Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vezetést támogató rendszerek

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vezetést támogató rendszerek"— Előadás másolata:

1 Vezetést támogató rendszerek
Döntés Támogató Rendszerek DTR (DSS)

2 A döntési folyamat Előkészítés Tervezés Választás (Megvalósítás)
feladatmeghatározás és adatgyűjtés Tervezés Választás (Megvalósítás)

3 Előkészítés (feladatmeg-határozás és adatgyűjtés)
Szervezeti célokból kiindulás Üzleti folyamatok vizsgálata Adatgyűjtés Probléma azonosítás, osztályozás, meghatározás

4 Tervezés Modell kialakítás
Választási kritérium (-rendszer) meghatározása Alternatívák generálása

5 Választás A modell megoldása Érzékenységvizsgálat
Legjobb (jó) alternatíva választása Az implementáció megtervezése A kontroll megtervezése

6 Megvalósítás Sikeres Sikertelen - vissza valamelyik fázisra

7 A döntéshozatal problémái
Az alternatívák száma növekszik A ráfordítható idő csökken Növekvő bizonytalanság és változékonyság

8 Problémaszerkezet Strukturált Féligstrukturált Nem strukturált
programozható Féligstrukturált valamelyik fázis, szakasz, lépés nem strukturált Nem strukturált nem programozható

9 Strukturált problémamegoldás
Probléma definiálás Kategórizálás Modell konstruálás Megoldások keresése Választás

10 Modell típusok Ikonikus - fizikai méretcsökkentés
Analóg - hasonló viselkedésű Matematikai - összefüggésekkel

11 Matematikai modellek Változók Összefüggések Módszertanok
kontroll (független) eredmény (függő) Összefüggések egyenletek egyenlőtlenségek Módszertanok

12 Modellfajták Normatívak Leírók Kielégítők
a leghatékonyabb változat keresése fix ráfordítások mellett a legalacsonyabb költségű változat keresése a megadott hatékonyság mellett a legmagasabb produktivitás keresése, azaz a célok elérése és a ráfordítások aránya optimális Leírók Kielégítők

13 Modell analízisek Érzékenységi analízis Hatás analízis (What-if)
alapadatokból indul ki Cél analízis (goal seeking) a végállapotból indul ki Kombinált

14 Érzékenységi analízis
Az inputok változásának hatása az outputokra Flexibilitás A modell és a valóság viszonyának jobb megértése

15 Hatás analízis (What-if)
Az inputváltozások hatása a megoldásra Egyedi változások Kombinált (szcenáriók)

16 Cél analízis (goal seeking)
Adott eredmény eléréséhez milyen input kombináció kell? Megoldások halmaza Azokon másodlagos célfüggvény

17

18 Strukturált problémák modelljei

19 DSS kialakulása MIS Prediktiv MIS DSS Mi a helyzet? Mi történik, ha ?
Milyen alternatíva a legjobb?

20 A definiálás nehézségei
Sok a definíció. Időről-időre változnak. Egy-egy aspektust emelnek ki. Inkább a döntések támogatása fogalmazódik meg, mintsem a DSS maga, mint rendszer

21 DSS definíció (Finlay)
Olyan számítógépes rendszer, amely döntéshozatalhoz nyújt segítséget.

22 DSS definíció (Keen és Morton)
Vezetői döntéshozatal számítógépes támogatása félig strukturált problémák esetén.

23 DSS definíció (Sprague és Carlson)
Interaktív számítógépes rendszer, amely a döntéshozókat segíti strukturálatlan problémáik megoldásában adatok és modellek felhasználásával.

24 DSS-ek definiálása (Little)
Egy DSS olyan, modelleken alapuló eljárások halmaza, amely az adatok feldolgozásához és kiértékeléséhez, a vezetés döntéshozatalához nyújt segítséget.

25 Tulajdonságai (Little)
egyszerű a szerkezete felhasználóbarát felület nagy volumenű adatot igényel és tud kezelni könnyen ellenőrizhető és módosítható fontos kérdésekben teljeskörű rugalmas lekérdezési lehetőség az adatok analitikus, statisztikus elemzése dominál cél az adatok mögött húzódó trendek felderítése nincs adatmódosítás, csak olvasás

26 DSS-ek definiálása (Alter)

27 DSS-ek definiálása (Bonczek)
kommunikációs rendszer - a felhasználó és a DSS között tudás rendszer - adatok és eljárások gyűjteménye problémamegoldó rendszer - az eljárások alkalmazása az adatokon

28 DSS definíció (Turban)
DSS-ek azok a döntéshozatal folyamán használható számítógépes rendszerek, amelyek a strukturált és kevéssé strukturált feladatok megoldásához is segítséget nyújtanak a beépített döntési szabályok és modellek felhasználásával, s ezeket a felhasználó is módosíthatja, vagy bővítheti. A DSS tehát komplex döntési szituációk megoldásában segít, növelve a döntések hatásosságát.

29 Döntéstámogató Rendszerek(DTR)
Döntéshozókat segítő számítógép-alapú rendszerek, Tartalmaz: Analitikus döntési modelleket Adatbázisok elérését Lehetőséget a nemstrukturált problémák megoldására az adatokkal és modellekkel Cél: Növelni a döntések hatásosságát és hatékonyságát Analízis és prezentáció Adatkezelő rendszer Modellkezelő rendszer Adat-bázis Modell bázis

30 DSS követelmények I. Végfelhasználói kezelés és interaktivitás
Könnyű hozzáférés a megfelelő információkhoz Adatok és az adatok és változók jelentésének magyarázata Döntési modellek Statisztikai, előrejelzési és optimalizálási eszközök Prezentáció (jelentések, grafikák) Alkalmazkodás a növekvő felhasználói igényekhez Hordozhatóság és periféria támogatás Megbízhatóság és teljesítmény

31 DSS követelmények II. Nemstrukturált és féligstrukturált feladatok megoldásának támogatása Különböző vezetői szintek, egyének és csoportok támogatása Független és összefüggő döntések sorozatának támogatása

32 DSS követelmények III. A döntési folyamat minden fázisának támogatása
Adaptivitás, visszacsatolás Végfelhasználói módosíthatóság Továbbfejlesztési lehetőség Kisérletezési lehetőség a modellekkel Tudásbázis komponensek Kényelmes elemzési és érzékenységi vizsgálatok

33 DSS célkitűzések 1/3 A vezetők (és a működtető személyzet) döntéshozó képességének növelése több és jobb döntés meghozatalával a megértési, időbeli és közgazdasági korlátokon belül. A döntéshozók produktivitásának növelése A döntéshozatal fázisainak támogatása feladatmeghatározás és adatgyűjtés (pl. releváns információ) tervezés (pl. alternatívák meghatározása ésanalízise) választás (pl. javaslat az alternatívák közüli választáshoz)

34 DSS célkitűzések 2/3 A döntéshozók lehetőségeinek kiterjesztése. Például: ismeretek gyűjtése (mi a helyzet?) formalizálás (az analízisek és akciók terveit) analízis (mi a helyzet?, mi lehetséges?, mi lesz?) ismeret származtatás probléma felismerés (a probléma egészének és a részproblémáknak a beazonosítása) A döntéshozók segítése nemstrukturált vagy féligstrukturált problémák megoldásakor

35 DSS célkitűzések 3/3 A problémamegoldás folyamatának megkönnyítése
a probléma meghatározása a probléma redukciója részproblémákra a részproblémák megoldása a megoldások kombinálása A döntéshozó tudáskezelő kompetenciájának kiterjesztése, az emberi tudáskezelés számítógép alapú tudáskezeléssel való kiegészítése

36 DSS hasznok (potenciálisan) 1/2
Függ a DSS természetétől, a döntéshozótól és a döntési helyzettől Növeli a döntéshozók ismeretkezelési lehetőségeit A döntéshozó olyan problémákat is megoldhat, amelyet DSS nélkül meg se kísérelt volna az időráfordítás nagysága és komplexitása miatt Egyszerűbb problémák esetén gyorsabban és megbízhatóbban dolgozhat a döntéshozó DSS-sel

37 DSS hasznok (potenciálisan) 2/2
Még ha a döntéshozó elé kerülő problémát nem is sikerül a DSS-sel megoldani, de stimulálja a döntéshozó gondolkodását (pl. kiterjesztési kísérletek; analízis; tanácsok; hasonló esetek jelzése) A DSS konstruálás (a döntéshozó részvételével) lehetőséget ad a problématerület új módon való megközelítésére, a döntéshozatal egyes részeinek formalizálására A döntéshozó pozíciójának megerősítése Versenyelőny a megnövekedett belső produktivitás miatt

38 DSS korlátok nem képes bizonyos emberi gyakorlat/tehetség replikációjára néha túl specifikus (pl. több DSS is szükséges lehet egyetlen döntés meghozatalához - koordinációjuk?) nem mindig illeszkedik a döntéshozó felfogásához nem tudja kiküszöbölni a rossz döntéshozókat korlátos a tudása (milyen a „tanulóképessége“ és mikor elégséges a tudása a döntéshozó számára??) függőségi veszélyek

39 DSS típusok (Hättenschwiler) – a felhasználó oldaláról
passzív a döntési folyamatot segíti, nem tesz javaslatot aktív megoldja a feladatot vagy megoldást ajánl fel kooperatív kölcsönösen változtatják, javítják lépésről lépésre a megoldást

40 A DSS-ek felhasználása
Előfizetői mód - a döntéshozó rendszeresen elkészített jelentéseket vár el a rendszertől, s nem is interaktívan. Hivatalnoki mód - a döntéshozó változó tartalmú jelentéseket készíttet a rendszerrel, de azt offline módon készíti elő. Terminál mód - a döntéshozó interaktívan használja a rendszert kérdés-felelet szekvenciákon keresztül. Közvetítéses mód - a döntéshozó másokon keresztül, stábja erre kijelölt munkatársai közvetítésével használja a rendszert, nem ismerve a megoldás és a rendszer részleteit. Ennek a módszernek az elterjedtsége a vezetők számítástechnikai képzettségének növekedésével, ill. a DSS rendszerek használatának egyszerűsödésével a jövőben csökkeni fog.

41 Közvetítők DSS asszisztensek - a vezető stábjának a döntéstámogató rendszerekkel való kapcsolattartásra specializálódott tagja, Specialisták - egy-egy üzleti szakterület szakértője, aki a DSS rendszerek segítségével készíti elő szakvéleményét, Szakértők - egy-egy modellezési módszer szakértője, az ő segítségével lehet a speciálisabb modelleket kidolgozni, ill. megoldani

42 Méret szerinti kategorizálás
Vállalati szintű DSS Nagy adattárházakhoz kapcsolódik Csoportos DSS gyakran (GDSS) Speciálisan EIS is lehet Asztali DSS Kis, egyéni rendszer

43 A DSS-k struktúrája Parancsnyelv (LS) Problémamegoldó rendszer (PSS)
Tudás rendszer (KS) Parancsnyelv Információ gyüjtés Probléma meghatározás Modell formalizálás Analízis . . . A problématerületről tárolt információ Döntés hozó Prezentációs rendszer (PS)

44 Döntéstámogató rendszerek alapelemei
Parancsnyelv (LS) Döntéstámogató rendszerek alapelemei Nyelvi lehetőségek Adatbázisok Struktúra definiálás Manipulációk Riportok Modellek Ábrák

45 Tudás rendszer (KS) 1/2 tudásreprezentációs rendszer, amely tartalmazza cserélhetően a DSS-ek problémamegoldással és kommunikációval kapcsolatos ismereteit semmilyen ismeret sincs kizárva - adatt - problématerület - procedurálisl - felhasználó (viszonylagos) - nyelvi - saját maga - következtetési - prezentációs - felhalmozódó elvileg bármely tudásreprezentáló technika felhasználható

46 Tudás rendszer (KS) 2/2 Szöveg Adatok Változók Modellek DSS motor
Jelentések Grafika Szabályok

47 Probléma megoldó rendszer (PSS) 1/2
A DSS azon része, amely reagál a felhasználó kérdéseire, és a problémamegoldó folyamatot a megoldás felé vezeti a parancsnyelv egy eleme hatására mozgósítja a tudásbázisát hogy produkáljon egy prezentációt a felhasználó részére, vagy a tudását módosítja a problémamegoldó rendszernek (PSS) tudnia kell kezelni a (KS-ben) tárolt tudást, a parancsnyelvi (LS) elemekre alkalmazni és a prezentációs rendszert (PS) használni a keretrendszer független az LS, PS, KS tartalmától és a PSS dinamikájától

48 Probléma megoldó rendszer (PSS) 2/2
Támogatja az információ összegyűjtését Támogatja a problémamegoldást Kérdések, hipotézisek és hatások definiálása Támogatja a gazdasági és pénzügyi modellek formalizálását 1. A rendszer megfigyelése 2. Logikai, matematikai modellek kialakítása a megfigyelések megmagyarázására 3. A rendszer viselkedésének előrejelzése 4. A modell helyességének tesztelése A döntési analízis támogatása

49 Prezentációs Rendszer (PS)
Tartalmazza a DSS lehetséges válaszait a PSS határozza meg, hogy mely PS elem szerepel a válaszban lehet táblázatos, szöveges, grafikus, stb.

50 Speciális DSS típusok 1/3
adatabázis-orientált DSS a KS tartalma: strukturált rekordok (leíró tudás) a PSS tartalmaz adatbázis kontroll rendszert kérdés feldolgozó rendszert átalakítható feldolgozásokat táblázat-orientált DSS a KS tartalma: táblázat file-ok (leíró és procedurális tudás) a PSS végre tud hajtani procedurákat (pl. “what if”, mi a helyzet? analíziseket)

51 Speciális DSS típusok 2/3
algoritmus-orientált DSS algoritmus - eljárás, amely problémák egy osztályát képes megoldani rögzített megközelítés az algoritmusok részei a PSS-nek az algoritmusok halmaza és az egyes algoritmusok rögzítettek a KS tartalmazza az algoritmusok adathalmazát a KS tartalmazhatja a probléma és a riport formájának leírását flexibilis megközelítés az algoritmusok részei a KS-nek (algoritmuskönyvtár) módosíthatóak, törölhetőek, bővíthetőek egymás után alkalmazhatók (kombinálhatók) a KS tartalmazhatja az adathalmazokat, a probléma leírását, a riport formáját, következtetési formákat a modulok végrehajtásának koordinálására

52 Speciális DSS típusok 3/3
szöveg-orientált DSS a KS szöveges dokumentumokból áll a PSS tárolást és visszakeresést végez hipertext kiegészítés szabály-orientált DSS a KS szabályhalmazokat és állapotleírásokat tartalmaz a PSS következtető rendszerrel dolgozza fel a szabályokat kombinált DSS amit a döntéshozó igényel a különböző KM technikákból több DSS használatával egy DSS-ben több technika használatával

53 Interfész stílusok 1/2 A felhasználóknak különböző preferenciáik lehetnek (barátságosság/gyorsaság) A preferenciák változhatnak a feladat a tapasztalatok függvényében Az interfész jelenti a Parancsnyelvi rendszert a Prezentációs rendszert a nyelvi és prezentációs ismereteket a PSS azon részeit, amelyek fogadják a parancsnyelvi (LS) kéréseket és produkálják a prezentációs rendszer (PS) válaszait

54 Interfész stílusok 2/2 A felhasználó számára az interfész maga a rendszer Adaptálhatónak kell lenni könnyű tanulhatóság kényelmes váltás a feladatok között útmutatás (esetleg felhasználva az eddigi interakciókat) a felhasználónak a teljes kontroll érzetét adni váltás lehetősége az egyes interfész stílusok között Az interfész meghatározhatja a DSS használhatóságát!

55 Parancsnyelvi rendszerek 1/2
parancs-orientált a procedurálistól a nemprocedurálisig a felhasználónak kell megtanulnia a szótárt és nyelvtant természetes nyelv a rendszer alkalmazkodik a felhasználóhoz probléma a rossz interpretáció esetén Beszéd Az előző kiterjesztése menük útmutatás a lehetséges módszerekhez a felhasználó reagál a felkínált opciókra az LS tartalmaz gombkombinációkat (egér műveleteket, stb.) a különböző utasításokhoz

56 Parancsnyelvi rendszerek 2/2
űrlapok eligazítja a felhasználót a kitöltésben mezőnként lehet javítani a végleges elküldés előtt az LS tartalmazza a lehetséges bemeneteket kérdés/felelet az űrlap egyszerűsített formája az LS tartalmazza a kérdésekre adható válaszokat direkt manipuláció a rendszer objektumai manipulálhatók az LS tartalmazza a lehetséges akciókat a PS manipulálására gyakran űrlapokkal és grafikus interfésszel kombinálva hibrid

57 Prezentációs rendszer lehetőségek
támogatási üzenetek útmutatások a felhasználó tevékenységével kapcsolatban help szövegek diagnosztika eredmény üzenetek szöveges - szabad - táblázatos - rácsos - űrlap grafikai - karakteres rajzok (plot) - rajzok - képek audio kombinációk

58 Eszközök és generátorok
Specifikus DSS DSS generator DSS eszközök Általános programnyelv

59 Példa: Szállítási ütemező rendszer
Lista az utakról Rendelések Linearis programozási algoritmus Járművek Idő, távolság, költség A döntéshozó választ a lehetséges utak közül

60 Döntések sorozata Független döntéshozás,
független részdöntések sorozata, csoportmunkát követelő döntéshozás (Hackathorn és Keen)

61 GDSS definíció A Csoportos döntéstámogató rendszer (GDSS=Group Decision Support System) egy olyan számítógép alapú információs rendszer, amely képes nemstrukturált problémák megoldásához segítséget nyújtani döntéshozók együtt dolgozó csoportjának. Egy GDSS-t hardver, szoftver és az alkalmazott módszerek és emberi résztvevők jellemeznek.

62 GDSS feladatok A csoporttagok szavazatainak, véleményének, modelleredményeinek numerikus és grafikus összegezése. (Nem feltétlenül összeadása - fontos lehet a megoszlás is) A döntési alternatívák közös értékelése, az ötletek anonim gyűjtése, és szelektálása, csoportvezető választás és más konszenzust igénylő akciók lebonyolítása. Az információk összes formájának továbbítása a csoporttagok között ill. információcsere a GDSS rendszer adatbázisával. (Kommunikációs hálózat)

63 Condorcet paradoxon A: x > y > z B: y > z > x
C: z > x > y Arrow féle lehetetlenségi tétel Moderátorok felelőssége

64 Arrow féle lehetetlenségi tétel
Bármik is legyenek egy csoport tagjainak preferenciái, a döntésaggregáló módszernek az összehasonlítandó opciókra vonatkozóan elő kell állítania a csoportos preferencia sorrendet. Ha egy csoport minden tagja az A opciót választja a B opcióval szemben, akkor a csoportnak szintén az A opciót kell preferálnia a B-vel szemben. A csoport preferenciája két opció között kizárólag a csoport tagjainak e két opció közötti választásától függhet. Nincs a csoportban diktátor, azaz olyan valaki, aki mindig érvényesíteni tudja a preferenciáit mások rovására is. Az előző négy feltétel egyszerre nem teljesülhet

65 Linkek OLAP DSS Web-based Decision Support Systems:
DSS Web-based Decision Support Systems:


Letölteni ppt "Vezetést támogató rendszerek"

Hasonló előadás


Google Hirdetések