Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

© Lakatos Számvitel szigorlat mintapélda Black Mamba – 2. rész.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "© Lakatos Számvitel szigorlat mintapélda Black Mamba – 2. rész."— Előadás másolata:

1 © Lakatos Számvitel szigorlat mintapélda Black Mamba – 2. rész

2 © Lakatos Elemzés A) Likviditás Pontszám: kb. 10%

3 © Lakatos Lényeges „körülmények” Fél éves időszakkal kell dolgozni (180 nap) Kétféle anyag van: értékesítésre szánt, termelésre használt Likviditási sor: Termelési anyagBefejezetlen teremelésKésztermékVevőkPénz Értékesített anyag

4 © Lakatos Lépések… 1. lépés: Vevők forgási ideje: 2. lépés: Befejezetlen termelés forgási ideje: Befejezetlen termelés likviditás idő – Forgási idők (Kt., Vevő) Forgási idő (befejezetlen) = 75 – 17 – 25 = 33 nap

5 © Lakatos Lépések… Késztermék napi átlagos csökkenése (kiszámlázás): eFt/180 nap = 750 eFt/nap Ezek alapján sorolható vevők késztermék befejezetlen termelés

6 © Lakatos Lépések… Anyagok záróegyenlegéből… Értékesítésre szánt: eFt Termelésre szánt: eFt (maradékelv) Értékesítésre szánt anyagból azonnal vevő lesz (párhuzamosan a késztermékkel). Termelésre szánt anyagból befejezetlen termelés lesz. KÉT ÁGON KELL SOROLNI

7 © Lakatos Lépések… Forgási idő (értékesítési anyag): Forgási idő (termelési anyag): 100 nap – 75 nap = 25 nap

8 © Lakatos Sorolás… Forgási idők Vevők: 17 nap Késztermék: 25 nap Befejezetlen termelés: 33 nap Anyagok Értékesítési célú: 10 nap (közvetlenül a vevő után) mert Termelési célú: 25 nap

9 © Lakatos Végeredmény… Fokozat/ Vagyon VevőKésztermékBefejezetlenAnyag (termelési) Anyag (értékesíté si) Likvid eszköz – 10 nap10×1200= – 20 nap7×1200= ×750= ×500= – 50 nap22×750= ×700= ×500= – 70 nap20×700= – 100 nap5×700= ×1000= naptól--- Összesen

10 © Lakatos B) Ár számítás Részleges megoldás  Hf.

11 © Lakatos Támpontok Mi a szűkített önköltség? Visszaesés esetén mi lehet az árazás alapja? (Direct costing) Mi jöjjön ki? a) árbevétel: 952 eFt b) ár: 40 eFt/db (direct costing)

12 © Lakatos 4. feladat Alapoz6 Időigény: Kb. 0,5 óra Pontozás: Kb. 16%

13 © Lakatos 1. gazdasági esemény Zárt Rt. alapítása: alaptőke jegyzett tőke lesz bejegyzés után Alaptőkén felüli vagyoni hozzájárulás (ázsió) a tőketartalékba helyezendő bejegyzés után 1/a Alaptőkére vagyoni hozzájárulás teljesítése T3. Elszámolási betétK4. Jegyzett, de… /b Ázsió befizetése T3. Elszámolási betétK4. Jegyzett, de…10 000

14 © Lakatos 2. gazdasági esemény Ügyvédi munkadíj alapesetben igénybevett szolgáltatás DE!!! A számviteli politika szerint aktiválják Alapítás… kapcsolódó tétele a lekötött tartalék 2/a. Ügyvéd számlája alapítás költségeiről T1. Alapítás…K4. Szállítók1 000 T4. Előzetes áfaK4. Szállítók 250 2/b. Le nem írt Alapítás…-ra lekötött tartalék képzése T4. EredménytartalékK4. Lekötött tartalék 1 000

15 © Lakatos 3. gazdasági esemény Apport értéke: apportlista szerinti érték Könyvvizsgáló záradéka szükséges Áfa lenne (most nincs) A behozott telket később ÉRTÉKESÍTENI FOGJA (ez a tevékenysége) STK nem lehet (nem az Rt. gyártotta) ezért ÁRU 3. Apport behozatal (telek) T2. ÁrukK4. Jegyzett, de…10 000

16 © Lakatos 4. gazdasági esemény Bevitte a cégbíróságra az iratokat: Ekkor nem könyvelünk semmit („csak” a jogi procedúra indul meg) Akkor könyvelhetünk, ha a cégbíróság bejegyzi a céget, vagy elutasítja a bejegyzést

17 © Lakatos 5. gazdasági esemény Tervek a telken felépítendő ingatlanról Az ingatlant eladjuk a vevőinknek (STK) Nem beruházás, hanem költség 5. Épülethez kapcsolódó tervek T5. Igénybevett szolg.K4. Szállítók T4. Előzetes áfaK4. Szállítók 8 750

18 © Lakatos 6. gazdasági esemény Hatósági díj  egyéb szolgáltatás STK-hoz kapcsolódik, tehát költség 6. Hatósági díj megfizetés T5. Egyéb szolgáltatásK3. Elszámolási betét7 500

19 © Lakatos 7. gazdasági esemény Cégbejegyzés Rendezendő témák zárlati tételek előtt jegyzett tőke tőketartalék (most van ez is) 7. Cégbírósági bejegyzés T4. Jegyzett, de…K4. Jegyzett tőke T4. Jegyzett, de…K4. Tőketartalék10 000

20 © Lakatos Zárlati tételek Úgy kell zárni, mintha év vége lenne écs (alapítás) STK ÁV (az épülő ház) Költségnemek átvezetése 8. számlaosztályba Ráfordítás (8.) és AST (58.) számlák zárása Mérlegszámlák zárása most nem kell

21 © Lakatos Zárlati tételek (Alapítás…) Z1./ Alapítás écs-je (1000×0,2/12/2) T5. ÉCS leírásK1. Alapítás… écs8,3 Z2./ Kapcsolódó lekötött tartalék rendezése T4. Lekötött tartalékK4. Eredménytartalék8,3

22 © Lakatos Zárlati tételek (STK) STK „év végi” értéke Tervek: Hatósági díj: Összesen: Z3/ STK ÁV könyvelése T2. Befejezetlen term.K5. STKÁV42 500

23 © Lakatos Költségszámlák zárása (8-ra) Feladat: 5-ös számlákról átvezetés (átvezetési számla indokolt) Z4/ Átvezetés költségnemről T8. Igénybevett szolg. ráf T8. Egyéb szolg. ráf T8. ÉCS ráf. 8,3 K59. Költségnem átv ,3

24 © Lakatos AST és ráfordítás számlák zárása AST  5. számlaosztály Közvetlenül az MSZE számlára zár AST számla zárása T 5. AST átvezetésK4. MSZE Ráfordítások zárása T 4. MSZEK 89. Ráfordít42 508,3 átvezetése

25 © Lakatos Előtársaság mérlege (saját tőke) Jegyzett tőke = cégbíróságon bejegyzett Jegyzett, de… Alapításkor pénz K Apport K Ázsió K Bejegyzés T Ázsió T Mérlegérték T

26 © Lakatos Előtársaság mérlege (saját tőke) Tőketartalék: eFt (ázsió) Mérleg szerinti eredmény: STK ÁV (+) Igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások ÉCS leírás 8,3 Összesen - 8,3

27 © Lakatos Előtársaság mérlege (saját tőke) Eredménytartalék: Lekötés miatt:1 000 (T) Feloldás (écs): 8,3 (K) Lekötött tartalék: Lekötés miatt:1 000 (K) Feloldás (écs): 8,3 (T)

28 © Lakatos Előtársaság mérlege (saját tőke) D. Saját tőke I. Jegyzett tőke II. Jegyzett, de… III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék -992 V. Lekötött tartalék 992 VI. Értékelési tartalék0 (…) VII. MSZE -8

29 © Lakatos Előtársaság utáni gazdasági események Még teljesítendő összeg: – – (€-ban) = Eurós teljesítés: 4e€ × 252 = a/ Forint befizetése T3. Elszámolási betétK4. Jegyzett, de b/ Eurós teljesítés T3. DevizabetétK4. Jegyzett, de… c/ Elengedett túlfizetés (kötelezettség) T4. Jegyzett, de…K9. Rendkívüli bevétel 8

30 © Lakatos Kispéldák – I. 3a) Egy gazdálkodó elhatározza, hogy alkalmazza a valós értékelés szabályait (az értékesíthető pénzügyi instrumentumokra is). Eddig (még) nem számolt el értékelési különbözetet. Négy olyan részesedést azonosított, amelyek valós értéke a könyvekben szereplő értéktől eltér. Egy kereskedési célú pénzügyi instrumentumnál a valós érték a könyv szerinti értéket eFt-tal meghaladja. Egy értékesíthető pénzügyi instrumentum valós értéke a könyv szerinti értékét eFt-tal meghaladja, egy másik értékesíthető instrumentumnál viszont a valós érték a könyv szerinti értéknél 500 eFt-tal kisebb. Egy lejáratig tartott pénzügyi instrumentum kapcsán a valós érték eFt-tal haladja meg a könyv szerinti értéket. A szóban forgó instrumentumokra értékvesztés, értékhelyesbítés nem volt. A fenti adatok alapján… A) a társaság eFt valós értékelés értékhelyesbítést passzivál. B) a társaság eFt valós értékelés értékhelyesbítést passzivál. C) a társaság a pénzügyi műveletek egyéb bevételén eFt-ot ismer el (könyvel a követel oldalra). D) a lejáratig tartott instrumentumra elszámolt értékelési különbözet eFt. E) az időszaki eredményhatás (csak ezekből a tételekből) eFt. Helyesen B E A: Nem! Az 500 eFt veszteség értékvesztés lesz! B: C: Nem! 2 000! D: Lejáratig tartottra NEM lehet E: PMEB ; Értékvesztés – 500

31 © Lakatos Kispélda – II. 3b) A vállalkozás 20X1. július 1-jével a következő immateriális javakat vette állományba: –be nem fejezett kutatás fejlesztés eFt értékben, a kutatást (várhatóan) jövőre kezdik meg leírni (jövőre fejeződik be a kutatási téma), –átszervezés eFt értékben, –saját fejlesztésű (sikeresen elkészült) szoftver eFt értékben. Az immateriális javakra egységesen 33%-os lineáris écs-t érvényesít a vállalkozás. Mekkora a fenti tételekből fakadó lekötött tartalék értéke 20X1. december 31-én? Helyesen A) ,5 B) C) 7 932,5 D) E) Lekötött tartalék = (még nem kezdtük el elírni) + (7 000 – 7000*0,33/2) = = D

32 © Lakatos Kispélda – III. 3c) A vállalkozás a bankjától eFt hosszú lejáratú hitelt vett fel január 1-jén, amelyet évi 10% kamat terhel. A hitelt egy épület megvásárlásához igényelte a társaság. Az ingatlan üzembe helyezése dec. 31-ig nem történt meg. Törlesztés (összege eFt évente) és a kamatfizetés évente december 31-én esedékes. A törlesztés és a kamatfizetés rendben megtörtént december 31-én. A társaság december 31-i beszámolójában a fenti ügyletből fakadóan… A) az egyéb hosszú lejáratú hitelek soron szerepel eFt. B) a beruházási és fejlesztési hitelek soron szerepel eFt. C) a rövid lejáratú hitelek soron szerepel eFt. D) a passzív időbeli elhatárolások soron szerepel 500 eFt. E) a fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások között szerepel 500 eFt. Helyesen eFt (felvett hitel januárban) – (törlesztés) – eFt (átsorolás rövidbe) = eFt; Kamat az ingatlanra kerül! B C

33 © Lakatos Kispélda – IV. 3d) Egy vállalkozás áruiról áfát is tartalmazó fogyasztói áras nyilvántartást vezet. Az áru számla egyenlege eFt, az árrés pedig 30%. Az árut terhelő áfa 25%. Mit könyvelhet a vállalkozás, ha az árukészlete felét eladja? Szöveg T számlaK számla eFt A) Áru kivezetése értékesítés miatt 8. ELÁBÉ 2. Áruk fogyasztói áron 400 B) Áruk kivezetése értékesítés miatt 8. ELÁBÉ 2. Áruk fogyasztói áron 500 C) Árrés 2. Áruk árrése8. ELÁBÉ 150 D) Árrés 2. Áruk árrése8. ELÁBÉ 120 E) Áru kivezetése 2. Áruk fogyasztói áron2. Áruk árrése 120 Helyesen ELÁBÉ: 1000 * 0,5 = 500 Árrés: 500 * 0,3 = 150 B C

34 © Lakatos Kispélda – V. 3e) A cash-flow összeállításához a következő adatokat ismerjük. –A társaság adózás előtti eredménye: eFt –Az eredmény javára véglegesen átvett pénzeszköz 50 eFt, –Elszámolt écs 70 eFt, –Az időszak során 150 eFt-ért értékesített számítógép könyv szerinti értéke: 120 eFt. A vételár fele befolyt. –Nyitó vevőállomány: 100 eFt, záró vevőállomány: 200 eFt. Nyitó szállítóállomány: 15 eFt, záró szállítóállomány: 150 eFt (nem tartalmazza a befektetett eszközök vevőit ). –Fizetendő társasági adó 126 eFt. Az adót még nem fizették ki. –Adófizetési kötelezettség értéke az év elején: 0, az év végén 126 eFt. –Az itt ki nem emelt tételek értéke (állományváltozása) nulla. A fenti adatok alapján… A) A működési cash-flow értéke 725 eFt B) A működési cash-flow értéke 690 eFt C) A befektetési cash-flow értéke 30 eFt D) A befektetési cash-flow értéke 75 eFt E) A befektetési cash-flow értéke 105 eFt Helyesen Befektetési CF: 150/2 = 75 Működési CF: 700 (Aee) – 50 (átvett pénz) + 70 (écs) – 126 (adó) (kötelezettség) – 100 (vevő ÁV) (szállító ÁV) – 30 (bef. eszk értékesítésének eredménye) = 725 eFt A D


Letölteni ppt "© Lakatos Számvitel szigorlat mintapélda Black Mamba – 2. rész."

Hasonló előadás


Google Hirdetések