Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A statisztikai adatvédelem szabályozása az Európai Unióban MTA Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottsága Statisztikai Tudományos Albizottsága.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A statisztikai adatvédelem szabályozása az Európai Unióban MTA Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottsága Statisztikai Tudományos Albizottsága."— Előadás másolata:

1 A statisztikai adatvédelem szabályozása az Európai Unióban MTA Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottsága Statisztikai Tudományos Albizottsága 2012. május 24. Dr. Nagy Eszter

2 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet az európai statisztikákról  V. Fejezet: a statisztikai adatok bizalmas kezelése Bizalmas adat: olyan adat, amely lehetővé teszi a statisztikai egységek közvetlen vagy közvetett azonosítását, és ezáltal egyedi információt közöl. A statisztikai egység azonosíthatóságának megállapításakor figyelembe kell venni mindazokat az eszközöket, amelyeket egy harmadik személy ésszerűen igénybe vehet az említett statisztikai egység azonosításához.

3 Legfontosabb alapelvek Statisztikai célra gyűjtött adatot csak statisztikai célra lehet felhasználni. Nem hozható nyilvánosságra olyan statisztikai eredmény, amely lehetővé teszi a statisztikai egység beazonosítását. Kivételek: a)amennyiben a Tanács és a Parlament jogszabálya egyedi feltételeket és körülményeket határoz meg, és ezeket a statisztikai eredményeket úgy módosítják, hogy közzétételük ne sértse a statisztikai adatok bizalmas kezelését, amennyiben a statisztikai egység ezt kéri (passzív adatvédelem); b)amennyiben a statisztikai egység egyértelműen hozzájárult az adatok közzétételéhez.

4 Bizalmas adatok továbbítása az Európai Statisztikai Rendszeren belül Valamely, adatgyűjtést végző ESR-hatóságtól származó bizalmas adatoknak valamely más ESR-hatósághoz történő továbbítására akkor kerülhet sor, ha az európai statisztikák hatékony fejlesztéséhez, előállításához és terjesztéséhez, vagy az európai statisztikák minőségének javításához szükséges. Nem lehet a statisztikai adatok bizalmas kezelésről szóló nemzeti szabályokra hivatkozni a bizalmas adatok továbbításának megakadályozása érdekében akkor, ha az Európai Parlament és a Tanács jogszabályban előírja az ilyen adatok továbbítását.

5 Tudományos célú hozzáférés a bizalmas adatokhoz 223/2009/EK rendelet 23. cikk: A tudományos célból statisztikai elemzéseket végző kutatók számára a Bizottság (Eurostat) vagy az NSH-k vagy más nemzeti hatóságok saját megfelelő hatáskörükben hozzáférést biztosíthatnak olyan bizalmas adatokhoz, amelyek révén a statisztikai egységek csupán közvetetten azonosíthatók. Amennyiben az adatokat a Bizottsághoz (Eurostat) továbbították, az adatokat átadó NSH vagy más nemzeti hatóság jóváhagyására is szükség van.

6 A Bizottság 831/2002/EK rendelete a bizalmas adatokhoz való tudományos célú hozzáférés tekintetében a közösségi statisztikákról szóló 322/97/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról Személyi hatály: Jogszabály erejénél fogva hozzáférésre jogosultak Külön engedélyezési eljárás alapján hozzáférésre jogosultak Tárgyi hatály: Rendeletben meghatározott adatállományok Problémák: Rugalmatlan; Lassú eljárás; Magas adminisztratív teher (kutatóknak, statisztikai hivataloknak egyaránt); Nem támogatta az új technológiákat.

7 Új bizottsági rendelet tervezet a bizalmas adatokhoz való tudományos célú hozzáférésről Kidolgozása egy Task Force keretében történt, együttműködve a kutatókat képviselő ESGAB testülettel. Szövegtervezet kész, eljárások kidolgozás alatt, ESR Bizottság most tárgyalta első olvasatban. Hatályba lépés 2012 év végén várható.

8 Főbb jellemzők Keretjogszabály: cél az időtállóság és a rugalmasság; Részletes eljárási szabályok kapcsolódnak majd hozzá; Nincs előre definiált különbségtétel kutatók között, egységes engedélyezési eljárás; Hozzáférésre jogosultak köre nem jogszabályban rögzített; Hozzáférhető adatállományok köre nem jogszabályban rögzített, bármilyen, Eurostat-nál hozzáférhető állomány igényelhető lesz.

9 Adatállományok Secure use file: olyan adatállomány, amelynél csupán a közvetlen azonosítók lettek eltávolítva, felhasználásuk ezért csak biztonságos környezetben (kutatószoba, távoli hozzáférés) lehetséges. Kutatási eredmények elvitele előzetes adatvédelmi szempontú ellenőrzés követően. Scientific use file: olyan adatállomány, amelyen a közvetlen azonosítók eltávolítása mellett már felfedés elleni módszereket alkalmaztak, amelyekkel elfogadható szintre csökkentették a felfedési kockázatot. Ezek megfelelő eljárás mellett kiadhatók.

10 Hozzáférés módja: Anonimizált CD Kutatószoba Biztonságos távoli hozzáférés (remote access) Hozzáférési pontok: Tagállami statisztikai hivatalok Akkreditált intézmények Akkreditáció:  Előre definiált kritériumok alapján;  Tagállami statisztikai hivatalok egyetértésével;  Határozott időre kötött szerződés alapján;

11 Hozzáférés engedélyezése 1. Kutatóhely akkreditációja:  Előre meghatározott kritériumok alapján: Cél, küldetés; Kutatói múlt, gyakorlat értékelése; Szervezeti függetlenség, politikai befolyástól mentesség; Biztonsági intézkedések megléte.  Aláírt adatvédelmi nyilatkozat  Rendszeres felülvizsgálat 2. Kutatási projekt értékelése:  Előre meghatározott kritériumok alapján: Kutatási projekt célja Annak indokolása, hogy ez a cél nem érhető el egyéb, nyilvános adat felhasználásával; Hozzáférési pont megjelölése; Hozzáférésre jogosult kutatók megjelölése; Az igényelt adatállományok vizsgálatának módszertana; A létrehozni kívánt eredmények és azok publikációjának leírása; Legfeljebb 5 éves projekt.  Minden kutató adatvédelmi nyilatkozatot ír alá.

12 Tagállami statisztikai hivatalok szerepe Részvétel az eljárási kritériumok kidolgozásában; Részvétel az adatállományok anonimizálási módszertanának kidolgozásában; ESR Bizottság a fentieket megvitatja; Minden egyes adatkiadás esetében van tagállami vétójog (egyszerűsített eljárásokra van lehetőség).

13 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A statisztikai adatvédelem szabályozása az Európai Unióban MTA Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottsága Statisztikai Tudományos Albizottsága."

Hasonló előadás


Google Hirdetések