elszámolási időszak  ÁFA nyilatkozat."— Előadás másolata:

1 1 Pénzügyi és szakmai elszámolás

2 Alapfogalmak :  Elszámolás  Támogatási időszak  Teljesítés dátum/időszak  Elszámolási időszak  ÁFA nyilatkozat  Banki felhatalmazás  Költségvetés 2

3 3 A finanszírozás módja  Előfinanszírozás: utalás a támogatási szerződés megkötése után utalás a támogatási szerződés megkötése után elszámolható költségek kifizetése csak az utalást követően történhet elszámolható költségek kifizetése csak az utalást követően történhet  Utófinanszírozás: utalás az elszámolás ellenőrzését és lezárását követően utalás az elszámolás ellenőrzését és lezárását követően

4 Támogatási időszak Nemzeti összetartozás kollégium 2013.06.01. - 2014.03.31. Új Nemzedékek jövőjéért kollégium 2013.06.01. - 2014.03.31. Közösségi környezet kollégium 2013.06.01. - 2014.03.30. Mobilitás és alkalmazkodás kollégium 2013.06.01. - 2014.03.31. Társadalmi felelősségvállalás kollégium2013.06.01. - 2014.03.31. Elszámolás a záró dátumot követő 30 napban lehetséges. 4

5 A támogatás felhasználásának ellenőrzése kétféle módon történik: - a támogatási időszak végétől számított 30 napon belül a szervezetnek a támogatás felhasználásáról pénzügyi elszámolást és a szakmai beszámolót kell beküldeni. A dokumentumalapú és elektronikusan benyújtott beszámolót az Alapkezelő vizsgálja és annak eredményére vonatkozóan javaslatot tesz a kollégiumnak, amely dönt róla; - a kiválasztott pályázatok helyszíni ellenőrzésével.

6 6 Szakmai beszámoló  Célja: a pályázatban vállalt feladatok végrehajtásának szöveges bemutatása  Része: a) elektronikus szakmai adatlap (EPER), b) kötelezően előírt, vagy a pályázati programban vállalt dokumentumok (kiadványok, szórólapok, stb.) A beszámoláshoz szükséges formanyomtatványok letölthetők a www.civil.kormany.hu és a www.emet.gov.hu honlapokról. Szakmai programok esetében a Kollégiumok ellenőrzik a beszámolót

7 7 Pénzügyi elszámolás  Célja: - a vállalt feladatok megvalósítása során felmerült költségek igazolása - a pénzügyi elszámolásnak a pályázatban leadott költségvetéssel összhangban kell állnia

8 Pénzügyi elszámolás része: a költségvetési tervben szereplő tételek felhasználására vonatkozó számlaösszesítő, a költségvetési tervben szereplő tételek felhasználására vonatkozó számlaösszesítő, a költségvetési támogatás felhasználását igazoló számlák, számviteli bizonylatok eredeti példányának záradékolt és hitelesített másolatai a költségvetési terv szerinti bontásban (a 100.000.-Ft. alatti pénzügyi dokumentum-másolatokat nem szükséges beküldeni, de a számlaösszesítőre fel kell vezetni és az eredeti példányt záradékolni is kell), a költségvetési támogatás felhasználását igazoló számlák, számviteli bizonylatok eredeti példányának záradékolt és hitelesített másolatai a költségvetési terv szerinti bontásban (a 100.000.-Ft. alatti pénzügyi dokumentum-másolatokat nem szükséges beküldeni, de a számlaösszesítőre fel kell vezetni és az eredeti példányt záradékolni is kell), kifizetést igazoló bizonylatok, valamint az ezekhez kapcsolódó dokumentumok (pl. szerződések). kifizetést igazoló bizonylatok, valamint az ezekhez kapcsolódó dokumentumok (pl. szerződések). az Ávr. 80 § (4) bekezdése értelmében a pénzügyi teljesítési nyilatkozat beküldése.(A formanyomtatvány megtalálható a Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi szakmai és pénzügyi elszámolásához című dokumentum Teljességi nyilatkozat nevű mellékleteként.) az Ávr. 80 § (4) bekezdése értelmében a pénzügyi teljesítési nyilatkozat beküldése.(A formanyomtatvány megtalálható a Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi szakmai és pénzügyi elszámolásához című dokumentum Teljességi nyilatkozat nevű mellékleteként.)

9 9 Számlaösszesítő  Táblázatos formában tartalmazza az elszámolás részeként benyújtott számviteli bizonylatok adatait  Költségvetési alsorok szerinti bontásban  EPER-ből nyomtatható  Tartalmazza a hivatalos képviselő cégszerű aláírását

10 10 Költségek felmerülését igazoló bizonylatok (idén a bruttó 100.000,- Ft feletti összegről)  Számla  Nyugta  Díjbekérő  Kiküldetési rendelvény  Adás-vételi szerződés  Bérszámfejtési dokumentum  Stb..

11 11 Számla, nyugta:  A számla olyan számviteli bizonylat, amelyet áru értékesítésekor vagy szolgáltatás teljesítésekor állítanak ki  Kötelező formai elemei  Kézi vagy gépi kiállítású  Lehet belföldi vagy külföldi  Ha a kiállító nem kötelezett számlakibocsátásra, nyugtát állít ki  Jellemző esetei: közös költség, illetékbélyeg

12 12 Díjbekérő:  Biztosítási díjak esetében  Számla kiállítása a pénzügyi teljesítést követően Kiküldetési rendelvény:  Tömegközlekedés, magánszemély tulajdonában lévő gépjárművel történő utazás esetén  Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott normák alapján  Amortizációs költség számolható el  Kötelező formai elemei

13 13 Bérszámfejtési dokumentum:  Pályázat keretében elszámolni kívánt munkabér esetén  Egyéni havi bérjegyzék  Kötelező formai elemei

14 14 Kifizetést igazoló bizonylatok:  Készpénzben történő kiegyenlítés esetén: Kiadási pénztárbizonylat Kiadási pénztárbizonylat Időszaki pénztárjelentés Időszaki pénztárjelentés Naplófőkönyv Naplófőkönyv  Átutalással történő kiegyenlítés esetén: Bankszámlakivonat Bankszámlakivonat Internetes számlatörténet Internetes számlatörténet

15 15 Kiadási pénztárbizonylat:  Szervezet pénztárából történő készpénzfelvételt dokumentálja  Kötelező formai elemei

16 16 Időszaki pénztárjelentés - Naplófőkönyv:  Időszaki pénztárjelentés: adott időszakon belül a pénztárban bekövetkezett változásokat mutatja  Naplófőkönyv: tartalmazza a pénztárban illetve a folyószámlán bekövetkező változásokat, de csak a készpénzes számlák kifizetését igazolja

17 17 Bankszámlakivonat - internetes számlatörténet:  Szervezet folyószámláját vezető pénzintézet a folyószámlán történő mozgásokat jegyzi  Kötelező bejelenteni, és inkasszó alá vonni  Számlatörténet: záró- és nyitóegyenleget tartalmaznia kell

18 18 Egyéb kapcsolódó dokumentumok :  Szerződések (megbízási, adás-vételi, bérleti, stb.)  Nyilatkozatok  Útnyilvántartás

19 19 Az elszámolás elkészítésének és benyújtásának módja:  Kizárólag EPER-ben  Formai követelményeknek megfelelően (záradékolás, hitelesítés)  Önrész elszámolás, lemondás

20 20 Záradékolás :  Az elszámolni kívánt költségeket igazoló számviteli bizonylatokat záradékolni kell.  Záradékolás = az eredeti bizonylaton szöveges formában fel kell tüntetni az elszámolni kívánt összeget és a Támogatási szerződés számát.

21 21 Hitelesítés : Valamennyi benyújtott dokumentumot hitelesíteni kell. Valamennyi benyújtott dokumentumot hitelesíteni kell. A bizonylat fénymásolatára pecséttel vagy kék tollal szöveges formában rá kell vezetni, hogy a másolat és eredeti példány megegyezik, például: „A másolat az eredetivel mindenben megegyező”. A bizonylat fénymásolatára pecséttel vagy kék tollal szöveges formában rá kell vezetni, hogy a másolat és eredeti példány megegyezik, például: „A másolat az eredetivel mindenben megegyező”. Ezt a szervezet hivatalos képviselőjének vagy meghatalmazottjának dátummal és cégszerű aláírásával igazolni kell. Amennyiben a szervezet pecséttel rendelkezik, az aláírás mellé pecsételni is szükséges, anélkül nem cégszerű az aláírás.

22 22 Önrész:  Min. 10%-os előírt önrész  Pénzbeli/nem pénzbeli  Nem pénzbeli esetén: Társadalmi munka Társadalmi munka Dologi feltételek Dologi feltételek Szolgáltatás biztosítása Szolgáltatás biztosítása

23 23 Lemondás:  Nem tud elszámolni a teljes összeggel  Lemondó nyilatkozatot kell benyújtani  Előfinanszírozás esetén: a visszafizetést igazolni kell a visszafizetést igazolni kell  Utófinanszírozás esetén:  A lemondott összeggel csökken a kifizetendő összeg (visszafizetéssel nem jár)

24 24 NEA költségvetési sorok:  A1: Ingatlan üzemeltetés költségei  A2: Jármű üzemeltetés költségei  A3: Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei  A4: Adminisztráció költségei  A5: PR, marketing költségek  A6: Humán-erőforrás fejlesztésének költségei  A7: Kommunikációs költségek  A8: Utazás-, kiküldetés költségei  A9: Szállítás költségei  A10: Munka-, és védőruha, védőfelszerelés költségei  A11: Szervezetfejlesztés  A12: Egyéb beszerzések, szolgáltatások A - Dologi kiadások

25 25 NEA költségvetési sorok: B - Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei  B1 Bérköltség  B2 Megbízási díj  B3 Ösztöndíj  B4 Egyszerűsített foglalkoztatás költségei  B5 Folyamatos vállalkozási szerződés alapján feladat ellátására felmerülő költségek  B6 Önkéntes foglalkoztatott költségei

26 26 NEA költségvetési sorok: C - Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése  C1 Tárgyi eszköz beszerzés  C2 Immateriális javak beszerzése

27 Az elszámolás elbírálásának a menete:  Elszámolási időszak utolsó napjáig az elszámolást be kell nyújtani a szervezetnek  Ha nem történik meg, felszólítást kap  Az Alapkezelő az elszámolást a kézhezvételt követő negyvenöt napon belül megvizsgálja  Az elbírálás során tartalmi illetve formai ellenőrzésre kerül sor  Egy hiánypótlási kör lehetséges (15 napos határidő) 27

28 Az elszámolás elbírálásának a menete:  A Kollégium a következők szerint hozhat döntést az elszámolásról: Elfogadás Elfogadás Hiba vagy hiányosság megállapítása Hiba vagy hiányosság megállapítása Egészben vagy részben történő elutasítás Egészben vagy részben történő elutasítás 28

29 Visszavonás Előfinanszírozás esetén:  Részösszeg visszavonás (a benyújtott beszámoló alapján csak részteljesítés állapítható meg, a fennmaradó részt kell visszafizetni)  Teljes összeg visszavonás (2 év kizárás)  A visszavont összeget előfinanszírozás esetén kötelessége visszautalni  Visszavonás esetén kifogással élhet a Kedvezményezett Utófinanszírozás esetén:  az elutasítás összegével csökken a támogatási összeg (visszavonásról itt nem beszélhetünk) 29

30 Lezárás (a folyamat utolsó lépése)  Lezárható egy elszámolás (előfinanszírozás esetén):  elszámolást elfogadta a Pályázatkezelő/Támogató  a részösszeg visszakövetelés megtérült  Kedvezményezett a teljes támogatásról lemondott és ha az előírt követelést a kedvezményezett visszafizette Utófinanszírozás esetén a lezárást követően a jóváhagyott összeg erejéig megtörténik az utalás 30

31 Köszönöm a figyelmet! 31


Letölteni ppt "1 Pénzügyi és szakmai elszámolás. Alapfogalmak :  Elszámolás  Támogatási időszak  Teljesítés dátum/időszak  Elszámolási időszak  ÁFA nyilatkozat."

Hasonló előadás


Google Hirdetések