Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Információs rendszerek Rövid áttekintés

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Információs rendszerek Rövid áttekintés"— Előadás másolata:

1 Az információs rendszerek fejlődése és kapcsolatuk a vállalati működés szintjeivel

2 Információs rendszerek Rövid áttekintés
Az információs rendszer olyan számítógépes rendszer, amely különböző forrásokból adatokat gyűjt, azokat feldolgozza, tárolja és outputjával információt szolgáltat a menedzserek döntéshozatalához. Szoftver Hardver Vezérlés Input Feldolgozás Output Tárolás Adatok Személyzet

3 Döntési szintek és információigényük
Stratégiai Taktikai szint Operatív szint Adatfeldolgozási szint Felső vezetés Középvezetés Alsó vezetés Nem strukturált problémák Félig strukturált problémák Strukturált problémák (Robert N. Antony) (stratégiai döntések is) (rövidtávú, konkrét feladatok)

4 Legfontosabb információsrendszer típusok
TPS – tranzakció-feldolgozó rendszer MIS – vezetői információs rendszer DSS – döntéstámogató rendszer GDSS – csoportos döntéstámogató rendszer EIS – felsővezetői információs rendszer ERP – vállalati erőforrás-tervező rendszer CRM – ügyfélkapcsolat-kezelő rendszer SRM – beszállítókapcsolat-kezelő rendszer SCM – ellátásilánc-kezelő rendszer BI – üzletiintelligencia rendszer EPM – vállalti teljesítménymenedzsment rendszer KM – tudásmenedzsment rendszer ES – szakértő rendszer

5 1950-es évek 1960-as évek 1970-es évek 1980-as évek 1990-es évek
TPS: adatfeldolgozás 1960-as évek MIS: menedzseri döntéshozatal támogatása, előre definiált jelentések 1970-es évek DSS: döntéstámogatás, egyedi problémák PPS, MRP: termeléstervezés 1980-as évek EIS: legfelsőbb vezetés igényei szerint ES: szakértői tanácsadás GDSS: csoportos döntéshozatal 1990-es évek ERP: erőforrás-tervezés BI: üzleti intelligencia CRM: ügyfélkapcsolat-menedzsment SRM: szállítókapcsolat-menedzsment SCM: ellátásilánc-menedzsment KM: tudásmenedzsment 2000-es évek EPM: teljesítménymenedzsment Business Suite: komplex üzleti csomagok, ágazati megoldások

6 Támogató információs rendszer
Termelés / Szolgálta-tás Támogató információs rendszer Stratégiai döntések EIS GDSS EPM BI BUSINESS SUITE KM Taktikai döntések DSS CRM, SRM, SCM Operatív döntések MIS ERP Művelet-végzés TPS

7 Az információs rendszerek családfája
Straté- giai szint ESS EIS GDSS ES Taktikai szint DSS MIS Operatív szint TPS

8 TPS tranzakció-feldolgozó rendszer
Napi üzletmenettel kapcsolatos adatok gyűjtése és tárolása Magasabb szintű rendszerek adatbázisául szolgál Mindennapos üzleti események felügyelete

9 Az alsóbb szintű (TPS, MIS) rendszerekre jellemző a funkcionális tagolódás.
Öt fontosabb terület: marketing, gyártás, pénzügy, könyvelés, emberi erőforrások. Az üzleti körforgás (ld. a köv. ábrát) szinte minden tevékenységi formánál azonos: pénzszerzés, befektetés, átalakítás, értékesítés, és innen újra kezdődik a kör. A funkcionális területek ezekhez kapcsolódnak.

10

11 Vállalati információs rendszer
Marketing alrendszer Gyártási alrendszer Könyvelési alrendszer HR alrendszer Pénzügyi tevékenység Befektetési tevékenység Átalakítási tevékenység Értékesítési tevékenység Pénzügyi alrendszer

12 A funkcionális alrendszerek által ellátandó legfontosabb feladatok
Marketing alrendszer - piackutatás - eladások elemzése, előrejelzése - hirdetési stratégia megtervezése, felügyelete, értékelése Gyártási alrendszer - raktárkezelés - termelés ütemezése - gyártási költségek becslése - minőség-ellenőrzés - CAD, CAM – Computer Aided Design, Manufacturing Könyvelési alrendszer - vevő oldali számlák kezelése - szállító oldali számlák kezelése - naplófőkönyv - bérszámfejtés

13 Pénzügyi alrendszer - pénzügyi ellenőrzés - pénzügyi előrejelzés - pénzügyi tervezés - költségvetés - készpénz és hitelgazdálkodás - portfólió menedzsment Emberi erőforrás (HR) alrendszer - munkaerő-tervezés - személyes adatok nyilvántartása - továbbképzések - munkaerő ráfordítások elemzése

14 A feldolgozás folyamata
1. Adatbevitel Összegyűjtés, kódolás, ellenőrzés. Manuális és automatizált módszerek: vonalkód, mágneskártya, OCR, hangfelismerés, (manuális: régi, lassú, nagy hiba%, költséges) 2. Feldolgozás Kötegelt (batch) és valós idejű (real-time). Megkülönböztetésük: átmeneti tárolás van, vagy nincs. 3. Adatbázisok karbantartása Egy tranzakció több adat módosulását eredményezheti. 4. Jelentések készítése Időszakosan, vagy igény szerint Rögzített formátumú és tartalmú listák. 5. Lekérdezések feldolgozása A munkatársak és az ügyfelek számára.

15 MIS vezetői információs rendszer
Előre definiált jelentéseket készít rendszeres időközönként, igény szerint vagy különleges események bekövetkeztekor Menedzserek információigényére összpontosít Jól meghatározott, strukturált problémák megoldásához nyújt segítséget Főleg operatív, esetleg taktikai szinten hatékony

16 DSS döntéstámogató rendszer
A MIS természetes továbbfejlesztése Egy adott problémára koncentrál Interaktivitást, ad hoc lekérdezéseket tesz lehetővé Félig vagy egyáltalán nem strukturált problémák megoldásában segít Modellalkotási és problémaanalizálási képességekkel rendelkezik Főleg taktikai szinten hatékony

17 Döntéstámogató rendszerek (DSS)
Olyan integrált számítógépes eszközök összessége, amely döntési modellek, adatbázisok és a döntéshozó saját ítélőképességének segítségével interaktív módon nyújt segítséget nem programozható vagy részben programozható döntések meghozatalában. Strukturált probléma Félig strukturált probléma Nem strukturált probléma Menedzser és számítógép közös megoldása DSS Számítógépes megoldás Menedzser megoldása

18 Cél: a döntéshozó ítélőképességének támogatása egyedi,
speciális problémákban, jobb döntés meghozatala

19 A DÖNTÉSHOZATALI RENDSZER LÉPÉSEI
Jellemzők Interaktivitás, rugalmasság, ad hoc lekérdezések, „mi van ha” analízis. Alternatívák elemzése, összehasonlítás. Barátságos felhasználói felület, könnyű kezelhetőség. A döntéstámogató rendszerek a döntési folyamat mind a négy lépését támogatják A DÖNTÉSHOZATALI RENDSZER LÉPÉSEI Feladatmeghatározás és adatgyűjtés - adatok gyűjtése - a probléma azonosítása - a probléma felbontása a vállalati adatbázis ad hoc lekérdezése

20 Statisztikai modellek, szimuláció, pénzügyi tervezés, kockázatelemzés.
- modellépítés - választási kritériumok meghatározása - alternatívák keresése Statisztikai modellek, szimuláció, pénzügyi tervezés, kockázatelemzés. „Mi van ha” elemzés, érzékenységvizsgálat, célkereső elemzés, optimalizáló elemzés. Választás - megoldás kiválasztása - választás igazolása Megvalósítás - a döntés sikerének vagy sikertelenségének elbírálása - visszacsatolás Adatbázis-kezelői lekérdezések.

21 GDSS csoportos döntéstámogató rendszer
A DSS továbbfejlesztése, amely nem egyszemélyes, hanem egy kisebb csoport által közösen meghozott döntéseket támogat Nagy hangsúly van a kommunikáción: , közös hozzáférésű állományok, videokonferencia lehetősége

22 EIS felsővezetői információs rendszer
A legfelső vezetői réteg igényeit elégíti ki Összegzett, grafikus, a legfontosabb tényezőkre koncentráló információt nyújt, de lehetőség van a részletek megtekintésére is Könnyen kezelhető, felhasználóbarát

23 ERP vállalati erőforrás-tervező rendszer
A termelés és a hozzá kapcsolódó erőforrások integrált tervezése Menedzselési kapcsolatokat is tartalmazhat Teljes operatív szintű támogatást biztosítja Moduláris szerkezetű

24 CRM ügyfélkapcsolat-kezelő rendszer
Ügyfelekkel kapcsolatos keresztfunkcionális rendszer Operatív szinten segíti a marketing- és ügyfélszolgálati munkát Taktikai (esetleg stratégiai) szinten segíti a termékfejlesztést és a marketingstratégiák kialakítását

25 SRM beszállítókapcsolat-kezelő rendszer
A beszállítókkal és a beszerzésekkel kapcsolatos keresztfunkcionális rendszer Főként operatív és taktikai szinten nyújt támogatást a döntésekhez

26 SCM ellátásilánc-kezelő rendszer
Segíti a vezető-beszállító kapcsolatban álló vállalatok közötti együttműködést A teljes ellátási lánc hatékonyságát kívánja növelni Főként operatív és taktikai szinten nyújt támogatást a döntésekhez

27 BI üzletiintelligencia rendszer
Információforrásként adattárházat használ tisztított és előfeldolgozott adatokkal Adatbányászati eljárásokat tartalmaz On-line elemzések készítésére alkalmas A döntéstámogató eszközök bármelyikét tartalmazhatja

28 EPM vállalati teljesítménymenedzsment rendszer
Teljesítményjelző mutatók számítása, figyelése A mutatószámok hierarchiájának kezelése Mindhárom döntési szintet átfogja

29 KM tudásmenedzsment rendszer
Gyűjtőnév a vállalati tudás összegyűjtésének és szétosztásának eszközeire Nem kötődik vezetői szintekhez

30 ES szakértő rendszer Speciális, szűk szakterületen hoz döntést vagy javasol megoldást nem strukturált problémák megoldására, magas szakmai felkészültségű szakértő tudásának formalizált felhasználásával A mesterséges intelligenciák egy speciális felhasználási területe Tényeket és szabályokat tárol, és ezek alapján következtetéseket von le


Letölteni ppt "Információs rendszerek Rövid áttekintés"

Hasonló előadás


Google Hirdetések