Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A képzett szakemberekért Változások az informatikai szakképzésben, szakmai vizsgák szervezése Mihálka Nóra Vizsgadokumentációs irodavezető 2008. szeptember.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A képzett szakemberekért Változások az informatikai szakképzésben, szakmai vizsgák szervezése Mihálka Nóra Vizsgadokumentációs irodavezető 2008. szeptember."— Előadás másolata:

1 A képzett szakemberekért Változások az informatikai szakképzésben, szakmai vizsgák szervezése Mihálka Nóra Vizsgadokumentációs irodavezető 2008. szeptember 8.

2 2 Változások az informatikai, hírközlési szakképesítések irányításában  IHM  2008. májustól MINISZTERELNÖKI HIVATAL MEH  GKMKHEM  GKMNFGM GKM

3 3 Szvk-kat kiadó rendeletek

4 4 Központi programok elérhetősége  Azon KP-k, amelyek forgalmazásáról a kiadó közlöny alapján az NSZFI-nek kell gondoskodni, megrendelhetők a Vizsgadokumentációs iroda expediálási osztályán. (Antal Gyula)  Minden KP az iskolák felé tájékoztatásul folyamatosan felkerülnek az Intézeti WEB-re is.

5 5 17/2008. (V. 9.) OKM rendelet a 2008/2009. tanév rendjéről  A tanév, a szorgalmi időszak  A vizsgák rendje  A felvételi eljárás és a beiratkozás  A tanulmányi versenyek  Országos mérés, értékelés elrendelése 2008/2009. tanév rendje

6 6 A vizsgák rendje Szakmai vizsgaidőszakok, vizsganapok 1. A szakközépiskolákban, a szakiskolákban, a speciális szakiskolákban a szakmai vizsgák írásbeli és szóbeli (gyakorlati) vizsgarésze: a) írásbeli: 2008. október 6–7–8–9–10-én 14 órától szóbeli és gyakorlati: 2009. október b) írásbeli: 2009. február 2–3–4–5–6-án 14 órától szóbeli és gyakorlati: 2009. február–március c) írásbeli: 2009. május 18–19–20–21–22 -án 8 órától szóbeli és gyakorlati: 2009. május-június

7 7 Iskolai rendszerű szakmai vizsgák központi vizsganapjai www.nive.hu/ www.nive.hu/vizsgák/vizsgaidőpontok/iskolai rendszerű vizsgák Vizsgaidőpontok hagyományos OKJ esetében 2008/2009 tanévre, felelős szaktárcánként letölthetők az alábbi helyről: modulos OKJ esetében az októberi vizsgaidőszakra

8 8 Szakmai vizsgák központi vizsganapjai

9 9 Modulos vizsgaidőpontok  A modulos szakképesítésekhez az időtervek kimenetenként készültek, így az azonosító szám alapján lehet keresni a rész-szakképesítéseket, az elágazásokat és a ráépüléseket is.  A havonta magadott 2 egymás utáni vizsganap közül az első napon kell a központi vizsgákat megkezdeni!  A modulos szakképesítésekhez tartozó központi vizsgatevékenységek időbeosztása is elkészült, mely szintén letölthető. időtervidőterv

10 10 Szakmai vizsgatételek biztosítása  Az SZMM hatáskörébe tartozó szakképesítésekhez a szakmai írásbeli, interaktív és szóbeli tételeket az NSZFI alapfeladatként biztosítja.  Külön szerződés szerint biztosítjuk a tételeket a Oktatási és Kulturális Minisztérium hatáskörébe, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium hatáskörébe, Miniszterelnöki Hivatal hatáskörébe, Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium hatáskörébe tartozó szakképesítésekhez. Az írásbeli, interaktív tételeket az NSZFI vizsgadokumentációs iroda, expediálási osztályán kell megrendelni. A szóbeli tételek az NSZFI honlapjáról tájékoztató jelleggel letölthetők, de a hiteles példányt a vizsgára meg kell rendelni.

11 11 Szakmai vizsgatételek rendelésének határideje iskolai rendszerben októberi vizsgákhoz szeptember 1. februári vizsgákhoz január 1. májusi vizsgákhoz március 1. Az októberi vizsgákhoz a tételeket az OH Regionális Igazgatóságainál lehet átvenni az október 1-től

12 12 Szóbeli tételek A honlapon található szóbeli tételek tájékoztató jellegűek. A szakmai vizsgán csak a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott szóbeli tételsor használható. Az SZMM, KHEM, MEH, OKM, KvVM felelősségi körébe tartozó szakképesítésekhez – térítés ellenében - a szóbeli tételsorok megrendelhetők. szóbeli tételek ára: 2000.- Ft/db Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet Vizsgadokumentációs iroda 1445 Budapest, Pf. 338. Az igénylés a (06-1) 477-5677 faxon is elküldhető. Dravecz Józsefné részére

13 13 A szóbeli tételek a következő helyről letölthetők: www.nive.hu Adatbázisok/szóbeli tételek/ Szóbeli vizsgafeladatok a modulkövetelményekhez, SZMM Szóbeli vizsgafeladatok a modulkövetelményekhez, KHEM, MEH

14 14 Szóbeli vizsgatevékenység Feladatsor felépítése: 1.Feladatközlő lap: Munkaszituáció: Vállalatánál széles körben elterjedt a számítógép használata. A számítástechnikai eszközöket időközönként cserélni kell újabb, korszerűbb gépekre. Ön, mint szoftverüzemeltető azt a feladatot kapta, hogy keressen az interneten korszerű számítógép-konfigurációra leírást, árajánlattal együtt, és mutassa be a javasolt hardverkonfigurációt a letöltött leírás felhasználásával! Milyen szempontok alapján választotta ki a konfigurációt? Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

15 15 Szóbeli vizsgatevékenység Információtartalom vázlata: Számítógép felépítése Ház Alaplap Csatlakozók Bővítőkártyák Mikroprocesszorok Típus, Műszaki jellemzők Memóriák Típus, Műszaki jellemzők Háttértárak FDD, HDD, CD/DVD PerifériákMonitor, Billentyűzet, Egér, Fejhallgató, webkamera, Nyomtató, szkenner Sínrendszerek Típus, Műszaki jellemzők

16 16 2.Értékelő lap

17 17 Interaktív vizsgatevékenység Az interaktív vizsgatevékenység vizsgafeladataihoz előzetesen tájékoztatót kell kiadni, amely alapján a vizsgaszervező a vizsgafeladathoz szükséges speciális feltételeket biztosítani tudja. Ezt a tájékoztatót, illetve CD-n a szükséges forrásanyagot a tétellel együtt megkapják a vizsgaszervezők. A képző intézmények rendszergazdái a tájékoztatónak megfelelően járnak el és előkészítik az interaktív vizsgát. Az interaktív feladat megkezdése előtt a vizsgabizottság elnöke, illetve a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatban erre feljogosított tagja ellenőrzi a tárgyi feltételek meglétét, a biztonságos munkavégzés feltételeit. A technikai feltételek folyamatos biztosításáért felelős személy a vizsga biztonságos lebonyolításának érdekében a vizsgaszervező írásos engedélyével jelen lehet.

18 18 Szakmai vizsga szervezése szakképesítés-elágazásamodulok=vizsgarészek Teljes idő (perc) Szoftverfejlesztő 1142-061143-061144-061148-06 60 perc90 perc105 perc60 perc 315 60-interaktív45-írásbeli60-interaktív15-szóbeli 45-interaktív45-szóbeli I. nap 1142/60-interaktív 1143/45-ineratktív 1143/60-írásbeli II. nap 1144/60-interaktív 1144/45-szóbeli III. nap 1148/15-szóbeli 1148/45-szóbeli

19 19 Szakmai vizsga összegző értékelése 1. A szakképesítés megszerzéséhez valamennyi követelménymodul esetében el kell érni a modulonként megállapított elégséges szintet. Sikertelen a szakmai vizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgarészen 50 % vagy az alatti teljesítményt nyújtott.

20 20 Dokumentumok az interneten www.nive.hu  Adatbázisok Szakmai és vizsgakövetelmények Szóbeli tételek  Modultérkép  Vizsgák Vizsgatétel igénylés Vizsgaidőpontok Vizsgaszervezés Europass Módszertani segédanyag  Jogszabályok

21 21 Az OKJ-ban szereplő szakképesítések szintjeinek megoszlása: 31Fizikai munkát igénylő munkakör betöltésére jogosító középszintű szakképesítés, amely a nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettségre épül. 33Fizikai munkát igénylő munkakör betöltésére jogosító középszintű szakképesítés, mely a tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettségre épül. 21 Fizikai munkát igénylő munkakör betöltésére jogosító alapszintű szakképesítés, amely nem igényel befejezett iskolai végzettséget Rész-szakképesítésekben 113 db 55 db

22 22 Az OKJ - ban szereplő szakképesítések szintjeinek megoszlása: 51 Jellemzően fizikai munkát igénylő munkakör betöltésére jogosító középszintű szakképesítés, mely a középiskola befejező évfolyamának elvégzésére épül. 52 Fizikai vagy szellemi munkát igénylő munkakör betöltésére jogosító középszintű szakképesítés, mely érettségi vizsgára épül. 54 Jellemzően szellemi munkát igénylő munkakör betöltésére jogosító emelt szintű szakképesítés, mely érettségi vizsgára épül. 55 Érettségi vizsgára épülő felsőfokú szakképesítések. 61 Felsőfokú iskolai végzettségre épülő szakképesítések. 87 db 24 db 117 db 14 db 10 db

23 23 5448101CAD-CAM informatikus1000 5448101CAD-CAM informatikus01003101Számítógépes műszaki rajzoló 5448102Informatikai alkalmazásfejlesztő 5448102Informatikai alkalmazásfejlesztő00105401 Infokommunikációs alkalmazásfejlesztő 5448102Informatikai alkalmazásfejlesztő00105402 Információrendszer-elemző és - tervező 5448102Informatikai alkalmazásfejlesztő00105403Internetes alkalmazásfejlesztő 5448102Informatikai alkalmazásfejlesztő00105404Szoftverfejlesztő 5448103Informatikai rendszergazda 5448103Informatikai rendszergazda01005201 Számítástechnikai szoftverüzemeltető 5448103Informatikai rendszergazda00105401 Informatikai hálózattelepítő és - üzemeltető 5448103Informatikai rendszergazda00105402Informatikai műszerész 5448103Informatikai rendszergazda00105403IT biztonság technikus 5448103Informatikai rendszergazda00105404IT kereskedő 5448103Informatikai rendszergazda00105405Számítógéprendszer-karbantartó 5448103Informatikai rendszergazda00105406 Szórakoztatótechnikai műszerész 5448103Informatikai rendszergazda00105407Webmester 5448104Informatikus 5448104Informatikus00105401Gazdasági informatikus 5448104Informatikus00105402Infostruktúra menedzser 5448104Informatikus00105403Ipari informatikai technikus 5448104Informatikus00105404Műszaki informatikus 5448104Informatikus00105405Távközlési informatikus 5448104Informatikus00105406Telekommunikációs informatikus 5448104Informatikus00105407Térinformatikus Iskolai rendszerben 54 szintű szakképesítések

24 24 Csak felnőttképzésben: 54 szintű szakképesítés 5448201Adatbázis adminisztrátor 00105401Adatbázistervező 00105402Adatelemző 5448202 IT kommunikációs szolgáltató 5448202 IT kommunikációs szolgáltató 00105401IT mentor 5448202 IT kommunikációs szolgáltató 00105402 Közösségi informatikai szolgáltató 5448202 IT kommunikációs szolgáltató 00105403 Oktatási kommunikációtechnikus 5421304 Multimédia-alkalmazás fejlesztő 5421304 Multimédia-alkalmazás fejlesztő 00105401Designer 5421304 Multimédia-alkalmazás fejlesztő 00105402E-játék fejlesztő 5421304 Multimédia-alkalmazás fejlesztő 00105403 E-learning tananyagfejlesztő 5421304 Multimédia-alkalmazás fejlesztő 00105404Multimédiafejlesztő 5421304 Multimédia-alkalmazás fejlesztő 00105405Tartalommenedzser

25 25 Számítástechnikai szoftverüzemeltető Csak felnőttképzésben: 52 szintű szakképesítés 33 szintű szakképesítés (iskolai rendszerben is) 31 szintű szakképesítés Számítógépes műszaki rajzoló Munkaerőpiacon keresett szakma Számítógép-szerelő, -karbantartó

26 26 Informatikai statisztikus és gazdasági tervező 118011811182118311841185 Általános rendszergazda11801181119011911192 Telekommunikációs asszisztens1180118111861187911913 Web-programozó11801181227011881189 55 szintű informatikai szakképesítések Műszaki informatikai mérnökasszisztens 118011811199120012011202

27 27

28 28 Iskolai rendszerű hagyományos informatikai vizsga 38734977257141

29 29 2008 júliusig Modulos informatikai vizsga 23512 8 1

30 30 Köszönöm a figyelmüket! Elérhetőségem: mihalka.nora@nive.hu


Letölteni ppt "A képzett szakemberekért Változások az informatikai szakképzésben, szakmai vizsgák szervezése Mihálka Nóra Vizsgadokumentációs irodavezető 2008. szeptember."

Hasonló előadás


Google Hirdetések