Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nemzetközi Energiatakarékossági Világnap

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nemzetközi Energiatakarékossági Világnap"— Előadás másolata:

1 Nemzetközi Energiatakarékossági Világnap
A jövő nemzedékének környezettudatos oktatás-nevelése a fenntarthatóság szolgálatában Nemzetközi Energiatakarékossági Világnap Dr. Lukács Pál Tudományos főmunkatárs Kecskemét, március 4.

2 Az előadás felépítése A környezettudatosságról általában
Mit jelent a környezettudatosságra nevelés? Jó példák a hazai rendszerben

3 Az előadás felépítése A környezettudatosságról általában
Mit jelent a környezettudatosságra nevelés? Jó példák a hazai rendszerben

4 A környezettudatosságról általában
Mottó: „Mindenkinek joga van egészséges és emberhez méltó környezetben élni” Definíciók a Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégiából: Mi kell a mottóban szereplő jog biztosításához? - Költséges beruházások, hosszú évekig tartó tudatos és következetes fejlesztések Környezettudatosan gondolkodó és akként is cselekvő polgár Ellentmondások az emberi viselkedésben: „A környezet iránti aggodalom erősen él az emberekben és a környezettel való törődést a többség fontosnak – „a jövő egyik legfőbb feltételének” – tartja” – másrészt „A legtöbb ember bár elvileg ugyan elkötelezi magát a környezetvédelem ügye mellett, a többség azonban sem az ismereti, sem a magatartási jellemzői alapján nem tekinthető környezettudatosnak”

5 A környezettudatosságról általában
Mottó: „Mindenkinek joga van egészséges és emberhez méltó környezetben élni” MALONEY, M.P. – WARD, M.P. 1973). „Ökológiai attitűdök és tudás” vizsgálata kiindulópontot jelentett a környezettudatosság fogalmi magyarázatában Megkülönböztették a: - környezeti tudást, - emocionális érintettséget, - az aktív cselekvésre való hajlamot és - az aktív környezeti cselekvéseket. Ezzel egy új megközelítési alapot adtak az ember és környezet viszonyának tanulmányozásához. A környezettudatosság mérésének és monitorozásának ma már több helyen elfogadott metodikája van.

6 A környezettudatosságról általában
Mottó: „Mindenkinek joga van egészséges és emberhez méltó környezetben élni” A környezettudatossági vizsgálatoknak több célkitűzése van: • Melyek a lakosság legfőbb környezeti aggodalmai? • Mely társadalmi tevékenységeket tartják az emberek a leginkább környezetkárosítónak? • Melyek a lakosság legfőbb környezeti igényei és elképzelései? • Kitől várja a lakosság a környezet- és természetvédelmi problémák megoldását? • Mit tennének az emberek a környezet állapotának megóvása érdekében? * * Kovács András Donát Magyar Tudományos Akadémia, RKK Alföldi Tudományos Intézet, Kecskemét

7 A környezettudatosságról általában
Mottó: „Mindenkinek joga van egészséges és emberhez méltó környezetben élni” A környezettudatosság fogalma: A környezeti tudat (környezettudat) az egyének és a társadalom környezeti értékrendje, melyet a környezetről alkotott tudás és a morális meggyőződés alakít ki. Integrálja az emberkörnyezet interakció megértéséhez szükséges ismereteket és azt a szemléletmódot, amellyel körvonalazható környezetünk – benne az emberi élet – ökológiai, gazdasági, társadalmi fenntarthatósága. A környezeti tudat egyfelől segít a környezeti károkkal kapcsolatos gondok kialakulásának megértésében, másrészt rádöbbenti az embereket a veszélyek sürgős leküzdésének fontosságára, valamint a tudományos módszerekkel karöltve szervező és problémamegoldó erővé válhat. Világossá teszi a tettek következményeit, feltárja a korlátokat, s rámutat a társadalom szándékainak finom összefüggéseire is*. * Prof. Enyedi György, 2000

8 A környezettudatosságról általában
Mottó: „Mindenkinek joga van egészséges és emberhez méltó környezetben élni” A környezettudatosság fogalma: A környezettudatosság a társadalom és tagjai számára legmegfelelőbb, hosszú távú környezeti érdekeket céltudatosan ötvöző, tudományosan megalapozott gondolkodás és az azon alapuló magatartásforma, melynek gyakorlati célja az „ember – környezet viszony” harmóniájának megteremtése. A környezeti érzékenység, a problémákra való fogékonyság és a környezettudatosság fokozatai genetikai, pszichológiai-mentális és tanult komponensekre vezethetők vissza. A környezettudatosság összetevői egyfelől az egyéni érzékelés oldaláról a negatív vagy pozitív környezeti válaszokat kiváltó hajlamok, másfelől pedig a tanult, elsajátított ismeretek alapján formálódó környezettel kapcsolatos nézetek és az ezekből fakadó cselekvési tendenciák. * * Kovács András Donát Magyar Tudományos Akadémia, RKK Alföldi Tudományos Intézet, Kecskemét

9 Az előadás felépítése A környezettudatosságról általában
Mit jelent a környezettudatosságra nevelés? Jó példák a hazai rendszerben

10 Környezettudatosság a hétköznapi életben
Egy rendkívül találó ábrázolás a műanyag-termékek életciklusáról... A műanyagok tehát „megszületnek”, felhasználásra, akár többször is átdolgozásra kerülnek, majd „elmúlnak”, mint minden más termék.

11 A környezettudatosságra nevelés
Mikor kell elkezdeni a környezettudatosságra nevelést? - A saját tapasztalatok alapján a lehető legkorábban, lehetőség szerint az óvodai időszak felső csoportjában Meddig lehet valakit hatékonyan környezettudatosságra nevelni? - Gyakorlatilag a teljes életen keresztül (life-long-learning), azonban célszerű az alapvető ismeretek átadását éves korig megtenni Van-e összefüggés a környezettudatosság és az arra történő nevelés között? - Egyértelmű összefüggés mutatkozik a nevelési munka és a környezeti elkötelezettség között, ugyanígy az iskolai végzettség és a „környezetre hangoltság” között is összefüggés mutatható ki.

12 A környezettudatosságra nevelés
Milyen az átlagember hozzáállása a környezettudatossághoz? - Bizonyos mértékig mindenki hajlandó elmenni a környezet védelme érdekében, azon túl azonban mindenki másoktól (pl. az Államtól) várja a megoldást. - Az átlagember szerint a környezetszennyezőbb tevékenységet fokozottabb adóztatással kellene súlytani; - Szigorúbban kellene fellépni a környezetet fokozottan szennyezőkkel szemben (hogy fizessék meg az általuk okozott hatásokat); - Az átlagember érdeklődésének homlokterében a környezeti hatások által érintett élelmiszerbiztonság és a fogyasztási pazarlás áll; - A többség érzi/megtanulta, hogy az egyén szintjén is lehet tenni a környezet védelme érdekében, azonban nagy kérdés mennyit hajlandó ennek érdekében tenni….

13 A környezettudatosságra nevelés
Mit tesz a Kecskeméti Főiskola a környezettudatosságra nevelés érdekében? A Főiskola bizonyos szempontból „kész” fiatalokat kap a helyi, környékbeli, régiós és országos középfokú oktatási intézményekből, de - segítheti fentről a környezettudatosságra nevelést (top-down megközelítés) - ennek érdekében a Homokbányában levő fejlesztési területen, a kialakításra kerülő Tudósházban szeretnénk megvalósítani egy Hulladékból Termék és egy Tükörben a Világ teljes tárlatot, valamint - szeretnénk berendezni egy természettudományos oktatást népszerűsítő kiállítást is (tematikák: Csodák palotája, Öveges Professzor előadásai …) - mindent megtesz a főiskolai hallgatók környezettudatosságának javítása érdekében (bottom-up megközelítés), amely kiterjed az egyes tantárgyak anyagainak megfelelő kiegészítésére, önálló oktatási anyagok elkészítésére, ilyen tevékenységek ösztönzésére …

14 A környezettudatosságra nevelés
Egy személyes példa a környezettudatosságra Egy hazai általános iskolában egy környezetismeret terem került berendezésre a Hulladékból Termék kiállítás elemeivel

15 A környezettudatosságra nevelés

16 Az előadás felépítése A környezettudatosságról általában
Mit jelent a környezettudatosságra nevelés? Jó példák a hazai rendszerben

17 Jó példák a hazai rendszerben
Hulladékból Termék Kiállítás – Tükörben a Világ Kiállítás – Ökoriadó! – Oktatóprogramok gyermekeknek – Óvodai-iskolai italoskartongyűjtő akció – Gondolkodj egészségesen program – Hulladék Munkaszövetség – Zsigerbeszéd – prof. Gyulai Iván előadásai - Zöldernyő – Kecskemétiek az élhető környezetért –

18 Jó példák a hazai rendszerben

19 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Dr. Lukács Pál Kecskeméti Főiskola, GAMF Kar Tudományos főmunkatárs


Letölteni ppt "Nemzetközi Energiatakarékossági Világnap"

Hasonló előadás


Google Hirdetések