Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2008.04.04.. MENTORÁLÁS MENTORSÁG munkacsoport Braun József.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2008.04.04.. MENTORÁLÁS MENTORSÁG munkacsoport Braun József."— Előadás másolata:

1 2008.04.04.. MENTORÁLÁS MENTORSÁG munkacsoport Braun József

2 2008.04.04.. A munkacsoport Artemisszió Alapítvány Ec-Pec Alapítvány Göllesz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskola Magyar Tartalomipari Szövetség MH Líceum Alapítvány (Kiskunmajsai Roma Kisebbségi Érdekképviseleti Szervezet)

3 2008.04.04.. Termék 1 MENTORKÉPZÉSI PROGRAM a mentorálás/mentorság újonnan kidolgozott spektrum-fogalma alapján 1

4 2008.04.04.. Termék 2 MÁSODIK ESÉLY ISKOLA mint segítő szervezet szervezeti-modell leírása 2

5 2008.04.04.. A megismerés dilemmái Egy dologról mindaddig nem lehet tudomásunk, amíg nem rendelkezünk annak fogalmával.

6 2008.04.04.. A kérdésfeltevés dilemmái Nem az a kérdés, hogy mi a közös a vizsgált objektumokban. Az a kérdés, hogy mi az a közös elem, ami a vizsgált objektumokat megkülönbözteti más objektumoktól. Jim Collins: Jóból kiváló, HVG Kiadó 2005

7 2008.04.04.. Tapasztalat a személyes segítés jelentőségének felértékelődése A megoldandó probléma vetélkedő megvalósulások akadályozzák a mentorálás -szakmai fejlődését -az erőforrásai hatékony felhasználását 1 Mentorképzési program A MEGOLDANDÓ PROBLÉMA

8 2008.04.04.. Mentorképzési program a személyes segítés felértékelődése AUTONÓMIA nyílt igény látens igény kényszer 2 A MEGOLDANDÓ PROBLÉMA

9 2008.04.04.. Mentorképzési program AUTONÓMIA nyílt igény A ma élő gyermekek és fiatalok (és azok, akik az elkövetkező években lépnek be az iskolázásba) másképp viszonyulnak a tanuláshoz, mint az idősebb generációk. Nagyobb mértékét igénylik az autonómiának és a személyes szuverenitásnak, erősebben jellemzi őket az individualizmus. www.nk7.huwww.nk7.hu A VII. NEVELÉSÜGYI KONGRESSZUS TÉZISEI 3 A MEGOLDANDÓ PROBLÉMA

10 2008.04.04.. Mentorképzési program AUTONÓMIA látens igény A „zűrös fiatalok” azonosított jellemzői pl. -kongruencia-igény -szabálykövetés elutasítása -tekintély elutasítása -vágy egyfajta(?!) szabályozott létre A „zűrös fiatalok”-at, mint hátrányos helyzetű csoportot az A/067 partnerség azonosította a HóGu program keretében 4 A MEGOLDANDÓ PROBLÉMA

11 2008.04.04.. Mentorképzési program AUTONÓMIA kényszer a munkaerőpiac egyre inkább felértékeli -a problémamegoldó készséget -az önálló munkavégzés készségét -a folyamatos fejlődés képességét 5 A MEGOLDANDÓ PROBLÉMA

12 2008.04.04.. Mentorképzési program A MEGOLDANDÓ PROBLÉMA Autonóm módon való létezés A MEGOLDÁS Személyes segítés 6

13 2008.04.04.. Mentorképzési program A fogalmak túlburjánzása - vetélkedése mentor coach tutor peer senior patrónus segítő pár tanácsadó konzulens shadow …….. és a már szakmaként elismert tevékenységek 1 A HELYZET

14 2008.04.04.. Mentorképzési program NINCS immanens rendezési elv a segítő tevékenységek közötti összefüggések megértéséhez a praxisban 2 A HELYZET

15 2008.04.04.. vetélkedő megvalósulásokkal szemben a CÉL új nézőpont találása egységes értelmezési struktúra alkotása 3 Mentorképzési program A HELYZET

16 2008.04.04.. Mentorképzési program Két sejtés erősödött fel a kutatás során -a hiányok tartalmazzák a keresett közös elemeket - spektrum-szerű elrendeződés a valószínű 4 A HELYZET

17 2008.04.04.. Mentorképzési program HIÁNY a mentorálás-személyes segítés praxisában munkálkodók nem határozzák meg többek között a segítés cél-állapotát a probléma jellegét azt, hogy a segítés kinek fontos a segítés alapjául szolgáló értékrendet a segítés jellegét a segítés szervezeti hátterét Sokrétű kutatási programunk adatai igazolják fenti megállapításainkat. 5 A HELYZET

18 személyes segítés SPEKTRUM-FOGALOM szerinti megközelítése 1 Mentorképzési program KLIENSKLIENS CÉLÁLLAPOTCÉLÁLLAPOT 2008.04.04.. A MEGOLDÁS

19 A probléma jellege A segítés kinek fontos A segítés értékrendje A segítés jellege A segítés szervezeti környezete A segítés formalizáltsága A segítő professzionalizáltsága 2 Mentorképzési program KLIENSKLIENS CÉLÁLLAPOTCÉLÁLLAPOT 2008.04.04.. A MEGOLDÁS

20 3 Mentorképzési program 1 A probléma jellege intraperszonális → diszharmonia a környezettel → interperszonális 2 A segítés kinek fontos segített társadalom 3 A segítés alapjául szolgáló értékrend „tudattalanul” megélttudatosan választott 4 A segítés jellege retributív humanisztikus 5 A segítés szervezeti környezete magán szféra cél-szervezet 6 A segítés formalizáltsága informális formális 7 A segítő „profesz- szionizáltsága” amatőr profi 2008.04.04.. A MEGOLDÁS

21 4 Mentorképzési program 2008.04.04.. A MEGOLDÁS 1 A probléma jellege intraper szonális → disz- harmo nia a környe zettel → interper- szonális motiváció- hiány szociális nehézség kapcsolati konfliktus képesség- hiány erőforrás- hiány érték-konfliktus készség- hiány identitás- válság érdek- konfliktus ismeret- hiány életvezeté si válság kulturális konfliktus tapasztalat- hiány

22 5 Mentor - munkaerőpiac 1 A probléma jellege intraperszonális → diszharmonia a környezettel → interperszonális 2 A segítés kinek fontos segített társadalom 3 A segítés alapjául szolgáló értékrend „tudattalanul” megélttudatosan választott 4 A segítés jellege retributív humanisztikus 5 A segítés szervezeti környezete magán szféra cél-szervezet 6 A segítés formalizáltsága informális formális 7 A segítő „profesz- szionizáltsága” amatőr profi 2008.04.04.. A MEGOLDÁS

23 6 Mentor – kortárs segítő 2008.04.04.. 1 A probléma jellege intraperszonális → diszharmonia a környezettel → interperszonális 2 A segítés kinek fontos segített társadalom 3 A segítés alapjául szolgáló értékrend „tudattalanul” megélttudatosan választott 4 A segítés jellege retributív humanisztikus 5 A segítés szervezeti környezete magán szféra cél-szervezet 6 A segítés formalizáltsága informális formális 7 A segítő „profesz- szionizáltsága” amatőr profi A MEGOLDÁS

24 7 Mentor – tanoda 2008.04.04.. 1 A probléma jellege intraperszonális → diszharmonia a környezettel → interperszonális 2 A segítés kinek fontos segített társadalom 3 A segítés alapjául szolgáló értékrend „tudattalanul” megélttudatosan választott 4 A segítés jellege retributív humanisztikus 5 A segítés szervezeti környezete magán szféra cél-szervezet 6 A segítés formalizáltsága informális formális 7 A segítő „profesz- szionizáltsága” amatőr profi A MEGOLDÁS

25 1 Mentorképzési program 2008.04.04.. o Egységes értelmezési keret a praxis minden tevékenységéhez oAz egységes értelmezési keret egyúttal a mentorálás mélyebb megértésén alapul o Eredményesebb – és hatékonyabb mentorálás lehetősége ELŐNYÖK

26 1 Mentorképzési program 2008.04.04.. oSpektrum-fogalom értelmezése oSegédlet a mintázat felvételéhez oMentor-képzési program (akkreditálásra benyújtva) oVizsgaanyag oA program hosszútávú gondozási/fejlesztési feltételeinek biztosítása -a spektrum-fogalom, és a képzési anyag rendszeres aktualizálása - képzések -www.mentor.lap.hu gondozásawww.mentor.lap.hu A TERMÉK RÉSZEI

27 2008.04.04.. Mentorképzési program 2

28 1 2008.04.04.. ERŐSSÉGEK Az értelmezési keretrendszer mintázatként való megjelenítése segíti az alkalmazást. Kikerüli az „igazi mentorképző megoldás” csapdáját Eredményesebb és hatékonyabb mentorálást tesz lehetővé GYENGESÉGEK Az új gondolati megközelítés erőfeszítést igényel az alkalmazótól ERŐS ÉS GYENGE PONTOK

29 2008.04.04.. A fejlesztés készültsége A mentor-képzési program A mentorálás, mint spektrum-fogalom kidolgozott A spektrum-fogalmon alapuló képzési program kipróbálás alatt áll, akkreditációra való előkészítése megkezdődött Elkezdődtek az előkészítő megbeszélések a spektrum-fogalmon alapuló mentor-képzés további sorsát illetően az OFI-val és az EDUCATIO-val SPEKTRUM-FOGALMON ALAPULÓ MENTORKÉPZÉS

30 2008.04.04.. A bevezetés feltételei Mindkét termék egyaránt érdeklődésre tarthat számot -a közoktatás és szakképzés -a szociális ellátás -a munkaerőpiaci ellátó rendszer szakpolitikusai, szakemberei és intézményei részéről. Eredményeinket érvényesíteni kívánjuk a mentorálás- sal kapcsolatos törvénytervezet szakmai vitája kere- tében.

31 2008.04.04.. A bevezetés feltételei A termék az u.n. érték-orientált szervezetek esetében a szervezet-, vagy minőségirányítási rendszer alapjául szolgálhat. Jól példázza ezt az A/067 partnerség más eredményeivel való kompatibilitása: -kompetencia-tanúsító rendszer - rendszer-tanúsító eljárás -személy-értékelési eljárás -kompetencia-fejlődés indikálása -kölcsönös- vagy együtt-tanulási helyzetek -együttműködési technikák -resztoratív szemlélet érvényesítése stb.

32 2008.04.04.. A bevezetés feltételei A program zárását követően a termék szakmai gondozására a munkacsoport felkészült. A szerzői jogvédelmi kérdések megoldottak. A kidolgozók a közös produktumot szabadon hozzáférhető lényegi eredményként jelenítik meg – lehetővé téve egyúttal, hogy az arra épített verziók már saját tulajdonná válhassanak.

33 2008.04.04.. köszönöm a figyelmet


Letölteni ppt "2008.04.04.. MENTORÁLÁS MENTORSÁG munkacsoport Braun József."

Hasonló előadás


Google Hirdetések