Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hasznos információk a kétszintű kémia érettségiről

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hasznos információk a kétszintű kémia érettségiről"— Előadás másolata:

1 Hasznos információk a kétszintű kémia érettségiről

2 Kémia középszint írásbeli Időpont: 2005. május 18. 8.00 Helyszín: AKG
Időtartam: 120 perc Tartalma: központilag készített Követelmények: link Feladattípusok: link Feladatsor: 80 feladatból áll Javító: szaktanár, központi útmutató alapján Középszintű vizsga leírása célja, szerkezete, feladatai Középszintű írásbeli mintafeladatsor 100 p 80x1,25=100

3 Kémia középszint írásbeli
Általános, szervetlen és szerves kémiai kérdések Közel azonos pontszámban A számítási feladatok az összpontszámból 20-40% (az alternatív feladattól függően) legalább egy feladat Környezetkémia Esettanulmány (kémiai tárgyú szöveg értelmezése) Lehet Alternatív feladat Lehet (max. 15%) Feladattípusok Feleletválasztásos teszt (az elméleti feladatok összpontszámának min. 15%-a) Táblázatkiegészítés, reakcióegyenletek kiegészítése, elemző feladatok (kísérletelemzés, táblázatok, grafikonok elemzése), számítással kombinált kísérletelemzés

4 Kémia középszint szóbeli Időpont: 2005. június 20-24. Helyszín: AKG
Időtartam: 30p felkészülés+15p felelet Minta tételsor AKG témakörök A altétel Egy szerves, szervetlen vagy általános kémiai téma vagy Témakör átfogó ismertetése 25 pont B altétel vagy Egy kísérlet végrehajtása és a tapasztalatok értelmezése Leírt kísérlet megadott tapasztalatainak értelmezése

5 Kémia középszint szóbeli Értékelés A altétel Tartalmi helyesség
Előadásmód, logikai helyesség A vizsgázó felelete során a kérdésben szereplő téma minden lényeges részletét önállóan tisztázza, a tanár által feltett egy-két kiegészítő kérdésre helyesen felel. 20p A vizsgázó felelete során a kérdésben sze­replő téma legtöbb lényeges részletét önállóan tisztázza. A felelet hiányosságára vagy apróbb pontatlanságra vonatkozó, a tanár által feltett egy-két kiegészítő kérdésre csak részben tudja a választ. 16-19 p A vizsgázó a kérdésben szereplő téma egy nagyobb részletével nincs tisztában vagy sok apró hibát ejt, vagy csak a tanári kér­désekre adott válaszokkal fejti ki a témát. 12-15 p A vizsgázó a kérdésben szereplő téma egyes részeit csak felületesen tárgyalja, illetve a felelet több súlyos szaktárgyi tévedést tartalmaz. 8-11 p A vizsgázó tisztában van a feladatával, hiányos tudása miatt azonban csupán egy szűk részletét tárgyalja. 4-7 p A vizsgázó megemlít néhány információt a kérdésben szereplő témával kapcsolatban, de alapvetően nincs tisztában a kérdés lényegével. 1-3 p A vizsgázó nem a témáról beszél, tanári segítséggel sem tér át a kérdésben szereplő témára. 0 p A felelet minden része logikus rendszerbe foglalt. A felelő csak ritkán keresi a szavakat mondanivalója megfogalmazásához. 5 A felelet nagyrészt logikusan felépített, csak néhány logikai hibát tartalmaz. A vizsgázót többször kell kisegíteni a mondanivalója megfogalmazásánál. 3-4 A felelet sok súlyos logikai hibát tartalmaz, illetve a megfogalmazások szakszerűtlenek. 1-2 A felelet összefüggéstelen, logikai rendszere követhetetlen.

6 Kémia középszint szóbeli Értékelés B altétel
A kísérlet elvégzése, a tapasztalatok megállapítása A vizsgázó szakszerűen elvégzi a kísérletet, tapasztalatai helyesek. 10 A vizsgázó rendelkezik a feladat megoldásához szükséges gyakorlati ismeretekkel, de a kísérlet elvégzésekor apróbb hibákat ejt. 5-9 A vizsgázó a feladat megoldásához szükséges gyakorlati ismeretek egy részével rendelkezik, de a kísérletet nem tudja végrehajtani. 1-4 A vizsgázó nem rendelkezik a kísérlet elvégzéséhez szükséges ismeretekkel.

7 Kémia középszint szóbeli Értékelés
Szakmai nyelvezet, a mértékegységek, a jelrendszer helyes használata A segédeszközök szakszerű használata A vizsgázó helyesen használja a szakkifejezéseket, mértékegységeket, illetve hibátlanul alkalmazza a fizikai és kémiai jelrendszert. 5 A vizsgázó többnyire szakszerűen használja a szakkifejezéseket, mértékegységeket, illetve a fizikai és kémiai jelrendszert. Hibáit tanári segítséggel korrigálja. 3-4 A vizsgázó a szakkifejezések, mértékegységek, illetve a fizikai és kémiai jelrendszer használatában gyakran téved. Hibáit többször még tanári segítséggel sem tudja korrigálni. 1-2 A vizsgázó tájékozatlan a szakkifejezések, a mértékegységek, illetve a fizikai és kémiai jelrendszer használatában. A vizsgázó önállóan és helyesen használja a segédeszközöket. 5 A vizsgázó csak felszólításra használja a segédeszközöket a kérdések megoldásához. 3-4 A vizsgázó csak tanári segítséggel képes eligazodni a segédeszközök használatában. 1-2 A vizsgázó tanári segítséggel sem képes eligazodni a segédeszközök használatában.

8 Kémia emeltszint írásbeli Időpont: 2005. május 18. 8.00
Helyszín: vizsgaközpont Időtartam: 240 perc Tartalma: központilag készített Követelmények: link Feladattípusok: link Feladatsor: minta Javító: központilag a.) a témakörök egészét lefedő, egyszerűbb feladatok és problémafeladatok 80 pont b.) a jelölt által választható esszé 20 pont 100 p 80x1,25=100 vagy 1.) természeti jelenségekkel foglalkozó kémiai feladat 2.) logikus gondolkodást preferáló tanulóknak Bővebben az emelt szintű érettségiről

9 Kémia emeltszint szóbeli Időpont: 2005. június 8-17.
Helyszín: vizsgaközpont Időtartam: 30p felkészülés+20p felelet Tartalma: minta 50 pont Nyilvános témakörök nem ismert tételek Egy A és egy B tétel előadása ismeretlen bizottság kérdez Bővebben az emelt szintű érettségiről


Letölteni ppt "Hasznos információk a kétszintű kémia érettségiről"

Hasonló előadás


Google Hirdetések